Големина на текста:
РАНЕН РЕНЕСАНС
Ранния ренесанс или „куатроченто” обхваща периода от 1401 г. до
1500 г. Това е период в който се се пробужда интерес към всичко, което
засяга човека и света. То е епоха на велики хуманисти, на паети, учени,
мислители и художници. Най-значими художници от това време са: Филипо
Брунелески, Донатело и Мазачо.
Филипо Брунелески е роден 1377 г. във Флоренция.Той е
основоположник на ренесанссовата архитектура в Италия.Неговото най-
величествено произведение е куполът на флорентинската катедрала,
построен със специално създадени за целта машини. Най-ранно от
произведенията му е куполът на ц. „Санта Мария дел Фиоре” във
Флоренция- състои се от два купола, първият носещ, а вторият защитен. С
чисто ренесансова архитектура е приютът за сираци Оспедаче дел
Иноченти” във Флоренция. Участва и в строежа на църквата Сан
Лоренцо” във Флоренция. С най- развита ренесансова архитектура е
„ Капела Паци”- поръчана от семейство Паци. Други: „ ц. „ Санта Мария де
ле Анджели”, „ ц. Санто Спирито”, „ Плацо Пити”, стените на Пиза, „Вичо
Пизано”, „Стаджа” и др. 1430 г. е нает да построи язовирна стена на р.Арно,
като превръща гр. Лука в остров. Умира 1446 г. Погребан е във
Флорентинската катедрала.
Донатело ди Николо ди Берто Барди е роден 1386 г., учи при
Лоренцо Гиберти и взима участие при изработването на втората северна
врата на флорентинския бантийериум. Посещава Рим с Брунелески и
изучава антични паметници. Ранното му творчество е повлияно от
готическата скулптура: „Св.Марк” мраморна статуя, и Св. Йоан
Богослов”, Джошул” , Пир на Ирод” бронз. В зрелия си период
Донатело работи с френския скулптур и архитект Николоцо, правят
множество проекти, включително и монумента „ Бартиломело Аратаци”.
Най-значително произведение от този период е „ Давид” – първата седяща
гола статуя от античността. 1443 г. бележи Падуанският му период, в който
е най- продуктивен. В него Донатело скъсва с античността, за сметка на
реализма и портретното начало : „Чудесата на Св. Антони”, Юдит”,
Мария Магдалена”- дървена скулптура, „Гагамемйа” /лов на котка/ -
конно статуя на Еразмо ди Нарди. Умира 1466 г.
Томазо ди Сан Джовани ди Симони Касаи / Мазачо/ е роден в гр. Сан
Джовани ди Валдарно 1401 г. Ученик на Мазолино ди Паникале , с когото
работи по фрезките на ц. „Санта Мария дел Кармине” в Ф.: „Изгонване от
рая” , „ Заплащането на данъка”, и сцени от живота и чудесата на Св.
Петър. Характерна особеност на творчеството му е пластичната
моделировка, скулптурната монументалност и обобщеност на формата.
Използва хвърлени сенки, далечини и переспектива. Полиптиха от ц.
„Санта Мария дел Кармине” в Пиза. Умира в Рим 1420 г.
Други представители на „ ранния ренесанс” са: Лоренцо Гиберти,
Андрея Веракио, Паоло Учело, Андрея Мантена, Антонело да Месина,
Пиеро де ла Франческа Сан дро Ботичели – „ Пролет”, „ Раждането на
Венера”.
Микеланджело Буанароти
Микеланджело Буанароти е роден 1475 г. в Капрезе близо до
Флоренция. 12 годишен заминава за Флоренция, където учи при Доменико
Гирхандайо и Бертолдо ди Джовани: „ Мадона на стълба”- релеф и
„ Битката на кентаврите” – ререф. През 1486 г. Микеланджело заминава за
Рим, където отбелязва първия си Римски период. В този период той създава
първото монументално изибражение на антично същество, създадено от
ренесансов скулптор: „Бакхус”- статуя на бога на виното. Работата се
ползва с голям успех и Микеланджело получава поръчка за ц. „Свети
Петър”: „Пиета” – устойчива пирамидална композиция. 1501 г. се връща
във Флоренция, където прави „Давид” -5,5 м. 1505 г. отива в Рим, където по
поръчка на папа Юлий II започва направата на грандиозна гробница за
събора „ Св.Петър”. Проектът за гробницата включвал 40 статуи
украсяващи саркофага, но докато Микеланджело бил в Карар за мрамор,
Юлий II се отказъл от замисъла си.След това Микеланджело заминава за
Болония, където прави статуя на Юлий II за фасада на ц. „Св.Патронио”.
1508 г. отива в Рим, където изписва таватна на Сикстинската капела.След
смърта на Юлий II , папа Лъв Х отново му възлага работата по гробницата
за „Св.Петър”: „ Оковония роб”, „ Умиращия роб”, „ Моисий” – заемаща
централната част на гробницата и др. Завършва я 1545 г., поради
многобройните странични поръчки. Климент VII поръчва на Микеланджело
скулптурната украса на „Капела Медичи”, но започнатата работа е
прекъсната от нахлуването на испанските войски. Микеланджело взема
участие в отбрана на Флоренция, проектирайки крепостни стени. 1531г. той
отново се залавя с „Капела Медичи”: „Гробница на херцог Джулиано
Немурдси”, „ Гробница на херцог Лоренцо Урбински”, „ Утро”, „ Ден”,
„Вечер”, „Нощ” – пророчески фигури, „Мадоната с Младенеца и др. 1508 г.
е извикан от Юлий II за поръчката, изписването „Сикстинската Капела”.
Фреската заемаща площ от 600 кв.м. му отнема 4 г. Той разделя средната
част на тавана на две полета – 4 големи и 5 малки. В тях помества сцена от
Стария Завет, от сътворяването на света до историята на Ной. В ъгловите
короби на капелата са изобразени четири сюжета : „ Давид и Голиат”,
Юдит и Олиферн” , Екзекуцията на Аман”, и Медният Змей”.
Междупрозоречното пространство се заема от пет седящи сибили и седем
пророци. По ъглите на тавана и люнетите са изобразени „Предците” на
Христос, под тях са изобразени четири сцени от Стария Завет. Фреските
включват още епизоди от : „ Потопа”, „ Сътворението на Ева”,
„ Сътворението на Адам”, „ Разделянето на светлината от мрака”. 1535 г.
Микеланджело започва исписването на фреската „Страшния съд” на
олтарната стена на Сикстинската Капела”. Център на композицията е
фигурата на Христос, около който във вихър се носят извити човешки
фигури. След фреските: Страшния съда”, Обращение на Нороел”,
Разпятие на апостол Петър” Микеладжело повече не се връща към
живописта. Освен с живопис и скулптура той се занимава и с архитектура,
строи укрепителни съорожения, прави и проект на първата обществена
библиотека във Флоренция: „Библиотека Лоренциана” – Европа. Проектира
купола на събора „Св.Петър” , проектира площад „Капитолия” в Рим, с
широкото коменно стълбище водещо към него и др. Умира в Рим, а е
погребан в църквата „Санта Кроче” във Флоренция 1564 г.
Венециански ренесанс
Венецианският ренесанс бележи началотто си в първите години на
„куатроченто”, когата Венецианските художници изоставят византийските
образци и се обръщат към новият италиански реализъм . Ярки представители са:
Династия Белини, Виторе Карпачо, Джорджоне , Тициан , Тинторето, Веронезе.
Джакопо Белини е роден 1400 г. във Венеция.Учи при Джентиле де
Фабриано, той внася принципите на флорентинският ренесанс във Венеция .
Първите му творби са : „ Разпятие”, „ Преображение”, „Мъртвия Христос”, 2
„ Пиета” , ” Короноция на девата”- първата венецианска картина в чист
ренесансов стил. Негови портрети са : Пиетро Бомбо” ,” Дожът Леонардо
Лоредан”. Синовете му Джовани и Джентиле стават негови ученици. Те работят
предимно във Венеция, като я превръщат в един от центровете на ренесансовото
изкуство. Някой техни творби са : „Мадона” , „ Пиетро Аретино” , „ Младия
англичанин”, „ Иполито Риминалди”, „ Ла Белла”- портрети.
Виторе Карпачо е роден 1456 г. Ученик на Джентиле Белине. Едни от
ранните му творби са за църквата „ Св.Урсула”- 10 сцени от живота на Св.Урсула
с включени сцени от тогавашния бит: „ Пристигане на английския посланник”,
„ Прощаването на Урсула с родителите си”, „ Сънят на св. Урсула” и др. Друг
цикъл фрески са цикъла от 3 епизода от живота на Св. Августин: „ Видението на
Св.Августин”. 1516 г. рисува „ Лъвът Св.Марко”, „Дамата на балкона”, „ Битката
на Св.Георги с дракона”, „Св.Йероним с лъва”, „ Куртизанка” и др.
Джорджоне / Джорджо ди Кастелфранко/ е роден 1478 г. в селцето
Кастелфранко.Ученик на Джовани Белини за две години става негов най-добър
ученик и любимец.Джорджоне е известен най- вече с изибразяване на природни
феномени- буря, дъжд, нощни картини , изгрев: Полски концерт”, „ Буря”,
„Тримата философи”, „Пастир”, „ Спящата Венера”, както и фреските за
„Фондако дей Тедески”. Умира от чума 1510г.
Тициано Вечелио / Тициан/ е роден в с. Пиеве ди Кадоре 1488 г. Учи при
Джентиле и Джовани Белини, където се запознава с Джорджоне и е силно
повлиян от стила му. Двамата изписват фреските за „ Фондако дей Тедески”,
въстановяват фасадата , като Джорджоне работи от към канала, а Тициан от към
сушата. Творби на Тициан са: „Чудото с говорещото дете”, Кръщене на
Христос” , „Небесната и земната любов”. За Тициан се носи легендата , че докато
правел портрет на император Карл V си изпуснал четката , а императора станал ,
за да му я подаде. Той получава правото единствен да рисува императора и
благородническа титла: „ Седящия Карл V” , „ Карл V на кон”, „ Портрет на папа
Павел III с внуците му”, множество портрети на благородници, детски , женски и
мъжки портрети: „ Ла Бела”, Лавиния”, „ Момиче с кожено наметало” и др. Той
въвежда във Венеция портретите в цял ръст , както и изображенията на седяща
фигура.
Веронезе / Паоло Калеяри/ е роден във Верона 1528 г. Учи при
Антонио Бадиле.Пристига във Венеция 1553г. където рисува вилите и дворците
на благородниците. Изписва тавана на ц. „Св.Себастиан”. Изписва и Вила
Паладия” – изпълнена с пейзажи и фигури от митологията.Други: „ Сватбата в
Кана”, „ Тайната вечеря” , „ Поклонение на влъхвите”. Той е майстор на големите
многофигурни композиции, отреждайки важна роля на архитектурните мотиви.
Умира от треска 1588г.
Тинторето / бояджийчето/ или Джакопо Робусти е роден 1518 г. Учи
при Тициан.На входа на ателието си поставя табела с надпис Рисунака на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
powermitko написа на 20 май 2010 ОТГОВОРИ
ученик на 15 години от София , Трето СОУ "Марин Дринов"
Последно сваляне: на 20 май 2010
evtimovvladko написа на 01 апр 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 20 години от София , Национално училище за танцово изкуство
харесжа ми
 
Подобни материали
 

Умбрийска школа началото на 15 век

08 юни 2009
·
39
·
7
·
1,680
·
60
·
10

Живота и товрчеството на представителите на умбрийската школа в Италия...
 

Четвърти век - класически период на Гърция

06 май 2008
·
110
·
13
·
3,733
·
18

В тази дългогодишна борба вече липсва онзи висок идеализъм, който някога вдъхновявал гърците.
 

Изкуството на Древен Рим

21 фев 2009
·
277
·
16
·
2,609
·
424
·
81

Рим- "Вечният град" е един от най-старите и най-важни градове на света. Историята му започва преди около 3000 години...
 

Ръчна хартия

02 фев 2010
·
92
·
12
·
2,386
·
97
·
18

Исторически данни ,развитие,описание на техниката,видове ръчна хартия,...
 

Декоративно изкуство

16 яну 2009
·
160
·
2
·
342
·
160
·
40
·
1

Декоративното изкуство е естетическо усвояване на средата, обкръжаваща човека. Това изкуство нахлува във всекидневния живот на хората, художествено оформя втората природа"', природата, създадена от самия човек...
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Тест по изобразително изкуство
изходен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Тест по изобразително изкуство за студенти. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
31
27
1
5 мин
30.07.2013
Основи на изобразителното изкуство - част 3
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Тесстът съдържа 28 въпроса от затворен тип, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
28
3
1
13 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Ранен ренесанс (История на изкуството)

Материал № 177632, от 20 сеп 2008
Свален: 638 пъти
Прегледан: 526 пъти
Качен от:
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 2,170
Брой символи: 12,773

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ранен ренесанс (История на изкуството)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Иванова
преподава по Изобр. изкуство
в град Варна
с опит от  2 години
58 12

Ина Николова
преподава по Изобр. изкуство
в град София
с опит от  3 години
1 149 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения