Росица Великова
преподава по Реклама и PR
в град Русе
Големина на текста:
РЕКЛАМА – СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ВИДОВЕ РЕКЛАМА.
Маркетинга се оформя като наука в края на ХХ век. Той се развива с бурни
темпове във високо развитите страни – много бързо в САЩ и по-бавно в Европейския
Съюз.Маркетинга стартира с цел решаване проблемите на пазара, т.е. за да се
установи равновесие между двете основни детерминанти – търсене и предлагане.
През ХХ век маркетинга стартира в Япония, въпреки че тя е една относително
затворена страна, Япония се отваря по отношение износа на технически стоки.
Можем да определим маркетинга като:
-наука за управление на маркетинговите дейности
-управление на фирмите- търсене и предлагане.
Маркетинга се разглежда като социален и управленчески процес – от него
зависи бизнеса и се определят неговите крайни резултати. Маркетинга трябва да
създаде предпоставки и условия и са ни научи да управляваме. Той е съвкупност от
дейности, свързани в логически процес и по същество представлява управленски
функционални методики за въздействие върху пазара. Маркетинговата теория
съдържа понятията пазар, нужди, потребности, стоки, размяна, като понятието
продукт е събирателен – услуги и стоки.
Маркетинговият избор на пазар зависи най-общо от потребителите, към които
се насочва бизнесът, а по-конкретно от техните нужди, потребности и желания.
Маркетинг – миксът предлага инструментите, с които работи маркетинга, за да
постигне целите си и да задоволи избраните потребителски групи. Чрез двете негови
субстанции, кратко и ясно се представя неговата същност. Според философията на
маркетинга ударението на бизнеса се поставя върху пазар. Фирмите съчетават своите
възможности с потребностите на клиента, като се стремят освен да акумулират
печалба, с помощта на маркетинг микса да ги удовлетворят по-добре от
конкурентите.
С маркетинговия избор на пазар са свързани понятията пазар, нужда,
потребност, желание, пазарна възможност, мотив, стойност на клиента, търсене,
размяна, сделка, трансфер.
Най-често пазарът се асоциира с мястото и отношенията, които възникват по
повод покупко-продажбата на стоките в процеса на размяната. Маркетинговата
концепция за пазара е следната: пазарът на даден продукт е съвкупността от реални
и потенциални потребители, които имат сходни потребности, различни предпочитания
и покупателни способности. Ако потребителите имат ограничени възможности за
1
избор, произведената продукция се лансира на пазара посредством агресивна
продажбена политика. В такава пазарна ситуация производителя има приоритет пред
потребителя. Пазар от такъв тип се нарича пазар на производителя /продавача/. В
силно наситения пазар не съществува конкуренция между потребителите. За сметка
на това производителите водят жестока конкурентна борба. Алтернативата на
производителите е “да се обърнат с лице към потребителя”, като се стремят да
удовлетворят максимално неговите потребности. В този случай ролите на пазарните
участници /производител и потребител/ се разменят. Пазар, на който доминира
потребителя, който диктува производствената и продажбената политика на фирмите,
се нарича пазар на потребителя /купувача/. Този пазар е практическото въплащение
на идеята за маркетинга. За да отговори на изискванията и предпочитанията на
купувачите, производителят прави задълбочени изследвания върху техните нужди,
потребности и желания.
Въпреки еднаквата етимология на думите нужда и потребност, а именно –
нуждата се изразява в “...потребност от нещо, необходимост да се извърши нещо”;
потребността – необходима вещ, която задоволява някои всекидневни нужди – в тези
две понятия се влага различно съдържание
Нуждата е чувство, което човек изпитва при недостиг на нещо /Ф. Котлър/.
Може да се каже, че нуждите са физиологични и психологични състояния, присъщи за
всички. Те са разнообразни и многобройни. В маркетинга се изследва йерархията на
нуждите, за да се изгради подходяща маркетингова стратегия спрямо избраните
купувачи. Изобилието на стоки и непрекъснатото им обновяване не променят статута
на нуждата. Ето защо маркетингът не е призван да създава нужда, но нейното
изучаване и разкриване на възможности за задоволяването й са характерни негови
задачи.
Потребността е нужда, която приема специфична форма, в съответствие с
равнището на културата и личността на индивида.. Потребностите на хората са
осъзнати и неосъзнати. Научно-техническата революция предизвиква превръщането
на неосъзнатите потребности в осъзнати, чрез създаването на нови стоки и услуги.
Единствено маркетингът притежава уникалната функция да информира и въздейства
върху хората за опознаването им.
Понятието желание обяснява разграничаването на нуждата и потребността по
описания начин. Желанието е вътрешният стремеж за постигане на нещо.
Маркетингът го дефинира от гледна точка на правото и възможностите за избор на
потребителя при задоволяване на неговите нужди. От друга страна, изборът е
2
резултат от предпочитанията, произтичащи от индивидуалността на индивидите.
Желанието провокира създаването на потребност, която удовлетворява някаква
нужда.
Изводът от анализа “нужди – потребности – желания” е:
Маркетингът не създава нужда. Той се занимава с изучаване на нуждите и
системно изследване на потребителските желания, в резултат на което на него е
присъщо създаването на потребност. Специфичната за маркетинга възможност да
създава потребност се задълбочава, тъй като той е в състояние да моделира
потребителските желания.. Една от задачите на маркетинга е да разкрие латентните
потребности и да ги превърне в желани от потребителите.
Маркетингът е изкуство да се откриват пазарни възможности, които
задоволяват осъзнати и неосъзнати потребности по печеливш за фирмата начин.
Пазарната възможност е потребност, която предоставя твърде говяма
вероятност за бизнеса да реализира печалба, ако се задоволи според желанията на
потребителите. Промяната в желанията и потребностите на хората провокира
непрекъснато търсене на пазарни възможности. Индентификацията на нуждата с
потребността, и елиминирането на желанията на клиентите крие опасности.
В най новата специализирана литература се предлагат три равнища на
маркетинг – реагиращ, предвиждащ и променящ потребностите. Оформянето им е
според степента на новост на удовлетворяващата потребност.
Реагиращ маркетинг е този, който открива съществуваща потребност, в
състояние е да я задоволи и може да си го позволи.
Предвиждащ маркетинг е този, който открива новопоявяващи се или скрити
потребности. Рискът при него е по-голям, но при успех шансовете за дълготрайна
рентабилност са по-високи.
Променящият потребностите маркетинг е този, при който на пазара се
предоставят нов продукт или обслужване, които не са съществували дотогава.
Маркетингът борави с арсенал от средства, за да насочи предпочитанията на
клиентите към потребност, която може да се покрие рентабилно от фирмата и
следователно по този начин да разшири пазарните й възможности. В
предварителните проучвания е първичното маркетингово изследване,при което се
поставят въпроси от порядъка на какво, кога, как и на каква цена, къде клиентът иска
да купи даден продукт, както и какви са неговите мотиви.
Мотивът е вътрешната действаща сила, която подтиква хората да купят или не
даден продукт.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 юни 2019 в 11:01 потребител
14 апр 2019 в 16:29 студентка на 32 години от София - Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, факулетет - Маркетинг, специалност - Маркетинг, випуск 2010
 
Домашни по темата на материала
рекламни проучвания и планиране на рекламата
добавена от emeto93 10.06.2013
0
24
Международни маркетингови проучвания – особености. Обхват и съдържание на международните маркетингови проучвания. Курсова работа
добавена от minion4eto_935 19.02.2012
1
37
Подобни материали
 

Индефициране на публиките на дадена фирма

09 авг 2010
·
147
·
10
·
1,070

Описание на публиките на дадена фирма - вътрешни, външни и определяне на първичните публики на фирмата...
 

Промоцията като дейност за популяризиране - публичните библиотеки

22 май 2009
·
90
·
8
·
1,204

Подходяща тема за библиотеките и промоции и методи за популяризирането и сред младото поколение....
 

PR-брендинг: възможности на PR да изгражда марка на продукт

24 апр 2010
·
179
·
5
·
1,418
·
214

PR - тази технология на успеха все по-убедително отстоява стойността си в света на маркетинговите комуникации...
 

Анализ на реклама на Шевролет Спарк

13 апр 2010
·
137
·
2
·
270
·
176

Направен е анализ на рекламния клип на Шевролет Спарк...
 

Медийното предприятие и връзките с обществеността. Лицата на медията – по-различният PR

06 фев 2009
·
96
·
8
·
997

За една медия (и най-вече за електронните медии) е от изключително значение нейният облик пред обществото...
 
Онлайн тестове по Реклама и PR
Тест по PR
междинен тест по Реклама и PR за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
56
1
2 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по реклама и pr

Реклама - същност и функции. Видове реклама

Материал № 209544, от 18 ное 2008
Свален: 1,268 пъти
Прегледан: 1,005 пъти
Качен от:
Предмет: Реклама и PR, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 21
Брой думи: 4,273
Брой символи: 38,321

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Реклама - същност и функции. Видове реклама"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Великова
преподава по Реклама и PR
в град Русе
с опит от  3 години
77

Eли Христова
преподава по Реклама и PR
в град Пловдив
с опит от  18 години
1 322

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения