Големина на текста:
22.Смолници – заемат равнините и котловините на южна българия; образувани са
върху плиоценски плата и стари кватернерни тераси; климат – преходно
континентален; заемат по-ниските акумулативни форми на релефа; биват типични,
излужени и лесивирани; хум.акум.х-т 60-80см мощност, със смолисто черен цвят;
преходен х-т 40-50см мощност, на 100-150см следва почвообразуващата скала, не
протичат деструктивни процеси, отсъства процеса лесиве, добре запасени са с азот,
имат слаба аерация; тежък механичен състав-ил 50-55%; хумус 2,5-3%, карбонати се
откриват на 80-100см; неутрална до слабокисела реакция в безкарббонатния слой и
слаоалкална в карбонатния, висока водозадържаща способност, подходящи за пшеница,
ечемик, царевица, памук; внасяне на високи дози орг вещество, напояване с
дъждовална техника за повишаване на плодородието; имат троховидно зърнеста до
троховидно буцеста структура в хум акум хоризонт; СК=40-50mequ/100g АСП.
23.Кафяви горкси почви – в стара планина, рила, пирин, родопите, витоша и средна
гора; заемат долната част от средния горскорастителен пояс с надм височина от600-
800м до 1500-1800м; климатът се отличава със сравнително високо количество на
валежите; растителността под която са образувани са букови и иглолистни гори;
почвообразуващите скали са безкарбонатни – гранити, гнайси, пясъчници; релеф –
хълмист, предпланински до планински; биват типични светли, типични тъмни и
вторично затревени; каф горски почви светли – маломощен профил, хума кум х-т 15-
20см с лек механичен състав, троховидна структура и рохкаво сложение. Преходния
хоризонт съдържа повече глина и е по-плътен. Каф горски почви тъмни – хум акум
хоризонт 30-40см тъмен цвят, лек механичен състав, троховидна структура. Преходния
х-т се отличава с по-плътно сложение и ореховидна структура. С х-т представлява
скален рохляк. Вторично затревени – по-добра запасеност на хумус. При типичните
светли хумусът е 3-6% а при тъмните до 25%, преобладават хуминовите киселини.
Реакцията е слабо до средно кисела. Добри физ свойства. Недостиг на натрий, калйй,
фосфор. Подходящи за картофи, овес, касис, малини, къпини; имат вужда от внасяне на
тор с добавка на фосфор и калий; имат ниска обемна плътност и висока порьозност.
24. Рендзини – враца, ловеч, в.търново, михайловград, плевен, шумен, м-у сиво
кафявите лесивирани и черноземите; чирпан, айтос, бургас,пловдив – м-у канелените
горски и смолниците. Климат – както по-континентален така и с подчертано
средиземноморско влияние; образувани върху варовици, мрамори, мергели. Два вида –
същинска и прарендзина. Тежко до среднопесъчливо глинест механичен състав. Висок
процент карбонати, в хума кум х-т до 20-30%, а в преходния и почвообр скала до 40-
80%, слабоалкална до алкална реакция. Хумус в орницата от 2 до 5%.добри общи физ
свойства; за лозя в районите с по-хладен климат; в южна българия- за пшенинца,
ечемик, памук, фасул, соя. Растенията страдат от хлороза поради високото съдържание
на карбонати.
25. Алувиални почви. Алув-ливадните почви се срещат в речните долини на
равнините и полупланинските райони; в северна българия – в крайдунавските низини
кокто при р.лом, огоста, искър; в южна- в долините на марица, струма, тунджа, места.
Образувани са върху алувий(алув наноси) при наличието на високо НПВ. Състоят се от
един хума кум хоризонт 30-70см, с рохкаво сложение, троховидна или разпрашена
структура, след него има слоеве различаващи се предимно по механичен състав. По
механичен състав са песъчливи до глинести. Високо плодородие, добри общи физични,
физ-механични, и водни свойства. Хумус 1,5-6%. Не се срещат средно и силно кисела
реакция. Редовно внасяне на азотни торове. ДЕЛУВИАЛНО-ПРОЛУВИАЛНИ в
подножията на хълмовете в полупланинските и планински райони. В най-горната част
на делувиално-пролув сложения се характеризират с по-грубочастични материали, в
средата – с по-дребнозърнести, в долната част – с най-финочастични. Маломощен хум
акум хоризонт 15-40см. От чакълести шлш песъчливи до тежко-песъчливо глинести.
Рохкаво сложение, добър въздушен и топлинен режим, висока водопропускливост
ниска водозадържаща способност, бедни на хумус 1,5-2,5%, бедни на усвоим натрий и
фосфор. Формирани са върху елувий на силикатни скали. Неутрална до кисела реакция,
а ако са обр в-у варовици може да е алкална. Подходящи за тютюн, череши, кайсии,
бадеми, лозя, рози, лавандула в горната част на конуса; в средната част – праскови,
ябълки, круши, люцерна, пшеница, ечемик, в периферията за фуражни култури,
царевица, ечемик. Да се напояват с дъждовална техника като се внимава да не се
допусне преовлажняване.
26. солончаци и солонци
солончаци – съдържат в горния си слой голямо количество водоразтворими соли
токсични за селскостоп растения. Обр върху скали с голямо количество
водоразтворими соли. Крайдунавски солончаци хлоридно засоляване,
крайчерноморските – хлоридно-сулфатно, в тракийската низина и софийското поле –
содово сулфатно. Съдържат голямо количество , карбонати по целия си профил. Хумус
2,5-4%. СК=30-40mequ/100g . задоволително запасени са с фосфор и калий. Ниска
водопропускливост. Необходима е дренажна система с която да се регулира НПВ или
се прави промиване с прясна вода за премахване на токсичните водоразтворими соли.
СОЛОНЦИ – главно в южна българия. Съдържат обменен натрий и магнезий над 20%
от СК, маломощен елувиално солонцов х-т 5-15см., силно разсветлен, лек по механичен
състав, беден на органично вещество. С високо съдържание на силициев диоксид.
Илувиално-солонцов хоризонт Btsl 20-30см мощност, кафяв до тъмнокафяв цвят,
високо съдържание на обм натрий или магнезий; стълбчесто или стълбчесто-буцеста
структура. Под него се намира солеви хоризонт. Обм натрий и обм магнезий придават
неблагоприятни физ., физ.-мех., физ.-хим., хим., водни и воздушни свойства.
Повърхностно се преовлажняват при обилни валежи. Ниско естествено плодородие.
Прави се закрит хоризонтален тръбен дренаж, дълбоко разрохкване; внасяне на гипс –
така се остранява обм натрийй.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Видове почви

Смолници – заемат равнините и котловините на южна българия; образувани са върху плиоценски плата и стари кватернерни тераси; климат – преходно континентален; заемат по-ниските акумулативни форми на релефа...
Изпратен от:
ani1007
на 2009-01-27
Добавен в:
Лекции
по Почвознание
Статистика:
177 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Борба с ерозията

05 май 2011
·
150
·
2
·
1,274
·
205
·
78

Ерозията е един от най- неблагоприятните фактори за унищожаване на почвената покривка. Под ерозия се разбира разнообразие от процеси на разрушаване и изнасяне на почвата и рохкавите скали под...
 

Педосфера

20 дек 2017
·
1
·
21
·
880
·
3

Педосферата е най-външният слой на земята, който е съставен от почви и е обект на почвообразувателни процеси.съставена е от натрошени скали, мъртви организми, вода и въздух...
 

Почвата

07 ное 2015
·
17
·
16
·
513
·
21

Що е почва, състав на почвата, почвообразуване, видове почви, свойства на почвата...
 

Морфология на почвата

02 дек 2014
·
35
·
44
·
6,601
·
59

Основни морфологични признаци на почвата, състав на почвата, значение на хумуса за плодородието и възстановяване на запасите му в обработваемите земи...
 

Почви

22 ное 2014
·
27
·
16
·
4,374

Черноземни почви. Разпространени са в Дунавската хълмиста равнина, Южнодобруджанското плато и по-голямата част от Лудогорското плато...
 

Видове почви

Материал № 271005, от 27 яну 2009
Свален: 177 пъти
Прегледан: 318 пъти
Качен от:
Предмет: Почвознание
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 554
Брой символи: 4,605

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове почви"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения