Големина на текста:
1.СЪЩНОСТ НА БАНКОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ
Банковата система е съвкупност от банки и банкоподобни
институции като водещо място в тази система има Централната, в нашите
условия БНБ. Банковата система включва БНБ, Търговските банки и
банкоподобните институции.
Банковият мениджмънт /БМ/ в най-широк смисъл означава
управление на банковата система. Тъй като банковата система като цяло е
сложен организъм, това прави и нейното управление доста трудно. Той е
многостранен и многообхватен процес. Сложността на управление на
банките и банковите операции произтича от вътрешни и външни причини.
Вътрешните причини се отнасят до сложността на самия обект на
управление. Външните причини произтичат от обкръжаващата среда, /като
воля на вложителите, поведение на длъжниците, законодателството,
световните тенденции/. Външните фактори като правило имат много по-
голямо влияние върху резултатите от банковата дейност, отколкото
вътрешните фактори, защото колкото и перфектно и на високо ниво да е
организирана една банка и нейната дейност да е подсигурена с технически
средства и квалифициран персонал, тя няма да може да работи ефективно,
ако у една част от икономическите агенти не се формират временно
свободни парични средства и ако макроикономическата ситуация не е
такава, че да стимулира вложителите.
Централната банка до известна степен сама твори обкръжаващата
среда на банковата система, а също така и цялата икономическа среда.
Банковия мениджмънт е специфичен за централната банка, търговските
банки и банкоподобните институции, което произтича от спецификата на
отделните звена. Банковия мениджмънт може да се разглежда във
функционален и институционален аспект. Функционалния аспект е
посветен на целенасоченото управление на цялата банкова система, като
цяло и на отделните нейни звена. Институционалния аспект се занимава с
управление на структурата и компетенциите на службите, отделите и
лицата, вземащи решения в банката. Тези два аспекта на банковия
мениджмънт са взаимно свързани и взаимно се обуславят. Те не могат да
съществуват един без друг, тъй като всяка функция на банковия
мениджмънт, т.е. функционалния аспект се осъществява от определен
отдел, служба или лице. Всеки отдел, служба или лице от банковия
персонал има определени функции и компетенции в осъществяването на
банковия мениджмънт. Ръководният екип се занимава с разработването на
предприемаческите цели и стратегии на банката, заедно със собствениците,
но най-вече носи отговорност за управлението на капитала на банката.
Мениджърите от средното ниво, управляват конкретните банкови
операции, а ниският банков капитал осъществява непосредствена дейност
по обслужване на клиентите.
2.ФАЗИ НА БАНКОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ
Във функционален аспект могат да се разграничат следните фази на
стратегически, оперативен и тактически мениджмънт. Във времево
отношение стратегическия мениджмънт предхожда останалите.
Непосредствено след него е оперативния и на трето място е тактическия
мениджмънт. Във фазата на стратегическия мениджмънт е необходимо да
се изгради една обща представа за развитието на банковото предприятие в
бъдеще. Тя се изгражда на базата на възприетата предприемаческа
философия, политика и култура. Тя се конкретизира в стратегическите
задачи на банката или нейната мисия. В тази фаза се извършва и анализ на
околната среда в които функционира банката и вътрешен анализ на
банката и банковите дейности. При анализа на външната среда трябва да се
открият възможностите за потенциален успех на банката и постигането на
целите й и да се определят всички възможни заплахи и опасности, които
могат да попречат на постигането на целите. Това налага банката да
разработи своя програма за избягването им. Вътрешния анализ определя
силните и слабите страни на банката и разработване на програма за
засилване на силните страни и туширане и намаляване влиянието на
слабите страни в банковата дейност и постепенното им отстраняване.
Стратегическия мениджмънт е по-скоро изкуство, отколкото наука. Той се
влияе и от законодателството и от интересите на собствениците.
Оперативния мениджмънт е насочен към управление на отделните
банкови дейности и операции. Чрез него се претворяват стратегическите
цели на банката, той решава проблемите свързани с различните банкови
операции и осигуряването на последователността в действията на банката.
Чрез него се разработват, осъществяват и контролират изпълнението на
стратегическите цели и целия план на действие, който включва предлагани
услуги по видове и обем, осигуряване на материални, финансови и трудови
ресурси и постигане на определен финансов резултат.
Тактическият мениджмънт осъществява дейности, които се
извършват при непосредствен контакт с банковите клиенти. Той планира,
организира и контролира протичането на ежедневната банкова дейност,
при която се осъществява контакт с клиентите. Разгледаните фази на
банковия мениджмънт протичат в известна степен последователно, но и
много често едновременно, тъй като те се осъществяват от различни
органи и служби, които обменят помежду си информация и решения.
Банковия мениджмънт е една творческа дейност, която не може да
бъде канонизирана и успехът на банката зависи от професионализма и
компетенциите на банковите мениджъри.
3.СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
КОМПЕТЕНЦИИ И ДЕЛИГИРАНЕ
Стратегическият мениджмънт обхваща разработването и формулирането
на дългосрочните цели на банката и нейните стратегии за постигането им. За
целта се разработва дългосрочна програма.
Оперативния мениджмънт е насочен към управление на отделните
банкови дейности и операции. Неговата задача е да претвори стратегията в
действие за да се постигнат целите.
Компетенциите се определят като правила за поведение и права,
позволяващи на една организационна единица да предприема онези мерки, които
са необходими за изпълнение на определен ред от задачи. Компетенциите могат
да бъдат представителни, предписани, специални, социални, управленски и
други. Представителните компетенции се притежават от стратегическия и
оперативен мениджмънт. Те представляват банката навън. Обикновено това се
възлага на две или повече лица. Предписаните компетенции – те са в основата на
компетенциите по вземане на управленски решения. Може да се използва
специален каталог от въпроси с помощта на които се установява кой, на кого,
какво, колко често, кога, посредством какво, как и др. може да дава
разпореждания. Специалните или професионални компетенции съдържат
необходимите знания за производствения ритъм и методите, които се използват
в работата, основните насоки и способността да се приложат знанията.
Социалните компетенции са тези които обхващат всички способности
необходими за общуването между хората, социалните групи и за протичането на
социалните процеси. Формирането на тези компетенции и тяхната реализация е
трудна е деликатна задача.
Делигирането е предаване на задачи и пълномощия на лице, което поема
отговорността за тяхното изпълнение. То превръща човека в ръководител. Чрез
делигирането се постига разтоварване и натоварване съответно за делигиращия и
приемащия задачите и компетенциите. То подобрява производствената
мотивация на приемащия компетенциите и желанието му да се докаже способен
да изпълни съответните задачи отговорно и компетентно. При делигирането
трябва да се внимава за размерите, тъй като това изисква и по-добра
координация и контрол, а това увеличава разходите.
Методът на управление чрез делигиране има своите предимства и
недостатъци. Предимствата са, че спестява рутинни и второстепенни задачи и
освобождава за по-важни дела. Чрез него се включва повече хора в процеса на
вземане на решения, служителите се мотивират и доказват своята лоялност към
фирмата, осигурява възможност решенията да се вземат на равнището на което
подробностите се познават най-добре. Недостатъците на този метод на
управление са, че се делигира само всекидневна рутинна работа, има загуба на
информация, защото се делигират само части от изпълнението на задачите.
Отговорността не може да се делигира, тъй като принадлежи на всяко
професионално ниво.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност на банковия мениджмънт

Банковият мениджмънт в най-широк смисъл означава управление на банковата система. Тъй като банковата система като цяло е сложен организъм, това прави и нейното управление доста трудно...
Изпратен от:
andonovaa
на 2008-08-21
Добавен в:
Лекции
по Мениджмънт
Статистика:
428 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
9
1
5 мин
14.10.2016
Тест по външнотърговски мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Изпитен тест по външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес за студенти. Състои се от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
5
1
20.02.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Същност на банковия мениджмънт

Материал № 174367, от 21 авг 2008
Свален: 428 пъти
Прегледан: 233 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 17
Брой думи: 4,471
Брой символи: 29,774

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на банковия мениджмънт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения