Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
Големина на текста:
Десетте Божи заповеди - необходимост или анахронизъм (есе)
Десетте Божи заповеди не са анахронизъм - те са фундамент, морална контрацепция на
превръщането на хората от стадо в социална група, общество, общност в която водещо
начало да е християнското смирение и милосърдие, а не алчността, злобата и
престъпното поведение.
Хората от нашето време казват, че Господ не може да ни е съдник за делата ни тук на
Земята- да може и така да е, но не си ли даваме сметка, че не може да вярваме в нещо
без да спазваме правилата му. Недопустимо е да казваме, че сме християни, а
същевременно да наричаме десетте Божи заповеди анахронизъм.
Не е важно кой е казал не кради, не убивай, не прелюбодействай, важното е, че никой
не иска да бъде обран или убит. Днес забрани като тези продължават да властват и са
също така строго наказуеми, както и преди, но спазваме ли ги и изпитваме ли страх от
закона и Бога?
Първите от четирите Божи повели ни учат на целомъдрие и християнска добродетел, но
най-често чуваме, че те са тези, които са се превърнали в анахронизъм и не са
необходими. Но това, не е така, човек не бива да става идолопоклонник на нещо или
някого. Поради факта, че е тръгва в някаква друга религиозна посока или секта, води до
групови самоубийства, разрушаване на семейства. Ние не може да имаме други
кумири, освен добродетелите, а християнството ни учи точно на любов, състрадание,
нежност, трудолюбие и всеотдайност.
Всяка една от десетте Божи заповеди ни учи на някаква добродетел, запазва ни морално
като хора, човеци и ни извисява духовно. Те са резюме на всичко онова, което
многотомните конституции ни налагат.
Световният шампион по шахмат Веселин Топалов пред мексикански журналисти
заявява: „Не се страхувам да загубя партия. Обезпокоен съм от други неща - не ми е
ясно как ще живеем занапред в този циничен свят, в който се губят ценностите, за
които ни говореха в училище." Важно е да не изчезне човешкият ни облик по пътя към
„прогреса", защото ако религията ни „вкарва" в морални норми, то нека техническата
революция не ни позволява да се превърнем в животни, в зверове със скъпи GSM- ми.
Заложените Десет Божи заповеди нравствени норми ли са и до днес
Десетте Божии заповеди необходими ли са ни или просто са един остарял етап от
развитието на цивилизацията?Това е един въпрос, на който отговорът според мен е
само един - да,разбира се,че са ни необходими.
Но много от нас не знаят защо имаме нужда от тях.Със самото си създаване десетте
божи заповеди са засягали отношението между Бога и хората и отношението на човека
към ближния си.В наше време те играят същата роля,но нашето отношение към тях не е
еднакво.Има хора,които даже не са чували за божиите заповеди,има и такива които ги
спазват и живеят чрез тях.Но има и много други,които знаят за тяхното съществуване и
смятат,че те не са им необходими,но в същото време не осъзнават,че донякъде те са
част от живота им.Ако не беше така сега щяхме да крадем,убиваме и лъжем,нямаше да
знаем какво е добро и нямаше да можем да правим разлика между доброто и
злото.Много от нас не осъзнават необходимостта на тези заповеди,но ако не бяха те
нямаше да сме и ние,защото чрез тези десет заповеди Бог ни е насочил към правилният
път на нашето същствуване,пътят към доброто и пътят на безпроблемния преход към
бъдещето.
Десетте божи заповеди са създадени векове преди Христа и ще продължат да
съществуват още дълго време.Ще бъдат съхранявани и предавани на много и различни
поколения и съм сигурна,че няма да бъдат забравени от никого.Десетте божи заповеди
са посланита, които еврейският народ оставя на следващите поколения.Те мотивират
обществото към реалността на настоящето,чрез тях се обобщават традициите и
натрупаният жизнен опит на предходните поколения.
Десетте божи заповеди са част от живота ни и именно те ни помагат да живеем в една
достойна за човечеството хармония.Това е техният смисъл и това е тяхната роля в
живота.И дори без да искаме,малко или много,ние ги спазваме,защото те са ни дадени
за това-да ни съпътстват в живота.Те са една голяма необходимост за човешкото
съществуване.
Нравствените послания на десетте божи заповеди
В един символистичен акт на общуване с Бога на върха на Синайската планина,
Моисей получава две каменни плочи, върху които са написани скрижалите на завета,
по-късно наречени Десет божи заповеди.Всяка заповед има своите конкретни
основания, но като цялост принципа заложени в тях, имат две основни цели – да
съхранят вярата и живота.
Основни проблеми, повдигнати в сюжета за Десетте божи заповеди, са два: изгражда-
нето на етническо самосъзнание и самочувствие на еврейския народ и установяването
на нравствени и религиозни норми на колективното битие.
„Аз съм Господ, Бог твой,...да нямаш други богове, освен мене.”В тази разпоредба се
подчертава монотеистичния характер на еврейската религия и същевременно се слага
преграда пред почитането на чужди богове.За евреите съществува само един бог и един
народ, свързани с мистичния завет.”Не си прави кумир и никакво изображение на
онова, що е горе на небето, що е долу на земята, що е във водата под земята; не им се
кланяй и не им служи.” В тази заповед се отразява вярването, че хората не могат да
виждат своя бог след грехопадението и затова той им се явява само във вид на светлина
и дим.Вероятно зад тази резпоредба стои и необходимостта да се ограничат
магическите практики, които отклоняват вярващите от права вяра.По-късно и
христянската църква ще се бори с всички видове магьосници, но ще допусне
изобразяването на божеството.По този признак са и някои от най-съществените
разлики между религиите.”Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.” Тази
заповед използва един от основните митологични и магически механизми на забрана,
тъй неречени „табу”, за да попречи на несериозното към бога.”Помни съботния ден , за
да го светиш.Шест дена работи и върши в тях всиките си работи, а седмия ден е събота
на Господа, твоя Бог.” В тази заповед се регламентира най-важният механизъм на
затворените общества, чрез който те съхраняват ценностната си система -
празникът.При възприемане на Десетте божи заповеди от християнството празничният
ден става неделя – денят на Христовото възкресение.”Почитай майка си и баща си, за
да ти бъде добре и да живееш дълго на земята.” Тази заповед охранява изворите на
живота - кръвната връзка с родителите, и е валидна дори когато нормите на
патриархалното общество вече са история.”Не убивай.” При евреите тази заповед се
отнася главно за убийството на „свои” и то в случаи, когато не се касае за кръвно
отмъщение, строго спазвано в патриархалните общества.Едва християнството придава
универсален характер на този принцип за непосегателство над живота изобщо.”Не
прелюбодействай.” Поради тясната свързаност в патриархалните общества на трите
осовни ценности на рода: кръвната връзка, брачната връзка и родовото
имущество.Прелюбодействието е имало не само нравствени, но и юридически
последици.Затова и заловените в прелюбодейство са били убивани с камъни.Забраната
за прелюбодейство охранява живота на рода, а оттам и живота на отделния негов
член.”Не кради.” И тази заповед се е отнасяла главно за кражба между „свои”.Да се
присвои имуществото на „чуждия”, не е било забран но, защото „чуждият” е бил
разглеждан по-скоро като „природа”, а не като човек.Сам бог Яхве поучава евреите да
вземат „уж” назаем златото на своите съседи египтяни и с него да избягат от
Египет.Християнството придава абсолютен характер на нормата.”Не лъжесвиде- ствай
провив ближния си.” В традиционното право думата има силата на юридически акт.
Ето защо всички системи на традиционното право заклеймяват лъжата. По спорен е
въпросът за това, кой е бил считан за „ближен”. Християнството отново прави тази
норма абсолютна, защото според него „ближен” не е всеки човек.”Не пожелавай дома
на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито нивата му, нито роба му,
нито робинята му, ни вола му, ни осела му... – нищо, което е на ближния ти.” В тази
заповед детайлно са изброени обектите на брачна връзка и родово имущество, които,
ако бъдат похитени, ще се застраши животът на рода и неговите членове.С
определението „пожелавай” обаче заповедта се разпростира не само върху
фактическото отнемане на изброените блага, но и върху тяхното смислово пожелаване,
т.е. насочена е срещу завистта, която най-често стои в основата на раздорите между
хората.
Десетте Божи заповеди са просто позиция за развитието на добродетелността,обичта и
търпимостта към другите, без значение каква е тяхната расова, религиозна или
етническа принадлежност.
Десетте Божи заповеди тогава и сега
В наши дни 10-те Божи заповеди изглеждат, меко казано, неактуални, а младите хора
дори приемат някои от тях с доза ирония. Това е напълно разбираемо – след 2000
години съществуване и най-ортодоксалната теория би трябвало да придобие по-
съвременен и разширен вид.
Първите четири заповеди засягат строго задълженията към Бога – пренебрегвани от
модерния и недотам религиозен човек. Напълно нормално за съвремието ни е те да
бъдат оставени на по-заден план. През различните епохи хората все повече се
отдалечават от църковните канони, ежедневието ни е прекалено натоварено, за да се
замисляме дали Бог ревнува или дали изговаряме напразно името му, още по-малко за
поетите задължения и отговорно отношение към вярата.Това са неща, които все по-
малко намират място в света ни на научни открития и високи технологии. Може би не е
правилно Божите заповеди да бъдат класифицирани, но реално първите четири до
голяма степен се разминават с ритъма и възприемането на живота в днешно време.
Останалите шест засягат отношението ни към ближните – изразени по съвременен
начин те биха били много по-приложими от първите четири. Защото оношенията ни с
хората, а не с Бога заемат централно място в живота ни. Може би края на десетата
заповед би звучал по-нормално “...не пожелавай колата на ближния, нито компютъра
му, нито мобилния телефон...”, но нито завистта, нито уважението ни към родителите и
човешкият живот трябва да бъде подтиквано от нечии заповеди, или страх от висша
сила, а от собствената ни съвест и морал. Правилата трябва да бъдат просто позиция за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Десетте Божи заповеди - необходимост или анахронизъм

Десетте Божи заповеди не са анахронизъм - те са фундамент, морална контрацепция на превръщането на хората от стадо в социална група, общество, общност в която водещо начало да е християнското смирение...
Изпратен от:
disketa
на 2008-10-17
Добавен в:
Есета
по Религия
Статистика:
435 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Универсалните принципи на християнската нравствена норма

21 мар 2007
·
943
·
2
·
378
·
558
·
13
·
1
·

Религиозната догма на християнството се излага в цяла поредица от книги - Новия завет, чиято основа представляват четири евангелия (от гръцки „блага вест”).
 

Случайност или предвиден край...

01 мар 2008
·
22
·
1
·
372
·
8

Ако Ева не беше вкусила от плода на греха, Бог щеше да даде поредното изпитание на своите творения, не защото цели да нападне слабите, да покаже силата си, да докаже словата си, а защото обича , тези, които е създал...
 

История на религиите

25 фев 2008
·
1,584
·
127
·
48,661
·
355
·
1

Всеки от нас е човешко същество именно защото е надарен с разум, чувство, въображение. А това, че живеем в цивилизация-култура отграничаваща един свят, в който властват определения, символи, норми и ритуали, допълнително ни характеризира като хора...
 

Същност на религията

14 дек 2007
·
322
·
11
·
3,388
·
42
·
2

Проблемът за същността на религията е сложен и трудно се поддава на обяснение и научен анализ. Трудността произлиза поради съществуващото многообразие и наличието на специфични особености, характеризиращи двете страни, съставляващи религиозния феномен...
 

Книги в Библията

03 апр 2008
·
207
·
32
·
14,235
·
48

Книгите, който се съдържат в Библията. Произход. Общ преглед на Стария и Новия завет.
 
Онлайн тестове по Религия
Тест по религия за 9-ти клас на тема:Библия (Нов и Стар завет)
тематичен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Изходен тест по религия за ученици от 9-клас на тема - Библия (Стар и Нов завет). Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
12
683
7
26.07.2012
Тест по религия за 9-ти клас
междинен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Тест върху изучените библейски текстове в училище, предвидени в ЗП. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
23
55
1
2 мин
08.08.2012
» виж всички онлайн тестове по религия

Десетте Божи заповеди - необходимост или анахронизъм

Материал № 188164, от 17 окт 2008
Свален: 435 пъти
Прегледан: 983 пъти
Качен от:
Предмет: Религия
Тип: Есе
Брой страници: 4
Брой думи: 1,001
Брой символи: 8,230

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Десетте Божи заповеди - необходимост или анахро ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Калин Ангелов
преподава по Религия
в град София
с опит от  21 години
1 227

Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
с опит от  1 години
1 297 44

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения