Големина на текста:
ВСУ „Черноризец Храбър”
КУРСОВА РАБОТА
по
История и теория на обществената сигурност
на тема:
Понятие за „Сигурност”.Видове сигурност.
Изготвил: Проверил:
Спец. : ЗНС – задочно
Фак. №
ВСУ „Черноризец Храбър”
Идеята и проблемите на сигурността съпровождат човечеството и
отделните обществени групи от началото на тяхното съществуване. През
различните фази на развитие различни аспекти на сигурността привличат
общественото внимание. В опитите да се повлияе позитивно върху нея във
фокуса на обществения интерес попадат различни влияещи фактори,
разнообразни инструменти за контрол и свързаните с тях ефекти.
Привличаща вниманието особеност на понятието „сигурност” е
неговия прекалено широк обхват, позволяващ различни интерпретации в
зависимост от схващанията и интересите на засегнатите участници. Това
придава мултидисциплинарна на теория и политическа на практика
окраска на разбирането за сигурност. Широкият обхват на понятието е
резултат от това, че идеята за сигурността стои в основата на
политическата мисъл през целия период на човешко развитие. Заедно с
идеите на политическото мислене се променят и схващанията за
сигурността. Особено ярки са тези промени в периодите на големи
обществени кризи и конфликти. Научните интереси към сигурността са
много по-нови и могат да се свържат с движението за системно мислене,
подход и анализ от средата на миналия век.
Освен широкия обхват, сигурността е твърде сложно и комплексно
понятие, което трудно се подава на дефиниране. Съществуващият
дефинитивен проблем произтича основно от импликацията на
разнообразни изследователски гледни точки към игровото взаимодействие
на множество въвлечени обекти с динамично променящи се въздействащи
фактори. Възникващите връзки трудно могат да бъдат изброени, а още по-
малко изяснени. За целите на настоящия материал е възможно да бъдат
представени само най-разпространени идеи за описание на същността на
националната сигурност, а именно:
- Най-общо класическото схващане за сигурността се свежда до
„..състояние или усещане за свобода от страх, грижа, опасност”. От това
разбиране произтичат два аспекта на понятието. Първият, физическият
аспект, се свежда до възприемане на сигурността като физическо условие
за живота. То повдига въпроса за общоприето определяне какво е
физическо безопасно състояние. С други думи, това определение изисква
позициониране на безопасното състояние в полето на всички възможни
състояния на обществото. Това разбиране дава основа и на класическото
определение за сигурност. Безопасното състояние е състояние на
отсъстваща, липсваща заплаха за обществената система или нейните
елементи. Най-често то се свързва с очевидни, базови определители на
сигурността, като например ненакърненост на националните граници.
Предполага се, че това е физически параметър, без наличието на който не
могат да бъдат осъществявани други обществени цели. Такова схващане е
ВСУ „Черноризец Храбър”
прието от Концепцията за национална сигурност на страната
1
. Това е
картина на безметежно и спокойно съществуване, благоприятно и
облекчаващо развитието обществено състояние. Вторият,
психологическият аспект на понятието, се свежда до обстоятелството, че
страхът е субективно усещане. Обществото е свободно от страх, до
степента до която то се чувства безопасно. Различното усещане за страх
ражда т.нар. „дилема за сигурността”, която възниква в два различни
субекта. Едно общество, като например българското, е готово да построи
ядрена електроцентрала на границата с друга страна, защото приема, че
ефектите от нейното производство са по-ценни от повишения риск от
нейното функциониране. То е готово да приеме риска. Съседите обаче
няма да усещат позитивните ефекти от централата и ще приемат нейното
построяване със страх за своето бъдеще. Те няма да приемат възникващия
риск и ще се чувстват несигурни. Тази доста абстрактна дилема в голяма
степен обяснява проблема за намаляване на населението на гр. Русе и
редица подобни случаи. Във всички тези случаи като определящи фактори
за сигурността се приемат стимулиращите или заплашващи външни и
вътрешни условия, а не реакцията и усилията на обществото да влияе на
тези условия.
- В развитие на тезата за сигурността като функция на външните условия,
възниква разбирането, че то е функция и на собствените решения и
действия. В много случаи именно тези противопоставени на заплахите
усилия продуцират сигурност. Вниманието се пренасочва от страха от
заплахите към способността за справяне с тях. Заплахите и рисковете се
трансформират в предизвикателства, които не блокират, а стимулират
сигурността. Растат изискванията за качество на усилията и необходимите
ресурси за предотвратяване на потенциалните рискове и щети. Естествено
възникналите кризи и конфликти отклоняват обществото от несмутените
модели за икономическо и социално развитие. На преден план в
обществения дневен ред излизат способността за справяне със заплахите и
контролът на произтичащите от тях рискове за запазване или достигане на
желано обществено състояние. Тази способност може да бъде изграждана
и при отсъствие на заплахи, но реално може да бъде проверена само при
тяхното въздействие. Това е обикновено време на промени, което поражда
редица благоприятни или неблагоприятни обществени ефекти. В тези по-
дълги или къси, по-редки или бързо повтарящи се периоди на изпитания се
проверяват адаптационните и съпротивителни сили на обществото.
Устояването не изключва възможности за развитие. Много често
1
В чл. 20 е записано: “Национална сигурност има, когато са защитени основните права и свободи на
българските граждани, държавните граници, териториалната цялост и независимост на страната, когато
не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна на конституционния ред,
политически диктат или икономическа принуда за държавата и е гарантирано демократичното
функциониране на държавата и гражданските институции, в резултат на което обществото и нацията
запазват и увеличават своето благосъстояние и се развиват”.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 ное 2018 в 15:13 учител на 48 години от Враца
13 сеп 2018 в 14:55 студент на 26 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2015
18 авг 2018 в 16:49 студентка на 29 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2012
23 юни 2018 в 14:20 учител на 35 години от Рудозем - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2017
19 юни 2018 в 23:55 в момента не учи на 34 години от София
11 юни 2018 в 15:09 студент на 25 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, специалност - ПНУП, випуск 2018
08 юни 2018 в 09:14 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Национална и регионална сигурност, специалност - Икономика на отбраната и сигурността, випуск 2018
22 май 2018 в 17:14 студентка на 48 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - педегогически, специалност - ПНУП, випуск 2015
08 май 2018 в 15:04 студентка на 31 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Исторически факултет, специалност - История и география, випуск 2012
20 апр 2018 в 21:15 студент на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Журналистика, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Система на правните основи на националната сигурност
добавена от ralito0o02 25.11.2012
1
24
Подобни материали
 

Класифицирана информация


Органи за защита на класифицираната информация. Видове класифицирана информация и нива на класификация. Процедури по маркиране на класифицираната информация....
 

Защитата на класифицираната информация


Организационните единици прилагат изискванията за защита на класифицираната информация и контролират тяхното спазване, отговарят за защитата на информацията...
 

Природни бедствия


Природно бедствие е явление в природата извън контрола на човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканични изригвания, земетресения, наводнения...
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Природни бедствия, евакуация и психология на оцеляването на личността, попаднала в екстремна ситуация


Земетресения и наводнения и как да се справим с подобни ситуации, как да обезопасяваме жилищата си и как да премахваме пораженията след подобни природни бедствия...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...
(Лесен)
24
585
4
13.10.2011
Тест по История и теория на обществената сигурност за 3-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
1
1
2 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Понятие за сигурност. Видове сигурност

Материал № 181546, от 03 окт 2008
Свален: 943 пъти
Прегледан: 774 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 1,691
Брой символи: 15,771

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Понятие за сигурност. Видове сигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения