Големина на текста:
План- конспект
на урок по литература за II клас
учебник на издателство”Булвест”-2000.
Разпределение:
Тема: Езопови басни /”Костенурка и заек”, “Селянинът и неговите синове”/
Вид: Урок за възприемане и осмисляне на литературната творба.
Цели:
I.Образователни:
Чрез естетическо възприемане на литературните произведения да се съдейства за
усъвършенстване уменията на учениците за ориентиране в сюжетното им
съдържание и разкриване на основния замисъл, вложен в тях. Обогатяване на
представите за жанровите особености на баснята.
II.Развиващи:
Усъвършенстване четивната техника на учениците и на уменията им да
преразказват.
III.Възпитателни:
-Да се съдейства за формирането на:
-Образователно отношение към нехайството и самонадеяността.
-Уважение към човешкия труд.
Ход на урока:
I.Организация на класа:
П.- Добър ден ученици!
II. Подготовка за възприемане на литературното произведение.
П- Предлагам ви часът да започне с една игра.Аз ще ви кажа няколко реплики на
литературните герои от изучени от вас произведения, а вие ще разпознаете героите
и произведенията.
“Гроздето е много кисело и не заслужава вниманието ми”
У- Лисицата от “Лисицата и гроздето”.
П- “Друг път ще държа хубаво затворена човката си. Добър урок ми даде Кума
Лисо и няма да го забравя никога”.
У- Гарванът,от”Гарванът и лисицата”.
П- “Мечката ми каза да не ходя друг път с такъв приятел в гората”.
У- “Приятели и мечка”.
П- Чудесно се справихте!А помните ли, авторите на тези произведения?
У- Лафонтен е автор на първото произведение.
У2-Езоп е автор на второто и третото произведение.
П- Автори на какви произведения са те?
У- На басни.
П- Какво знаете за басните ?
У- Приличат на приказките, но са по-кратки. Често героите са животни, но се
осмиват човешки недостатъци. Поучителни са и често поуката е дадена в края на
баснята.
/Ако се сетят за всичко това,им казвам,че ще разберат сами и останалите
характерни особености на баснята, защото ще имат възможност да се
запознаят и с други басни.
П- А какво знаете за Езоп? /ако не се сетят разказвам/
Езоп е първият известен автор на басни. Предполага се, че живял преди около
2600 години в древна Гърция. Много от неговите басни по-късно са преразказани от
други автори. Един от тези е Лафонтен.
IV.Поставяне на темата.
П- Предлагам ви този час да посветим на още две от басните на Езоп. Запишете:
“ Езопови басни.”
V.Първоначално цялостно възприемане на литературната творба.
П- Настанете се удобно и слушайте: /преразказ от учителя/
Костенурката и заекът спорели кой от тях е по-бърз.Разбрали се да се
надбягват.Определили откъде ще тръгнат и до къде ще бягат и се разделили.Заекът,
имайки самочувствието,че е по-бърз,се унесъл небрежно към бягането.Легнал край
пътя и заспал.А костенурката ,която много добре разбрала, че е по-бавна,
непрекъснато тичала.По пътя видяла заека, който сладко спял, но не спряла, а
продължила до определеното място първа.
/емоционална пауза/
П- Кои са героите в баснята?
У- Заекът и костенурката.
П- Като знаете, че обикновено заглавията на басните показват кои са героите в тях,
можете ли да познаете заглавието на тази басня?
У- Костенурка и заек.
П.- Запишете /под Езопови басни/ “Костенурка и заек”.
VІ. Тих прочит със задача:
П.- Отворете читанката на страница 12 и прочетете тихо баснята, за да проследите
внимателно действията на героите.
VІІ. Конкретни наблюдения върху художествения текст.
П.- Да прочетем началото, което ни показва за какво си говорили костенурката и
заека/ подборно четене – 1 изречение /. А как решили да разрешат спора си?
У.- Да се състезават.
П.- Прочетете какви условия си определили/ четат второто изречение /. Как се
отнесъл заекът към бягането?
У.- С нехайство. /четат/
П.- Какво разбирате под “нехайно”?
У.- Безгрижно, небрежно, безотговорно, с пренебрежение.
П.- Защо се отнесъл така към бягането? / четат:…”по природа бил по-бърз”/. Как
разбирате израза “по природа”?
У.- По рождение така му е дадено.
П.- От къде разбирате още, че заекът се отнася с пренебрежение към костенурката?
У.-“ Легнал край пътя и заспал…”
П.- Защо ли е толкова самонадеян?
У.- Защото костенурката е по бавна.
П.- А може ли да кажем, за костенурката че също е самонадеяна? Подкрепете
отговорите си с изречения от текста. /Според ситуацията провокирам: И все пак тя
не осъзнавала още в началото на спора, своите възможности? Може би тя познава
добре заека и разчита именно на неговата самонадеяност, лекомислие./
- Да прочетем как костенурката изпреварва заека. /Подборно четене от текста./
- Какво разбирате за костенурката от нейното поведение?
У.- Упорита, старателна, трудолюбива, умна, отговорна.
П.- Прочетете изреченията, които съдържат поуката от баснята / четат /.
- Обяснете как я разбирате.
- Защо според вас Езоп разказва историята за герои- животни, а в поуката се
говори за хора?
У- В басните често героите са животни, но те са носители на човешки качества.
Целта е хората да се поучат от тях.
П- А за самите себе си какъв извод /поука/ бихте си направили ? /Запишете я в
тетрадки те си/.
- Прочетете заглавието на втората басня. /четат/.
- Какво разбирате от него?
У- Ще се разказва за селянин и неговите синове, които са героите.
П- Да запишем заглавието:
“Селянинът и неговите синове “.
П- Чуйте баснята:
VІІІ.Първоначално цялостно възприемане на творбата.
П- Един селянин като усетил, че скоро ще умре, решил да даде добър урок на
синовете си. Как да се грижат за земята, която им оставя в наследство. Повикал ги
при себе си и им казал, че скоро ще си отиде от тоя свят, но им оставя имане –
богатство, което е заровил в лозето. Поръчал им като умре, да прекопаят лозето и да
го открият.
Синовете повярвали и шом баща им склопил очи, разровили много пъти лозето, но
нищо не открили. Били много разочаровани, но трудът им се възнаградил, защото
така добре прекопаното лозе дало десет пъти повече грозде. (Емоционална пауза)
П- По какво се различава края на тази басня от края на първата?
У- Няма записана поука във втората басня.
IX.Тих прочит със задача:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 май 2016 в 11:59 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2015
14 май 2016 в 21:33 в момента не учи на 50 години
11 май 2016 в 11:08 студент на 21 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика с чужд език, випуск 2015
27 апр 2016 в 20:37 студентка на 22 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Природни науки и образование, специалност - НУПЧЕ, випуск 2017
01 апр 2016 в 15:08 студент на 24 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
27 мар 2016 в 23:57 студентка на 35 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ПНУП, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2014
19 мар 2016 в 00:40 ученичка на 19 години от Бургас - ПГСАГ "Кольо Фичето", випуск 2016
16 мар 2016 в 06:17 в момента не учи на 38 години
09 мар 2016 в 14:59 студент на 25 години от София - hamk, факулетет - atv, випуск 2013
20 фев 2016 в 20:35 студент на 25 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - педегогически, специалност - Български език и история, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Човекът и неговите житейски преображения в "Песен за човека"

15 дек 2007
·
1,171
·
3
·
485
·
907
·
44

Никола Вапцаров използва разнообразни изразни средства, с цел да насочи читателя към разбирането на човешката същност.Поетът представя две тези за човека, като го разглежда в два плана.В поемата „Песен за човека” поетът Никола Вапцаров използва средства
 

Светът на Никола Йонков Вапцаров

17 апр 2006
·
609
·
7
·
1,379
·
411
·
9
·
1

Неговото родно място – град Банско, има пряко отношение към творчеството му. Семейството, от което произхожда е пряко свързано с националноосвободителното движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е член на революционната организация.
 

Родина, майка и любима в творчеството на Яворов

30 апр 2006
·
1,700
·
3
·
1,066
·
148
·
16

Творчеството на Яворов е сложно и проблематично за описване само в границите на една естетика. Първите творби на поета безспорно разкриват социалната и обективна визия, но същевременно проблематизират реализма и субективизират външния свят.
 

Пенчо Славейков - „CIS MOLL”

02 апр 2008
·
988
·
2
·
732
·
710
·
85
·
1

В това трагично произведение мощно се налага жизнеутвърждаващата тема. Поетът, който със спо¬койно примирение възприема смъртта - естест¬вен неизбежен заник на живота, тук решително въстава срещу нея като съзнателно търсен изход...
 

Евангелие от матей - анализ

22 мар 2012
·
123
·
2
·
697
·
302
·
63

Това е анализ на структурата на евангелието, който описва различните раздели и глави...
 
Онлайн тестове по Литература
Българският език
изпитен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 10 затворено въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
10
60
1
15.05.2015
На прощаване
тематичен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
12
200
1
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по литература

План- конспект на урок по литература за II клас

Материал № 231800, от 12 дек 2008
Свален: 534 пъти
Прегледан: 963 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: Конспект
Брой страници: 5
Брой думи: 847
Брой символи: 7,112

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "План- конспект на урок по литература за II клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Пенка Константинова
преподава по Литература
в град Плевен
с опит от  16 години
22

Ани Илиянова
преподава по Литература
в град Долни Дъбник
с опит от  14 години
91

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения