Големина на текста:
Членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения.
1. Пълният член за мъжки род, единствено число -ът, -ят се използва в следните случаи:
а) При членуване на подлога, изразен чрез съществително име от мъжки род, единствено
число:
примери:Потребителят проверява поста си за грешки преди да го публикува.
Форумът се развива с бързи темпове.
б) При членуване на определението на подлога, изразено чрез прилагателно име или
местоимение от мъжки род, единствено число:
примери: Нарастващият интерес към сайта безпокои конкуренцията.
Позитивният поглед прави живота по-лесен.
в) При членуване на именната част (м. р. ед. ч.) на съставно именно сказуемо (най-често след
формите на спомагателния глагол “съм”):
примери: Нейният коментар беше неуместен.
Самият той пише тук под различно име.
2. Непълният член за мъжки род, единствено число -а, -я се използва при членуване на
второстепенните части в изречението (допълнение, обстоятелствено пояснение и техните
определения):
примери: Толерантното отношение е част от неговия характер.
Утрешният ден ще е по-хубав от днешния. Всичко зависи от начина на възприятие.
3. Определителният член -ят, -я се използва при съществителни имена с деятелни наставки
-ар (-яр) и -тел:
примери: създател - създателят
огняр - огнят
вратар – вратарят
Забележка:
Думи, в които -ар не е деятелна наставка, се членуват с -ът, -а: коментар - коментарът;
катинар – катинарът
3. С -ят, -я се членуват съществителни имена от мъжки род, единствено число завършващи на
: край - краят, герой героят), както и следните съществителни: зет –зетят, лакът - лакътят,
нокът – нокътят и др.
Практически правила за проверка:
Как можем лесно да познаем кой е подлогът в изречението? Едно важно правило може да ни
бъде от голяма помощ. А то е, че подлогът управлява сказуемото. Следователно, ако
променим
подлога, се променя и сказуемото. Съществува и друг начин да познаем, дали дадена дума е
подлог.
Просто трябва да заменим въпросната дума с лично местоимение. Ако членуваното
съществително име може да се замени с местоимението “той”, се използва пълният член -ът,
-ят:
Новодошлият поздрави – той....
Ако членуваното съществително име се заменя с местоименията “него”, “го”, се пише
непълният член -а, -я:
Очаквам госта - Очаквам него (го)
А сега едно последно правило. В математически стил то гласи:
необходимо условие една дума да бъде подлог е пред нея да няма предлог.
Това означава, че ако пред определена дума стои предлог, тогава тази
дума в никакъв случай не може да бъде подлог и следователно не трябва
да получава пълен член. След предлог се пише непълен член:
Бъдещето е в легалния софтуер.
Можеш да се довериш на изследоватя
6. Съществителни имена от женски род, единствено число, завършващи на “т”, се пишат при
членуване с двойно “т”:
Благодаря ви, братя мили, за честта.
Пролетта дойде.
7. Съществителни имена от женски род, единствено число, завършващи на “щ”, се пишат при
членуване с “щ” и “т”:
Нощта беше влажна и мрачна.
Той запали свещта
Членуване на имената, м.р., ед.ч.
Пълната членна форма (-ът, -ят) се използва, когато съществителното или прилагателното
име в м.р. ед.ч. е подлог или сказуемно определение в изречението и може да се замества с
личното местоимение той.
Кратката членна форма (-а, -я) се употребява, ако съществителното или прилагателното име
не изпълнява роля на подлог и може да се замести с личното местоимение него.
При съществителните имена мекият вариант на членната форма -я/-ят се използва:
а) при членуване на имената ден (деня, денят), зет (зетя, зетят), кон (конят, коня), лакът
(лакътя, лакътят), нокът (нокътя, нокътят), огън (огъня, огънят), път (пътят, пътя), сън
(сънят, съня), цар (царят, царя);
б) ако се членува съществителното име с наставка за деятел -ар,-яр,-тел (напр. юбилярят,
юбиляря, а не юбилярът, юбиляра).
• Подлог – кой? – замества се с ТОЙ – Пълен член:
Учителят постави учебника върху рафта до сивия шкаф. = Той постави учебника върху
рафта до сивия шкаф. (А не: Него постави учебника върху рафта до сивия шкаф. –
Изречението губи смисъл.)
• Пряко допълнение – кого? – замества се с НЕГО – Кратък член:
Учителят постави учебника върху рафта до сивия шкаф. = Учителят постави него върху
рафта до сивия шкаф. (А не: Учителят постави той върху рафта до сивия шкаф. –
Изречението губи смисъл.)
• Непряко допълнения – предлог + кого? – замества се с НЕГО – Кратък член:
Учителят постави учебника върху рафта до сивия шкаф. = Учителят постави учебника върху
него до сивия шкаф. (А не: Учителят постави учебника върху той до сивия шкаф. –
Изречението губи смисъл.)
Учителят постави учебника върху рафта до сивия шкаф. = Учителят постави учебника върху
рафта до него. (А не: Учителят постави учебника върху рафта до той. – Изречението губи
смисъл.)
Обобщено:
!!! Пишем пълен член там, където можем да заместим съответната дума с местоимението той:
Планинарят подаде термоса на съмишленика си.
!!! Пишем кратък член там, където можем да заместим съответното име с местоимението него:
Планинарят подаде термоса на съмишленика си.
!!! След предлог (на, до, през, покрай, върху, около и т.н.) винаги пишем кратък член:
Планинарят се изкачи до заслона.
Членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения.
1. Пълният член за мъжки род, единствено число -ът, -ят се използва в следните случаи:
а) При членуване на подлога, изразен чрез съществително име от мъжки род, единствено число:
примери:Потребителят проверява поста си за грешки преди да го публикува.
Форумът се развива с бързи темпове.
б) При членуване на определението на подлога, изразено чрез прилагателно име или местоимение
от мъжки род, единствено число:
примери: Нарастващият интерес към сайта безпокои конкуренцията.
Позитивният поглед прави живота по-лесен.
в) При членуване на именната част (м. р. ед. ч.) на съставно именно сказуемо (най-често след
формите на спомагателния глагол “съм”):
примери: Нейният коментар беше неуместен.
Самият той пише тук под различно име.
2. Непълният член за мъжки род, единствено число -а, -я се използва при членуване на
второстепенните части в изречението (допълнение, обстоятелствено пояснение и техните
определения):
примери: Толерантното отношение е част от неговия характер.
Утрешният ден ще е по-хубав от днешния. Всичко зависи от начина на възприятие.
3. Определителният член -ят, -я се използва при съществителни имена с деятелни наставки -ар (-
яр) и -тел:
примери: създател - създателят
вратар – вратарят
Забележка:
Думи, в които -ар не е деятелна наставка, се членуват с -ът, -а: коментар - коментарът; катинар
катинарът

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения

1. Пълният член за мъжки род, единствено число -ът, -ят се използва в следните случаи: а) При членуване на подлога, изразен чрез съществително име от мъжки род, единствено число......
Изпратен от:
a
a на 2008-09-28
Добавен в:
Общи материали
по Български език
Статистика:
319 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Спешноо е за утре Сказуемно определение
добавена от arapova 26.10.2014
0
13
Парадмата на неизменяемите части на речта
добавена от vitanovadetelina 23.09.2013
0
6
Притежателни местоимения.
добавена от vaasii 18.02.2013
0
18
Сказуемно определение
добавена от jestokiq1914 04.11.2015
1
10
Помощ на въпрос от теста ми по Граматични норми !!!!
добавена от snejasr 15.01.2015
2
8
Подобни материали
 

Второстепенни части на изречението (5 клас)

18 яну 2009
·
741
·
6
·
374
·
2,004
·
166
·
2

Това е урок (с кратки правила)върху Второстепенни части на изречението.
 

Езикова култура и езиково възпитание

13 сеп 2010
·
151
·
8
·
3,228
·
34

Езиковата култура е задължителна за всички членове на обществото. Факторите, които обучават личността са семейството и училището...
 

Видове изречения по състав

23 окт 2009
·
391
·
5
·
447
·
545
·
53

Да проверим как сте преписали текста. Браво, работили сте отново вярно! ...
 

Алгоритъм за цялостен синтактичен разбор на изречение

13 юни 2011
·
247
·
13
·
1,962
·
708
·
71

Подчинителни са те (по няколко думи). Съчинителните връзки свързват равноправни прости изречения. Съчинителните връзки се осъществяват...
 

Граматическата стилистика на изменяеми части на речта

19 яну 2011
·
66
·
10
·
1,975
·
162
·
38

Граматическата стилистика е стилистика на граматическите категории, граматическите значения и граматическите форми (словоформи). Развитието и утвърждаването на стилистичните възможности на граматическите категории...
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по БЕЛ за 11-ти клас на учениците в Украйна
класно тест по Български език за Ученици от 11 клас
Тестът е използван при подготовка на учениците в Украйна към районната олимпиада по български език. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
30
7
1
6 мин
04.10.2016
Тест по Български език за 12-ти клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 12 клас
Тестът е подходящ за подготовка за матура. Съдържа 10 въпроса от Езикова култура на Български книжовен език, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
96
1
10.10.2016
» виж всички онлайн тестове по български език

Членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения

Материал № 179871, от 28 сеп 2008
Свален: 319 пъти
Прегледан: 556 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Общ материал
Брой страници: 9
Брой думи: 1,507
Брой символи: 12,545

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Членуване на съществителни и прилагателни имена ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деляна Попова
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  6 години
1 239 20

Рая Костадинова
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
45 20

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения