Големина на текста:
География и икономика
Изпит за промяна на оценката
10 клас
Изпитът по география и икономика обхваща съдържанието по социално-икономическа
география на света, което се изучавае в профилираните гимназии в 10 клас.
Целта на изпита е да провери и оцени степента на географските знания и умения на учени
ците в съответствие с Държавните образователни изисквания.
?Знания за географията на света.
?Знания и умения за интерпретиране на икономически явления, процеси и проблеми в
съвременния свят;
?Знания и умения за интерпретиране на географска информация от различни източници
(географски текст, географски карти, картодиаграми, картосхеми, статистически
материали и др.)
Формат на изпита
Изпитът е писмен. В структурен план се състои от три компонента, разпределени както
следва:
Компонент А
Съдържа писмена разработка на географски теми или части от тях.
Компонент Б
Включва тестови задачи със структуриран и свободен отговор. Обяснение на понятия на чужд език.
Компонент В
Проверява практическите знания и умения на учениците чрез изпълнение на конкретни задачи.
Окончателната оценка от зрелостния изпит се формира от отговорите на задачите от трите
компонента А, Б и В, които се оценяват с различна тежест.
Компонент А - включва учебното съдържание по география на света. Учениците развиват по избор
две от предложените географски теми:
? от география на света;
Компонент А участва с най-голям дял в оценката на изпита – 45%.
Компонент Б – представлява тестови задачи със структуриран и свободен отговор. Всяка задача
със структуриран отговор съдържа четири отговора, от които само един е верен. Задачите със
свободен отговор изискват само един верен отговор. Географските и икономически понятия на чужд
език трябва да съдържат кратко обяснение на тяхната същност. 60:40 Компонентът формира 30 %
от окончателната оценка.
Компонент В – проверява практическите знания и умения на учениците за работа с географска
карта. Компонентът изисква изпълнението на две практически задачи:
? от география на света
Оценката от него формира 25 % от окончателната оценка на изпита.
Критерии за оценка: Основен критерий е степента на усвоеност на географските знания и умения в
съответствие с Държавните образователни изисквания и учебните програми за 9 –12 клас.
Схема на оценяване:
Всеки от компонентите носи съответен относителен дял от окончателната оц;енка.
1. Окончателната оценка е обща за трите компонента и се формира като
отношение 45 : 30 : 25 %.
Компонент А дава 45 точки ( за разработена тема от география на света ).
Компонент Б формира 15+15 точки при пълен отговор на тестовите задачи ( по една точка за всеки
отговор) и правилно изясняване същността на понятията на чужд език.
Компонент В формира 25 точки при пълен и верен отговор на задачите.
2. Максималният брой точки от трите компонента, гарантиращ отлична оценка
е 100 точки.
3. Минималният брой точки, който се равнява на успех среден 3,00, е 30 точки.
4. Окончателната оценка от изпита е комплексна, включва оценките от трите
компонента и се формира по следната схема, в която стъпката е 0,25:
Брой точки Оценка
1до 29 точкиСлаб 2
230-34 точкиСреден 3,00
335-39 точкиСреден 3,25
440-44 точкиДобър 3,50
545-49 точкиДобър 3,75
650-54 точкиДобър 4,00
755-59 точкиДобър 4,25
860-64 точкиМн.добър 4,50
965-69 точкиМн.добър 4,75
1070-74 точкиМн.добър 5,00
1175-79 точкиМн.добър 5,25
1280-84 точкиОтличен 5,50
1385-89 точкиОтличен 5,75
1490-100 точкиОтличен 6,00
Примерен вариант
Компонент А:
I.Теми от учебното съдържание по социално-икономическа география на света:
1.Население на света:
а) промени в броя на населението в света;
б) средна гъстота и регионални различия в света;
в) естествено движение;
г) механично движение.
2. Енергетика в света:
а) същност, значение и особености;
б) структурата на потребяваните енергоизточници – тенденции;
в) производство на електрическа енергия; видове електрически централи;
г) проблеми и перспективи.
Компонент Б
Примерни тестови задачи:
1.От посочените страни най-богата на горски ресурси е:
а) Китай;
б) Канада;
в) Австралийски съюз;
г) Нигерия.
2.Понятието „демографски взрив“ означава:
а) рязко намаляване броя на населението;
б) висока смъртност на населението;
в) бързо увеличаване броя на населението.
г) силно изразени миграции.
3.С коя страна Франция не граничи:
а) Белгия;
б) Швейцария
в) Австрия;
г) Италия.
3.В коя държава от Западноевропейския регион най-напред е протекла промишлената революция
и затова е наречена „фабриката на света“.
………………………………………………………………………………………………………………
4.Обяснете на немски / английски език следните понятия:
а) пазарно стопанство;
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… б) вторичен
сектор на стопанството;
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
в) естествено движение на населението;
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
г) брутен вътрешен продукт
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Компонент В
Практически задачи:
1. Върху картата на света със съответното буквено ( от а до д) означение отбележете следните
нефтодобивни райони:
а) Персийски залив;
б) Западен Сибир;
в) Мексикански залив;
г) Северно море.
Забележка: Учебното съдържание по география и икономика в ГЧЕ „Е. Йосиф I“, гр. Ловеч се
изучава по следните учебници:
10 клас: География и икономика, 9 клас; изд. Д-р Иван Богоров
10 клас на немски език: Geografie und Wirtschaftskunde fur den bilingualen Fachunterricht in den
profilierten Gymnasien,10 Klasse; изд. Atlantis - KL
Конспект по география и икономика
10 клас
1. Брой и разпределение на населението. Движение на населението.
2. Структура на населението.
3. Селища
4. Урбанизацията – феномен на съвременното общество.
5. Държавата като основна форма на политическа организация на обществото.
6. Формиране и развитие на политическата карта на света.
7. Национално и световно стапанство
8. Първичен (добивен) сектор.
9. Вторичен (преработващ) сектор.
10. Третичен (обслужващ) сектор.
11. Географски региони в света.
12. Географски региони в Европа.Запасноевропейски регион. Германия.
Великобритания.
Източноевропейски регион. Русия. Балкански страни.
13. Географски региони в Азия. Източна Азия. Япония. Китай. Югоизточна и Южна
Азия. Индия. Югозападна и Централна Азия. Географски региони в Америка.
Северноамерикански регион. САЩ. Латиноамерикански регион ( Централна и Южна Америка),
Бразилия.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Матура по география

Примерна матура по география с няколко компонента за улеснение на учениците.
Изпратен от:
mimencet0o
на 2008-05-02
Добавен в:
Упражнения
по География
Статистика:
3,015 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
в учебната по география
добавена от soyluna22 23.11.2016
0
9
Климат и Води География 7 клас
добавена от krasi_kp3 24.03.2015
0
13
Учебна тетрадка по география
добавена от eli.qntekelieva 05.01.2015
0
13
СПЕШНО!! комплексна оценка на природноресурсния потенциал на Тракийско-странджанска област
добавена от malkite.kotenca 07.01.2018
1
2
контурна карта за 9 клас
добавена от malkite.kotenca 14.11.2016
1
3
Подобни материали
 

Еквадор - инфо

24 окт 2007
·
52
·
2
·
353
·
53
·
7
·
1

Население; Площ; Столица; Основна религия; Официален език; Валута; Основен износ; Държавно устройство; Икономика; Галапагоски острови.
 

Икономическа география на света

22 апр 2008
·
132
·
6
·
1,376
·
20

Отделено е специално внимание на ролята на селското стопанство в решаването на продоволствения проблем на човечеството.
 

Крайводни ландшафти

28 апр 2009
·
19
·
1
·
1,038
·
8

Водата е 'вечен' природен ресурс, защото се възобновява непрекъснато чрез кръговрат, присъства в течно, твърдо и газообразно състояние. На сушата основните водоизточници като подпочвени води, реки, езера...
 

Особености и развитие на Р Македония - обща характеристика

10 яну 2009
·
100
·
14
·
2,794
·
12

Особености и развитие на РМакедония Македония- обща характеристика Македония е разположена в югозападната част на Балканския полуостров. Независимостта й бе провъзгласена през септември 1991 год., до този момент тя бе една от съюзните републики...
 

Възникване и развитие на населените места

10 мар 2009
·
32
·
2
·
569
·
10

Населените места са пространствената среда за осъществяване на основните човешки функции – труд, обитаване (живеене), отдих, обслужване и комуникации. Възникване и развитие на населените места.Селата и градовете са исторически категории...
 
Онлайн тестове по География
Входен тест по география и икономика за 5-ти клас
входен тест по География за Ученици от 5 клас
Входен тест по география и икономика за ученици от 5-ти клас, 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Много лесен)
10
251
1
11.10.2016
Тест по География и икономика за годишна проверка на знанията в 7-ми клас
изходен тест по География за Ученици от 7 клас
Подходящ както за тест - изходно ниво, така и за проверка знанията на учениците и текущ контрол. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
132
1
1 мин
03.11.2016
» виж всички онлайн тестове по география

Матура по география

Материал № 138873, от 02 май 2008
Свален: 3,015 пъти
Прегледан: 2,199 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Упражнение
Брой страници: 12
Брой думи: 2,265
Брой символи: 19,374

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Матура по география"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
112

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
129

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения