Стиляна Маринова
преподава по История
в град Сливен
Големина на текста:
Лекции по средновековна обща история
ВТОРИ СЕМЕСТЪР 2009
СРЕДНОВЕКОВНИЯТ ГРАД
По История Европы – т. 2. Москва , 1992.
Част 2, гл. 1 Средновековните градове – с. 231-256
От римско време срведновековието наследява два термина, означаващи град –
урбс и цивитас. Урбс първоначално означава поселение, обиколено със стена, а
после под него се разбира и населението му, и същинския град. Второто е по-
скоро – гражданска община, съобщество, гражданство, държава, но се
употребява също така и в смиъл и на първото понятие.
В периода на „Kаролингския ренесанс” се формулира и образът на града като
средоточие на властта. Градът, за разлика от селото, става притегателен
център за социалния и особено за интелектуалния елит.
Конспект –
Градът: Той е част от средновековното общество, но историците спорят
дали той наистина е феодален по същността си, или е самостоятелно явление,
различно и противопоставено на селото. Наистина градското съсловие възниква
като отделно и представлява нова част от феодалното общество, която има ролята
на двигател на икономическите и политическите процеси.
Социално-икономическите процеси, довели до появата на средновековните
градове не само и единствено тези, които обясняват цялостния процес – те би
трябвало да се разглеждат в единство и взаимовръзка с политическите,
демографски, културно исторически и др. – за да може да се изгради една пълна
картина на процесите на поява и развитие на Средновековните градове.
1.Теории за възникването на средновековните градове в Европа –
Романистическата теория (градовете са наследство от Римската империя) на А.
Дюбо и Ф. Реноар. Теорията за феодалното имение или сеньориална концепция
на К. Нич. Възникване от гилдиите - теория на В. Вилда. Марковата теория на
Г. Маурер. Бургова теория на Койтен и Метлънд от края на ХІХ в. Пазарна
теория на Р. Зом и ролята на Средиземноморската търговия. Модерни теории за
континюитетното развитие на градовете в Западна Европа: теорията на
континюитета; теорията на топографския дуализъм; теорията за континюитета
на елита. Марксистката историография: – социално-икономическа теория – като
процес на разделение на занаятите от селското стопанство и преминаване от
натурално към стоково-парично стопанство.
2. Определение:
Средновековният град - е преди всичко център на занаяти, търговия, производство
т.е. – място, където се упражнява неземеделски труд.
/литература: Левицкий http://www.hrono.info/statii/2006/goroda.html#13=
Происхождение средневекового города: развитие отечественной медиевистики в свете
одной проблемы)
Много изследователи отбелязват, че не всички градове в Западна Европа
претърпяват упадък през IV-VII в. Продължават да съществуват градовете в
северна и централна Италия, които съхранили не само своите административно-
политически функции, но представляват и също така места за търговия и занаяти.
В зависимост от характера на взаимоотношенията между двата пътя на
урбанизация - античен и варварски, сега се приема, че са съществували три
типологически зони. Първа – в която преобладава античното начало, там където
градовете още в VII в. излизат от кризата, свързана с края на Античността: Италия,
Южна Галия, Испания, Византия – примери: Константинопол, Рим, Равена,
Милано, Флоренция Болоня, Неапол Амалфи, Париж, Лион, Марсилия, Арл, Кьолн,
Майнц, Страсбург, Трир, Виена, Лондон ... . Макар някои от тях да преживяват
упадък и да са аграризирани – все пак на места те запазват функции на
административен център, укрепено място – крепост, резиденция... Тук градският
живот се развива по-бързо от останалите райони.
Втора зона на урбанизация – територията на северна Франция и поречието
на Рейн. Това са зони на транзитна търговия. Специфика на тази зона е
уравновесяването на античните традиции с варварските. Тук се появяват както
възродени от римско време градове, така и нови пазарни центръве.
Третата зона – там, където варварството надделява и няма запазени антични,
т.е. римски традиции - тя обхваща галяма част от Европа (Централна и Източна
Германия, Англия, Северна Европа, Русия). В тези области генезисът на
феодалните градове продължава от X до XIII в. Това са малки пристанищни
селища, панаири, укрепени от времето на варварството места.
Ранните векове на Средновековието се характеризират с почти пълно
господство на натуралното стопанство: оръдията на труда принадлежат на
производителя; повсеместно е сливането на селскостопанския труд със знаятите.
Това се изразява двояко – от една страна само немногобройни занаятчии живеели в
градските селища или в дворовете на феодалите; от друга страна в самото село -
съществуват неголям брой селски занаятчии (ковачи, грънчари, кожари) и
производители (солари, въглищари и ловци), които наред със знаятите си
упражняват и селски труд....
Обменът на продукти бил незначителен – основава се само на географското
разделение на труда – купуват се (или по-скоро се заменят срещу натура) желязо,
олово, мед, сол, предмети на лукса. Какво се внася от Изтока?.... –
Търговията се осъществява от странстващи търговци – гърци, евреи,
сирийци, араби...
Къде са се запазили най-добре градовете – в Италия, южна Галия (Франция),
вестготска и после арабска Испания (това са най-силно романизираите области от
Европа).
3. Как е вървял процесът на развитие на градовете?
С установяването на феодалните отношения, държавите и църковната организация
(съответно всички свързани с това институции – в смисъл на държавното и
църковното управление) настъпва процес на стимулиране на производството, на
различните занаяти, монетосеченето и свързаното с него парично обращение,
различни професии на наемния труд, развиват се и средствата за събщение,
тръговските връзки, търговското право, митническите служби и данъчната
система... Това се всестранни социално-икономически изменения в живота на
феодалното общество. От друга страна именно градовете стават резиденции на
кралете и аристокрацията, на църковните служители, епископите и клира.
Всичко е взаимосвързано – нарастването на добивите от селското
стопанство пък позволява да се изхранват повече хора – именно тези, които се
захващат със занаяти и производство, настъпва и демографски подем.
Най-напред от 9 в. Насетне се развиват градовете в Сев. Италия, от 10 в . – в южна
Франция, Фрландрия и Брабант, по Рейн и Дунав; 11-13 в. – северните области,
източна Германия и Скандинавието, Ирландия, Шотландия, Унгария, Полша и т.н.
4. Градът 11-15 в.
- демографските процеси – заселване на избягали крепостни селяни в градовете
- това е времето на оформяне на специфичната градска общност – със свои
икономически, политически, правни и културни отношения; вътре в нея възникват
други под нива – това са цехове и гилдии, общинско управление, органи на
управление и съдебно дело и право и т.н.
- интензивност на процесите – на места започва дори упадък след 15 в., а другаде –
не е дори и завършил процесът – най-гъста е мрежата в северна Италия – там
градовете са на по 15-20 км.
- друга характерна черта на процесите е голямото разнообразие – имаме следните
видове – големи пристанища, вътрешни производителни ценрове, папски градове,
(в Италия), а отделно и различен във всичко е Константинопол. Освен това – ако
продължим с изброяването – има и рударски центрове, малки панаирни средища,
крепости, манастирски центрове и пр.
При тези условия важни фактори са били географското положение и
благоприятните връзки за комуникация.
§ Организация на градското управление – имало градове – собственост на феодала
(духовно или светско лице), манастирски и дори кралски градове, градове-държави,
свободни градове, комуни, или такива само с отделни привилеги...
§ Типология на градовете – по големина – малки – до 1-2000 жители, средни 3-
5000, големи 20-30000 (те са с международно значение, голямо производство –
десетки и стотици цехове., огромни финансови средства, корабоплаване,
организация...) с около 40000 са малко – Кьолн, Любек, Мец, НЮрнберг, Лондон,
Прага, Рим. А единици са с около 100000 – К-пол, ПАриж, Милано, Кордова,
Севиля,....
§ Социален състав –

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Средновековните градове

Градът: Той е част от средновековното общество, но историците спорят дали той наистина е феодален по същността си, или е самостоятелно явление, различно и противопоставено на селото...
Изпратен от:
nimfoman4o
на 2009-04-29
Добавен в:
Лекции
по История
Статистика:
215 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
779
·
8
·
1,403
·
1,627
·
147

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
249
·
15
·
3,439
·
286
·
42

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
278
·
26
·
6,100
·
263
·
17

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
159
·
60
·
27,404
·
384
·
14
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българска историография

15 апр 2009
·
494
·
26
·
6,983
·
556
·
119

Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес, осъществяван по волята на Бога...
 
Онлайн тестове по История
Политическо развитие на България от Освобождението до средата на XX век.
тематичен тест по История за Ученици от 6 клас
Тестът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
15
173
2
23.05.2015
Кръстоносни походи
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
14
85
4
1 мин
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по история

Средновековните градове

Материал № 329005, от 29 апр 2009
Свален: 215 пъти
Прегледан: 300 пъти
Предмет: История
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 1,715
Брой символи: 14,473

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Средновековните градове"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виктор Костадинов
преподава по История
в град Разград
с опит от  3 години
72

Стиляна Маринова
преподава по История
в град Сливен
с опит от  1 години
596 26

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения