Големина на текста:
География и икономика
Изпит за промяна на оценката
10 клас
Изпитът по география и икономика обхваща съдържанието по социално-икономическа
география на света, което се изучавае в профилираните гимназии в 10 клас.
Целта на изпита е да провери и оцени степента на географските знания и умения на учени
ците в съответствие с Държавните образователни изисквания.
?Знания за географията на света.
?Знания и умения за интерпретиране на икономически явления, процеси и проблеми в
съвременния свят;
?Знания и умения за интерпретиране на географска информация от различни източници
(географски текст, географски карти, картодиаграми, картосхеми, статистически
материали и др.)
Формат на изпита
Изпитът е писмен. В структурен план се състои от три компонента, разпределени както
следва:
Компонент А
Съдържа писмена разработка на географски теми или части от тях.
Компонент Б
Включва тестови задачи със структуриран и свободен отговор. Обяснение на понятия на чужд език.
Компонент В
Проверява практическите знания и умения на учениците чрез изпълнение на конкретни задачи.
Окончателната оценка от зрелостния изпит се формира от отговорите на задачите от трите
компонента А, Б и В, които се оценяват с различна тежест.
Компонент А - включва учебното съдържание по география на света. Учениците развиват по избор
две от предложените географски теми:
? от география на света;
Компонент А участва с най-голям дял в оценката на изпита – 45%.
Компонент Б – представлява тестови задачи със структуриран и свободен отговор. Всяка задача
със структуриран отговор съдържа четири отговора, от които само един е верен. Задачите със
свободен отговор изискват само един верен отговор. Географските и икономически понятия на чужд
език трябва да съдържат кратко обяснение на тяхната същност. 60:40 Компонентът формира 30 %
от окончателната оценка.
Компонент В – проверява практическите знания и умения на учениците за работа с географска
карта. Компонентът изисква изпълнението на две практически задачи:
? от география на света
Оценката от него формира 25 % от окончателната оценка на изпита.
Критерии за оценка: Основен критерий е степента на усвоеност на географските знания и умения в
съответствие с Държавните образователни изисквания и учебните програми за 9 –12 клас.
Схема на оценяване:
Всеки от компонентите носи съответен относителен дял от окончателната оц;енка.
1. Окончателната оценка е обща за трите компонента и се формира като
отношение 45 : 30 : 25 %.
Компонент А дава 45 точки ( за разработена тема от география на света ).
Компонент Б формира 15+15 точки при пълен отговор на тестовите задачи ( по една точка за всеки
отговор) и правилно изясняване същността на понятията на чужд език.
Компонент В формира 25 точки при пълен и верен отговор на задачите.
2. Максималният брой точки от трите компонента, гарантиращ отлична оценка
е 100 точки.
3. Минималният брой точки, който се равнява на успех среден 3,00, е 30 точки.
4. Окончателната оценка от изпита е комплексна, включва оценките от трите
компонента и се формира по следната схема, в която стъпката е 0,25:
Брой точки Оценка
1до 29 точкиСлаб 2
230-34 точкиСреден 3,00
335-39 точкиСреден 3,25
440-44 точкиДобър 3,50
545-49 точкиДобър 3,75
650-54 точкиДобър 4,00
755-59 точкиДобър 4,25
860-64 точкиМн.добър 4,50
965-69 точкиМн.добър 4,75
1070-74 точкиМн.добър 5,00
1175-79 точкиМн.добър 5,25
1280-84 точкиОтличен 5,50
1385-89 точкиОтличен 5,75
1490-100 точкиОтличен 6,00
Примерен вариант
Компонент А:
I.Теми от учебното съдържание по социално-икономическа география на света:
1.Население на света:
а) промени в броя на населението в света;
б) средна гъстота и регионални различия в света;
в) естествено движение;
г) механично движение.
2. Енергетика в света:
а) същност, значение и особености;
б) структурата на потребяваните енергоизточници – тенденции;
в) производство на електрическа енергия; видове електрически централи;
г) проблеми и перспективи.
Компонент Б
Примерни тестови задачи:
1.От посочените страни най-богата на горски ресурси е:
а) Китай;
б) Канада;
в) Австралийски съюз;
г) Нигерия.
2.Понятието „демографски взрив“ означава:
а) рязко намаляване броя на населението;
б) висока смъртност на населението;
в) бързо увеличаване броя на населението.
г) силно изразени миграции.
3.С коя страна Франция не граничи:
а) Белгия;
б) Швейцария
в) Австрия;
г) Италия.
3.В коя държава от Западноевропейския регион най-напред е протекла промишлената революция
и затова е наречена „фабриката на света“.
………………………………………………………………………………………………………………
4.Обяснете на немски / английски език следните понятия:
а) пазарно стопанство;
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… б) вторичен
сектор на стопанството;
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
в) естествено движение на населението;
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
г) брутен вътрешен продукт
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Компонент В
Практически задачи:
1. Върху картата на света със съответното буквено ( от а до д) означение отбележете следните
нефтодобивни райони:
а) Персийски залив;
б) Западен Сибир;
в) Мексикански залив;
г) Северно море.
Забележка: Учебното съдържание по география и икономика в ГЧЕ „Е. Йосиф I“, гр. Ловеч се
изучава по следните учебници:
10 клас: География и икономика, 9 клас; изд. Д-р Иван Богоров
10 клас на немски език: Geografie und Wirtschaftskunde fur den bilingualen Fachunterricht in den
profilierten Gymnasien,10 Klasse; изд. Atlantis - KL
Конспект по география и икономика
10 клас
1. Брой и разпределение на населението. Движение на населението.
2. Структура на населението.
3. Селища
4. Урбанизацията – феномен на съвременното общество.
5. Държавата като основна форма на политическа организация на обществото.
6. Формиране и развитие на политическата карта на света.
7. Национално и световно стапанство
8. Първичен (добивен) сектор.
9. Вторичен (преработващ) сектор.
10. Третичен (обслужващ) сектор.
11. Географски региони в света.
12. Географски региони в Европа.Запасноевропейски регион. Германия.
Великобритания.
Източноевропейски регион. Русия. Балкански страни.
13. Географски региони в Азия. Източна Азия. Япония. Китай. Югоизточна и Южна
Азия. Индия. Югозападна и Централна Азия. Географски региони в Америка.
Северноамерикански регион. САЩ. Латиноамерикански регион ( Централна и Южна Америка),
Бразилия.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Матура по география

Примерна матура по география с няколко компонента за улеснение на учениците.
Изпратен от:
mimencet0o
на 2008-05-02
Добавен в:
Упражнения
по География
Статистика:
3,003 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Климат и Води География 7 клас
добавена от krasi_kp3 24.03.2015
0
5
Учебна тетрадка по география
добавена от eli.qntekelieva 05.01.2015
0
7
География и икономика - СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН.
добавена от bob4o_marinov 11.03.2014
0
8
География и икономика
добавена от edito98 23.11.2014
2
11
Спешноо учебна тетрадка по география за 7 клас
добавена от clearbg 09.02.2014
1
28
Подобни материали
 

Еквадор - инфо

24 окт 2007
·
52
·
2
·
353
·
49
·
7
·
1

Население; Площ; Столица; Основна религия; Официален език; Валута; Основен износ; Държавно устройство; Икономика; Галапагоски острови.
 

Икономическа география на света

22 апр 2008
·
129
·
6
·
1,376
·
126
·
20

Отделено е специално внимание на ролята на селското стопанство в решаването на продоволствения проблем на човечеството.
 

Крайводни ландшафти

28 апр 2009
·
19
·
1
·
1,038
·
21
·
8

Водата е 'вечен' природен ресурс, защото се възобновява непрекъснато чрез кръговрат, присъства в течно, твърдо и газообразно състояние. На сушата основните водоизточници като подпочвени води, реки, езера...
 

Особености и развитие на Р Македония - обща характеристика

10 яну 2009
·
86
·
14
·
2,794
·
12

Особености и развитие на РМакедония Македония- обща характеристика Македония е разположена в югозападната част на Балканския полуостров. Независимостта й бе провъзгласена през септември 1991 год., до този момент тя бе една от съюзните републики...
 

Възникване и развитие на населените места

10 мар 2009
·
30
·
2
·
569
·
73
·
10

Населените места са пространствената среда за осъществяване на основните човешки функции – труд, обитаване (живеене), отдих, обслужване и комуникации. Възникване и развитие на населените места.Селата и градовете са исторически категории...
 
Онлайн тестове по География
Подготовка за олимпиада по география
състезателен тест по География за Ученици от 10 клас
Включени са въпроси от задължителната подготовка по география върху учебното съдържание от 9-ти и 10 клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
40
7
1
11 мин
30.09.2014
География и икономика
изходен тест по География за Учители от 6 клас
Теста съдържа 10 въпроса от изучения материал по география и икономика в шести клас. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Много лесен)
10
101
2
09.01.2015
» виж всички онлайн тестове по география

Матура по география

Материал № 138873, от 02 май 2008
Свален: 3,003 пъти
Прегледан: 2,118 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Упражнение
Брой страници: 12
Брой думи: 2,265
Брой символи: 19,374

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Матура по география"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Емилия Пиронова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  18 години
14

Данаил Дамянов
преподава по География
в град Свищов
с опит от  15 години
49

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения