Големина на текста:
Аристотел
Атинската полития
*
І
I. /Триста съдии/ с благороден произход положили клетва, както повеляват
свещените закони, и определили присъдата /според обвинението/ на
Мирон. Щом било установено престъплението на виновниците, тленните
им останки били изхвърлени от гробовете, а техните родове -осъдени на
вечно изгнание. А после Епименид от Крит извършил очищение на града.
II. После станало така, че за дълго време между благородните и демоса
настъпили раздори. 2. Понеже държавната уредба била изцяло
олигархична и всъщност бедните, включително жените и децата, робували
на богатите. Били наричани пелати и хектемори именно защото според
такова споразумение обработвали имотите на богатите. Цялата земя се
владеела от малцина и ако пелатите не заплатели наема, и те самите, и
техните деца ставали роби, а изплащането на заемите чрез залагане на
собствения живот продължило чак до Солон, който е и първият простат на
демоса. 3. Прочее, най-тежко и болезнено за бедните според тогавашната
уредба било робството. Освен това те имали други причини за
недоволство, защото били лишени от всякакви права.
III. Предшестващата Дракон древна полития имала следния вид. Висшите
длъжности били заемани от благородните и богати граждани, които
първоначално управлявали до смъртта си, а сетне - по десет години. 2.
Най-почитани в йерархията и най-стари по произход били длъжностите на
царя, полемарха и архонта. Сред тях водеща била тази на полемарха,
защото някои от царете били слаби военачалници. Такава била причината
атиняни да поканят Йон да стане цар. 3. Най-последна по време била
създадена длъжността на архонта. Повечето от авторите твърдят, че тя се е
появила по времето на Медонт, а други смятат, че е от времето на Акаст, и
като доказателство привеждат това, че деветте архонти се заклеват „както
при Акаст" да изпълняват свещения си дълг, защото според тях по негово
време Кодридите успели да отделят привилегиите на архонта от властта на
царя. Прочее, когато и да е станало това, разликата в годините е
незначителна, но че архонтската длъжност е създадена по-късно от
другите две - се подкрепя от обстоятелството, че архонтът нямал никакви
?
Аристотел. Атинската полития. Превод от старогръцки: Цветана Панициду; Харалампи
Паницидис. Редактор: Цветан Старейшински. С.: “Христо Ботев”, 1993. Електронна обработка:
Димитър Мирчев (Магистърска програма “Антична култура и литература”), С., 2004.
правомощия, наследени от прадедите, а само допълнително наложили се.
Затова тази длъжност не е била толкова авторитетна, освен в по-късен
период, когато била подсилена законодателно.4. Много по-късно
започнало избирането на тесмотетите, които поели архонтски функции да
прогласяват съставяните от тях решения, имащи силата на закони, и да ги
спазват при разрешаването на споровете между гражданите. Ето защо тази
длъжност била заемана за не повече от една година. 5. Такава е по време
разликата между тези две длъжности. Деветте архонти не са имали едно
общо седалище. Царят заемал така наречения Буколей, който граничел с
Пританея (което се потвърждава от това, че и до ден днешен там се
осъществява брачният съюз между Дионис и съпругата на царя). Архонтът
пък заемал Пританея, а полемархът - Епиликея, който първоначално се
наричал полемархей, преди Епилик да го възстанови и обнови по време на
своето полемархство, след което бил наречен Епиликей. Тесмотетите
заседавали в тесмотея. Но по времето на Солон всички архонти се
събирали в тесмотея. Те били упълномощени да издават съдебни решения,
а не както сега само да ги внасят за предварително разглеждане. Така е
била установена йерархията на висшите държавни длъжности. 6. А
Ареопагът съблюдавал спазването на законите, ръководел многобройните
и важни дела в държавата и определял физическите и паричните наказания
на виновните. Архонтите били избирани измежду богатите и благородните
и от тяхната пък прослойка бивали избирани Ареопагитите, затова
единствено тази висша държавна длъжност се заема и досега доживотно от
ония, които я упражняват.
IV. Така е била първата Атинска полития. След недълъг период, по
времето на архонта Аристехм, Дракон постановил своите закони и
политията придобила следния вид. 2. Били дадени граждански права на
тези, които можели да притежават тежко въоръжение. Те избирали
деветимата архонти и тамиите измежду ония, които притежавали
имущество, не по-малко от десет златни мини, освободени от всякакъв
данък, а останалите по-маловажни държавни длъжности бивали възлагани
на представители от воинското съсловие. Стратезите и хипархите трябвало
да имат имущество, не по-малко от сто златни мини, освободени от
всякакъв данък, и деца от законната си съпруга, навършили десет години.
Така назованите архонти поемали своите задължения под поръчителството
на пританите, стратезите и хипархите до полагането на своята клетва, за
което взимали четирима поръчители от съсловието на стратезите и
хипархите. 3. За Съвета били избирани по жребий от гражданството
четиристотин и един членове. Освен тях чрез жребий бивали избирани и
останалите висши служители, които трябвало да са навършили тридесет
години, един и същ човек нямал право да бъде два пъти архонт, преди
всеки един от неговите съграждани да се е изредил на тази длъжност, и чак
тогава изборът започвал отначало, а ако някой от членовете на Съвета
отсъствал от заседание на Съвета или на еклесиата, тогава заплащал глоба,
както следва: пентакосиомедимнът - три драхми, конникът - две драхми,
зевгитьт - една. 4. А Ареопагът като пазител на законите съблюдавал дали
архонтите управляват съгласно с тях. Всеки гражданин, спрямо когото е
била извършена несправедливост, имал право да протестира в Ареопага за
нарушаването на законите. 5. Както вече беше казано, тогава длъжниците
залагали собствения си живот, ако не можели да върнат заема си, а земята
се владеела от малцина.
V. При така установената полития, при която мнозинството робувало,
демосът въстанал срещу благородните. 2. И понеже бунтът бил голям, а
двете групировки били противопоставени помежду си от дълго време, те
сключили спогодба и възложили на архонта Солон да поеме ролята на
помирител и ръководител на политическото преустройство. Той е автор на
елегията, чието начало гласи:
Да, знам, и болката се възцарява в душата ми,
когато гледам хилядолетната земя на Йония
в опустошение.
С тази елегия Солон се противопоставя на всяка от двете групировки
и прогласява, че е в техен взаимен интерес да сложат край на всякакви
раздори. 3. По произход и достойнства Солон бил от първенците на
полиса, по имущество и занаятие - от средното съсловие, нещо, в което са
единодушни и други автори, пък и самият той го потвърждава със
следните стихове, с които се стреми да отклони богатите от техния
деспотизъм и користолюбие:
Усмирете и вие своята нестихваща ярост,
вие, пренаситените от много блага.
Проявете добра воля, защото нито ние ще се примирим,
нито всичко ще бъде според вашето желание.
Поначало Солон не престава да смята, че причината за гражданската
война са богатите, затова в началото на елегията казва, че се бои от
„користта и високомерието", защото именно те пораждат враждата.
VI. Като овладял положението, Солон дал свобода на демоса за днес и
завинаги и забранил изплащането на дългове чрез залагане на живота.
Издал закони и предприел опрощаване както на дълговете спрямо отделни
хора, така и спрямо държавата, наречено сейсахтея, понеже освобождавало
хората от бремето. 2. Поради това някои се опитвали да го оклеветят.
Понеже, докато се подготвял да прокара сейсахтеята, той уведомил за това
някои от знатните и после, както поддържат демократите, бил измамен от
свои приятели, а ония, които искали да го злепоставят, твърдят, че самият
той е участвал в това". И така същите тези хора, взели пари назаем, купили
много земя и след опростяването на дълговете се оказали богати. Поради

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Аристотел - Атинска полития

/Триста съдии/ с благороден произход положили клетва, както повеляват свещените закони, и определили присъдата /според обвинението/ на Мирон. Щом било установено престъплението на виновниците, тленните им останки били изхвърлени от гробовете...
Изпратен от:
a
a на 2009-01-14
Добавен в:
Общи материали
по Философия
Статистика:
60 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Дзен и традиционната логика

24 яну 2009
·
24
·
5
·
721
·
61
·
12

Софийски Университет „Свети Климент Охридски” Философски Всяко определение е ограничение. А всяка граница е в голяма степен робство за духа. И все пак определянето на нещата е насъщна потребност на стремящият се към разбирането на истината ум.
 

Методът Шабда и отличителните качества на учителя

03 май 2006
·
110
·
3
·
935
·
51
·
6

"Това не са мои думи, това са думи на Учителя; който ме учи. Без него аз нищо не бих могъл да сторя: С негова помощ аз стъпих в Пътя. Ако желаеш и ти да тръгнеш по този път, думите, които Той каза на мен ще помогнат и на теб, стига да ги следваш.
 

Има ли място различното в българското училище?

07 май 2007
·
282
·
4
·
483
·
60
·
12
·
1

Темата за хомосексуалността в българското училище е една от най-малко обсъжданите и в същото време една от най-наболелите в съвременното общество. След бума на детската престъпност, наркомания и т.н.
 

Атомизмът на Вайшешика

04 юни 2009
·
68
·
12
·
3,228
·
47
·
23

Реферат по Източна философия, използван в първи курс в СУ "Св. Климент Охридски"....
 

Отрицанието на волята за живот и мястото на състраданието във философията на Артур Шопенхауер

06 фев 2008
·
282
·
61
·
8,841
·
182
·
58

Във философията изискването за систематичност и за вътрешна непротиворечивост е основен критерий за истинност...
 
Онлайн тестове по Философия
Тест по философия за студенти 2-ри курс
междинен тест по Философия за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 20 затворени въпроса само с по един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи философия във 2-ри курс.
(Лесен)
20
42
1
1 мин
27.08.2013
Тест по философия за матура
матура тест по Философия за Ученици от 12 клас
Тест по философия за матура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
40
250
1
16.10.2012
» виж всички онлайн тестове по философия

Аристотел - Атинска полития

Материал № 255292, от 14 яну 2009
Свален: 60 пъти
Прегледан: 127 пъти
Качен от:
Предмет: Философия
Тип: Общ материал
Брой страници: 47
Брой думи: 12,737
Брой символи: 102,263

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Аристотел - Атинска полития"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мариана Алова
преподава по Философия
в град Бургас
91

Павлина Костадинова
преподава по Философия
в град София
с опит от  20 години
297

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения