Големина на текста:
ЛЕКЦИИ ПО ОБЩА И ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ
I курс, ФНПП, ИИ
Предмет, задачи, значение и развитие на общата и възрастова психология
Всяка наука показва своята самостоятелност чрез своя предмет и задачи, които
разрешава. Предметът на общата психология е развитието на психиката, а проблемът на
възрастовата психология са закономерностите в развитието на психиката през цялата
онтогенеза. Основните понятия дават съдържанието на всяка наука. Най-важните
понятия тук са: психика, отражение на заобикалящите действия, мозъчни структури на
човека. Психиката е фотолента, която винаги хваща момента. В психиката винаги
разграничаваме психична структура (съдържание и връзка м/у познавателни процеси,
волеви процеси катообща характеристика на психичните процеси, психично състояние и
психични свойства). Когнитивни (познавателни) процеси - усещания и възприятия ,
памет, представа, въображение.
Възраст – характеристика на времето, представляваща промените в развитието. 2 типа:
-календарна – включва проживяното време от раждането от отчитането
-психична – която показва равнището, до което е достигнала психиката.
Онтогенеза – индивидуално развитие
Филогенеза – обществено-историческо развитие.
Сензитивност – подчертан възможности за възприемчивост в даден период от
развитието.
Депривация – наличие на сетивен глад, при който се ограничават определени
възможности на психичното развитие.
Периодизация – система за подреждане на периодите в индивидуалното развитие а
човека.
Задачи на психолоията:
1. ОВП анализира познавателното развитие и възможността за стимулиране и
структуриране на интелекта.
2. ВП изучава разнообразието т процеси с влиание на условията за тяхното развитие
3. ОВП има за цел да проследи дейностите (игра, учение, труд) и възможностите на
тяхното развитие
4. ОВП изучава основните потребности (общуване, движение, впечатления) и
пътищата за тяхното удовлетворяване
5. ОВП изучава генезиса на развитие и дава методи за оценка
През 1590г. за първи път се използва понятието „психология” от Конклениус.
Аристотел обособява разделението: -първи 7 години – майчини
-втори 7 годни – училища
-трети 7 години – академия
В началото на XX век има 3 вколи в СССР. Школата на Рубенщайн и на Лев С. Виготски,
които се занимават с характеристиката на психичното развитие в Москва. Разликата
м/удвете школи е че при Вигодски представителите считат обучението за водещо на
развитието. При Рубенщайн се смята, че обучението и развитието са равнопоставени
процеси и промяната на единия води до промяна и на другия. Третата школа на Узнадзе
– в нея се изучават нагласите на поета (украинска школа).
В САЩ школата на Стенли Хол – той счита, че повече знания трябва да се обединят, за
да влиаят а психиката още в ранно детство. Неговият ученика Оскр Крисманс създава
педологията като наука. В Париж съществува генетична школа. Жан Пиаже счита, че
развитието на интелекта е важно и водещо за развитието на човека.
Методи на общата и възрастова психология
1
1. Организациони методи
2. Методи за набиране на емпирична информация
3. Статистико-математически методи
4. Методи за теоритичен анализ и практическа реализация
Метод – път(начин) за осъществяване на изследователска процедура
Методика – набор от няколко метода, които се обединяват при изследване на даден
проблем
Методология – гледна точка на изследователя, който анализира изследваното явление
I. Организационни методи –
1. Лонгитюдни методи – чрез тях се изследва повече от година едни и същи лица, за
да се разкрият определени закономерности на психичното развитие
2. Сравнителни методи – използват се еднократно с цел осъществяване на сравнение
м/у отделни лица и групи
3. Комплексни методи – комбиниране на различни видове методи
II. Методи за набиране на емпирична информация
Наблюдението е процедура, при която при естествени условия на живот се
наблюдават едни или други промени , които дават представа за изследваното
явление.
1. Класически методи
-наблюдение
цялостно наблюдение
частично наблюдение
експеримент – може да се събере повече информация и да се повтарямногократно
естествено наблюдение – можем да променяме условията, но не се променя
естествената среда
Лазурски е първият изследовател, който през 1910г. прави такъв експеримент за
извеждане ученическите способности у децата
лабораторен
В. Вунд през 1879г. прави лаборатория, където се изследват тремурните реакции в
изкуствени условия
психолого-педагогически експеримент – отличава се по това, че изследваното
явление се осъществява чрез наличието на 2 групи и 2 отделни лица за сравнение
на различни равнища
-констатиращо и обучаващо
2. Психо-диагностични методи – дават възможност да добием информация за
изследваното явление, да направим оценка за равнището на развитието и да се
ориентираме към стъпки за въздействие или стимулиране на психичните
проблеми
ИНФОРМАЦИЯ ? ДИАГНОЗА ? ПРОГНОЗА
Беседа като метод на психичното общуване в естествени условия с оглед оценка на
другия (цели изучаването на едно или друго психично явление) трябва да бъде:
-целенасочена
-при определени условия
2
Различни типове въпросници – набор от въпроси за извличане на определена
информация
-отворени – дават се твърдения с многоточия
-затворени – с да и не
-скали – при които има връзка м/у отговорите или само един от отговорите е верен
Въпросите могат да бъдат оценявани с балове, точки или определени стойности в
зависимост от изследванията, които се залагат в него.
Анкета – подбраните въпроси са пряко свързани с конкретното явление
Тест – стандартна задача, в него има качествена и количествена характеристика
-качествената отразява сложността на поставените задачи за разрешаване
-количествената – боря им
3. Социометрични методи – улесняват изследването на взаимоотношенията
III. Статистико-математически методи – дават представа за резултатите, защото
чрез тях се обработват получените данни в зависимост от изследователската
цел
-Козелационен анализ – за изследване на вътрешните връзки, Теоритични изводи,
при които се подчертава чии авторки позиции са защитенис това явление => ние
си служим с теоритичен анализ. На края се правят препоръки въз основа на
данните, за да се подчертае социално-психологическата зависимост
Начални полета в психологията и подходи за изучаване на психичното развитие
Научните полета в развитието на психологията разкриват възможностите за изучаване на
психиката, не само на задълбоченото научно знание, но и по посока на практическото
осъществяванев живота. Фондаменталната психология очертава научните сфери като
акцентира в/у силата на общата психология и динамиката на възрастовите промени в
психичното развитие. За това основните направления са свързани с процесите на
развитие. Психичните механизми при осъществяване на човешките дейности и човека
като субект на развитие и дейност в обществото.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обща и възрастова психология

Всяка наука показва своята самостоятелност чрез своя предмет и задачи, които разрешава...
Изпратен от:
hammerr
на 2009-02-02
Добавен в:
Лекции
по Педагогическа психология
Статистика:
1,153 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Сексуално насилие над момичета в семейството

11 сеп 2014
·
1
·
6
·
1,469

Физическото и психичното малтретиране на деца е многостранен проблем с медицински, психологически, соцялни и други”. Всекидневно във вестниците четем за насилие, не е рядкост да прочетем, че някое момиче е изнасилено от непознат за нея...
 

Изложение за проект "Насилие върху деца"

09 яну 2009
·
234
·
14
·
4,337

Сексуалното насилие над деца е всеки нежелан акт на сексуално поведение или такова, на което детето отговаря с “не”.
 

Справедливото поведение и ролята му за социализацията на детето


В търсене на справедливост, право и заслуга, според Фройд детето първоначално реагира директно на доминиращите импулси към дадения момент. По-късно, то постига способност да предвижда алтернативни начини за реакция и техните последствия...
 

Лекции по психология на развитието в детско - юношеска възраст

27 сеп 2008
·
480
·
6
·
1,840
·
367

Представители и предпоставки за възникване и обособяване на психологията на развитието.
 

Малтретирането на децата в семейството


Дипломна работа, психологически последици от малтретирането на децата в семейството, видове специфични семейства с отклонения в отношенията.
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
75
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Обща и възрастова психология

Материал № 275164, от 02 фев 2009
Свален: 1,153 пъти
Прегледан: 1,617 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 12
Брой думи: 2,217
Брой символи: 19,572

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за " Обща и възрастова психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения