Големина на текста:
Св. Св. Кирил и Методий
Кирил и Методий се родили и израстнали в Солун в семейство със
знатно потекло. Бащата Лъв е друнгарий – военна и административна длъжност.
Името на майката – Мария, показва славянобългарския произход на двамата
братя.
За живота им съществуват исторически и литературни извори. Най-пълен
и достоверен славянски извор е “Пространно житие на Кирил”, латински –
“Италианската легенда”, папски писма и писмото на Анастасий Библиотекар.
Литературни източници на славянски език са житията – пространни и кратки,
похвалните слова и службите. Гръцките извори за Константин-Кирил Философ
са по-късни – това е главно житието от Теофилакт Охридски.
Константин още от дете проявява изключителни качества и е определен
за научно поприще. Получава първоначално образование в Солун, а по-късно
учи в Магнаурската школа, където негови учители са Лъв Математик и
патриарх Фотий. Там по-малкият брат на Методий преминава през двете
степени на обучение – тривиум и квадривиум, изучава философия, граматика,
риторика, диалектика, математика, Омир и седемте свободни изкуства. По това
време Методий се отдава на военноадминистративна служба и е назначен за
управител на славянска област. В Магнаурската школа Константин проявява
големи дарби, които не остават незабелязани от патриаршията. Скоро си
спечелва титлата “философ”, обаче не се съблазнява от славата и предлаганите
му възможности. Отказва се от брак с девойка от знатен произход и става
последователно библиотекар на патриарха и преподавател по философия в
Магнаурската школа. От това време е диспутът му със сваления патриарх
иконоборец Йоан VІІ, в който проявява своите големи полемически
способности и знания.
През 851, когато Константин-Кирил Философ е на 24 години, той
участва в държавно-политическа мисия, изпратена от Византия в Багдатския
халифат – т.нар. Сарацинска мисия. В нея Константин е без брат си, за разлика
от останалите мисии. Там той отново проявява уменията си в диспут с
представители на мюсюлманството, в защита на християнството. След
завръщането си в Константинопол се уединява първоначално в манастир край
Босфора, а след това и в манастира “Полихрон” в Олимп, при брат си Методий,
“беседвайки само с книгите”.
Съдбата обаче не оставя Константин- Кирил да прекара дните си далеч
от света. През 860 год. към византийския император Михаил ІІІ е отправена
молба за изпращане на учен мъж, който да води диспути с представители на
еврейството и мюсюлманството в Хазарския каганат,който ще се присъедини
към християнската религия,ако противниците бъдат оборени. Мисията е
възложена на Кирил Философ, който включва в делегацията и Методий. На път
за Хазария престояват известно време в Херсон, където намират мощите на папа
Климент Римски. Мисията като цяло е успешна и носи на Византия желаните
резултати.
В Хазария Константин спори предимно с евреи по въпроси за Светата
Троица, зачатието на Богородица, обрязването, поклонението на иконите и др.
След втория ден Кирил вече има на своя страна хазарския каган. На третия ден
хазарите поставят въпроси, на които пратеникът на Михаил ІІІ отговаря с
притчи от Библията. Философът спечелва на своя страна хазарските големци,
които са готови да признаят християнската вяра за най-добрата.
1
Третата мисия на двамата братя – т.нар. Моравска мисия е с най-голямо
значение за славяноството. Когато през 862 год. в Цариград пристигнали
пратеници на великоморавския княз Ростислав, за да искат помощ срещу
немската военна и църково-културна експанзия, изборът на император Михаил
паднал отново върху Кирил и Методий. През 863 год. те заминават за Моравия.
Там обучават ученици, които трябва да провеждат славянско богослужение.
Немското духовенство атакува мисионерската им дейност. След 3 години
прекарани в Моравия, братята прекарват около година в Панония и там
получават покана от папа Николай І. Престояват известно време във Венеция,
където водят спор с противници на славянската писменост и след това се
отправят за Рим, заедно със свои ученици.
През 868 год. те са посрещнати тържествено от папа Адриан ІІ. Тук те
изградили самостоятелна славянска църква и славянски училища, обучили
ученици и увеличили обема на славянската книжнина чрез нови преводи.
Същевременно били принудени да водят постоянна борба срещу немското
духовенство, срещу триезичната догма , според която християнското
богослужение можело да се извършва само на трите свещени езика. Папа
Адриан ІІ признава канонизирането на българския език, а Кирило –
Методиевите книги са поставени в олтара на катедралата “ Свети Петър”.
Тук идва моментът за един от най-важните въпроси – каква азбука
измисля Кирил и кога става това? Съвременното езикознание категорично
свидетелства, че азбуката е създадена през 855 год. в манастира “Полихрон” от
двамата братя и се нарича “глаголица”. Тя отразява особеностите на българския
диалект, съхранен отчасти и до днес. В нея е намерил израз и начинът на
гръцкото мислене. Има предположения, че в началото се е наричала
“кирилица”, по името на нейния създател а названието “глаголица” е късно и се
свързва с хърватската глаголическа традиция. Буквите са 38. По начертание това
е съвсем нова и оригинална графична система, с три основни знака – символи,
явявайки се като своеобразна възхвала на Бога. Напоследък друго становище си
пробива път в историческите среди. Кирил на два пъти създава славянската
азбука. Един път за мисията си сред българските славяни по поречието на
Брегалница – “кирилицата”, и втори път за мисията си сред западните славяни в
Моравия и Панония – “глаголицата”, но това твърдение все още не е
подкрепено със сигурни доказателства.
Веднага след създаването на азбуката, славянските просветители се
заемат с мащабна преводаческа дейност. Превеждат основните боголужебни
книги – Евангелието, Апостола и Псалтира. Скоро след пристигането си в
Моравия, двамата братя превеждат и целия църковен ред. След смъртта на
Кирил, Методий довършва превода на Стария завет без трите Макавейски книги
и трета книга на Ездра. В “Пространно житие на Кирил” се твърди, че брат му е
превел неговите полемически съчинения, като ги раздели на осем слова. Освен
преводите, Кирил и Методий оставят значително по обем, но за съжаление
почти несъхранено, лично творчество на гръцки и старобългарски. След като
открива мощите на папа Климент Римски, Константин Философ създава за него
похвално слово, разказ и химн. За Методиеви творби се считат “Канон за Свети
Димитър Солунски” и една хомилия.
След кончината си на 14 Февруари 869 год., Константин е погребан в
Рим, в базиликата “Сан Клементе”, от дясната страна на олтара, където почива и
досега.Скоро след това е канонизиран.В края на живота си Константин-Кирил
Философ приема монашеска схима и името Кирил.
2
След смъртта на брат си Методий първоначално е учител, а после и
епископ в Панония. Епископството на Методий предизвиква недоволство сред
немските архиереи, поради което е съден в Регенсбург. Прекарва почти 3
години в заточение в Швабско. За да защити престижа на Римската църква и да
укрепи нейното влияние сред славяните, папа Йоан VІІІ наредил да го
освободят и го провъзгласил за архиепископ на Великоморавия като му
забранява богослужението на славянски език.По-големият брат на Кирил обаче
остава верен на Православната църква и отхвърля нареждането на папата.Скоро
бил наклеветен и повикан в Рим,за да даде отговор за делата си.Очаквало се да
бъде анатемосан и осъден,но всъщност се случило точно обратното.Следва
трето отиване на Методий до Рим и пътуване до Константинопол през 882-885
г. след което отново се връща в Моравия.В периода 882-885 г. Той превежда
библейски книги,Номоканона и „отеческите” книги и полемическите съчинения
на Кирил.Починал е на 6 април 885 г. и е погребан в съборната църква в
столицата на Моравия-Велеград.Канонизиран е в България.За него за създадени
художествени творби:Пространно житие,Служба от Константин
Преславски,Похвално слово за Кирил и Методий,по-късно възниква и проложно
житие.Заедно с Кирил той е един от най-почитаните светци на Българското
средновековие и се превръща в символ на славянската просвета и възход.
Библиография: „Кратка История на България”-В.Гюзелев и
Ал.Фол;”Речник на Старобългарската Литература”-Донка Петканова
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Свети Свети Кирил и Методий

Кирил и Методий се родили и израстнали в солун в семейство със знатно потекло.
Изпратен от:
Nyuuu
на 2009-01-06
Добавен в:
Биографии
по Старобългарска литература
Статистика:
148 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Свети Методий


Свети Методий е роден ок. 815 г. в Солун, умира на 6 април 885 г.във Велика Моравия (на територията на днешна Чехия).
 

"...бъдете преблагословени,о вий Кирил и Методий..."

14 май 2007
·
961
·
2
·
300
·
327
·
12
·
2

Няма да забравя никога първата книга, която прочетох сама- моят буквар. Бях на седем години и от него научих на изуст едно стихотворение на Кирил и Методий, което помня и до днес.
 

Константин- Кирил като герой- образец според “Пространно житие” на Кирил

22 май 2007
·
5,444
·
2
·
390
·
806
·
43
·
12
·

Под знака на една ожесточена битка между античния и християнски свят, в процеса на налагане на новите ценности Кирил и Методий създават нов духовен ориентир за новопокръстилите се славяни чрез откритата от Кирил уникална писменост...
 

Йоан Екзарх

12 дек 2007
·
458
·
9
·
622
·
240
·
73
·
2

1. Личността на Йоан Екзарх и мястото му в книжовния живот на България. 2. „Небеса” – характеристика на най-ранната творба на Йоан Екзарх. 3. „Шестоднев” – съдържание, структура, идеи.
 

Образите на Кирил и Методий в българското изскуство

01 юни 2008
·
84
·
3
·
671
·
73
·
6

В представянето на образите на Кирил и Методий са вземали участие предимно художници от славянските народи,на първо място българските живописци.
 
Онлайн тестове по Старобългарска литература
Тест по стара българска литература
изходен тест по Старобългарска литература за Студенти от 1 курс
Тест по стара българска литература за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
27
19
1
6 мин
18.10.2013
Teст по старобългарска литература
тематичен тест по Старобългарска литература за Студенти
Тестът е подходящ при подготвянето за изпита по старобългарска литература в университетите, където се изучават филологически специалности, старобългарски език и литература.
(Труден)
28
75
1
1 мин
22.08.2011
» виж всички онлайн тестове по старобългарска литература

Свети Свети Кирил и Методий

Материал № 246046, от 06 яну 2009
Свален: 148 пъти
Прегледан: 692 пъти
Качен от:
Предмет: Старобългарска литература, Литература
Тип: Биография
Брой страници: 3
Брой думи: 769
Брой символи: 6,379

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Свети Свети Кирил и Методий"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Златкова
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  19 години
2 1,075 124

Веселина Неделчева
преподава по Български език
в град София
с опит от  2 години
322 51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения