Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
Големина на текста:
Лекции по средновековна обща история
ВТОРИ СЕМЕСТЪР 2009
СРЕДНОВЕКОВНИЯТ ГРАД
По История Европы – т. 2. Москва , 1992.
Част 2, гл. 1 Средновековните градове – с. 231-256
От римско време срведновековието наследява два термина, означаващи град –
урбс и цивитас. Урбс първоначално означава поселение, обиколено със стена, а
после под него се разбира и населението му, и същинския град. Второто е по-
скоро – гражданска община, съобщество, гражданство, държава, но се
употребява също така и в смиъл и на първото понятие.
В периода на „Kаролингския ренесанс” се формулира и образът на града като
средоточие на властта. Градът, за разлика от селото, става притегателен
център за социалния и особено за интелектуалния елит.
Конспект –
Градът: Той е част от средновековното общество, но историците спорят
дали той наистина е феодален по същността си, или е самостоятелно явление,
различно и противопоставено на селото. Наистина градското съсловие възниква
като отделно и представлява нова част от феодалното общество, която има ролята
на двигател на икономическите и политическите процеси.
Социално-икономическите процеси, довели до появата на средновековните
градове не само и единствено тези, които обясняват цялостния процес – те би
трябвало да се разглеждат в единство и взаимовръзка с политическите,
демографски, културно исторически и др. – за да може да се изгради една пълна
картина на процесите на поява и развитие на Средновековните градове.
1.Теории за възникването на средновековните градове в Европа –
Романистическата теория (градовете са наследство от Римската империя) на А.
Дюбо и Ф. Реноар. Теорията за феодалното имение или сеньориална концепция
на К. Нич. Възникване от гилдиите - теория на В. Вилда. Марковата теория на
Г. Маурер. Бургова теория на Койтен и Метлънд от края на ХІХ в. Пазарна
теория на Р. Зом и ролята на Средиземноморската търговия. Модерни теории за
континюитетното развитие на градовете в Западна Европа: теорията на
континюитета; теорията на топографския дуализъм; теорията за континюитета
на елита. Марксистката историография: – социално-икономическа теория – като
процес на разделение на занаятите от селското стопанство и преминаване от
натурално към стоково-парично стопанство.
2. Определение:
Средновековният град - е преди всичко център на занаяти, търговия, производство
т.е. – място, където се упражнява неземеделски труд.
/литература: Левицкий http://www.hrono.info/statii/2006/goroda.html#13=
Происхождение средневекового города: развитие отечественной медиевистики в свете
одной проблемы)
Много изследователи отбелязват, че не всички градове в Западна Европа
претърпяват упадък през IV-VII в. Продължават да съществуват градовете в
северна и централна Италия, които съхранили не само своите административно-
политически функции, но представляват и също така места за търговия и занаяти.
В зависимост от характера на взаимоотношенията между двата пътя на
урбанизация - античен и варварски, сега се приема, че са съществували три
типологически зони. Първа – в която преобладава античното начало, там където
градовете още в VII в. излизат от кризата, свързана с края на Античността: Италия,
Южна Галия, Испания, Византия – примери: Константинопол, Рим, Равена,
Милано, Флоренция Болоня, Неапол Амалфи, Париж, Лион, Марсилия, Арл, Кьолн,
Майнц, Страсбург, Трир, Виена, Лондон ... . Макар някои от тях да преживяват
упадък и да са аграризирани – все пак на места те запазват функции на
административен център, укрепено място – крепост, резиденция... Тук градският
живот се развива по-бързо от останалите райони.
Втора зона на урбанизация – територията на северна Франция и поречието
на Рейн. Това са зони на транзитна търговия. Специфика на тази зона е
уравновесяването на античните традиции с варварските. Тук се появяват както
възродени от римско време градове, така и нови пазарни центръве.
Третата зона – там, където варварството надделява и няма запазени антични,
т.е. римски традиции - тя обхваща галяма част от Европа (Централна и Източна
Германия, Англия, Северна Европа, Русия). В тези области генезисът на
феодалните градове продължава от X до XIII в. Това са малки пристанищни
селища, панаири, укрепени от времето на варварството места.
Ранните векове на Средновековието се характеризират с почти пълно
господство на натуралното стопанство: оръдията на труда принадлежат на
производителя; повсеместно е сливането на селскостопанския труд със знаятите.
Това се изразява двояко – от една страна само немногобройни занаятчии живеели в
градските селища или в дворовете на феодалите; от друга страна в самото село -
съществуват неголям брой селски занаятчии (ковачи, грънчари, кожари) и
производители (солари, въглищари и ловци), които наред със знаятите си
упражняват и селски труд....
Обменът на продукти бил незначителен – основава се само на географското
разделение на труда – купуват се (или по-скоро се заменят срещу натура) желязо,
олово, мед, сол, предмети на лукса. Какво се внася от Изтока?.... –
Търговията се осъществява от странстващи търговци – гърци, евреи,
сирийци, араби...
Къде са се запазили най-добре градовете – в Италия, южна Галия (Франция),
вестготска и после арабска Испания (това са най-силно романизираите области от
Европа).
3. Как е вървял процесът на развитие на градовете?
С установяването на феодалните отношения, държавите и църковната организация
(съответно всички свързани с това институции – в смисъл на държавното и
църковното управление) настъпва процес на стимулиране на производството, на
различните занаяти, монетосеченето и свързаното с него парично обращение,
различни професии на наемния труд, развиват се и средствата за събщение,
тръговските връзки, търговското право, митническите служби и данъчната
система... Това се всестранни социално-икономически изменения в живота на
феодалното общество. От друга страна именно градовете стават резиденции на
кралете и аристокрацията, на църковните служители, епископите и клира.
Всичко е взаимосвързано – нарастването на добивите от селското
стопанство пък позволява да се изхранват повече хора – именно тези, които се
захващат със занаяти и производство, настъпва и демографски подем.
Най-напред от 9 в. Насетне се развиват градовете в Сев. Италия, от 10 в . – в южна
Франция, Фрландрия и Брабант, по Рейн и Дунав; 11-13 в. – северните области,
източна Германия и Скандинавието, Ирландия, Шотландия, Унгария, Полша и т.н.
4. Градът 11-15 в.
- демографските процеси – заселване на избягали крепостни селяни в градовете
- това е времето на оформяне на специфичната градска общност – със свои
икономически, политически, правни и културни отношения; вътре в нея възникват
други под нива – това са цехове и гилдии, общинско управление, органи на
управление и съдебно дело и право и т.н.
- интензивност на процесите – на места започва дори упадък след 15 в., а другаде –
не е дори и завършил процесът – най-гъста е мрежата в северна Италия – там
градовете са на по 15-20 км.
- друга характерна черта на процесите е голямото разнообразие – имаме следните
видове – големи пристанища, вътрешни производителни ценрове, папски градове,
(в Италия), а отделно и различен във всичко е Константинопол. Освен това – ако
продължим с изброяването – има и рударски центрове, малки панаирни средища,
крепости, манастирски центрове и пр.
При тези условия важни фактори са били географското положение и
благоприятните връзки за комуникация.
§ Организация на градското управление – имало градове – собственост на феодала
(духовно или светско лице), манастирски и дори кралски градове, градове-държави,
свободни градове, комуни, или такива само с отделни привилеги...
§ Типология на градовете – по големина – малки – до 1-2000 жители, средни 3-
5000, големи 20-30000 (те са с международно значение, голямо производство –
десетки и стотици цехове., огромни финансови средства, корабоплаване,
организация...) с около 40000 са малко – Кьолн, Любек, Мец, НЮрнберг, Лондон,
Прага, Рим. А единици са с около 100000 – К-пол, ПАриж, Милано, Кордова,
Севиля,....
§ Социален състав –

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Средновековните градове

Градът: Той е част от средновековното общество, но историците спорят дали той наистина е феодален по същността си, или е самостоятелно явление, различно и противопоставено на селото...
Изпратен от:
nimfoman4o
на 2009-04-29
Добавен в:
Лекции
по История
Статистика:
225 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
819
·
8
·
1,403
·
1,763
·
147

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
259
·
15
·
3,439
·
336
·
42

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
290
·
26
·
6,100
·
300
·
17

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
175
·
60
·
27,404
·
406
·
14
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българска историография

15 апр 2009
·
532
·
26
·
6,983
·
602
·
119

Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес, осъществяван по волята на Бога...
 
Онлайн тестове по История
Тест по История за 6-ти клас върху българско Възраждане
изпитен тест по История за Ученици от 6 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците от 6-ти клас в края на дял Възраждане - 12 въпроса, един верен отговор.
(Лесен)
12
151
1
13.10.2016
Тест по История за 5-ти клас върху Древен Рим
тематичен тест по История за Ученици от 5 клас
Предназначен за проверка на знанията от дял Древен Рим в пети клас. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
14
130
4
27.04.2017
» виж всички онлайн тестове по история

Средновековните градове

Материал № 329005, от 29 апр 2009
Свален: 225 пъти
Прегледан: 312 пъти
Предмет: История
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 1,715
Брой символи: 14,473

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Средновековните градове"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Тервел Попов
преподава по История
в град София
с опит от  1 години
83 8

Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  22 години
113 8

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения