Големина на текста:
Св. Св. Кирил и Методий
Кирил и Методий се родили и израстнали в Солун в семейство със
знатно потекло. Бащата Лъв е друнгарий – военна и административна длъжност.
Името на майката – Мария, показва славянобългарския произход на двамата
братя.
За живота им съществуват исторически и литературни извори. Най-пълен
и достоверен славянски извор е “Пространно житие на Кирил”, латински –
“Италианската легенда”, папски писма и писмото на Анастасий Библиотекар.
Литературни източници на славянски език са житията – пространни и кратки,
похвалните слова и службите. Гръцките извори за Константин-Кирил Философ
са по-късни – това е главно житието от Теофилакт Охридски.
Константин още от дете проявява изключителни качества и е определен
за научно поприще. Получава първоначално образование в Солун, а по-късно
учи в Магнаурската школа, където негови учители са Лъв Математик и
патриарх Фотий. Там по-малкият брат на Методий преминава през двете
степени на обучение – тривиум и квадривиум, изучава философия, граматика,
риторика, диалектика, математика, Омир и седемте свободни изкуства. По това
време Методий се отдава на военноадминистративна служба и е назначен за
управител на славянска област. В Магнаурската школа Константин проявява
големи дарби, които не остават незабелязани от патриаршията. Скоро си
спечелва титлата “философ”, обаче не се съблазнява от славата и предлаганите
му възможности. Отказва се от брак с девойка от знатен произход и става
последователно библиотекар на патриарха и преподавател по философия в
Магнаурската школа. От това време е диспутът му със сваления патриарх
иконоборец Йоан VІІ, в който проявява своите големи полемически
способности и знания.
През 851, когато Константин-Кирил Философ е на 24 години, той
участва в държавно-политическа мисия, изпратена от Византия в Багдатския
халифат – т.нар. Сарацинска мисия. В нея Константин е без брат си, за разлика
от останалите мисии. Там той отново проявява уменията си в диспут с
представители на мюсюлманството, в защита на християнството. След
завръщането си в Константинопол се уединява първоначално в манастир край
Босфора, а след това и в манастира “Полихрон” в Олимп, при брат си Методий,
“беседвайки само с книгите”.
Съдбата обаче не оставя Константин- Кирил да прекара дните си далеч
от света. През 860 год. към византийския император Михаил ІІІ е отправена
молба за изпращане на учен мъж, който да води диспути с представители на
еврейството и мюсюлманството в Хазарския каганат,който ще се присъедини
към християнската религия,ако противниците бъдат оборени. Мисията е
възложена на Кирил Философ, който включва в делегацията и Методий. На път
за Хазария престояват известно време в Херсон, където намират мощите на папа
Климент Римски. Мисията като цяло е успешна и носи на Византия желаните
резултати.
В Хазария Константин спори предимно с евреи по въпроси за Светата
Троица, зачатието на Богородица, обрязването, поклонението на иконите и др.
След втория ден Кирил вече има на своя страна хазарския каган. На третия ден
хазарите поставят въпроси, на които пратеникът на Михаил ІІІ отговаря с
притчи от Библията. Философът спечелва на своя страна хазарските големци,
които са готови да признаят християнската вяра за най-добрата.
1
Третата мисия на двамата братя – т.нар. Моравска мисия е с най-голямо
значение за славяноството. Когато през 862 год. в Цариград пристигнали
пратеници на великоморавския княз Ростислав, за да искат помощ срещу
немската военна и църково-културна експанзия, изборът на император Михаил
паднал отново върху Кирил и Методий. През 863 год. те заминават за Моравия.
Там обучават ученици, които трябва да провеждат славянско богослужение.
Немското духовенство атакува мисионерската им дейност. След 3 години
прекарани в Моравия, братята прекарват около година в Панония и там
получават покана от папа Николай І. Престояват известно време във Венеция,
където водят спор с противници на славянската писменост и след това се
отправят за Рим, заедно със свои ученици.
През 868 год. те са посрещнати тържествено от папа Адриан ІІ. Тук те
изградили самостоятелна славянска църква и славянски училища, обучили
ученици и увеличили обема на славянската книжнина чрез нови преводи.
Същевременно били принудени да водят постоянна борба срещу немското
духовенство, срещу триезичната догма , според която християнското
богослужение можело да се извършва само на трите свещени езика. Папа
Адриан ІІ признава канонизирането на българския език, а Кирило –
Методиевите книги са поставени в олтара на катедралата “ Свети Петър”.
Тук идва моментът за един от най-важните въпроси – каква азбука
измисля Кирил и кога става това? Съвременното езикознание категорично
свидетелства, че азбуката е създадена през 855 год. в манастира “Полихрон” от
двамата братя и се нарича “глаголица”. Тя отразява особеностите на българския
диалект, съхранен отчасти и до днес. В нея е намерил израз и начинът на
гръцкото мислене. Има предположения, че в началото се е наричала
“кирилица”, по името на нейния създател а названието “глаголица” е късно и се
свързва с хърватската глаголическа традиция. Буквите са 38. По начертание това
е съвсем нова и оригинална графична система, с три основни знака – символи,
явявайки се като своеобразна възхвала на Бога. Напоследък друго становище си
пробива път в историческите среди. Кирил на два пъти създава славянската
азбука. Един път за мисията си сред българските славяни по поречието на
Брегалница – “кирилицата”, и втори път за мисията си сред западните славяни в
Моравия и Панония – “глаголицата”, но това твърдение все още не е
подкрепено със сигурни доказателства.
Веднага след създаването на азбуката, славянските просветители се
заемат с мащабна преводаческа дейност. Превеждат основните боголужебни
книги – Евангелието, Апостола и Псалтира. Скоро след пристигането си в
Моравия, двамата братя превеждат и целия църковен ред. След смъртта на
Кирил, Методий довършва превода на Стария завет без трите Макавейски книги
и трета книга на Ездра. В “Пространно житие на Кирил” се твърди, че брат му е
превел неговите полемически съчинения, като ги раздели на осем слова. Освен
преводите, Кирил и Методий оставят значително по обем, но за съжаление
почти несъхранено, лично творчество на гръцки и старобългарски. След като
открива мощите на папа Климент Римски, Константин Философ създава за него
похвално слово, разказ и химн. За Методиеви творби се считат “Канон за Свети
Димитър Солунски” и една хомилия.
След кончината си на 14 Февруари 869 год., Константин е погребан в
Рим, в базиликата “Сан Клементе”, от дясната страна на олтара, където почива и
досега.Скоро след това е канонизиран.В края на живота си Константин-Кирил
Философ приема монашеска схима и името Кирил.
2
След смъртта на брат си Методий първоначално е учител, а после и
епископ в Панония. Епископството на Методий предизвиква недоволство сред
немските архиереи, поради което е съден в Регенсбург. Прекарва почти 3
години в заточение в Швабско. За да защити престижа на Римската църква и да
укрепи нейното влияние сред славяните, папа Йоан VІІІ наредил да го
освободят и го провъзгласил за архиепископ на Великоморавия като му
забранява богослужението на славянски език.По-големият брат на Кирил обаче
остава верен на Православната църква и отхвърля нареждането на папата.Скоро
бил наклеветен и повикан в Рим,за да даде отговор за делата си.Очаквало се да
бъде анатемосан и осъден,но всъщност се случило точно обратното.Следва
трето отиване на Методий до Рим и пътуване до Константинопол през 882-885
г. след което отново се връща в Моравия.В периода 882-885 г. Той превежда
библейски книги,Номоканона и „отеческите” книги и полемическите съчинения
на Кирил.Починал е на 6 април 885 г. и е погребан в съборната църква в
столицата на Моравия-Велеград.Канонизиран е в България.За него за създадени
художествени творби:Пространно житие,Служба от Константин
Преславски,Похвално слово за Кирил и Методий,по-късно възниква и проложно
житие.Заедно с Кирил той е един от най-почитаните светци на Българското
средновековие и се превръща в символ на славянската просвета и възход.
Библиография: „Кратка История на България”-В.Гюзелев и
Ал.Фол;”Речник на Старобългарската Литература”-Донка Петканова
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Свети Свети Кирил и Методий

Кирил и Методий се родили и израстнали в солун в семейство със знатно потекло.
Изпратен от:
Nyuuu
на 2009-01-06
Добавен в:
Биографии
по Старобългарска литература
Статистика:
148 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Свети Методий


Свети Методий е роден ок. 815 г. в Солун, умира на 6 април 885 г.във Велика Моравия (на територията на днешна Чехия).
 

"...бъдете преблагословени,о вий Кирил и Методий..."

14 май 2007
·
961
·
2
·
300
·
328
·
12
·
2

Няма да забравя никога първата книга, която прочетох сама- моят буквар. Бях на седем години и от него научих на изуст едно стихотворение на Кирил и Методий, което помня и до днес.
 

Константин- Кирил като герой- образец според “Пространно житие” на Кирил

22 май 2007
·
5,449
·
2
·
390
·
821
·
43
·
12
·

Под знака на една ожесточена битка между античния и християнски свят, в процеса на налагане на новите ценности Кирил и Методий създават нов духовен ориентир за новопокръстилите се славяни чрез откритата от Кирил уникална писменост...
 

Йоан Екзарх

12 дек 2007
·
461
·
9
·
622
·
243
·
73
·
2

1. Личността на Йоан Екзарх и мястото му в книжовния живот на България. 2. „Небеса” – характеристика на най-ранната творба на Йоан Екзарх. 3. „Шестоднев” – съдържание, структура, идеи.
 

Образите на Кирил и Методий в българското изскуство

01 юни 2008
·
84
·
3
·
671
·
74
·
6

В представянето на образите на Кирил и Методий са вземали участие предимно художници от славянските народи,на първо място българските живописци.
 
Онлайн тестове по Старобългарска литература
Teст по старобългарска литература
тематичен тест по Старобългарска литература за Студенти
Тестът е подходящ при подготвянето за изпита по старобългарска литература в университетите, където се изучават филологически специалности, старобългарски език и литература.
(Труден)
28
75
1
1 мин
22.08.2011
Тест по стара българска литература
изходен тест по Старобългарска литература за Студенти от 1 курс
Тест по стара българска литература за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
27
19
1
6 мин
18.10.2013
» виж всички онлайн тестове по старобългарска литература

Свети Свети Кирил и Методий

Материал № 246046, от 06 яну 2009
Свален: 148 пъти
Прегледан: 693 пъти
Качен от:
Предмет: Старобългарска литература, Литература
Тип: Биография
Брой страници: 3
Брой думи: 769
Брой символи: 6,379

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Свети Свети Кирил и Методий"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Златкова
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  19 години
2 1,083 126

Веселина Неделчева
преподава по Български език
в град София
с опит от  2 години
322 51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения