Големина на текста:
14.Методи за овладяване на 
разнообрази форми на поведение
Към тази група отнасяме:
Перспективата – метод за 
възпитаниестимулиращ развитието 
на детето чрез поставяне пред него 
на увлекателнизначими цели 
трансформиращи се в лични 
стремежижелания и интереси.
Перспективата трябва да 
отговаря на някои изисквания:
­да е личностно значима;
­да е реална  по съдържание;
­ да стимулира волевата сфера 
на личността непрекъснато;
­да   предизвиква   творческа 
активност на личността и др.
А.Макаренко   разделя 
перспективата на три основни вида:
­Близката   перспектива  е 
свързана с изпълнението на 
ежедневни задачикоито личността 
си поставя или й поставят
­Средната перспектива е  по­
отдалечена от времетоТова могат да 
са участия в значими за личността 
дейностикоито ще се случат
Далечната   перспектива е това
към което се стреми човек в 
продължение на   дълъг  период   от 
времеа понякога и през целия си 
живот.
Състезание ­  Форма   за 
практическото   реализиране  на 
перспективните линииПо същество 
това   е   състезание   между   отделни 
личност или общностикоето създава 
положителни   емоции  на   личността
които се отразяват върху 
познавателната и поведенческата й 
сферавърху нея като цяло.
Състезанието  може  да  бъде 
индивидуално и  колективно
Отчитането на състезанието трябва 
да става по критериив които всички 
участници са убедени.
Поощренията и наказанията  – 
това са методи за възпитаниекоито 
стимулират поведенческата сфера на 
личността съдействат  за   нейното 
възпитание.   В  основата  им  лежи 
утвърждаването  или  не на  дадена 
личностна характеристикаЗатова в 
процеса  на   стимулиране  на 
емоционалната сфера се формира и 
едновременно виждането и 
съответната позиция и отношение.
Това  е  начин за  въздействие
който   включва  поощрението
утвърждава дадено действие и дри 
Наказанието спира дадено действие
противопоставя се на дадено 
виждане и мотивация.
Гордин разглежда следните 
видове поощрения и наказания
свързани с:
­изменения в правата на децата;
­с изменения в  техните 
задължения;
­с морални санкции.
Изисквания при приложението на 
поощрението и наказанието са:
­да предизвикват силни 
положителни емоционални 
преживявания;
­да   са  свързани  с   конкретен 
повод;
­да   стимулират   личността  към 
преосмисляне на своето поведение;
­да не предизвикват впечатление 
на стереотипност у детето и др.
Преди да се използва този метод 
трябва да се изясни мотивацията на 
личността  с  помощта  на 
допълнителни   методи – беседа   и 
разговор.
Формирането  на   личността  е 
свързано с използването и на 
тренировка на чувствата Целта е да 
се   формира у  човека  умение   да 
ръководи стила на своето поведение 
за сметка на осъзнаването на това
как той се възприема от околните
какви действия предизвикват техните 
симпатии и др.
Специално място заемат и 
невербалните  методи –  поглед
жестТе изразяват хуманната 
позиция на личносттажеланието на 
общуващите  да  изразяват   открито 
чувствата когато  избират  формата 
на поведение.
Особено място  заема и 
изискването като методТова 
означава  личността  да   съблюдава 
определени правила и норми
утвърдени   в   дадено   общество   или 
общност.
Упражнението      – това е метод за 
управление дейността на учениците
с помощта на разнообрази и 
повтарящи   се  действия,   при  които 
всеки изпълнява определени задачи
Този метод способства за формиране 
на  единство   между  съзнанието   и 
поведението.  Упражнението е 
целенасочено,   организирано 
повтарящо се действиесвързано с 
формиране   на   умения  и   навици.
Упражнението е свързано със 
системно извършване на повтарящи 
се действия в областта на моралната
интелектуалната  и други  сфери на 
дейност с цел формиране на умения
изграждане   на навици  за   хуманна 
изява на личността
Упражнението   за   да   изпълни 
своите  функции трябва да изисква 
съзнателна проява на волевото 
усилие на личносттаповтарящите се 
действия да са в сложно изменяща се 
система;  извършването   на 
съответните  действия  да е 
съпроводено с изпитване на приятни 
емоционални  преживявания
формирането на уменията и навиците 
да съдейства за саморазвитието на 
личността,   да   утвърждава   нейната 
самостоятелност и неповторимост.
Казус      има за цел в процеса на 
търсенето на най­удачните варианти 
за разрешаване на дадена ситуация 
да формира умение за намиране на 
хуманен изходИзползването му 
помага да се изгради способност за 
самостоятелно решаване на 
ежедневните проблемикоито 
възникват пред личността.
Методиката   на  използване  на 
казуса включва няколко основни 
момента:
­описание на ситуацията
съставяне на варианти за изход от 
неяразлични варианти
предоставяне правото на избор
При описанието на ситуацията 
трябва да се разкрива същността на 
създадения проблемда се открояват 
тезите   и  действията  на  основните 
действащи лицаСитуацията може да 
бъде представена в писмен или устен 
вид.
Инцидентът – той е много 
близък до казуса.  Това е 
непредвиденанежелананеприятна 
случка.   Тази ситуация възниква в 
даден момент и може да има остър
конфликтен характер.
Вариант на  инцидента е 
конфликтната ситуация.
Видовете конфликтни са
недоволство,разногласие
противодействиераздорвражда.
Разрешаването  на  конфликта  е 
свързано с умението да се 
прогнозира неговото появяване .
Освен това е необходимо да се 
изгради и система за овладяване на 
правила за поведение на 
конфликтните хора и за овладяване 
на умения за водене не преговори.
За разрешаване на конфликтните 
ситуации  съдейства  и   метода  – 
делова  игра. Тя  позволява  да  се 
овладяват практически  умения и 
навицида се усвоят различни форми 
на поведение в процеса на 
изиграване на съответната роля.
Методиката   на играта   включва 
три основни момента:
Първият е свързан с определяне 
целта и проблемаразработване на 
сюжетавъзлагане на ролите.
Вторият е самото изпълнение на 
игратакато особено важно е да се 
съсредоточи вниманието на 
публиката.
Третият е свързан с анализа на 
представената игракакто по 
отношение на жизнената 
достоверност и точността на 
изпълнените ролитака и по 
отношение вложеното творчество от 
всеки актьор.
Всеки  от  изложените  методи 
въздейства   върху  личността  като 
цяло и съдейства за промяната на 
личността като цяло.
1

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методи за овладяване на разнообразни форми на поведение

Перспективата – метод за възпитание, стимулиращ развитието на детето чрез поставяне пред него на увлекателни, значими цели трансформиращи се в лични стремежи, желания и интереси...
Изпратен от:
Radostina Petrova
на 2009-02-04
Добавен в:
Пищови
по Педагогика
Статистика:
41 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Педагогика рядко сваляни с 1 страница от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Системен тормоз

28 май 2008
·
218
·
4
·
554
·
141
·
13

За решението на казуса съвместно работят всички замесени инстанции : ДПС, училищното настоятелство и социален педагог. Координиране на взаимодействието между институциите за превенция на негативните явления.
 

Курсова работа по информационни технологии

14 юли 2010
·
122
·
18
·
2,323
·
255
·
12

Настоящата курсова работа е методическа разработка на част от модул „Електронни таблици” от учебната програма по Информационни технологии за 9 клас, задължителна подготовка...
 

Децата - основни участници в учебно-образователния процес по правно образование

03 ное 2008
·
187
·
12
·
3,163
·
229
·
28

Разглежда проблема за основните участници в самия процес по правно образование в детската градина и специфичната им роля.
 

Пазарна икономика и образование

03 ное 2008
·
118
·
5
·
1,871
·
41
·
8

Пазарна икономика и образование.
 

Детето и ученика в условията на масовата комуникация

12 ное 2008
·
119
·
8
·
1,279
·
69
·
27

Установено е, че подрастващите често смесват реалност с измислица. При гледането на репортаж за убийство, в който се вижда труп, те реагират с репликата: "Това е като в някой тъп екшън." Притеснително е, че гледайки насилие в новините и филмит...
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по дисциплината Технологии, изкуство, образование
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е сборен от няколко раздела, включващи Основна терминология, Сфери на действие и насоки на развитие в дизайна, Основни категории, Форма и формоизграждане, Функция и функционалност, Качество и оценяване на потребителските свойства на промишлените изделия, Детската среда – определение и функционални параметри, Проблеми на дизайна за детските играчки и др. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
34
19
1
12 мин
03.09.2013
Тест по училищно законодателство за 2-ри курс
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа 20 въпроса, подходящи за студени 2 курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
122
1
1 мин
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Методи за овладяване на разнообразни форми на поведение

Материал № 277365, от 04 фев 2009
Свален: 41 пъти
Прегледан: 28 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 779
Брой символи: 4,987

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методи за овладяване на разнообразни форми на п ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
с опит от  32 години
23

Цонка Рабаджийска
преподава по Педагогика
в град Панагюрище
с опит от  20 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения