Големина на текста:
Бургаски Свободен Университет
Център по хуманитарни науки
Курсова работа
Нови журналистически жанрове – онлайн версии на
преса, радио и телевизия, блоговете и други.
„Всяко едно от използваните технически средства има своите ограничения
при общуването, затова всяко ново надгражда в някаква степен
предходното, като увеличава степените на свобода при общуването."
Малецке, Г. психология на масовите Комуникации ", Мюнхен, 1972 г.
Изготвил: Елица Й. Дионисиева
Сп. Журналистика-II курс, I група
Ф.н. 24080004
1
За никой вече не е тайна, че с появата на Интернет се формира и
развива нов вид медиа. Класическите средства за масова информация вече
имат сериозна конкуренция от страна на електронните Интернет издания.
Това не означава, че вестниците, радиото и телевизията ще изчезнат, но те
трябва непрекъснато да се трансформират. За тях вече не е достатъчно
само да информират - те трябва да са първи в представянето на новините и
проблемите; не само да обобщават, но и да насочват и ориентират. Дори на
съвременните печатни издания се налага да променят значително своя
дизайн. В днешния вестник има многобройни визуални елементи - снимки,
карикатури, цвят, иконографики - цялата тази трансформация цели
спечелването и задържането на вниманието на читателя, като се облекчава
и улеснява възприемането на текста. За да открият и представят най-
същественото и най-интересното, медиите използват информационните
агенции, при които фигурира целият набор от информация, селектирана и
разпределена по теми, важност и време. Без тях, ако не съществуването, то
успешното функциониране на средствата за масова информация е под
въпрос.
Днес конкуренцията в областта на средствата за масова
комуникация постоянно насочва усилията на редакторите и издателите
към търсене на нови полета за изява. Тъй като възможностите за
привличане на интереса и вниманието на аудиторията на пресата,
например, са по-ограничени от тези на радиото и телевизията; те са
изправени пред необходимостта от сериозна трансформация, за да
отговарят на изискванията на съвремието ни. Повечето по-големи печатни
издания в България вече се ориентират в новите условия и създават сбои
електронни варианти. Всъщност в светлината на Интернет и под
въздействието на хипервизуализацията в съвременната комуникационна
реалност, електронният вестник претърпява значителни метаморфози като
графичен дизайн и съдържание. В голяма степен вече се доближава до
облика на сайтовете на информационните агенции. Вече почти всяко
електронно водещо творение е „Клонирано" от съществуващо вече печатно
издание. Неслучайно имената на американските онлайн издания: “The New
York Times” (www.nytimes.com), “Financial Times” (www.financialtimes.com),
“Time” (www.time.com), “Wall Street Journal” (www.wallstreetjournal.com) и
на английските: “The Economist” (www.theeconomist.com), “The Guardian”
(www.theguardian.com), “The Obzerver” (www.theobzerver.com) звучат
поднато. И не само това - медии от цял свят черпят информация именно от
тези електронни издания, които в много случаи реагират по-бързо от аген-
циите и ги изпреварват в представянето на дадена новина. На същия
принцип работят и някои електронни варианти на български
всекидневници и седмичници.
Краят на 1995 г. слага началото на онлайн изданията у нас. Първи
свой електронен вариант прави вестник „Пари" (www.pari.bg ). Следват
сайтовете на Вестниците, „Капитал", „Континент" (www.capital.bg/
www.continent.bg ) и още много други. Някои от тях и до днес развиват и
усъвършенстват страниците си в глобалната мрежа, а други изцяло
изчезват от виртуалното пространство на Интернет.
Най-старата и единствена доскоро българска информационна
агенция БТА (www.bta.bg ) все още е лидер в своята област и пример за
професионално и компетентно поднасяне на новините. Може да се каже, че
2
повечето подобни агенции в страната са отскоро на информационния
пазар. Освен на традиционните журналистически умения, те разчитат и на
сериозни познания в областта на информатиката и съответно на
непрекъснато обновяван графичен дизайн на сайтовете си. Някои от тях
дори вече приспособяват изданията си за чужденци, като откриват стра-
ници с информация на английски сзик. Това е доказателство, че
българските информационни агенции (www.bta.bg, www.bgnes.com,
www.focusnews.net, www.mediapool.bg, www.news.bg и други) се опитват да
създадат модерен и уникален облик на своите издания и се стремят да се
наложат не само в родното, но и в световното медийно пространство.
Самият модел на общуване с медиите вече е друг. Потребителите
престават да следват пасивния консуматор на миналия двадесети век,
който просто чака да му бъде предоставена някаква информация
„наготово", а напротив - непрекъснато търсят, съпоставят, противопоста-
вят различни информации. За разлика от хартиените издания,
слектронната форма за разпространяване на информация притежава
възможност за незабавна актуализация на новините с мигновена обратна
връзка с читателите. Нещо повече - вече сме свидетели на предавания на
живо по Интернет мрежата от мястото на събитието, което несъмнено е
голямо предимство пред хартиените носители (при които времето за
подготовка, отпечатване и разпространение не може да бъде съкратено). Не
можем да не споменем и за мобилните технологии, които също предлагат
интересни възможности за информиране - връзка с Интернет страници, и
най-новото - слушателите могат да „Гледат” радио по своя мобилен
телефон. Чрез технологията „Visual Radio”могат да се разглеждат
картинки, допълнителна информация за звезди, да се сваля музика и др.
Радио по мобилния телефон е крачка към дигиталната интерактивна епоха
и помага на станциите да прескочат регионалното ограничение на
ултракъсите вълни. Радиото и телевизията по интернет набират
популярност. Достатъчно е да влезеш в www.google.com , да напишеш
онлайн радио или телевизия и ще можеш да използваш необходимата ти
услуга. Например http://www.predavatel.com ти предотставя възможност да
свалиш необходимия софтуер за да можеш да слушаш радио или да гледаш
телевизия по интернет, както и опътвания как да направиш сам
настройките на РС-то си.
Виртуалните дневници или т.нар. Blog са лични дневници, които се
публикуват онлайн. Те се появяват 90-те години на миналия век в
Интернет от Америка. Появяват се няколко подобни сайта, които все още
нямят ясната идея, позната ни в днешния и вид. Питър Мерхолц дава
името на тези сайтове в началото на 1999г. Първите няколко Blog се четат
от всеки, който пише в тях, нещо, което се случва всекидневно. Създава се
малка затворена общност. В началото това са просто лични страници, дело
на хора, които могат да пишат HTML страници и създават сайтове. Днес
нещата са автоматизирани и свой Blog е в състояние да открие всеки, който
ползва Интернет.
Blog е личен дневник, който се публикува онлайн. Всичко е
безплатно и става с няколко кликвания на мишката. Авторът избира
сървър (www.blogger.com, www.typepad.com, www.blogspot.com) и започва
да пише колкото често иска и за каквото си иска. Може да даде своите
координати за контакт, да сподели публично кои са неговите приятели, със
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 фев 2019 в 16:57 студентка на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Журналистика, випуск 2020
29 яну 2019 в 00:22 родител на 44 години
24 яну 2019 в 14:54 студент на 31 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2022
10 яну 2019 в 18:59 учител от София
08 ное 2018 в 01:05 студент на 31 години от Перник - Колеж по предприемачество към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - пги, специалност - menidjmynt, випуск 2014
20 авг 2018 в 09:04 ученик на 21 години от Казанлък - ОУ "Мати Болгария", випуск 2012
05 май 2018 в 12:15 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Журналистика, випуск 2019
15 мар 2018 в 14:46 студент на 21 години от София - Нов български университет, факулетет - Масови комуникации, специалност - Масови комуникации, випуск 2020
08 яну 2018 в 18:01 ученик на 23 години от Перник - ПГИ "Карл Маркс", випуск 2014
31 юли 2017 в 22:29 в момента не учи на 22 години
 
Домашни по темата на материала
Примерни понятия за имидж и репутация. Разлика мужду двете понятия.
добавена от Lachezar84 28.05.2013
0
16
Подобни материали
 

Анкета и анализ на получените данни

04 яну 2012
·
131
·
6
·
1,720
·
265
·
48

Тази анкета е изготвена с учебна цел, тя се стреми да разбере дали чалгата се е превърнала в опасен обществен вирус. Анкетата е проведена сред 30 души, след това съм изчислила отговорите в проценти и направих анализ на получените резултати...
 

Българската журналистика като "четвърта власт"

18 авг 2008
·
535
·
4
·
622
·
471
·
74
·
1

Понятието „четвърта власт” е точка за изследване на отношенията медийна власт – политическа власт. Понятието възник ва като метафора за ролята на институционализираните
 

Общественото мнение:същност и значение

12 окт 2010
·
118
·
8
·
2,291
·
133
·
20

Общественото мнение е социален и политически термин, обозначаващ съвкупното вярване или мнение на обществото по даден въпрос. Обществото представлява взаимозависима мрежа от човешки отношения, в която отделните индивиди си...
 

Обществено мнение

05 май 2008
·
225
·
14
·
1,142
·
115
·
14

Възможността на медиите да отразяват различни събития и да предоставят непрекъснат информационен поток за рецепиентите създаде възможност те в много отношения сериозно да манипулират общественото мнение.
 

Приоритетни функции на медиите в регионален аспект

30 окт 2008
·
116
·
3
·
324
·
12

Регионалните журналисти – проводник на информация. В тази си роля те не влагат собствен поглед и не анализират ситуацията, а само преразказват изнесените в публичното пространство факти.
 

Нови журналистически жанрове - онлайн версии на преса, радио и телевизия

Материал № 324695, от 22 апр 2009
Свален: 510 пъти
Прегледан: 311 пъти
Качен от:
Предмет: Журналистика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,052
Брой символи: 9,131

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Нови журналистически жанрове - онлайн версии на ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Пенка Константинова
преподава по Журналистика
в град Велико Търново
с опит от  18 години
169 25

Марияна Златкова
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  19 години
2 1,113 133

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения