Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
Големина на текста:
- 1 -
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ
на тема :
Анализ и оценка на дейността и
резултатите на организация “Кока Кола
Хеленик Ботълинг Къмпани” АД
Разработил: Проверил:
доц.
спец.
Бургас – 2008г.
- 2 -
І. Представяне на фирма”Кока Кола Хеленик Ботълинг
Къмпани”АД.
“Кока Кола ХБК”АД е компания част от групировката КОКА КОЛА и
оперира на българския пазар.Компанията е акционерно дружество.
През 1965 г. ДСП „Тексим” и Софийски градски народен съвет
(СГНС)сключват договор за изграждане на предприятие за производство на
газирани напитки.Съгласно този договор СГНС предава реконструирана
сграда на бул. „Христо Ботев” 131 ,а ДСП „Тексим” доставя от Франция
обурудване.Така в края на годината започва производство на напитката
„Оранжада” с портокалов концентрат от Израел и Гърция.В същия този цех е
произведена първата стъклена бутилка Coca Cola в България.Това става
възможно благодарение на договор ,подписан между ДСП „Тексим” и
Компанията Coca Cola на 01.07.1965 г. Уникалните контурни бутилки са били
доставени от Алжир , а металните капачки от Италия.
На 14.11.1991 г. Е подписан меморандум за намерение между
ЦКС,Tria Epsilon Group of Companies и ТПК „Тексим 90”-Пловдив за
създаване на първото смесено дружество за производството на продуктите
на Компанията Coca Cola. На 13.01.1992 между ЦКС и „Кларина Холдинг” е
подписан договор за създаването на дружество с ограничена отговорност
„Пловдив Ботълинг Къмпани”.С решение на УС на ЦКС от 12.12.1991 г. се
постановява създаването на смесени дружества между „Кларина Холдинг”,
ЦКС кооперациите в Търговище,Плевен и Бургас.Решено е да се създаде и
смесено дружество между ЦКС, Кока Кола и „Кларина” на базата на
съществуващото предприятие „Колина”.Договорът за създаването на това
дружество е подписан на 13.08.1992 г. В гр. София в НДК в присъствието на
министър председателя Филип Димитров от Панчо Иванов,председател на
ЦКС , Джордж Дейвид-за Левентис Грууп и Мутар Кент за Coca Cola в
Европа.
Вторият продукт на компанията Coca Cola, появил се на българския
пазаар,е търговската маарка Sprite.Производството на напитката започва
през 1992 г. последвано от Fanta Orange-1993г.,Kinley Tonic Water и Fanta
Lemon-1994 г.,Kinley Club Soda-1995г. През 1995 г.е построен най—
модерния завод в страната за производство на безалкохолни напитки в
Костинброд.Тогава започва и производството на газирани напитки в метални
кутии.Година по-късно на пазара се появява и новата 0,250 л. стъклена
контурна бутилка на Coca Cola.Днес в семейството от продукти на Coca Cola
на българския пазар ще откриете търговските марки Coca
Cola,Sprite,Fanta,Kinley,Lift,Schweppes,Burn,Cappy.
Компанията произвежда продуктите в производственните центрове,от
там дистрибутира готовата продукция до дистрибуционните центрове ,а от
там с помоща на контрактори,дистрибутори и директни доставки до
търговските обекти.
Визията на Компанията е „Търговска организация от световна класа”.
Използва печелившата стратегия на четерите „А”.
Availability (Наличност)
Affordability (Достъпност)
Acceptability (Възприемане)
Activation (Активация)
Търговските стратегически императиви на Компанията са:
1.Ускоряване ръстежа на основните марки водени от кока кола и кока
кола лайт
- 3 -
Това се случва с помоща на максимално добро изпълнение на
маркетинговия календар,активации,допълнителни точки на продажби и
дистрибуция в нови канали.
2.Продължаване на печелившия ръстеж в нови категории
Тук помагат Промоциите,активациите,увеличаване на
дистрибуцията,увеличаване на броя хладилни съоражения на пазара.
3.Развиване знанията и уменията на търговските екипи за по-добро
представяне на пазара
Провеждат се редица обучения на персонала от външни източници,от
обучаващи от ръководството на компанията.Познаване и анализиране на
конкуренцията,промяната в навиците в консуматорите,автоматизация.
4.Развиване на нови канали
Пазара в България е доста динамичен и това налага на Компанията
да се съобразява до голяма степен с това.(за да продължи да бъде номер
1).
Основните конкуренти са Пепси и местните играчи,като от местните
бутилировачи се откроява един Нова Трейд (дерби).
Като на топъл пазар(пазар за бъдеща консумация) борбата е между
Кока Кола и Дерби,а на студен пазар (пазар за незабавна консумация)
между Кока Кола и Пепси.
Кока Кола ХБК е пазарен лидер в България с пазарен дял от 36 %.
ІІ. Диагностичен анализ на основни дейности и резултати на
фирмата.
1. Анализ на принципите осигуряващи промяна и подобрение във
фирмата.
Ръководството на Кока Кола ХБК се стреми да задоволи
нарастващите желания и потребности на клиентите.Водещи в пазара са
клиентите.Те влияят най-силно в развитието на компанията и определят
програмите за подобрение в бъдещето.Правят се редица проучвания с
консуматори преди да се вземе решение например какъв продукт да се
пусне на пазара,изследва се ситуацията на пазара и на базата на
натрупаните данни се взема решение което дава адекватен отговор на
пазара и потребителят е максимално удволетворен.
Дейностите са организирани в девет отдела :
-Продажби –Отговаря за изпълнението на планирания обем
продажби.Комуникира с крайни клиенти и се стреми клиентът винаги да
бъде обслужен на високо ниво.Това е лицето на компанията.Може би най-
високоплатените кадри са в този отдел,те носят приходите на компанията.
-Маркетинг”-Изгражда и подържа имиджа на компанията,подкрепя
постигането на бизнес плана. Изработва стратегия-маркетингов календар.
Въвежда нови продукти.Изграждане и позициониране имидж на
марките.Разработва плановете по канали.(случай на покупка-възможности).
-Търговска администрация-спомага работата на тътрговския отдел.Изготвя
справки,отчети,и всички необходими дфаннио на търговците.
-Човешки ресурси- занимава се с планиране на трудовите ресурси,
набирането, подбора и назначаване на кадри, оценяването на персонала,
повишаването на квалификацията, разработва механизми за поощрения на
персонала

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 апр 2018 в 16:01 в момента не учи на 28 години
16 апр 2018 в 23:11 ученик на 22 години от София - 035 СОУ "Добри Войников", випуск 2015
19 мар 2018 в 16:17 студентка на 25 години от Добрич - Икономически университет гр. Варна, факулетет - ИУ ВАРНА ВИНС, випуск 2016
11 мар 2018 в 14:58 ученик на 19 години от Крумовград - СОУ "Васил Левски", випуск 2016
18 яну 2018 в 20:47 студент на 24 години от София - Нов български университет, факулетет - туризъм до, специалност - Икономика на туризма, випуск 2016
05 яну 2018 в 14:04 ученик на 53 години от Бяла - СОУ "Панайот Волов", випуск 2015
29 дек 2017 в 19:59 ученик на 23 години от Чепеларе - СОУ "Васил Дечев", випуск 2013
14 дек 2017 в 17:38 студент на 28 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Агрономически Факултет, специалност - Растителна защита
10 дек 2017 в 16:40 студентка на 31 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Икономика и управление на бизнеса, випуск 2018
20 ное 2017 в 16:00 в момента не учи
 
Подобни материали
 

Несъвършена конкуренция

04 юни 2007
·
578
·
15
·
5,009
·
315
·
85

Тя е тази конкуренция, при която трайно се нарушават правилата на съвършената конкуренция, в резултат на което определени икономически агенти получават трайни предимства на пазара. В този случай тези икономически агенти се превръщат в монополисти...
 

Системи по качеството: проектиране, внедряване, преглед и оценка

28 май 2006
·
1,329
·
3
·
358
·
59
·
19

За да се поставят под контрол и във взаимодействие всички фактори – човешки и организационни – така че да се постигнат целите, заложени в политиката по К., е необходимо проектирането и внедряването на системи по К.
 

Анализ, прогнозиране и планиране на ресурсите на предприятието

01 май 2007
·
1,913
·
3
·
301
·
133
·
12
·
1

Развитието на определена дейност е свързано с използване на ресурси. Те формират имуществото на предприятието и основния капитал.
 

Превоз на опасни товари

16 мар 2008
·
192
·
63
·
4,921
·
54

Придвижването от едно място на друго е една от важните потребности на хората, чието задоволяване е основна задача на пътническия транспорт. Превозването на пътници има голямо стопанско и културно-политическо значение...
 

Конкурентност и структурно преустройство на предприятията

21 май 2008
·
171
·
19
·
2,997
·
36

България изостава като цяло по конкурентоспособност от останалите страни в преход. Тъй като националната конкурентоспособност отразява конкорентоспособноста на фирмите
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(За отличници)
10
1
1
4 мин
11.10.2016
Икономика
тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Тестът съдържа затворени въпроси с един или повече верни отговора.
(Лесен)
38
43
1
5 мин
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по икономика

“Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани” АД

Материал № 250251, от 10 яну 2009
Свален: 1,030 пъти
Прегледан: 1,055 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Есе
Брой страници: 20
Брой думи: 4,135
Брой символи: 37,875

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "“Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани” АД"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
173 47

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
127 23

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения