Мариана Алова
преподава по Философия
в град Бургас
Големина на текста:
Свободата
Тя е висша човешка ценност, един вид морална уникалност. В
биологичния смисъл на думата животните също се стремят към свобода,
но свободата като свобода на духа, на избора, на словото, на волята е
присъща само и единствено на човека. Още в райската градина Адам и Ева
проявяват своята свободна воля, стремейки се към познанието.
Съзнанието за свобода се появява при древните гърци. Тя съществува
и някои са свободни, но според гърците не е присъща за всеки човек.
Според Аристотел тя е “краткотрайно и ограничено цвете“
В Древна Гърция за свободата се говори малко. Тя не е добре позната
като етическа категория. В “Политика“ Аристотел пише, че по природа
хората се делят на свободни и роби. В нравствено отношение робите били
по-скоро покорни. За Варон “робът е говорещо оръдие на труда“. Според
римския философ Сенека, обаче и робът притежава свободен дух.
Русо, смятан от философите екзестенциалисти Сартр и Камю за техен
предшественик е етик на свободата и равенството, които според него са
най-голямото благо за всички хора. Възхвалата на свободата следва от
ползата и, която тя притежава сама по себе си. Според Русо нашата
свобода се състои в способността ни да се самоопределяме. Той смята, че
самият отказ от свобода е несъвместим с човешката природа. “Човек в
естественото си състояние е свободен, защото е добър, но той е добър,
тогава, когато е свободен. Като вечни принципи на неизменяемата
човешка природа съществуват добротата и свободата.“ (Русо). Крилатата
фраза на Жан Жак Русо превърнала се в неотменима част на европейската
цивилизация: “Човек се ражда свободен, но навсякъде живее в окови“, иска
да ни напомни, че човек по природа е добър, но навсякъде по земята се
сблъсква със злото. Русо задава въпроса защо свободата на волята ни води
често към зли действия? Според него това се дължи на двойствената
природа на на човека. Той е дух и материя, а негова основна
характеристика са страстите. Те са основните оръдия на нашето
самосъхранение, но те пораждат и себелюбие и егоизъм. Няма сила обаче,
която да ги контролира и промени, тъй като така сме създадени от
природата. Освен това според Русо “демонът на собствеността“ разваля
всичко, до което се докосва. Когато са се появили политиката и
имуществото тогава е възникнало и неравенството. Дотогава хората са
били свободни, живеели са независимо един от друг или в така наречените
“свободни съюзи“. За Жан Жак Русо свободата не може да съществува без
равенство.
Германските народи в християнството достигат до заключението, че
“човек като такъв е свободен и свободата на духа е най-основното качество
на неговата природа.“
Проблемът за свободата може да се свърже с осмислянето на
човешкия живот. Това може да се илюстрира с латинската мъдрост:
“Живот без свобода е нищо“.
Какво всъщност е свободата? Този въпрос продължава да бъде
разискуем и в най-новото време. Колко страни има тя всъщност? Един от
големите хуманисти и психолози на нашето време Ерих Фром задава
следните въпроси: “Какво е свободата като човешко състояние? Дали
желанието да бъдеш свободен е вродено у човека? Дали свободата е само
отсъствие на външен натиск, или е присъствие на нещо и ако е така на
какво? Защо за мнозина свободата е мечтана цел, а за други – опасност?“ В
книгата си “Бягство от свободата“ Фром се опитва да обясни как след като
човекът е отхвърлил властта на природата, господството на църквата и
абсолютната държава, след скъсването на всички окови, което, като че ли е
единствено условие за постигане на заветната цел - свобода на личността,
мислейли, че Първата световна война е последния бой, а края и
окончателна победа на свободата, изведнъж милиони хора от Германия,
Италия и други държави са готови да се откажат от свободата си със
същото желание, с което бащите им са се борили за нея и да се подчинят на
един лидер. Фром обяснява това с исторически и психологически преглед
на пътя на човек към свободата. По време на средновековието хората
нямали лична свобода. Било невъзможно да се премине границата между
една и друга класа, дори да се придвижат от един в друг град или от една
страна в друга. С малки изключения хората били принудени да живеят
само там, където са се родили. Нямали свободата да се обличат, както
желаят или да ядат онова, което им харесва. И все пак човекът не се
чувствал самотен, защото още с раждането си е бил вкоренен в
структурираното цяло и животът му е имал смисъл. “Съвременният
индивидуализъм не бил познат, но съществувал конкретен
индивидуализъм като житейска реалност.“ (Фром)
В началото на капитализма всички класи станали подвижни. В
икономическия живот вече не съществувало фиксирано място за всеки
стопански деец. Индивидът останал сам и всичко завсело от собствените
му усилия. Капитализмът освободил личността, човекът станал господар
на съдбините си. Но макар и освободен, чрез своята активна и
самостоятелна роля в новата система, същевременно той се освобождава и
от онези връзки, които му гарантират сигурност и чувство за
принадлежност. Той е свободен, но е сам, изолиран, заплашван отвсякъде.
Проблемът за свободата според Фром има не само количествена, но и
качествена страна. Наложително е не само да съхраним и разширим
традиционната свобода, но и да постигнем нов вид свобода, даваща ни
възможност да разберем същността на собствената си личност, да имаме
вяра в нея и в живота.
Българският философ професор Кирил Нешев пише: “Свободата е
несигурна предопределеност. Тя е точно толкова всеобхватна и
умопостигаема, колкото възможното съществуване на вечността.“
Свободата и човекът са неразделими, без тях няма философия.
Свободата е желание, но и воля, творчески акт и мощ. Свободата изразява
човешката непримиримост, тя отличава човека.
“Човекът е свобода, защото е абсолютно уязвим – свободата е
неговата крехка броня” (К. Нешев). Не са свободни онези, които се
страхуват, подчиняват се на навика и творят безмислие, защото свободата
всъщност е осмислянето на връзката с другия човек, с общността, с
Вселената, с необратимостта на времето.
Във философията има три класически отговора на въпроса: “Що е
свобода”?
Свобода е познанието, тази свобода е осъзната необходимост.
Именно знанията ни правят свободни. Тази философия на познанието е
философия на утопиите и безгранично доверие в знанието, вяра в
неограничените възможности. Разбрана по този начин свободата е
предназначена за свръхчовеци, за фанатици, вождове и борци, за
завоеватели.
Според философията на съществуването хората са осъдени да бъдат
свободни, свободата е един вид предварително дадена на човек. Щом
човекът е смъртен, то значи е свободен. Не свободата е за човека, а човекът
обслужва свободата.
Философията на либерализма ни представя истинската формула на
свободата.Тя представя свободата като естествено право на всеки човек.
Тази философия е едно от големите достижения на европейската
философия през XII в. Тъй като свободата е нашето неотменимо право,
бранейки своята свобода ние браним свободата на останалите. Тя е
ценностния смисъл на нашите действия, чиято граница са другите. Щом
сме свободни, ние сме безсмъртни. Когато сме свободни търсим и творим
добро.
В историята на философията проблемът за свободата винаги е бил
труден. Най-често свободата на човека се е обвързвала със способността
му да твори добро и зло или казано по друг начин е била обвързана с
морала и ценностите..
Свободата обаче е не само теоретичен проблем. Тя има много
съдбовни измерения не само в историята, но и в практиката, всекидневното
общуване и т.н. Чрез тези свои практически измерения свободата се
свързва с общото човешко отношение към заобикалящата действителност,
към знанието, както и вярата за промяна на тази действителност и
задълбочаване на знанието. И все пак трябва да си поставим въпроса
доколко човек има право да участва например в изменението на природата,
на обществото? Докъде може да се разпростира участието ни в промяната

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Свободата

Тя е висша човешка ценност, един вид морална уникалност. В биологичния смисъл на думата животните също се стремят към свобода, но свободата като свобода на духа, на избора, на словото, на волята е присъща само и единствено на човека...
Изпратен от:
Marieta Baicheva
на 2008-11-08
Добавен в:
Реферати
по Философия
Статистика:
590 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Аз знам,че нищо не знам

12 дек 2007
·
669
·
2
·
357
·
766
·
42
·
3

Всичко започва все някъде,макар и мнозина физици да не са съгласни с това!Хората обаче винаги са напипвали(смътно в повечето случаи) проблема с началото на нещата...
 

Съвременният човек

29 окт 2009
·
57
·
7
·
749
·
4

Образът на съвременния човек е огледало на заобикалящата го модерна действителност...
 

Езикът като терапия

09 юни 2006
·
454
·
2
·
707
·
6
·
1

Езикът е универсален инструмент. В ежедневието езикът задоволява нуждата от обмяна на информацията между хората. На едно друго ниво езикът може да бъде и средство за изразяване (изговаряне, споделяне) на емоции.
 

Към Хегеловата философия на правото

03 дек 2007
·
128
·
5
·
812
·
21

Тук става въпрос за Германия или по точно за освобождението, което по необходимост трябва да настъпи. Маркс говори за унищожение на робството, което е възможно чрез унищожаване на цялото робство.
 

Хегел и неговата философия

20 дек 2007
·
674
·
8
·
2,596
·
69
·
2

Георг Вилхелм Фридрих Хегел е роден в Щутгарт на 27 август, 1770 година. Още първите му години откриват неговата външна неподвижност. Когато се е учел да играе, бил много несръчен. Боязлив и кротък, той е бил между другите деца един чудак...
 
Онлайн тестове по Философия
Тест по философия
изпитен тест по Философия за Студенти от 1 курс
Един от тестовете за оценка по философия за 1 курс, 2 семестър в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
73
1
2 мин
14.02.2013
Тест по философия за 2-ри курс
междинен тест по Философия за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 30 въпроса по философия за студенти, изучаващи дисциплината във 2-ри курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
17
1
7 мин
19.08.2014
» виж всички онлайн тестове по философия

Свободата

Материал № 202619, от 08 ное 2008
Свален: 590 пъти
Прегледан: 671 пъти
Качен от:
Предмет: Философия
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,113
Брой символи: 9,264

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Свободата  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мариана Алова
преподава по Философия
в град Бургас
91

Павлина Костадинова
преподава по Философия
в град София
с опит от  20 години
284

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения