Големина на текста:
ЛИТЕРАТУРАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА
ПРЕЗ ЕПОХАТА НА РОМАНТИЗМА
РОМАНТИЗМЪТ КАТО ХУДОЖЕСТВЕНА ТЕНДЕНЦИЯ
В ЛИТЕРАТУРАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА
Поява на термина: Епитетът “р о м а н т и ч е с к и” се въвежда от
литературните историци и критици в Англия през 1650 година за
охарактеризиране на увлекателните повествования за благродните дела на
жертвоготовните рицари през Средновековието. Занимателните нравствено
поучителни разкази, в които авторите взаимствали сюжети от популярни
келтски ранносредновековни легенди, имали голям успех сред английските
читатели през средата на ХVІІ век. Тези творби се оценявали високо и от
ерудираните познавачи на литературата, които били привлечени от динамично
развиващата се драматична интрига, заложена в тях.
В тези повествования се пресъздавали премеждията и подвизите на легендарни
рицари, разкривали се привлекателните нравствени принципи, залегнали във
войнския и моралния им кодекс, описвали се любовната им всеотдайност и
несравнимите добродетели на “дамата на сърцето” им, чудодейната намеса в
съдбата им на феята Моргана и магьосника Мерлин. Героите в тези занимателни
разкази непрекъснато странстват из широкия, изпълнен с опасности и
несправедливости, свят, успяват да се справят със загадките заложени им сред
омагьосани гори и с неизброимите изненади, на които се натъкват в “Страната
на чудесата”, преминават през непосилно трудни премеждия, но винаги оцеляват
било благодарение на геройните си качества и морални добродетели, било
благодарение на чудодейната намеса на Бога или някой магьосник, било
благодарение на бързо действащи вещерски или дяволски билки и отвари.
Предшественици на литературния романтизъм в Западна Европа: Като
духовни бащи на художествената тенденция “р о м а н т и з ъ м” в литературата
на Западна Европа изследвачите и самите романтици неизменно сочат
английския ренесансов драматург Уйлям Ш е к с п и р, превърнал театъра в
школа за човекознание, и френския философ Жан Жак Р у с о, радикален
нравствен и политически реформатор.
Първосъздателят на литературния романтизъм във Франция Рьоне дьо
Шатобриан включва Шекспир в кръга на “петимата или шестима писатели,
развиващи и подхранващи човешката мисъл”. В изследването “Есе върху
английската литература” той пищше:” Тези гении прародители като че ли дават
1
на света и отхранват всички останали творци. От Омир се ражда цялата
античност. Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан, Хорации и Вергилий са
негови синове. Данте става баща на Нова Италия, от Петрарка до Тасо. Рабле
полага началото на френската словесна култура. Сред неговите потомци са
Монтен, Лафонтен и Молиер. Ш е к с п и р, това е цяла Англия. И до днес на
неговия език говори Байрон, а Уолтър Скот наследява от него майсторството в
изграждането на диалога”.
Романтизмът като художествена тенденция: Учениците в българските средни
училища си изработват първите представи за романтизма в часовете по естетика.
В учебника по естетика /9. - 11. клас,изд. на Абагар, ВТ.1994 г./ колегите проф.
Николай Николов и доц Сашо Марков дефинират романтизма като
“алтернатива на каноните на класицизма”, в която “се опоетизира личностно-
чувственото и фолклорно митологичното начало”: “Романтизмът прави първата
сериозна преоценка на народния, фолклорно митологичния пласт в
средновековната култура - пишат те -не всичко в среднитевекове е “тъмно” и
консервативно. Така романтизмът се приближава една стъпка към себе си, т.е.
оглежда се в непосредствено предхождащата го епоха, а не - по подобие на
класицизма - в гръко-римския свят.”
Студентите филолози отначало надникват за по-бърза информация в наскоро
издадения на български език “Речник на съвременните литературни термини” от
Роджър Фаулър и прочитат там: “Основният характерен белег на специфичното
романтично изображение е търсенето на помирение между вътрешното виждане
и социалния опит, изразен посредством “творческа сила, по-мощна от
индивидуалната, понеже я включва в себе си” /Фрай/, или синтезиращото
въображение, което постига търсеното помирение и създава виждане за живота,
почерпано от “чувството за приемственост между човека, природата и
присъствието на бога”/Уелек/…По различни причини авторът романтик се
чувствува изолиран от света, който го заобикаля. Неумението му да разбере
истинската природа и творческия потенциал на човека го води до невярно
определение на външната природа като “застояла и мъртва”. Поетът романтик се
стреми да съживи света, като открие у себе си творческа възприемчивост, която
ще му позволи да дръпне завесите, спуснати пред хората от собствените им
сетива…”
2
НЕМСКАТА ЛИТЕРАТУРА
ПРЕЗ ЕПОХАТА НА РОМАНТИЗМА
Исторически преглед: След Виенския конгрес в прекроената според
амбициите на австрийския княз Метерних и на авторитетния френски дипломат
Талейран Европа немските държавици, влизащи в пределите на Свещената
империя, се прегрупират в Германска конфедерация. Новоучреденото държавно
обединение се ръководи от Федерално събрание /Bundestag/, което заседава във
Франкфурт под председателството на Австрия. Бундестагът тогава представлява
по-скоро конференция на посланници, отколкото реален парламент.
След политическото прекрояване на немските земи в началото на ХІХ век се
обособяват 39 държави, най-могъщите сред които са Прусия и Австрия.
Тяхното съперничество се възражда и изостря през средата на века. Пруските
владетели разширяват държавата си на запад и на изток, анексират Вествалия,
Рур и минния басейн на Силезия като непрекъснато поклаждат
националистичния ентусиазъм у поданиците си. В многонационална Австрия
канцлерът Метерних залага на “просветения деспотизъм”, за да овладее
междуетническите вражди и най-вече да неутрализира немския шовинизъм.
В авторитетния си труд “Романтизмът в европейските литератури” френският
професор Пол ван Тийген открива сходство в политическите възгледи на
първите самобитни романтици в Германия Фридрих Шлегел, Новалис, Тик и
Вакенродер: “ И четиримата, опозиционно настроени спрямо либерализма на
Века на просвещението и републиканските идеали на Великата френска
революция, са били поддръжници на абсолютната монархия. Фридрих Шлегел
обслужва в края на живота си във Виена политиката на Свещения съюз. Този
набор от реакционни идеи в политиката и религията ги сближава с ранните
френски романтици и ги изолира от повечето романтици в другите европейски
страни.”/стр.129/.
Предходници на романтизма в Германия: Романтизмът се налага като
доминираща изобразителна тенденция с разнообразни художествени
превъплъщения в немската литература през 90-те години на ХVІІІ век и първите
три десетилетия на ХІХ век. Той променя непрекъснато развойните си насоки и
творческите си намерения в последователно развилите се литературни
обединения/кръжоци/ в Йена, Берлин, Дрезден и Хайделберг. По-добре е да се
занимаем с историята на немския романтизъм, отколкото да се ангажираме с
теоретичното му дефинирането като твърде комплексна художествена
тенденция в литературата на тази страна.
Немските романтици от първото творческо поколение, учредили през средата
на 90-те години литературен кръжок в град Йена, се отнасят с особена почит към
Гьоте и уважават като свои достойни предшественици “бурните гении”,
обединили се в литературната група “Бурни устреми и възприели за свой
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 4)
sorkieres написа на 30 мар 2010 ОТГОВОРИ
студент на 22 години от Велико Търново , Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий"
дс
anetab218 написа на 18 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 28 години от Пловдив , ПУ "Паисий Хилендарски"
супер
abrikotin написа на 16 авг 2009 ОТГОВОРИ
студент от Велико Търново , Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий"
Лекциите започват от епохата на Романтизма,а това,което е описано-Средновековие, Ренесанс, Класицизъм и Просвещение-го няма.А на мен точно то ми трябва
kshile написа на 28 мар 2009 ОТГОВОРИ
студент на 22 години от Велико Търново , Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий"
Браво, Танче, златна си!!!
 
Домашни по темата на материала
Тристан и Изолда анализ
добавена от Tedy_P 28.08.2012
0
52
Мултикултурно образование- същност,основни характеристики и функции
добавена от svetla.dimitrova.dimitrova 19.12.2016
2
24
Подобни материали
 

Ги дьо Мопасан - "Бел Ами "


І І Жанр: Романа принадлежи към литературния род „епос” Визуализира се едно общество на върха на пирамидалната структура,на което са паричните и породилите се от тях отношения,а долу в основата са забравените ценности и морал... І І І Тема:”Бел Ами” ра
 

"Бел Ами" (Мопасан) - анализ


Основни компоненти на художествения текст..............
 

Бокачо - Декамерон


1.Епохата.Личността и творчеството на писателя: Писателят е представител на Ренесанса, периода, в който се акцентира на развитието на ума, душата и личността.Бокачо има шанса да се възползва напълно от епохата...
 

Уилям Шекспир


При цялото изобилие от забележителни артистични изяви, което епохата на Ренесанса дава европейската култура, някак неоспоримо като абсолютен връх на творческия гений се възприема делото на английския драматург Уилям Шекспир.
 

“Декамерон” като реабилитация на непозволеното, но естественото

23 ное 2007
·
649
·
2
·
340
·
335
·
65
·
3

“Декамерон” е сборник от сто новели, разказани за десет дни от десет различни като индивидуалност интерпретатори - жените са седем на брой, мъжете – трима. За първи път жената е реабилитирана не само като...
 
Онлайн тестове по Западноевропейска литература
Тест по литература за 10-ти клас
изходен тест по Западноевропейска литература за Ученици от 10 клас
Тестът по Западноевропейска и Българска възрожденска литература включва въпроси върху фактологията -автори, произведения, герои, направления. Подходящ е за изходящо ниво по литература за 10 клас. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
20
207
1
18.05.2012
Тест по Западноевропейска литература
изпитен тест по Западноевропейска литература за Ученици от 10 клас
Тестът съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Цели проверка на социокултурните и литературни компетентности върху „Дядо Горио”, Оноре дьо Балзак и др...
(Лесен)
22
33
1
4 мин
16.10.2013
» виж всички онлайн тестове по западноевропейска литература

Лекции по западно-европейска литература

Материал № 135246, от 22 апр 2008
Свален: 2,947 пъти
Прегледан: 4,385 пъти
Качен от:
Предмет: Западноевропейска литература, Литература
Тип: Лекция
Брой страници: 153
Брой думи: 52,402
Брой символи: 312,401

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по западно-европейска литература"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения