Големина на текста:
НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2007
ГОДИНА
Автор Vania
30 June 2008
1. Основни тенденции в броя и структурите на населението
Населението на област Ямбол в края на 2007 г. е 142 475 души /1.9% от населението на страната –
7 640 хил. души/ и спрямо предходната година намалява с над 2 хил. души, или с 1.4%.
В общия брой на населението жените са повече - 51%. През 2007 г. на 1 000 мъже се падат 1 048
жени.
В края на 2007 г. в градовете живеят 96.5 хил. души или 68% от населението на областта, а в селата
46.0 хил. души (32%).
Населението на областта по общини се разпределя съответно: в най-голямата община Ямбол живее
55% от населението, 20% в община Тунджа, 12% в община Елхово, 10% в община Стралджа и в
най-малката община Болярово живее 3% от населението на областта.
Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата основна възрастова
структура - разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху
обхвата на населението във и над трудоспособна възраст оказва както остаряването на
населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници на
населението при пенсиониране.
Население под, във и над трудоспособна възраст
ГодиниОбщо
Възрастови групи
под трудоспособна
възраст - %
във трудоспособна
възраст - %
над трудоспособна
възраст - %
199710018.154.827.1
200110016.656.327.1
200510015.259.225.6
200610014.959.825.3
200710014.760.225.1
Населението във трудоспособна възраст към края на 2007 г. е 85.7 хил. души или 60% от цялото
население. В сравнение с предходната година тази категория население е намаляла с 762 души.
Населението над трудоспособна възраст през 2007 г. е 35.8 хил. души, или 25%. За една година то е
намаляло със 753 души. Това се дължи на смъртността и на изключването от тази категория на част от
жените поради промяната във възрастовата граница за пенсиониране и отнасянето им към
трудоспособното население.
Население под, във и над трудоспособна възраст в област Ямбол
Сред населението до 15 г. включително, или т. нар. под трудоспособна възраст се очертава трайна
тенденция на намаление. През 2006 г. в сравнение с 2005 г. намалението на тази категория население е с
332 души, а през 2007 г. спрямо предходната - с 535 души. Сега населението до 15 г. включително възлиза
на 21 хил. души.
Средната възраст на населението за страната е 41.5 години, а за област Ямбол e 42.4 години. Средната
възраст на населението в селата е по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете на областта този
показател има стойност 38.9 години, а в селата той е 49.8 години.
2. Раждаемост на населението
Раждаемостта в България вече е на равнището на раждаемостта в редица европейски страни като Италия,
Гърция, Унгария, Полша, Латвия и Швейцария. С по-ниска раждаемост са Германия, Литва, Австрия и
Словения - около и под 9.4‰. За по-голямата част от останалите европейски страни обаче раждаемостта е
над 10‰, като най-висока тя е в Ирландия (14.7‰) и Франция (13.1‰).
През 2007 г. продължи нарастването на броя на ражданията и повишаване равнището на
раждаемост, както в страната, така и в област Ямбол. През 2007 г. в областта са родени 1 408 деца,
от които 1 396, или 99.2%, са живородени. В сравнение с предходната година броят на
живородените се е увеличил с 12 деца, което се дължи на увеличена раждаемост в селата на
областта. Коефициентът на раждаемост е 9.7 ‰.
От всички живородени през 2007 г. 734 са момчета, а 662 - момичета, или на 1 000 момчета се падат 902
момичета.
В градовете живородените деца са 1058 (76%), а в селата - 338 деца (24%).
Друг показател, характеризиращ процеса на раждаемостта, е средната възраст на жените при сключване
на брак и раждане на дете. След 1995 г. в страната започна нарастване на средната възраст при раждане на
първо дете – от 22.2 до 25.3 години през 2007 година. През същия период средната възраст при сключване
на първи брак е нараснала от 22.6 на 25.9 години. При сравняване на тези два показателя за средната
възраст на жените при раждане на първо дете и сключване на първи брак се очертава обща тенденция
раждането на първото дете да предхожда сключването на брака. Настъпилите изменения в посочените
средни възрасти трябва да се приемат като положителна тенденция в намаляването на ранната
раждаемост в страната.
От 1991–1992 г. започна да се формира тенденция на увеличаване на абсолютния брой и
относителния дял на извънбрачните раждания. През 2007 г. броят на живородените извънбрачни
деца в област Ямбол е 880, или 62.5%. Високата извънбрачна раждаемост може да се обясни със
значителното нарастване на броя съжителствата сред младите хора без те да са оформени в
юридически брак.
3. Смъртност на населението
В общата смъртност сред населението не настъпиха съществени изменения както в нейния обхват,
така и в нейното равнище. През 2007 г. в област Ямбол броят на умрелите е 2 359 души. В сравнение
с предходната година техният брой е намалял с 67 души, а коефициентът на смъртност (16.4‰) е с
0.3‰ по-нисък от този през 2006 година.
Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете отколкото сред жените, и в селата отколкото в
градовете.
Коефициенти на обща и детска смъртност за област Ямбол
Години
Обща смъртност
Детска смъртност
- ‰
199716.321.1
200115.421.2
200516.212.0
200616.715.2
2007 16.415.8
Основните причини за смърт сред населението на област Ямбол през 2007 г. са болестите на
органите на кръвообръщението. На тях се дължат 68% от смъртните случаи. Коефициентът на
смъртност е 1110.8 на 100 хил. души от населението на областта. От тези болести са починали 1 231
мъже и 1 128 жени.
На второ място като причина за смърт сред цялото население са новообразуванията, на които се
дължат 14.1% от всички смъртни случаи. Смъртността от новообразувания е 231.4 на 100 хил. души
през 2007 г. Починалите мъже са 191, а жените са 141.
56 мъже или около една трета от смъртността при мъжете от новообразувания, са починали от
злокачествени новобразувания с локализация на ларинкс, трахея, бронхи и бял дроб, следвани от
тези с локализация на дебелото черво – 23 мъже.
При жените с най-висок относителен дял са злокачествените новообразувания с локализация на
млечната жлеза (20 случая или14%), следвани от тези с локализация на дебелото черво - 17 случая
или 12%.
На трето място като причини за смърт сред населението на област Ямбол са тези, несвързани със
заболявания или т.нар. външни причини, които се определят като предотвратими причини, тъй
като включват случаи, чийто произход е породен и свързан с начина на живот и фактори от
околната среда и инфраструктура.
През 2007 г. поради външни причини са починали 92 души, от които 66 мъже и 26 жени.
Сред смъртните случаи, породени от външни причини, най голям е броя и дела на злополуките –
вследствие на тях са починали 48 мъже и 17 жени. Сред тях транспортните злополуки с различни
видове МПС са довели до смъртта на 28 души – 20 мъже и 8 жени.
Умишленото самонараняване (самоубийство) е причина за смърт на 24 души - 17 мъже и 7 жени
през 2007 година.
На четвърто място като причина за смърт сред цялото население са болестите на дихателната
система с относителен дял от 3.1%. Срез тези заболявания най-висока е смъртността от пневмонии

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Население и демографски процеси на област Ямбол за 2007 година

Населението на област Ямбол в края на 2007 г. е 142 475 души /1.9% от населението на страната – 7 640 хил. души/ и спрямо предходната година намалява с над 2 хил. души, или с 1.4%.
Изпратен от:
jenkataaa
на 2008-11-01
Добавен в:
Доклади
по Социология
Статистика:
52 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Анализ на прогнозиран прираст на населението за периода 1970-1985г.

29 апр 2007
·
238
·
4
·
487
·
30
·
5

...По тази причина целият последен раздел от издадената през 1974г. "Демография на България" е посветен на четири основни хипотези за очаквания прираст на населението...
 

Здраве и бедност

20 юни 2007
·
346
·
12
·
3,335
·
85
·
17
·
1

Този доклад е част от цял цикъл такива по "Здраве и здравеопазване"...
 

Население и демографски процеси в област Габрово

03 фев 2008
·
132
·
7
·
989
·
65
·
8

По окончателни данни към края на 2004 година населението в област Габрово е 137461 души. В сравнение с предходната 2003 година неговият брой намалява с 1654, или с 1,2%.
 

Сравнителен анализ на раждаемостта и детската смъртност в България за периодите 1907-1937г. и 2007г

16 апр 2008
·
231
·
8
·
1,117
·
57
·
4

Раждаемостта и смъртността за два процеса, които са част от общото понятие естествено възпроизводство на населението. Те определят т. нар. естествен прираст.
 

Демография

28 дек 2009
·
108
·
7
·
2,038
·
77
·
11
·
1

Демографска структура на населението, раждаемост, смъртност, естествен прираст....
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
69
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
77
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Население и демографски процеси на област Ямбол за 2007 година

Материал № 196979, от 01 ное 2008
Свален: 52 пъти
Прегледан: 44 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,118
Брой символи: 9,543

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Население и демографски процеси на област Ямбол ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения