Големина на текста:
Упражнение 1
Електронна таблица Excel – основни функции. Работа в среда на Excel
Цел на упражнението:
Да запознае студентите с основните възможности, които предлага Excel за работа с таблици.
Те трябва да овладеят начина на създаване, форматиране и запълване на таблици, възможностите
за използване на инструментите на една електронна таблица за работа с работни листи и книги, за
форматиране на съдържанието, обща поддръжка на информацията и на самите електронни таблици.
Теоретична част:
MS Excel от комплекта инструментални програми MS Office е приложение за управление на
електронни таблици. Електронната таблица е двумерна таблица, изградена от колони /стълбове/ и
редове с имена - етикети отляво на реда и отгоре на стълба. Редовете са номерирани 1, 2, 3, … отгоре
надолу. Колоните са означени отляво надясно с големи латински букви - А, В,…, Z, AA, AB и т.н.
Всяко пресичане на ред с колона се нарича клетка. Клетките са основен елемент на електронните
таблици и носят името на колоната и реда, чийто пресечници са – F5, U2, UB40 и т.н. Две или повече
клетки образуват област (блок) с име, образувано от името на лявата горна и дясната долна клетки,
отделени със знак : (като D2:F5). Това е удобна форма на групиране на клетки, с които се извършват
еднакви манипулации. За по-лесно обработване на данните при огромни електронни таблици в Excel
се използва концепцията работна книга (Book). Работната книга е разделена на части - страници.
Всяка работна книга поддържа до 255 отделни работни страници (листи Sheet1, Sheet2 и т.н).
Всяка страница може да има до 16 384 реда и 256 колони. Една книга може да съдържа и листи с
диаграми (Chart Sheets) и модули. Може да се отварят повече от една книги (Book1, Book2, …).
Основни етапи при работа с електронни таблици: 1) проектиране на таблицата определят се
брой и предназначение на стълбове и редове; 2) определяне на изходи – формули, графики, диаграми;
3) въвеждане на стойностиданни и формули; 4) форматиране, оформяне и отпечатване.
Елементи на основния прозорец. Инструменти на Excel
Стартирането на Excel се извършва като всяко приложение на Windows и MS
Office. От меню
Start се избира подменю Programs и иконата представляваща Excel, или инструмента за бърз достъп.
Появява се основният прозорец на електронната таблица:
Най-отгоре е реда с основните команди за работа с таблицата, отварящи се при избиране в
падащи менюта. Под него са таблата с инструменти Standard и Formatting, но Excel разполага и с
множество други табла с икони за бърз достъп до някои важни операции. Ако не ги ползвате по време
на работа, може да ги изключите и ще имате повече място на екрана. За да включите или скриете
табло с инструменти от екрана, изберете View Toolbars
Customize (или Tools Customize). От
панел Toolbars активирайте необходимите табла, или изключете ненужните. От панел Options може
да изберете начина, по който да се появяват менютата. Може да добавяте или скриете инструменти,
при необходимост, от панел Commands. Ако задържите показалеца на мишката върху избран бутон
от таблото с инструменти, се появява етикет с предназначението му.
Под редовете с инструменти е справочната област, с информация за моментното състояние и
действия извършвани от потребителя. Останалата част от прозореца е работно поле на електронната
таблица - самият работен лист, с неговото име, работни клетки, редове, колони.
1
В долния край се намират етикетите на
отделните листи на дадената работна
книга, а под тях е лентата с информация за
моментното състояние на таблицата:
Отваряне на работна книга. Предвижване между клетките и между листите в работната книга
При стартиране Excel автоматично отваря нова работна книга, в която веднага може да се
въвеждат данни. За да създадете нова работна книга, в кой да е работен момент, изберете File - New
от главната лентата с менюта, или бутон New Workbook от таблото с инструменти Standard.
За да отворите съществуваща вече работна книга, изберете меню File - Open и желания файл от
диалоговата кутия. Щракнете върху Open, за да отворите файла. Ако желаният файл се намира в
друга папка, открийте тази папка и щракнете двукратно върху нея. Структурата на папките се вижда
с бутона Up One Level от диалоговата кутия. Excel запомня и предлага за избор последните четири
файла, с която сте работили наскоро, в долната част на меню File. Това става, ако е включена
съответната опция. Може да я активирате, като изберете меню Tools, команда Options и панела
General. Активирайте контролната кутия на опцията Recently Used File List и щракнете ОК.
В един момент, могат да бъдат отворени няколко работни книги. Всяка една от тях се намира в
свой собствен прозорец. Когато трябва да работите с определен прозорец, е добре да го поставите
най-отпред с Ctrl+F6, докато той се покаже или го изберете от меню Windows.
Основно средство за предвижване в работния лист е мишката. В клетките, нейният показалец
има формата на знака плюс. Извън работния лист или върху лентата за превъртане показалецът е с
формата на стрелка. Може да се предвижвате из работния лист, използвайки клавишите със стрелки,
лентите за превъртане или с клавишни комбинации клавиши Tab и Enter - самостоятелно или в
комбинация с Shift). Натискането на клавиш Tab премества курсора надясно, а Shift+Tab го мести
наляво. Преместването надолу се извършва с Enter, а нагоре чрез Shift+ Enter.
Може да използвате F5 (Go To), при условие, че знаете точните координати на клетката, където
искате да отидете: Натиснете F5, за да отворите диалоговата кутия Go To. В палет Reference въведете
името на клетката и щракнете ОК или натиснете Enter.
Бърз и лесен начин да се прехвърляте между различните работни листи на дадена книга е като
щракнете върху неговия етикет. Бутоните за прелистване със съответните етикети се намират в
долния ляв край на работния лист. Ако етикетът не се вижда на екрана, трябва да го откриете:
Щракнете бутоните за прелистване и етикетът ще се покаже в списъка с работни листи. По
подразбиране, всяка нова работна книга разполага с 16 работни листи, но можете да добавите до 255.
Прелистването на етикетите е бързо, ако вашите работни книги са с малък брой работни листи.
Когато те са по-обемни, това става бавно. За да улесните процеса, използвайте Go To (F5). Появява се
диалоговата кутия, в която трябва да въведете името на етикета, последвано от удивителен знак и
клетката, където искате да отидете (St3!E2). За съжаление тази техника не работи с имена на етикети,
съдържащи празни полета. Затова избягвайте празните позиции при именоването на листите!
Често се налага да преименувате етикети на
работни листи. Натиснете десния бутон на
мишката върху желания етикет и изберете меню
Rename. Съществуващото име се показва
осветено в етикета и може да го заместите с ново:
Excel не ви ограничава, какво име да поставите за
етикет, но е добре да избирате по-кратки имена,
за да наблюдавате повече етикети в дъното на
работната книга.
Работа с области от клетки. Добавяне и изтриване на клетки, колони и редове
Много операции, които извършвате в Excel, се отнасят за цяла област от клетки, наречена блок.
За да извършите каква да е операция с даден блок от клетки, преди всичко трябва да го маркирате.
Може да селектирате произволна област от клетки, като щракнете с мишката в кой да е от ъглите й и
местите курсора докато стигнете срещуположния ъгъл. Въпреки че първата клетка не се появява с
обратен цвят, като останалите, тя също е избрана. Друга техника за маркиране на свързани клетки е с
използване на мишката и клавиш Shift: щракнете върху избрана клетка и задръжте натиснат клавиша
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Електронна таблица Excel – основни функции. Работа в среда на Excel

Да запознае студентите с основните възможности, които предлага Excel за работа с таблици. Те трябва да овладеят начина на създаване, форматиране и запълване на таблици, възможностите за използване на инструментите на една електронна таблица...
Изпратен от:
SpaceKing
на 2008-05-07
Добавен в:
Проекти
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
608 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Курсова работа по Бази данни


Да се формира и програмира алгоритъм за създаване, обновяване и търсене във серия верижни списъци...
 

База от данни


Файлова организация и база данни. Модели на база данни. Проектиране на база данни...
 

Бази данни в ГИС


Базите данни в ГИС включват информационните масиви, свързани с обектите и явленията в пространството и връзките помежду им, докато системите за управление на базата данни включва система за обработка, управление и манипулации на базите данни.
 

Сървъри и мрежови компютри. Клиент-сървър среда.


При равноправните мрежи всеки компютър може да работи и като клиент, и като сървър. Равноправните мрежи улесняват поделянето на данни и периферни устройства за малки групи хора...
 

Data Warehouse (склад данни)


Склад данни, склад за данни, или склад от данни (data warehouse) обикновено се нарича голяма база данни, която може да има достъп до цялата информация на дадена компания или организация.
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по информатика за 2-ри курс на тема "Операционни системи"
професионален тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Този тест е предвиден и използван за проверка на студенти по информатика, като включва основните ключови понятия и елементи на приложния софтуер в наши дни. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
13
1
2 мин
20.08.2013
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
28
59
1
2 мин
09.08.2012
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Електронна таблица Excel – основни функции. Работа в среда на Excel

Материал № 141275, от 07 май 2008
Свален: 608 пъти
Прегледан: 469 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Проект
Брой страници: 7
Брой думи: 2,139
Брой символи: 17,146

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Електронна таблица Excel – основни функции. Раб ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данко Милков
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  28 години
122

Никола Джамбазов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град Пловдив
с опит от  10 години
1 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения