Големина на текста:
Директен маркетинг - основен конкурентен инструмент
ДМ е изп. на рекламните медии за директна реакция, за да се
реализират продажби и за д се нау4и повече за клиента и обогатявайки БД
за клиента да се изгр.дълготрайни и непр.развиващи се отнош.като
акцентът се поставя в/у изграждането на взаимоотношения с предпочитан
клиент.
ДМ се изп от произв.търговци на едро,ф-ми за усл.,орган.с идеална
цел. Неговият растеж на потреб пазар е предимно реакция на
демасовизацията на пазара, на който същесв. постоянно увелич. се брой
пазарни ниши индивидуализирани нужди и предпочитания.
ДМ се развива и в областта на индустриалния марк. Осн. прич.за
това са все повече увеличаващите се разходи за достигане на бизнес-
пазарите ч/з различни медии, р-дите за пътуване при лични прод., все по-
скъпото участие в панаири и специализирани изложби. Медиите с по-
ниски р-ди за контакт като тел марк.и директната поща трябва да бъдат
използвани за опр.на потенц.клиенти, които след това могат да бадат
посетени.
В проц на своето развитие в практиката на ДМ са се утвърдили
различни н-ни за упражняване на маркетинговото въздействие в/у реалните
и потенциални клиенти, които са получили популярност вкато
инструменти на ДМ. Най-често се прилагат подход. комбинации от тези
инструменти като тяхното опр.е плод на знанията и творческите
възможности на съотв.специалисти. В списъка от инструменти на ДМ се
включват:
- каталожен марк.;
- маркет.ч/з директна поща;
- телефонен маркетинг;
- телевизионен маркетинг за директна реакция;
- маркет.за директна реакция ч/з радио;
- маркет.за директна реакция ч/з вестници и списания;
- павилионно пазаруване;
- електронно пазаруване.
Изборът на съответен инструмент зависи от целите и от продукта, които
искаме да продаваме.
Каталожният ДМ е познат най-рано в сравнение с др.ср-ва на ДМ,
коетро обуславя по-голямото му разпространение. Каталозите се изпращат
от големи търговци на дребно, които поддържат пълно серийно
разнообразие. Предимство на каталозите е да представят на купувача
широк набор от сравнително евтини стоки. Каталозите се изп.,когато
имаме повече продукти за продаване.
ДМ ч/з директна поща позволява висока степен на пазарна
селективност, тя е персонализирана, гъвкава е и позволява предварително
тестване и измерване на резултатите. Хората,на които е ипратена такава
реклама са по-вероятни потенциални клиенти. Д поща е 1 от най-ефект.
похвати на маркетинга, приложим за малкия бизнес. Особености на ДП са ,
че прод-те са насочени към опр.кръг от хора; прод-те не са нито твърде
скъпи нито твърде евтини; дали продуктите са неща, които хората често
използват.
Позиционирането на продукта е съществена част на маркетинга.
Хората ги привлича повече това, което продуктът може да направи за тях
отколкото това, което той представлява. Най-сигурното оръжие на
рекламата е истината. Използва се често и понятието “уникално”
предложение. За да се опр. уникалното предложение за продажба(УПП), се
сравнява продукта с този на конкурентите, след което се дава нещо, което
никой друг не мойе да предложи. За да се продава продуктът по най-
добрия н-н след като вече са идентифициран купувачите, е чрез конкретна
оферта.
За да използваме ефективно пощенските списъци с клиенти трябва
да се знае с кого се контактува. ако се изпрати оферта на неправилния
човек дори и тя да е най-добрата нищо няма да се постигне като резултат.
Най-подходящият наачин за подреждане на клиентите е чрез направата на
база данни(БД). БД са списъци на реални и потенциални клиенти,
съдържащи маркетингови данни за тях, т.е. всичко, което би накарало
клиента да купи. Списъците на БД остаряват затова трябва периодично да
се актуализират. Ако не е имало контакт за дълъг п-д от време този клиент
може да се извади от активния и да с е прибави към неакт. списък с
клиенти, като съществува вероятност той отново да купи и да се върне в
списъка с акт. клиенти.
За да накараме хората на отговорят на ДПоща трябва да напишем
добро писмо. Писмото на ДП обхваща преимущества на продукта, на
които клиентът би се зарадвал, опита, който други хора имат от употребата
на продукта. Писмото е осн. м-д, ч/з който се комуникира с клиента. Някои
от осн. спец. по ДМ считат, че осн. подбуди, които карат хората да купуват
са страхът, алчността, суетата,горделивостта и вината. В писмото трябва
да изложим офертата, преимуществата на продукта. Писмото се състои от
няколко части плик, писмо, брошура.
Друг вид ДМ е телефонният – телефонът има стойността на
близостта. Интерактивен е и позволява да се установи на кого най-много
допада продуктът. Едно от основните предимства на телефона е, че хората
обичат да използват телефон, това открива и допълнителни възможности.
Друг м-д на ДМ са телевизионният и радио маркетингът.
Телевизията се използва по два н-на , за да предлага продуктите директно
на потребителя. 1 е ч/з директна реакция на рекламата. А 2 са домашните
канали за пазаруване.
ДМ ч/з вестници и списания – основните им предимства са: бързото
прогнозиране, достъпност на тестовете, които се пускат в изданията.
Тестовете във вестниците и списанията набират отговори в теч. на дълъг п-
д от време. С вестн. и спис. могат да се пускат вложки – техен плюс е, че се
пускат в готов вид и качеството им не зависи от списанието. Вложката не е
реклама нито пощенска пратка, но има общи характеристики и с двете.
Едно своеобразно средство на ДМ са листовките, които се пускат в
пощенските кутии. Предимства на листовките са по-ниските разходи за
съставянето и разпростр. им. Недостатък е, че има по-малък контрол на
разпространението им.
Други м-ди на ДМ са плакатите или т.н. билбордове, павилионното
пазаруване, електронното пазаруване. Електронното пазаруване включва
две форми-1 е видеотекст, тя е двупосочна с-ма, която свързва телев.
приемници с банките от данни на продав. ч/з кабелни или телефонни
линии; 2 вкл. изп. на персонален комп.
Правилният избор на средства на ДМ често е осн детерминанта на
успеха на ДМ.Освен това има съществена разлика в подхода м/у Д рекл. и
общата рекл.Тази разл. се опр. от особеностите на ДМ – обръщението е
към личността, а не към масата; провеждат се тестове, за се разберат р-
тите; нещата се разглеждат от гл.т. на дълга поредица от съобщения.
Когато се прави тест първо трябва да се запишат имената на тези,
които са отговорили, техните адреси и тел., какво са закупили, как са
отговорили, как са платили. На първо място трябва да се тестват
списъците. След като се открие печелившия списък трябва да се потърсят
тези от списъка, които носят д-ди.След като се открие верния списък може
да се започне с офертата. Цената е важна част от офертата. Ако продуктът
вече съществува на пазара цената ще се опр. спрямо конкурентите. Ако
продуктът е нов се прави тестване за цената. Могат да се използват разл. м-
ди на тестване като; титажна разбивка А/В, вложки в тиражна разбивка,
пратки в тиражна разбивка, тиражни разбивки по географски п-п,
телескопни тестове, използване на собствената база данни, рекламен
каталог, въпросник, радио и тв., тестове ч/з малки обяви, телефон и
др.трябва да се поддържат записи от р-тите от тестването. Архивите трябва
да са пълни и подробни. Областите на тестването са друго, което трябва да
се опр. Необходимо е да се тестват само значими фактори.
ДМ има своите предимства и недостатъци. Предимствата се разделят
на две предимства за производителя(търговеца) и предимства за
потребителя. предимствата за производителя са:
-малък обем на 1 нач. инвест.;
-възможност за промоция без изп. на радио и тв.;
-ДМ увеличава броя на потенциалните купувачи;
-ДМ предизвиква трайна реакция, която може да бъде измерена;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 дек 2017 в 09:01 студент на 32 години от Благоевград - Колеж по икономика и мениджмънт, факулетет - колеж по икономика и мениджмнт, специалност - Стопанско управление, випуск 2014
04 сеп 2017 в 16:46 родител
29 авг 2017 в 20:07 студент на 40 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление икономика, специалност - Корпоративна икономика, випуск 2010
10 авг 2017 в 15:02 ученик на 21 години от Шумен - СОУ "Сава Доброплодни ", випуск 2016
20 юни 2017 в 10:53 в момента не учи на 37 години
18 юни 2017 в 16:57 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика на отбраната и сигурността, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,847
·
8
·
2,755
·
1,177
·
250
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Насърчаване на продажбите

12 юли 2009
·
286
·
5
·
532
·
316
·
40

Насърчаването на продажбите е част от комуникационната политика на дадено заведение, хотел, ресторант и т.н. ...
 

Търговска марка

24 окт 2008
·
388
·
7
·
870
·
256
·
48

Какво представлява търговската марка и по-специално каk се развива търговската марка Coca-cola.
 

Процес на вземане на решение

14 яну 2008
·
330
·
1
·
438
·
15

Процес на вземане на решение-Процесът на вземане на решение от потребителя е процедурата,посредством която потребителите избират измежду възможни стоки,услуги,организации,хора. Състои се от две части-процесът сам по себе си и фактори,които го засягат...
 

Модел на вземане на решения

23 яну 2008
·
195
·
2
·
448
·
18

Процесът на вземане на решения може да бъде описан като преминаващ през няколко етапа(Саймън, 1965). Тези етапи осигуряват рамка, в която може да се разглежда всяко решение...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по маркетинг за 3-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 17 въпроса по маркетинг, всичките само с по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс.
(Лесен)
17
106
1
29.08.2014
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
65
1
1 мин
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Директен маркетинг

Материал № 283842, от 13 фев 2009
Свален: 318 пъти
Прегледан: 399 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 788
Брой символи: 6,987

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Директен маркетинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Харалан Василев
преподава по Маркетинг
в град Хасково
с опит от  3 години
256

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения