Големина на текста:
ЗАДАЧА
В БП “У” са извършени следните стопански операции:
1.На основание екземпляр от инкасирано платежно нареждане е отчетено получено целево
финансиране от финансиращият бюджет за строителство на нов здравен център.Финансирането е
в размер на 85 000 лв.
2.Съгласно клаузите на сключен договор за строителство със строителна организация “Z” е
предоставен аванс в размер на 25 000 лв.Авансът е преведен със средства от бюджетната
разплащателна сметка.
3.Отчетен е първият етап от строителството на новия здравен център на стойност 30 000
лв.Строително – монтажните работи са одобрени.Дължимата сума е преведена с платежно
нареждане.
4.Завършено е строителството на новия здравен център.Окончателният размер на
последното плащане е 40 000 лв., платени с платежно нареждане, след приспадане на
предоставения аванс.
5.Новопостроеният обект е приет с акт и е заприходен в състава на дълготрайните активи
на предприятието.
6.В края на отчетния период неусвоените средства от финансирането са върнати на
финансиращият бюджет.
7.Закупен е рентгенов апарат на стойност 13 200 лв.За транспортирането му са изплатени в
брой 400 лв.За монтирането на рентгеновия апарат са изплатени на специализирано предприятие
620 лв. в брой. Рентгеновият апарат е монтиран, приет с акт и заприходен в състава на
дълготрайните материални активи на предприятието.
8.Получена е целева субсидия от Министерството на здравеопазването за построяване на
лаборатория.Субсидията е в размер на 60 000 лв.Строителството ще се извършва по стопански
начин.
9.Във връзка със строителството на лабораторията са извършени следните разходи:
а) Закупени са строителни материали за 20 000 лв., като от тях са вложени в строителството
материали за 15 000 лв.;
б) Начислена е работна заплата на работниците, ангажирани със строителството на
лабораторията в размер на 25 000 лв.;
в) Начислени са социално осигуровки, здравни осигуровки и вноски по ДЗПО – съгласно
действащото законодателство;
г) Изплатени са командировки на персонала в страната в размер на 600 лв. в брой;
д) Изплатени са задължения за ползвана електроенергия, вода и телефон, както следва
Ел.енергия1500 лв.
Вода300 лв.
телефон480 лв.
Задълженията са погасени в брой.
10.Лабораторията е завършена.Приета е с акт и е заприходена в състава на дълготрайните
материални активи на предприятието.
11.Неусвоената сума получената субсидия е възстановена на Министерството на
здравеопазването с платежно нареждане.
12.Получено е дарение под формата на автомобил за спешна помощ на стойност 12 000
лв.Дарението е от местна неправителствена организация.Автомобилът е заприходен в състава на
ДМА.
13.Продаден е компютър с отчетна стойност 1200 лв.Вземането от клиента е получено на
основание банково бордеро.
14.Бракуван е лек автомобил, използван от административно – управленския персонал на
предприятието.Автомобилът е с отчетна стойност 4000 лв.
15.От ликвидацията на лекия автомобил са получени резервни части на обща стойност 600
лв., от които са реализирани на място за 300 лв., получени в брой.
16.По ликвидацията на лекия автомобил са платени на външна организация 200 лв. в брой.
17.В края на отчетния период сметките за приходите от ликвидацията и разходите по нея са
приключени.
18.Извършена е текуща преоценка на дълготрайните материални активи в
предприятието.Намалена е отчетната стойност на автомобил за спешна помощ от 12 000 лв. на
9200 лв.Увеличена е отчетната стойност на рентгенов апарат от 14 220 лв. на 17 000
лв.Приключени са сметките, отразяващи разликите от преоценката.
ИСКА СЕ:
Да се съставят счетоводните статии за отчитане на извършените стопански операции в
бюджетното предприятие “У”.
1.Дт с/ка 5013Текущи банкови сметки в лева85 000
Кт с/ка 7522 Касови трансфери от/ за бюджета на 85 000
министерства и ведомства
2. Дт с/ка 402 Вземания по аванси от доставчици от страната25 000
Кт с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева25 000
3. Дт с/ка 2099 Други ДМА30 000
Кт с/ка 402 Вземания по аванси от доставчици от страната 30 000
4. Дт с/ка 4010 Задължения към доставчици от страната 15 000
Кт с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева15 000
5. Дт с/ка 2039 Други сгради 70 000
Кт с/ка 6501 Придобиване на ДМА по стопански начин 70 000
6. Дт с/ка 7522 Касови трансфери от/ за бюджета на 15 000
министерства и ведомства
Кт с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева15 000
7. Дт с/ка 2049 Други машини, съоръжения и оборудване 14 220
Кт с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева13 200
Кт с/ка 5011 Касови наличности в лева1020
8. Дт с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева60 000
Кт с/ка 7522 Касови трансфери от/ за бюджета на 60 000
министерства и ведомства
9а) Дт с/ка 6016 Разходи за строителни материали
Кт с/ка 5011 Касови наличности е лева
9б) Дт с/ка 604 Разходи за заплати25 000
Кт с/ка 4211 Задължения към работници, служители и 25 000
друг персонал – местни лица
9в) Дт с/ка 6051 Разходи за осигурителни вноски за ДОО
Кт с/ка 7595 Трансфери за поети осигурителни вноски
за ДОО
Дт с/ка 6052 Разходи за здравни осигуровки
Кт с/ка 7596 Трансфери за поети осигурителни вноски
за здравно осигуряване
Дт с/ка 6055 Разходи за допълнително задължително
осигуряване
Кт с/ка 7597 Трансфери за поети осигурителни вноски
за ДЗПО
9г) Дт с/ка 6093 Разходи за командировки в страната600
Кт с/ка 5011 Касови наличности в лева600
9д) Дт с/ка 6010 Разходи за горива, вода и енергия1800
ан.с/ка Ел.енергия1500
ан.с/ка Вода300
Кт с/ка 5011 Касови наличности в лева1800
Дт с/ка 6023 Разходи за пощенски и телекомуникационни480
услуги
Кт с/ка 5011 Касови наличности в лева480

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 юни 2019 в 11:47 студентка на 24 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2019
20 юни 2019 в 01:15 потребител
19 юни 2019 в 21:52 учител на 23 години
14 юни 2019 в 14:39 родител на 38 години
04 май 2019 в 01:11 в момента не учи на 32 години
19 апр 2019 в 22:26 потребител на 25 години
18 апр 2019 в 13:06 в момента не учи
09 апр 2019 в 23:13 в момента не учи на 23 години от София
08 апр 2019 в 09:39 студентка на 36 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2016
29 мар 2019 в 10:30 родител на 47 години от София
 
Домашни по темата на материала
Решаване на задачата чрез сметкоплан
добавена от dina.popova 26.10.2013
1
42
Подобни материали
 

Отчитане на ДМА

22 фев 2007
·
2,044
·
12
·
1,908
·
811
·
1

ДМА са ресурси на предпирятието, които се използват за дълъг период от време в трудовия процес и запазват за това враме своята форма без съществени изменения.
 

Бюджетно счетоводство - лексция за студенти

21 мар 2009
·
356
·
2
·
860
·
507
·
1

Бюджетно счетоводство - лекция за студенти по икономика...
 

Бюджетно счетоводство

13 авг 2008
·
347
·
3
·
936

Същност и характеристика на публичния сектор. Специфика в организацията на счетоводството в публични сектор. Отчитане на капитала...
 

Приходи и разходи

09 май 2011
·
71
·
2
·
386

Отчитане на финансовите и извънредни приходи и разходи...
 

Разчети с персонала, ДОО и здравно осигуряване

08 дек 2011
·
505
·
31
·
8,519
·
1

Разчетите на предприятието са паричен израз на стопанскоправните му отношения с трети лица – физически и юридически, които възникват в процеса на кръгооборота на наличните средства...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство и контрол за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тестът е за специалност "ОЗЗМ" – 1-ви курс (редовно обучение) - 2014/2015 г. за Медицински университет София, ФОЗ - катедра Икономика на здравеопазването. Състои се от 18 въпроса, някои от които имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
121
1
1 мин
15.11.2016
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
14
16
1
1 мин
23.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Решени задачи по бюджетно счетоводство

Материал № 271686, от 28 яну 2009
Свален: 1,727 пъти
Прегледан: 2,089 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 17
Брой думи: 1,874
Брой символи: 17,714

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Решени задачи по бюджетно счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
248

Павлина Петкова
преподава по Счетоводство
в град Плевен
с опит от  23 години
4

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения