Големина на текста:
РАНЕН РЕНЕСАНС
Ранния ренесанс или „куатроченто” обхваща периода от 1401 г. до
1500 г. Това е период в който се се пробужда интерес към всичко, което
засяга човека и света. То е епоха на велики хуманисти, на паети, учени,
мислители и художници. Най-значими художници от това време са: Филипо
Брунелески, Донатело и Мазачо.
Филипо Брунелески е роден 1377 г. във Флоренция.Той е
основоположник на ренесанссовата архитектура в Италия.Неговото най-
величествено произведение е куполът на флорентинската катедрала,
построен със специално създадени за целта машини. Най-ранно от
произведенията му е куполът на ц. „Санта Мария дел Фиоре” във
Флоренция- състои се от два купола, първият носещ, а вторият защитен. С
чисто ренесансова архитектура е приютът за сираци Оспедаче дел
Иноченти” във Флоренция. Участва и в строежа на църквата Сан
Лоренцо” във Флоренция. С най- развита ренесансова архитектура е
„ Капела Паци”- поръчана от семейство Паци. Други: „ ц. „ Санта Мария де
ле Анджели”, „ ц. Санто Спирито”, „ Плацо Пити”, стените на Пиза, „Вичо
Пизано”, „Стаджа” и др. 1430 г. е нает да построи язовирна стена на р.Арно,
като превръща гр. Лука в остров. Умира 1446 г. Погребан е във
Флорентинската катедрала.
Донатело ди Николо ди Берто Барди е роден 1386 г., учи при
Лоренцо Гиберти и взима участие при изработването на втората северна
врата на флорентинския бантийериум. Посещава Рим с Брунелески и
изучава антични паметници. Ранното му творчество е повлияно от
готическата скулптура: „Св.Марк” мраморна статуя, и Св. Йоан
Богослов”, Джошул” , Пир на Ирод” бронз. В зрелия си период
Донатело работи с френския скулптур и архитект Николоцо, правят
множество проекти, включително и монумента „ Бартиломело Аратаци”.
Най-значително произведение от този период е „ Давид” – първата седяща
гола статуя от античността. 1443 г. бележи Падуанският му период, в който
е най- продуктивен. В него Донатело скъсва с античността, за сметка на
реализма и портретното начало : „Чудесата на Св. Антони”, Юдит”,
Мария Магдалена”- дървена скулптура, „Гагамемйа” /лов на котка/ -
конно статуя на Еразмо ди Нарди. Умира 1466 г.
Томазо ди Сан Джовани ди Симони Касаи / Мазачо/ е роден в гр. Сан
Джовани ди Валдарно 1401 г. Ученик на Мазолино ди Паникале , с когото
работи по фрезките на ц. „Санта Мария дел Кармине” в Ф.: „Изгонване от
рая” , „ Заплащането на данъка”, и сцени от живота и чудесата на Св.
Петър. Характерна особеност на творчеството му е пластичната
моделировка, скулптурната монументалност и обобщеност на формата.
Използва хвърлени сенки, далечини и переспектива. Полиптиха от ц.
„Санта Мария дел Кармине” в Пиза. Умира в Рим 1420 г.
Други представители на „ ранния ренесанс” са: Лоренцо Гиберти,
Андрея Веракио, Паоло Учело, Андрея Мантена, Антонело да Месина,
Пиеро де ла Франческа Сан дро Ботичели – „ Пролет”, „ Раждането на
Венера”.
Микеланджело Буанароти
Микеланджело Буанароти е роден 1475 г. в Капрезе близо до
Флоренция. 12 годишен заминава за Флоренция, където учи при Доменико
Гирхандайо и Бертолдо ди Джовани: „ Мадона на стълба”- релеф и
„ Битката на кентаврите” – ререф. През 1486 г. Микеланджело заминава за
Рим, където отбелязва първия си Римски период. В този период той създава
първото монументално изибражение на антично същество, създадено от
ренесансов скулптор: „Бакхус”- статуя на бога на виното. Работата се
ползва с голям успех и Микеланджело получава поръчка за ц. „Свети
Петър”: „Пиета” – устойчива пирамидална композиция. 1501 г. се връща
във Флоренция, където прави „Давид” -5,5 м. 1505 г. отива в Рим, където по
поръчка на папа Юлий II започва направата на грандиозна гробница за
събора „ Св.Петър”. Проектът за гробницата включвал 40 статуи
украсяващи саркофага, но докато Микеланджело бил в Карар за мрамор,
Юлий II се отказъл от замисъла си.След това Микеланджело заминава за
Болония, където прави статуя на Юлий II за фасада на ц. „Св.Патронио”.
1508 г. отива в Рим, където изписва таватна на Сикстинската капела.След
смърта на Юлий II , папа Лъв Х отново му възлага работата по гробницата
за „Св.Петър”: „ Оковония роб”, „ Умиращия роб”, „ Моисий” – заемаща
централната част на гробницата и др. Завършва я 1545 г., поради
многобройните странични поръчки. Климент VII поръчва на Микеланджело
скулптурната украса на „Капела Медичи”, но започнатата работа е
прекъсната от нахлуването на испанските войски. Микеланджело взема
участие в отбрана на Флоренция, проектирайки крепостни стени. 1531г. той
отново се залавя с „Капела Медичи”: „Гробница на херцог Джулиано
Немурдси”, „ Гробница на херцог Лоренцо Урбински”, „ Утро”, „ Ден”,
„Вечер”, „Нощ” – пророчески фигури, „Мадоната с Младенеца и др. 1508 г.
е извикан от Юлий II за поръчката, изписването „Сикстинската Капела”.
Фреската заемаща площ от 600 кв.м. му отнема 4 г. Той разделя средната
част на тавана на две полета – 4 големи и 5 малки. В тях помества сцена от
Стария Завет, от сътворяването на света до историята на Ной. В ъгловите
короби на капелата са изобразени четири сюжета : „ Давид и Голиат”,
Юдит и Олиферн” , Екзекуцията на Аман”, и Медният Змей”.
Междупрозоречното пространство се заема от пет седящи сибили и седем
пророци. По ъглите на тавана и люнетите са изобразени „Предците” на
Христос, под тях са изобразени четири сцени от Стария Завет. Фреските
включват още епизоди от : „ Потопа”, „ Сътворението на Ева”,
„ Сътворението на Адам”, „ Разделянето на светлината от мрака”. 1535 г.
Микеланджело започва исписването на фреската „Страшния съд” на
олтарната стена на Сикстинската Капела”. Център на композицията е
фигурата на Христос, около който във вихър се носят извити човешки
фигури. След фреските: Страшния съда”, Обращение на Нороел”,
Разпятие на апостол Петър” Микеладжело повече не се връща към
живописта. Освен с живопис и скулптура той се занимава и с архитектура,
строи укрепителни съорожения, прави и проект на първата обществена
библиотека във Флоренция: „Библиотека Лоренциана” – Европа. Проектира
купола на събора „Св.Петър” , проектира площад „Капитолия” в Рим, с
широкото коменно стълбище водещо към него и др. Умира в Рим, а е
погребан в църквата „Санта Кроче” във Флоренция 1564 г.
Венециански ренесанс
Венецианският ренесанс бележи началотто си в първите години на
„куатроченто”, когата Венецианските художници изоставят византийските
образци и се обръщат към новият италиански реализъм . Ярки представители са:
Династия Белини, Виторе Карпачо, Джорджоне , Тициан , Тинторето, Веронезе.
Джакопо Белини е роден 1400 г. във Венеция.Учи при Джентиле де
Фабриано, той внася принципите на флорентинският ренесанс във Венеция .
Първите му творби са : „ Разпятие”, „ Преображение”, „Мъртвия Христос”, 2
„ Пиета” , ” Короноция на девата”- първата венецианска картина в чист
ренесансов стил. Негови портрети са : Пиетро Бомбо” ,” Дожът Леонардо
Лоредан”. Синовете му Джовани и Джентиле стават негови ученици. Те работят
предимно във Венеция, като я превръщат в един от центровете на ренесансовото
изкуство. Някой техни творби са : „Мадона” , „ Пиетро Аретино” , „ Младия
англичанин”, „ Иполито Риминалди”, „ Ла Белла”- портрети.
Виторе Карпачо е роден 1456 г. Ученик на Джентиле Белине. Едни от
ранните му творби са за църквата „ Св.Урсула”- 10 сцени от живота на Св.Урсула
с включени сцени от тогавашния бит: „ Пристигане на английския посланник”,
„ Прощаването на Урсула с родителите си”, „ Сънят на св. Урсула” и др. Друг
цикъл фрески са цикъла от 3 епизода от живота на Св. Августин: „ Видението на
Св.Августин”. 1516 г. рисува „ Лъвът Св.Марко”, „Дамата на балкона”, „ Битката
на Св.Георги с дракона”, „Св.Йероним с лъва”, „ Куртизанка” и др.
Джорджоне / Джорджо ди Кастелфранко/ е роден 1478 г. в селцето
Кастелфранко.Ученик на Джовани Белини за две години става негов най-добър
ученик и любимец.Джорджоне е известен най- вече с изибразяване на природни
феномени- буря, дъжд, нощни картини , изгрев: Полски концерт”, „ Буря”,
„Тримата философи”, „Пастир”, „ Спящата Венера”, както и фреските за
„Фондако дей Тедески”. Умира от чума 1510г.
Тициано Вечелио / Тициан/ е роден в с. Пиеве ди Кадоре 1488 г. Учи при
Джентиле и Джовани Белини, където се запознава с Джорджоне и е силно
повлиян от стила му. Двамата изписват фреските за „ Фондако дей Тедески”,
въстановяват фасадата , като Джорджоне работи от към канала, а Тициан от към
сушата. Творби на Тициан са: „Чудото с говорещото дете”, Кръщене на
Христос” , „Небесната и земната любов”. За Тициан се носи легендата , че докато
правел портрет на император Карл V си изпуснал четката , а императора станал ,
за да му я подаде. Той получава правото единствен да рисува императора и
благородническа титла: „ Седящия Карл V” , „ Карл V на кон”, „ Портрет на папа
Павел III с внуците му”, множество портрети на благородници, детски , женски и
мъжки портрети: „ Ла Бела”, Лавиния”, „ Момиче с кожено наметало” и др. Той
въвежда във Венеция портретите в цял ръст , както и изображенията на седяща
фигура.
Веронезе / Паоло Калеяри/ е роден във Верона 1528 г. Учи при
Антонио Бадиле.Пристига във Венеция 1553г. където рисува вилите и дворците
на благородниците. Изписва тавана на ц. „Св.Себастиан”. Изписва и Вила
Паладия” – изпълнена с пейзажи и фигури от митологията.Други: „ Сватбата в
Кана”, „ Тайната вечеря” , „ Поклонение на влъхвите”. Той е майстор на големите
многофигурни композиции, отреждайки важна роля на архитектурните мотиви.
Умира от треска 1588г.
Тинторето / бояджийчето/ или Джакопо Робусти е роден 1518 г. Учи
при Тициан.На входа на ателието си поставя табела с надпис Рисунака на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
powermitko написа на 20 май 2010 ОТГОВОРИ
ученик на 15 години от София , Трето СОУ "Марин Дринов"
Последно сваляне: на 20 май 2010
evtimovvladko написа на 01 апр 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 20 години от София , Национално училище за танцово изкуство
харесжа ми
 
Подобни материали
 

Умбрийска школа началото на 15 век

08 юни 2009
·
39
·
7
·
1,680
·
10

Живота и товрчеството на представителите на умбрийската школа в Италия...
 

Четвърти век - класически период на Гърция

06 май 2008
·
109
·
13
·
3,733
·
69
·
18

В тази дългогодишна борба вече липсва онзи висок идеализъм, който някога вдъхновявал гърците.
 

Изкуството на Древен Рим

21 фев 2009
·
274
·
16
·
2,609
·
417
·
81

Рим- "Вечният град" е един от най-старите и най-важни градове на света. Историята му започва преди около 3000 години...
 

Декоративно изкуство

16 яну 2009
·
158
·
2
·
342
·
157
·
40
·
1

Декоративното изкуство е естетическо усвояване на средата, обкръжаваща човека. Това изкуство нахлува във всекидневния живот на хората, художествено оформя втората природа"', природата, създадена от самия човек...
 

Ръчна хартия

02 фев 2010
·
92
·
12
·
2,386
·
97
·
18

Исторически данни ,развитие,описание на техниката,видове ръчна хартия,...
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Изобразително изкуство
любознателен тест по Изобр. изкуство за Ученици от 5 клас
Тест по изобразително изкуство със затворени въпроси, изискващи по един верен отговор.
(Лесен)
40
58
1
3 мин
10.01.2015
Стилове и етапи в историята на европейското изкуство - част 3
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Проект за тест на тема Стилове и етапи в историята на европейското изкуство. За историята на изкуството, специализираният език на изкуството, изобразителноизразни елементи, илюзията за пространство, композиция, художествено съдържание и форма. Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
7
1
6 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Ранен ренесанс (История на изкуството)

Материал № 177632, от 20 сеп 2008
Свален: 635 пъти
Прегледан: 519 пъти
Качен от:
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 2,170
Брой символи: 12,773

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ранен ренесанс (История на изкуството)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Иванова
преподава по Изобр. изкуство
в град Варна
с опит от  2 години
44

Ина Николова
преподава по Изобр. изкуство
в град София
с опит от  3 години
1 139 23

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения