Големина на текста:
УЧЕБНА ПРОГРАМА
по специалността “Хигиена на детско - юношеската
възраст”/”ХДЮВ”/
/Ваш № 1/ ВЪВЕДЕНИЕ
В системата на социалните ценности опазването на здравето и
гарантирането на пълноценното психофизическо развитие на децата и
подрастващите е национален приоритет.
“Хигиената на детско-юношеската възраст”, като научна
дисциплина с преимуществено профилактична насоченост, поставя
пред лекаря специалист по “ХДЮВ” именно тази изключително
отговорна задача – да формира при децата и подрастващите, още в
старта на живота, когато организмът расте съзрява и се развива, такъв
комплекс от здравословни навици и стереотипи на живот и поведение,
чрез които да се осигури не само добро здравно състояние и
пълноценно психофизическо развитие, но и да се изгради достатъчен
психофизиологичен потенциал в детския организъм, чрез който да се
гарантира възможността за максимална личностна реализация в
последващите етапи от живота.
1.1. Наименование на специалността
“Хигиена на детско-юношеската възраст” /ХДЮВ/
1.2. Продължителност на обучение
3 години /съгласно Приложение 1, чл.1, ал.1, т.I в
Специалности с друга насоченост, № 29/
1.3. Изисквано базово образование за допускане до обучение
по съответната специалност
Правоспособни медицински специалисти с висше образование по
специалността “Медицина”.
1.4. Общи положения
В процеса на обучението и подготовката си лекарят-специализант
по ХДЮВ трябда да получи съвременни знания в различни области на
науката: хигиена, възрастова морфология, възрастова физиология,
възрастова психология, педагогика и клинична патология с оглед да се
запознае задълбочено със специфичните особености на процесите на
растеж, съзряване и развитие на детския и подрастващ организъм и
неговите възможности за адаптация както към средата, така и към
отглеждането, възпитанието, обучението и труда, да изучи настъпилите
отклонения и нарушения във физическото развитие, физическата
дееспособност, здравното състояние и заболеваемостта под
въздействие на условията и факторите на средата и учебно-
възпитателния процес, да усвои много и различни хигиенни, здравно-
промотивни, медико-профилактични и клинични методи и дейности,
подпомагащи санирането на жизнената среда, опазването и
укрепването на здравното състояние и психофизическото развитие на
подрастващото поколение.
В теоретичното обучение се отделя особено важно място на
физиологичните и хигиенни основи на отглеждането, възпитанието,
обучението и труда на децата и подрастващите. Разглеждат се
въпросите на физическото възпитание, спорта и закаляването,
проблемите, свързани със здравословното хранене, проблемите на
хигиенната организация на дневния режим, учебния процес, учебните
програми и отдиха на децата и учениците. Отделя се специално място
на значението на здравно-хигиенните норми и изисквания към средата,
строителството и обзавеждането на детските заведения и училищата, на
здравно-хигиенните изисквания към професионалното обучение.
Изучава се организацията и законодателно-нормативната уредба на
детското и училищно здравеопазване, принципите и методите на
медицинското обслужване, насоките на здравното образование и
здравното възпитание. Отделя се специално място на общата и
специална епидемиология.
В клиничната патология се предвижда изучаването на избрани
глави от педиатрията, инфекциозните заболявания, неврологията и
психиатрията, офталмологията, оториноларингологията,
дерматологията, хирургията и ортопедията, фтизиатрията,
гинекологията, като обучението е насочено към поставянето на ранна
диагностика и прилагане на своевременно лечение.
По всички горепосочени раздели на теоретичната подготовка се
предвиждат практически занятия, целящи усвояването на рутинни и
съвременни хигиенни, антропометрични, физиометрични,
соматоскопични, функционални, психологични, клинични,
статистически и други методи на изследване на психофизическото
развитие, здравното състояние, заболеваемостта, както и на условията
и факторите на обкръжаващата среда.
Обучението се реализира чрез участие в профилактични
медицински прегледи, медицински надзор на уроците по физическо
възпитание, групова и индивидуална оценка на физическото развитие и
физическата дееспособност на различни възрастови групи деца и
подрастващи, участие във визитации,в медицинското обслужване,
провеждане на колоквиуми, включване в индивидуално обучение,
семинари, тематични курсове по СДО и др.
/Ваш№2/.Дефиниция на специалността, компетенции и
умения
“Хигиената на детско-юношеската възраст” е самостоятелна
научна дисциплина с преимуществено профилактична насоченост,
съществена част от хигиенната наука, включваща в себе си много и
различни хигиенни и клинични дисциплини, насочена към изучаване
на сложните проблеми на взаимодействие на растящия и развиващ се
детски и подрастващ организъм с факторите на жизнената среда и в
процеса на обучението, възпитанието и труда на децата и
подрастващите, имаща за цел своевременно приложение на адекватни
дейности по промоция на здравето, профилактика на болестите,
укрепване на психофизическото развитие, ограничаване на
заболеваемостта и по този начин повишаване и разширяване
възможностите на децата и подрастващите за успешна учебна и
житейска реализация.
Лекарят-специалист по ХДЮВ трябва да притежава широка
компетенция и практически умения в областта на хигиената,
възрастовата морфология, физиология, психология, педагогика и
клинична патология, да подготвя и прилага комплекс от адекватни
санитарно-хигиенни, промотивни и профилактични дейности, да
извършва ранна диагностика, диспансеризиране и насочване към
своевременно лечение на хронично болните деца и подрастващи.
/Ваш № 3/ Цел на обучението
Целта на обучението по ХДЮВ е лекарят-специализант да
получи широки теоретични и практически познания в областта на
хигиената, възрастовата морфология, физиология, психология,
педагогика и клинична патология и да придобие практически умения в
проучването и оценката на степените и възможностите за оптимална
адаптация на детския и подрастващ организъм към учебно-
възпитателния процес, да изготвя и прилага подходящи методи и
дейности за опазване и укрепване на здравното състояние,
психофизическото развитие и ограничаване на заболеваемостта в
детско-юношеската възраст.
/Ваш № 4.2./ УЧЕБНА ПРОГРАМА

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Хигиена на детско-юношеската възраст

Учебна Програма “Хигиената на детско-юношеската възраст”, като научна дисциплина с преимуществено профилактична насоченост, поставя пред лекаря – специалист по “ХДЮВ” именно тази изключително отговорна задача – да формира при децата и подрастващите, още.
Изпратен от:
jelly_bean
на 2008-07-30
Добавен в:
Общи материали
по Здравен мениджмънт
Статистика:
460 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Поглед върху промоция на здравето

28 апр 2010
·
228
·
6
·
1,155
·
284
·
62

Какво разбирам под промоция на здраве.Промоцията е „действие за подпомагане, съдействие, поощряване, поддръжка, подкрепа на растеж или развитие на нещо...
 

Есе по промоция на здравето

30 апр 2011
·
126
·
3
·
746
·
302
·
33

Здравето винаги е било първостепенна жизнена потребност на човека, но в съвременната епоха тази потребност придобива облика на рязко нарастваща...
 

Начин на живот и здраве

05 юни 2008
·
363
·
3
·
612
·
250
·
49

Здравословният начин на живот е система от жизнени дейности, съобразени със запазването и увеличването на здравето на отделния чове и обществото.
 

Социални фактори и здраве


Отговорът на този въпрос е възможен благодарение на успехите на съвре-менната медицина и преди всичко на медико-социалните и епидемиологически изследвания...
 

Европейски подходи в промоция на здравето

01 фев 2009
·
261
·
8
·
1,404
·
23

Ако отговорим на главния и основен въпрос в медицината – от какво непосредствено зависи здравето, ние ще намерим ключа, с който до голяма степен можем да решим проблемите на здравето и неговите стратегически цели...
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт за магистри от МУ Варна, 2014 г.
изпитен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 69 въпроса по дисциплината Здравен мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри от МУ Варна.
(Лесен)
69
10
2
14 мин
29.08.2014
Тест по здравен мениджмънт за 2-ри курс
любознателен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 2 курс
Тест по здравен мениджмънт за студенти 2-ри курс. Съдържа 14 въпроса като всеки от тях има само един верен отговор.
(Лесен)
14
17
1
3 мин
05.07.2013
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Хигиена на детско-юношеската възраст

Материал № 172982, от 30 юли 2008
Свален: 460 пъти
Прегледан: 523 пъти
Качен от:
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 16
Брой думи: 2,324
Брой символи: 22,156

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Хигиена на детско-юношеската възраст"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения