Големина на текста:
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – ПРАВНА
УРЕДБА
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:
Понятие и система на органите на съдебната власт
Правосъдие
Съдебна система
История на Върховния касационен съд
Състав на Върховния касационен съд
Председателят на Върховния касационен съд
Пленумът на Върховния касационен съд
Общо събрание на колегиите във Върховния касационен съд
Използвана литература
1
Понятие и система на органите на съдебната власт
Държавната власт, според чл. 8 от Конституцията, „се разделя на
законодателна, изпълнителна и съдебна”.
Обикновено съдебната власт се нарича „третата власт”, защото е
трета при подреждането, но не е трета по значение и същност. Тя е, която
най-активно брани законността и легитимира правовата държава.
Конституцията на България съдържа специална глава (VI), посветена
на съдебната власт. В чл. 117, ал.1 се постановява, че „Съдебната власт
защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица
и държавата.” Това е нейната правозащитна функция.
Особено значение имат формите на дейност, чрез които съдебната
власт осъществява своите функции. Тези форми са специфични, присъщи
само на нея са три: правосъдие, прокурорски надзор и следствие.
Идеята за третата власт съдебната, намерила място в новата държавна
организация, налага промени в ролята, мястото и функциите на
съдилищата, поркуратурата и следствените органи. Тях ги обединява
общата функция по защита на правата и законните интереси на правните
субекти. Създадена е обединяваща административна структура Висшият
съдебен съвет. Той осъществява кадровата политика и решава основни
организационни проблеми на събедната власт.
Трите подсистеми притежават организационна автономност, без това да
ги противопоставя една на друга. Те осъществяват свои специфични
задачи така че да осигурят ефективно функциониране на единната съдебна
власт. Съдебната власт във функционален аспект включва дейността по
предварително разследване на наказателните дела, прокурорския надзор за
законност и правосъдието.
Трите подсистеми следствените, прокурорски и съдебни органи,
работят в тясно взаимодействие по осъществяване на правосъдната
функция. Всяка от тях осъществява свои задачи чрез съответни средства и
методи. Дейността на всяка подсистема е абсолютно необходима за
осъществяване на съдебната власт, реализирайки се в логическа
последователност, която не може да бъде нарушена. Дейността на
следстените органи е началната, предварителна фаза на наказателния
процес. След нейното приключване прокурорските органи дават
заключение и ако са налице законови основания по съответния ред
предават обвиняемия на съда. Той е органът, който по установена законова
процедура води съдебното разследване и налага санкция или освобождава
от отговорност. Съдебното дирене и приемането на съответен акт (присъда
или решение) е заключителният стадий от дейността на съдебната власт.
Въпреки че дейнотстта на всички тези органаи е необходима за
осъществяването на съдебната власт, те не са равностойни. Следствените и
прокурорските органи са активни субекти в подготвителния стадий на
2
съдебния проце. Прокурорът, освен че привлича към отговорност лицата,
които са извършили престъпление, участва в съдебния процес по
наказателни дела като държавен обвинител.
Системата на органите на съдебната власт и техният статус са детайлно
уредени в Закона за съдебната власт (ЗВС).
Правосъдие
Правосъдието се осъществява от съдилищата и само от тях. То е едно
от формите на държавна дейност, чрез които намира приложение
съдебната власт. Правосъдието е дейност, която решава правни спорове от
личен, семеен, имуществен, трудов или друг характер, както и казуси във
връзка с извършени престъпления, администратаивни и трудови
нарушения. Освен това то се отнася и до искания за установяване на
съществуващи или липсващи права и за съдебна защита на тези права. Във
връзка с това, съдът установява истината и ако констатира нарушение на
законността или неприлагане на закона, налага с правна сила предвидените
от правото изводи.
Правосъдието започва да действа, когато са настъпили увреждания
на закона или когато трябва да се предизвика неговото действие, за да се
породят предвидените правни последици.
Правосъдието на Репиблика България се характеризира не само с
предметното си съдържание и със своето предназначение, но и по формите
и методите, чрез които се развива правоприлагашата дейност. Характерно
за правосъдната дейност е, че тя е формализована, че при нея се следва
определено производство, система от процесуални действия. Това
производство осигурява правилното реализиране на материално-правните
разпоредби. Неспазването на процесуалната форма опорочава съдебният
акт, което е основание за неговата отмяна.
Съдебна система
Структурата на правосъдието зависи от националните особеност, от
правните традиции, както и от конкретната политическа ситуация.
Конституцията в чл. 119 предвижда съществуването на Върховен
касационен съд, Върховен административен съд, апелативни, окръжни,
военни и районни съдилища. Със закон могат да се създават и
специализирани съдилища (например търговски съдилища или за съдене
на малолетни и непълнолетни извършители на престъпления).
Конституцията забранява създаването на извънредни съдилища. Тяхното
създаване би се явило в противоречие с принципа за правовата и
демократична държава, провъзгласен с преамбюла на Конституцията и би
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 апр 2017 в 20:02 потребител
06 апр 2016 в 17:18 студент на 21 години от София - Нов български университет, факулетет - бакалавърски факултет, специалност - Масови комуникации, випуск 2019
06 апр 2016 в 09:40 студент на 22 години от София - УНСС, факулетет - Правен, специалност - Право, випуск 2020
05 апр 2016 в 20:32 студент на 23 години от София - Нов български университет, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2020
20 мар 2016 в 22:46 потребител на 21 години
13 мар 2016 в 18:12 студентка на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2016
27 окт 2015 в 15:22 студент на 26 години от София - ХТМУ, факулетет - Факултет по химично и системно инженерство, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Съдебна власт. Органи на съдебната власт.

07 мар 2009
·
98
·
1
·
284
·
10

Органите и лицата на съдебната власт имат като основно и единствено предназначение осъществяванетона правосъдна ф-я, осигуряването на спaзване на законността, защита на правопорядъка и борба с пресъпността...
 

Понятие за Изпълнителна власт

17 яну 2008
·
314
·
3
·
452
·
24
·
6

Чл.8 на Конституцията посочва, че държавната власт има 3 форми: законодателна, изпълнителна и съдебна.Тези форми на държавна власт носят характерни черти на държавна власт и те имат характерни белези, които ги отличават една от друга...
 

Съдебна власт, системи и органи на съдебната власт

15 апр 2010
·
156
·
2
·
417
·
186
·
35

Съдебна власт – понятието е родово понятие. То включва три различни дейности: предварително разследване, прокурорски надзор, правосъдие...
 

Съдебна власт

21 окт 2008
·
255
·
16
·
4,999
·
77
·
26

Съдебната власт е една от властите в България, наред със законодателната и изпълнителната валст, но тя е специфична държавна власт със свои характерни особености. Първо тя се различава от законодателната власт с това, че тя не създава нормативни актове...
 

Конституционно право

12 окт 2008
·
455
·
75
·
10,684
·
143
·
6

Конституционното право служи като база за изграждане на всички други правни отрасли- наказателно, административно, гражданско и т. н. Конституционното право е водещ отрасъл, тъй като е основа на цялата правна система...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
22
1
3 мин
19.10.2016
Тест по право и интернет
професионален тест по Право за Студенти
20 въпроса за студенти по Право, които разискват правните термини и отношения във виртуалното интернет пространство. Внимание: някои въпроси имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
35
2
1 мин
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Върховен касационен съд

Материал № 243303, от 02 яну 2009
Свален: 155 пъти
Прегледан: 61 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 1,339
Брой символи: 12,527

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Върховен касационен съд "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения