Eли Христова
преподава по Реклама и PR
в град Пловдив
Големина на текста:
РЕКЛАМА – СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ВИДОВЕ РЕКЛАМА.
Маркетинга се оформя като наука в края на ХХ век. Той се развива с бурни
темпове във високо развитите страни – много бързо в САЩ и по-бавно в Европейския
Съюз.Маркетинга стартира с цел решаване проблемите на пазара, т.е. за да се
установи равновесие между двете основни детерминанти – търсене и предлагане.
През ХХ век маркетинга стартира в Япония, въпреки че тя е една относително
затворена страна, Япония се отваря по отношение износа на технически стоки.
Можем да определим маркетинга като:
-наука за управление на маркетинговите дейности
-управление на фирмите- търсене и предлагане.
Маркетинга се разглежда като социален и управленчески процес – от него
зависи бизнеса и се определят неговите крайни резултати. Маркетинга трябва да
създаде предпоставки и условия и са ни научи да управляваме. Той е съвкупност от
дейности, свързани в логически процес и по същество представлява управленски
функционални методики за въздействие върху пазара. Маркетинговата теория
съдържа понятията пазар, нужди, потребности, стоки, размяна, като понятието
продукт е събирателен – услуги и стоки.
Маркетинговият избор на пазар зависи най-общо от потребителите, към които
се насочва бизнесът, а по-конкретно от техните нужди, потребности и желания.
Маркетинг – миксът предлага инструментите, с които работи маркетинга, за да
постигне целите си и да задоволи избраните потребителски групи. Чрез двете негови
субстанции, кратко и ясно се представя неговата същност. Според философията на
маркетинга ударението на бизнеса се поставя върху пазар. Фирмите съчетават своите
възможности с потребностите на клиента, като се стремят освен да акумулират
печалба, с помощта на маркетинг микса да ги удовлетворят по-добре от
конкурентите.
С маркетинговия избор на пазар са свързани понятията пазар, нужда,
потребност, желание, пазарна възможност, мотив, стойност на клиента, търсене,
размяна, сделка, трансфер.
Най-често пазарът се асоциира с мястото и отношенията, които възникват по
повод покупко-продажбата на стоките в процеса на размяната. Маркетинговата
концепция за пазара е следната: пазарът на даден продукт е съвкупността от реални
и потенциални потребители, които имат сходни потребности, различни предпочитания
и покупателни способности. Ако потребителите имат ограничени възможности за
1
избор, произведената продукция се лансира на пазара посредством агресивна
продажбена политика. В такава пазарна ситуация производителя има приоритет пред
потребителя. Пазар от такъв тип се нарича пазар на производителя /продавача/. В
силно наситения пазар не съществува конкуренция между потребителите. За сметка
на това производителите водят жестока конкурентна борба. Алтернативата на
производителите е “да се обърнат с лице към потребителя”, като се стремят да
удовлетворят максимално неговите потребности. В този случай ролите на пазарните
участници /производител и потребител/ се разменят. Пазар, на който доминира
потребителя, който диктува производствената и продажбената политика на фирмите,
се нарича пазар на потребителя /купувача/. Този пазар е практическото въплащение
на идеята за маркетинга. За да отговори на изискванията и предпочитанията на
купувачите, производителят прави задълбочени изследвания върху техните нужди,
потребности и желания.
Въпреки еднаквата етимология на думите нужда и потребност, а именно –
нуждата се изразява в “...потребност от нещо, необходимост да се извърши нещо”;
потребността – необходима вещ, която задоволява някои всекидневни нужди – в тези
две понятия се влага различно съдържание
Нуждата е чувство, което човек изпитва при недостиг на нещо /Ф. Котлър/.
Може да се каже, че нуждите са физиологични и психологични състояния, присъщи за
всички. Те са разнообразни и многобройни. В маркетинга се изследва йерархията на
нуждите, за да се изгради подходяща маркетингова стратегия спрямо избраните
купувачи. Изобилието на стоки и непрекъснатото им обновяване не променят статута
на нуждата. Ето защо маркетингът не е призван да създава нужда, но нейното
изучаване и разкриване на възможности за задоволяването й са характерни негови
задачи.
Потребността е нужда, която приема специфична форма, в съответствие с
равнището на културата и личността на индивида.. Потребностите на хората са
осъзнати и неосъзнати. Научно-техническата революция предизвиква превръщането
на неосъзнатите потребности в осъзнати, чрез създаването на нови стоки и услуги.
Единствено маркетингът притежава уникалната функция да информира и въздейства
върху хората за опознаването им.
Понятието желание обяснява разграничаването на нуждата и потребността по
описания начин. Желанието е вътрешният стремеж за постигане на нещо.
Маркетингът го дефинира от гледна точка на правото и възможностите за избор на
потребителя при задоволяване на неговите нужди. От друга страна, изборът е
2
резултат от предпочитанията, произтичащи от индивидуалността на индивидите.
Желанието провокира създаването на потребност, която удовлетворява някаква
нужда.
Изводът от анализа “нужди – потребности – желания” е:
Маркетингът не създава нужда. Той се занимава с изучаване на нуждите и
системно изследване на потребителските желания, в резултат на което на него е
присъщо създаването на потребност. Специфичната за маркетинга възможност да
създава потребност се задълбочава, тъй като той е в състояние да моделира
потребителските желания.. Една от задачите на маркетинга е да разкрие латентните
потребности и да ги превърне в желани от потребителите.
Маркетингът е изкуство да се откриват пазарни възможности, които
задоволяват осъзнати и неосъзнати потребности по печеливш за фирмата начин.
Пазарната възможност е потребност, която предоставя твърде говяма
вероятност за бизнеса да реализира печалба, ако се задоволи според желанията на
потребителите. Промяната в желанията и потребностите на хората провокира
непрекъснато търсене на пазарни възможности. Индентификацията на нуждата с
потребността, и елиминирането на желанията на клиентите крие опасности.
В най новата специализирана литература се предлагат три равнища на
маркетинг – реагиращ, предвиждащ и променящ потребностите. Оформянето им е
според степента на новост на удовлетворяващата потребност.
Реагиращ маркетинг е този, който открива съществуваща потребност, в
състояние е да я задоволи и може да си го позволи.
Предвиждащ маркетинг е този, който открива новопоявяващи се или скрити
потребности. Рискът при него е по-голям, но при успех шансовете за дълготрайна
рентабилност са по-високи.
Променящият потребностите маркетинг е този, при който на пазара се
предоставят нов продукт или обслужване, които не са съществували дотогава.
Маркетингът борави с арсенал от средства, за да насочи предпочитанията на
клиентите към потребност, която може да се покрие рентабилно от фирмата и
следователно по този начин да разшири пазарните й възможности. В
предварителните проучвания е първичното маркетингово изследване,при което се
поставят въпроси от порядъка на какво, кога, как и на каква цена, къде клиентът иска
да купи даден продукт, както и какви са неговите мотиви.
Мотивът е вътрешната действаща сила, която подтиква хората да купят или не
даден продукт.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 3)
teddyorlova написа на 28 яну 2010 ОТГОВОРИ
потребител на 24 години
teddyorlova написа на 28 яну 2010 ОТГОВОРИ
потребител на 24 години
cveti7510 написа на 08 апр 2009 ОТГОВОРИ
студент
 
Домашни по темата на материала
рекламни проучвания и планиране на рекламата
добавена от emeto93 10.06.2013
0
23
Международни маркетингови проучвания – особености. Обхват и съдържание на международните маркетингови проучвания. Курсова работа
добавена от minion4eto_935 19.02.2012
1
36
Подобни материали
 

Промоцията като дейност за популяризиране - публичните библиотеки

22 май 2009
·
90
·
8
·
1,204
·
23

Подходяща тема за библиотеките и промоции и методи за популяризирането и сред младото поколение....
 

Индефициране на публиките на дадена фирма

09 авг 2010
·
147
·
10
·
1,070
·
175
·
52

Описание на публиките на дадена фирма - вътрешни, външни и определяне на първичните публики на фирмата...
 

PR-брендинг: възможности на PR да изгражда марка на продукт

24 апр 2010
·
179
·
5
·
1,418
·
214
·
30

PR - тази технология на успеха все по-убедително отстоява стойността си в света на маркетинговите комуникации...
 

Анализ на реклама на Шевролет Спарк

13 апр 2010
·
137
·
2
·
270
·
175
·
24

Направен е анализ на рекламния клип на Шевролет Спарк...
 

Бизнес план

18 фев 2010
·
109
·
9
·
1,308
·
145
·
24
·
1

Проект за бизнес план на Motif Furnishing – цялостно обзавеждане и интериорен дизайн...
 
Онлайн тестове по Реклама и PR
Тест по PR
междинен тест по Реклама и PR за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
54
1
2 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по реклама и pr

Реклама - същност и функции. Видове реклама

Материал № 209544, от 18 ное 2008
Свален: 1,263 пъти
Прегледан: 997 пъти
Качен от:
Предмет: Реклама и PR, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 21
Брой думи: 4,273
Брой символи: 38,321

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Реклама - същност и функции. Видове реклама"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Великова
преподава по Реклама и PR
в град Русе
с опит от  3 години
74

Eли Христова
преподава по Реклама и PR
в град Пловдив
с опит от  18 години
1 319

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения