Големина на текста:
УЧЕБНА ПРОГРАМА
по специалността “Хигиена на детско - юношеската
възраст”/”ХДЮВ”/
/Ваш № 1/ ВЪВЕДЕНИЕ
В системата на социалните ценности опазването на здравето и
гарантирането на пълноценното психофизическо развитие на децата и
подрастващите е национален приоритет.
“Хигиената на детско-юношеската възраст”, като научна
дисциплина с преимуществено профилактична насоченост, поставя
пред лекаря специалист по “ХДЮВ” именно тази изключително
отговорна задача – да формира при децата и подрастващите, още в
старта на живота, когато организмът расте съзрява и се развива, такъв
комплекс от здравословни навици и стереотипи на живот и поведение,
чрез които да се осигури не само добро здравно състояние и
пълноценно психофизическо развитие, но и да се изгради достатъчен
психофизиологичен потенциал в детския организъм, чрез който да се
гарантира възможността за максимална личностна реализация в
последващите етапи от живота.
1.1. Наименование на специалността
“Хигиена на детско-юношеската възраст” /ХДЮВ/
1.2. Продължителност на обучение
3 години /съгласно Приложение 1, чл.1, ал.1, т.I в
Специалности с друга насоченост, № 29/
1.3. Изисквано базово образование за допускане до обучение
по съответната специалност
Правоспособни медицински специалисти с висше образование по
специалността “Медицина”.
1.4. Общи положения
В процеса на обучението и подготовката си лекарят-специализант
по ХДЮВ трябда да получи съвременни знания в различни области на
науката: хигиена, възрастова морфология, възрастова физиология,
възрастова психология, педагогика и клинична патология с оглед да се
запознае задълбочено със специфичните особености на процесите на
растеж, съзряване и развитие на детския и подрастващ организъм и
неговите възможности за адаптация както към средата, така и към
отглеждането, възпитанието, обучението и труда, да изучи настъпилите
отклонения и нарушения във физическото развитие, физическата
дееспособност, здравното състояние и заболеваемостта под
въздействие на условията и факторите на средата и учебно-
възпитателния процес, да усвои много и различни хигиенни, здравно-
промотивни, медико-профилактични и клинични методи и дейности,
подпомагащи санирането на жизнената среда, опазването и
укрепването на здравното състояние и психофизическото развитие на
подрастващото поколение.
В теоретичното обучение се отделя особено важно място на
физиологичните и хигиенни основи на отглеждането, възпитанието,
обучението и труда на децата и подрастващите. Разглеждат се
въпросите на физическото възпитание, спорта и закаляването,
проблемите, свързани със здравословното хранене, проблемите на
хигиенната организация на дневния режим, учебния процес, учебните
програми и отдиха на децата и учениците. Отделя се специално място
на значението на здравно-хигиенните норми и изисквания към средата,
строителството и обзавеждането на детските заведения и училищата, на
здравно-хигиенните изисквания към професионалното обучение.
Изучава се организацията и законодателно-нормативната уредба на
детското и училищно здравеопазване, принципите и методите на
медицинското обслужване, насоките на здравното образование и
здравното възпитание. Отделя се специално място на общата и
специална епидемиология.
В клиничната патология се предвижда изучаването на избрани
глави от педиатрията, инфекциозните заболявания, неврологията и
психиатрията, офталмологията, оториноларингологията,
дерматологията, хирургията и ортопедията, фтизиатрията,
гинекологията, като обучението е насочено към поставянето на ранна
диагностика и прилагане на своевременно лечение.
По всички горепосочени раздели на теоретичната подготовка се
предвиждат практически занятия, целящи усвояването на рутинни и
съвременни хигиенни, антропометрични, физиометрични,
соматоскопични, функционални, психологични, клинични,
статистически и други методи на изследване на психофизическото
развитие, здравното състояние, заболеваемостта, както и на условията
и факторите на обкръжаващата среда.
Обучението се реализира чрез участие в профилактични
медицински прегледи, медицински надзор на уроците по физическо
възпитание, групова и индивидуална оценка на физическото развитие и
физическата дееспособност на различни възрастови групи деца и
подрастващи, участие във визитации,в медицинското обслужване,
провеждане на колоквиуми, включване в индивидуално обучение,
семинари, тематични курсове по СДО и др.
/Ваш№2/.Дефиниция на специалността, компетенции и
умения
“Хигиената на детско-юношеската възраст” е самостоятелна
научна дисциплина с преимуществено профилактична насоченост,
съществена част от хигиенната наука, включваща в себе си много и
различни хигиенни и клинични дисциплини, насочена към изучаване
на сложните проблеми на взаимодействие на растящия и развиващ се
детски и подрастващ организъм с факторите на жизнената среда и в
процеса на обучението, възпитанието и труда на децата и
подрастващите, имаща за цел своевременно приложение на адекватни
дейности по промоция на здравето, профилактика на болестите,
укрепване на психофизическото развитие, ограничаване на
заболеваемостта и по този начин повишаване и разширяване
възможностите на децата и подрастващите за успешна учебна и
житейска реализация.
Лекарят-специалист по ХДЮВ трябва да притежава широка
компетенция и практически умения в областта на хигиената,
възрастовата морфология, физиология, психология, педагогика и
клинична патология, да подготвя и прилага комплекс от адекватни
санитарно-хигиенни, промотивни и профилактични дейности, да
извършва ранна диагностика, диспансеризиране и насочване към
своевременно лечение на хронично болните деца и подрастващи.
/Ваш № 3/ Цел на обучението
Целта на обучението по ХДЮВ е лекарят-специализант да
получи широки теоретични и практически познания в областта на
хигиената, възрастовата морфология, физиология, психология,
педагогика и клинична патология и да придобие практически умения в
проучването и оценката на степените и възможностите за оптимална
адаптация на детския и подрастващ организъм към учебно-
възпитателния процес, да изготвя и прилага подходящи методи и
дейности за опазване и укрепване на здравното състояние,
психофизическото развитие и ограничаване на заболеваемостта в
детско-юношеската възраст.
/Ваш № 4.2./ УЧЕБНА ПРОГРАМА

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Хигиена на детско-юношеската възраст

Учебна Програма “Хигиената на детско-юношеската възраст”, като научна дисциплина с преимуществено профилактична насоченост, поставя пред лекаря – специалист по “ХДЮВ” именно тази изключително отговорна задача – да формира при децата и подрастващите, още.
Изпратен от:
jelly_bean
на 2008-07-30
Добавен в:
Общи материали
по Здравен мениджмънт
Статистика:
460 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Поглед върху промоция на здравето

28 апр 2010
·
228
·
6
·
1,155
·
62

Какво разбирам под промоция на здраве.Промоцията е „действие за подпомагане, съдействие, поощряване, поддръжка, подкрепа на растеж или развитие на нещо...
 

Есе по промоция на здравето

30 апр 2011
·
125
·
3
·
746
·
33

Здравето винаги е било първостепенна жизнена потребност на човека, но в съвременната епоха тази потребност придобива облика на рязко нарастваща...
 

Начин на живот и здраве

05 юни 2008
·
362
·
3
·
612
·
49

Здравословният начин на живот е система от жизнени дейности, съобразени със запазването и увеличването на здравето на отделния чове и обществото.
 

Социални фактори и здраве

23 фев 2008
·
367
·
10
·
1,151
·
159
·
15

Отговорът на този въпрос е възможен благодарение на успехите на съвре-менната медицина и преди всичко на медико-социалните и епидемиологически изследвания...
 

Европейски подходи в промоция на здравето

01 фев 2009
·
261
·
8
·
1,404
·
23

Ако отговорим на главния и основен въпрос в медицината – от какво непосредствено зависи здравето, ние ще намерим ключа, с който до голяма степен можем да решим проблемите на здравето и неговите стратегически цели...
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по икономика на здравеопазването
междинен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тест за проверка на знанията по Икономика на здравеопазването за студенти от специалността здравен мениджмънт, мениджмънт на социалните дейности и др. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
20
77
1
1 мин
02.07.2012
Тест по здравен мениджмънт - Медицина на бедствията и авариите
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ за подготовката на студентите за изпитите по здравен мениджмънт. Въпросите са 28 и са от затворен тип
(Лесен)
28
85
1
1 мин
22.08.2011
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Хигиена на детско-юношеската възраст

Материал № 172982, от 30 юли 2008
Свален: 460 пъти
Прегледан: 521 пъти
Качен от:
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 16
Брой думи: 2,324
Брой символи: 22,156

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Хигиена на детско-юношеската възраст"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения