Големина на текста:
14.Методи за овладяване на 
разнообрази форми на поведение
Към тази група отнасяме:
Перспективата – метод за 
възпитаниестимулиращ развитието 
на детето чрез поставяне пред него 
на увлекателнизначими цели 
трансформиращи се в лични 
стремежижелания и интереси.
Перспективата трябва да 
отговаря на някои изисквания:
­да е личностно значима;
­да е реална  по съдържание;
­ да стимулира волевата сфера 
на личността непрекъснато;
­да   предизвиква   творческа 
активност на личността и др.
А.Макаренко   разделя 
перспективата на три основни вида:
­Близката   перспектива  е 
свързана с изпълнението на 
ежедневни задачикоито личността 
си поставя или й поставят
­Средната перспектива е  по­
отдалечена от времетоТова могат да 
са участия в значими за личността 
дейностикоито ще се случат
Далечната   перспектива е това
към което се стреми човек в 
продължение на   дълъг  период   от 
времеа понякога и през целия си 
живот.
Състезание ­  Форма   за 
практическото   реализиране  на 
перспективните линииПо същество 
това   е   състезание   между   отделни 
личност или общностикоето създава 
положителни   емоции  на   личността
които се отразяват върху 
познавателната и поведенческата й 
сферавърху нея като цяло.
Състезанието  може  да  бъде 
индивидуално и  колективно
Отчитането на състезанието трябва 
да става по критериив които всички 
участници са убедени.
Поощренията и наказанията  – 
това са методи за възпитаниекоито 
стимулират поведенческата сфера на 
личността съдействат  за   нейното 
възпитание.   В  основата  им  лежи 
утвърждаването  или  не на  дадена 
личностна характеристикаЗатова в 
процеса  на   стимулиране  на 
емоционалната сфера се формира и 
едновременно виждането и 
съответната позиция и отношение.
Това  е  начин за  въздействие
който   включва  поощрението
утвърждава дадено действие и дри 
Наказанието спира дадено действие
противопоставя се на дадено 
виждане и мотивация.
Гордин разглежда следните 
видове поощрения и наказания
свързани с:
­изменения в правата на децата;
­с изменения в  техните 
задължения;
­с морални санкции.
Изисквания при приложението на 
поощрението и наказанието са:
­да предизвикват силни 
положителни емоционални 
преживявания;
­да   са  свързани  с   конкретен 
повод;
­да   стимулират   личността  към 
преосмисляне на своето поведение;
­да не предизвикват впечатление 
на стереотипност у детето и др.
Преди да се използва този метод 
трябва да се изясни мотивацията на 
личността  с  помощта  на 
допълнителни   методи – беседа   и 
разговор.
Формирането  на   личността  е 
свързано с използването и на 
тренировка на чувствата Целта е да 
се   формира у  човека  умение   да 
ръководи стила на своето поведение 
за сметка на осъзнаването на това
как той се възприема от околните
какви действия предизвикват техните 
симпатии и др.
Специално място заемат и 
невербалните  методи –  поглед
жестТе изразяват хуманната 
позиция на личносттажеланието на 
общуващите  да  изразяват   открито 
чувствата когато  избират  формата 
на поведение.
Особено място  заема и 
изискването като методТова 
означава  личността  да   съблюдава 
определени правила и норми
утвърдени   в   дадено   общество   или 
общност.
Упражнението      – това е метод за 
управление дейността на учениците
с помощта на разнообрази и 
повтарящи   се  действия,   при  които 
всеки изпълнява определени задачи
Този метод способства за формиране 
на  единство   между  съзнанието   и 
поведението.  Упражнението е 
целенасочено,   организирано 
повтарящо се действиесвързано с 
формиране   на   умения  и   навици.
Упражнението е свързано със 
системно извършване на повтарящи 
се действия в областта на моралната
интелектуалната  и други  сфери на 
дейност с цел формиране на умения
изграждане   на навици  за   хуманна 
изява на личността
Упражнението   за   да   изпълни 
своите  функции трябва да изисква 
съзнателна проява на волевото 
усилие на личносттаповтарящите се 
действия да са в сложно изменяща се 
система;  извършването   на 
съответните  действия  да е 
съпроводено с изпитване на приятни 
емоционални  преживявания
формирането на уменията и навиците 
да съдейства за саморазвитието на 
личността,   да   утвърждава   нейната 
самостоятелност и неповторимост.
Казус      има за цел в процеса на 
търсенето на най­удачните варианти 
за разрешаване на дадена ситуация 
да формира умение за намиране на 
хуманен изходИзползването му 
помага да се изгради способност за 
самостоятелно решаване на 
ежедневните проблемикоито 
възникват пред личността.
Методиката   на  използване  на 
казуса включва няколко основни 
момента:
­описание на ситуацията
съставяне на варианти за изход от 
неяразлични варианти
предоставяне правото на избор
При описанието на ситуацията 
трябва да се разкрива същността на 
създадения проблемда се открояват 
тезите   и  действията  на  основните 
действащи лицаСитуацията може да 
бъде представена в писмен или устен 
вид.
Инцидентът – той е много 
близък до казуса.  Това е 
непредвиденанежелананеприятна 
случка.   Тази ситуация възниква в 
даден момент и може да има остър
конфликтен характер.
Вариант на  инцидента е 
конфликтната ситуация.
Видовете конфликтни са
недоволство,разногласие
противодействиераздорвражда.
Разрешаването  на  конфликта  е 
свързано с умението да се 
прогнозира неговото появяване .
Освен това е необходимо да се 
изгради и система за овладяване на 
правила за поведение на 
конфликтните хора и за овладяване 
на умения за водене не преговори.
За разрешаване на конфликтните 
ситуации  съдейства  и   метода  – 
делова  игра. Тя  позволява  да  се 
овладяват практически  умения и 
навицида се усвоят различни форми 
на поведение в процеса на 
изиграване на съответната роля.
Методиката   на играта   включва 
три основни момента:
Първият е свързан с определяне 
целта и проблемаразработване на 
сюжетавъзлагане на ролите.
Вторият е самото изпълнение на 
игратакато особено важно е да се 
съсредоточи вниманието на 
публиката.
Третият е свързан с анализа на 
представената игракакто по 
отношение на жизнената 
достоверност и точността на 
изпълнените ролитака и по 
отношение вложеното творчество от 
всеки актьор.
Всеки  от  изложените  методи 
въздейства   върху  личността  като 
цяло и съдейства за промяната на 
личността като цяло.
1

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методи за овладяване на разнообразни форми на поведение

Перспективата – метод за възпитание, стимулиращ развитието на детето чрез поставяне пред него на увлекателни, значими цели трансформиращи се в лични стремежи, желания и интереси...
Изпратен от:
Radostina Petrova
на 2009-02-04
Добавен в:
Пищови
по Педагогика
Статистика:
41 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Педагогика рядко сваляни с 1 страница от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

План на уроци

31 мар 2009
·
1,036
·
48
·
3,832
·
1,329
·
237

Основна част: Когато децата са готови, изисквам от тях да се облегнат назад и им прочитам разказа, като им поставям задача по време на моя прочит да помислят над въпроса: - Кои са главните герои?...
 

Пазарна икономика и образование

03 ное 2008
·
118
·
5
·
1,871
·
41
·
8

Пазарна икономика и образование.
 

Образователни технологии

15 ное 2008
·
227
·
12
·
1,614
·
186
·
63

През последните години, все повече се повишава вниманието към технологизацията на образованието. Това може да се обясни с нарастването на неговата роля за социално-икономическото развитие на обществото...
 

Проблемът за базовото образование в страните от Европейския съ

19 ное 2008
·
121
·
13
·
2,260
·
48
·
10

Проблемът за базовото образование в страните от Европейския съюз Европейският съюз е динамична система, която се променя в структурно отношение. Разширяването му е една от най-важните перспективи, които стоят пред Европейския съюз в началото на ХХ...
 

Играта

20 ное 2008
·
541
·
13
·
2,435
·
527
·
102

Играта е основата за научаване в детството Играта е сериозна дейност, освободена от вътрешни ограничения. Играта е необходима на детето, защото тя му доставя радост, удоволствие, самоутвърждение, чрез нея то усеща, че е свободно. Играта предпола...
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по Техника на безопасност на тема "Защита при бедствия и аварии" за 7-ми клас
изпитен тест по Педагогика за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за ученици от 7-ми клас по дисциплината "Техника на безопасност" и "Гражданска защита". Темата е "Защита при бедствия и аварии". Състои се от 29 въпроса, които имат само по един верен отговор.
(Труден)
29
14
1
5 мин
05.07.2013
Тест по педагогика за учители
професионален тест по Педагогика за Учители
Тест по педагогика относно мотивирането на ученици, предназначен за учители. Съдържа 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
134
2
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Методи за овладяване на разнообразни форми на поведение

Материал № 277365, от 04 фев 2009
Свален: 41 пъти
Прегледан: 28 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 779
Брой символи: 4,987

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методи за овладяване на разнообразни форми на п ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
260

Дияна Тонева Якова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  6 години
408

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения