Големина на текста:
ЛИТЕРАТУРАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА
ПРЕЗ ЕПОХАТА НА РОМАНТИЗМА
РОМАНТИЗМЪТ КАТО ХУДОЖЕСТВЕНА ТЕНДЕНЦИЯ
В ЛИТЕРАТУРАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА
Поява на термина: Епитетът “р о м а н т и ч е с к и” се въвежда от
литературните историци и критици в Англия през 1650 година за
охарактеризиране на увлекателните повествования за благродните дела на
жертвоготовните рицари през Средновековието. Занимателните нравствено
поучителни разкази, в които авторите взаимствали сюжети от популярни
келтски ранносредновековни легенди, имали голям успех сред английските
читатели през средата на ХVІІ век. Тези творби се оценявали високо и от
ерудираните познавачи на литературата, които били привлечени от динамично
развиващата се драматична интрига, заложена в тях.
В тези повествования се пресъздавали премеждията и подвизите на легендарни
рицари, разкривали се привлекателните нравствени принципи, залегнали във
войнския и моралния им кодекс, описвали се любовната им всеотдайност и
несравнимите добродетели на “дамата на сърцето” им, чудодейната намеса в
съдбата им на феята Моргана и магьосника Мерлин. Героите в тези занимателни
разкази непрекъснато странстват из широкия, изпълнен с опасности и
несправедливости, свят, успяват да се справят със загадките заложени им сред
омагьосани гори и с неизброимите изненади, на които се натъкват в “Страната
на чудесата”, преминават през непосилно трудни премеждия, но винаги оцеляват
било благодарение на геройните си качества и морални добродетели, било
благодарение на чудодейната намеса на Бога или някой магьосник, било
благодарение на бързо действащи вещерски или дяволски билки и отвари.
Предшественици на литературния романтизъм в Западна Европа: Като
духовни бащи на художествената тенденция “р о м а н т и з ъ м” в литературата
на Западна Европа изследвачите и самите романтици неизменно сочат
английския ренесансов драматург Уйлям Ш е к с п и р, превърнал театъра в
школа за човекознание, и френския философ Жан Жак Р у с о, радикален
нравствен и политически реформатор.
Първосъздателят на литературния романтизъм във Франция Рьоне дьо
Шатобриан включва Шекспир в кръга на “петимата или шестима писатели,
развиващи и подхранващи човешката мисъл”. В изследването “Есе върху
английската литература” той пищше:” Тези гении прародители като че ли дават
1
на света и отхранват всички останали творци. От Омир се ражда цялата
античност. Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан, Хорации и Вергилий са
негови синове. Данте става баща на Нова Италия, от Петрарка до Тасо. Рабле
полага началото на френската словесна култура. Сред неговите потомци са
Монтен, Лафонтен и Молиер. Ш е к с п и р, това е цяла Англия. И до днес на
неговия език говори Байрон, а Уолтър Скот наследява от него майсторството в
изграждането на диалога”.
Романтизмът като художествена тенденция: Учениците в българските средни
училища си изработват първите представи за романтизма в часовете по естетика.
В учебника по естетика /9. - 11. клас,изд. на Абагар, ВТ.1994 г./ колегите проф.
Николай Николов и доц Сашо Марков дефинират романтизма като
“алтернатива на каноните на класицизма”, в която “се опоетизира личностно-
чувственото и фолклорно митологичното начало”: “Романтизмът прави първата
сериозна преоценка на народния, фолклорно митологичния пласт в
средновековната култура - пишат те -не всичко в среднитевекове е “тъмно” и
консервативно. Така романтизмът се приближава една стъпка към себе си, т.е.
оглежда се в непосредствено предхождащата го епоха, а не - по подобие на
класицизма - в гръко-римския свят.”
Студентите филолози отначало надникват за по-бърза информация в наскоро
издадения на български език “Речник на съвременните литературни термини” от
Роджър Фаулър и прочитат там: “Основният характерен белег на специфичното
романтично изображение е търсенето на помирение между вътрешното виждане
и социалния опит, изразен посредством “творческа сила, по-мощна от
индивидуалната, понеже я включва в себе си” /Фрай/, или синтезиращото
въображение, което постига търсеното помирение и създава виждане за живота,
почерпано от “чувството за приемственост между човека, природата и
присъствието на бога”/Уелек/…По различни причини авторът романтик се
чувствува изолиран от света, който го заобикаля. Неумението му да разбере
истинската природа и творческия потенциал на човека го води до невярно
определение на външната природа като “застояла и мъртва”. Поетът романтик се
стреми да съживи света, като открие у себе си творческа възприемчивост, която
ще му позволи да дръпне завесите, спуснати пред хората от собствените им
сетива…”
2
НЕМСКАТА ЛИТЕРАТУРА
ПРЕЗ ЕПОХАТА НА РОМАНТИЗМА
Исторически преглед: След Виенския конгрес в прекроената според
амбициите на австрийския княз Метерних и на авторитетния френски дипломат
Талейран Европа немските държавици, влизащи в пределите на Свещената
империя, се прегрупират в Германска конфедерация. Новоучреденото държавно
обединение се ръководи от Федерално събрание /Bundestag/, което заседава във
Франкфурт под председателството на Австрия. Бундестагът тогава представлява
по-скоро конференция на посланници, отколкото реален парламент.
След политическото прекрояване на немските земи в началото на ХІХ век се
обособяват 39 държави, най-могъщите сред които са Прусия и Австрия.
Тяхното съперничество се възражда и изостря през средата на века. Пруските
владетели разширяват държавата си на запад и на изток, анексират Вествалия,
Рур и минния басейн на Силезия като непрекъснато поклаждат
националистичния ентусиазъм у поданиците си. В многонационална Австрия
канцлерът Метерних залага на “просветения деспотизъм”, за да овладее
междуетническите вражди и най-вече да неутрализира немския шовинизъм.
В авторитетния си труд “Романтизмът в европейските литератури” френският
професор Пол ван Тийген открива сходство в политическите възгледи на
първите самобитни романтици в Германия Фридрих Шлегел, Новалис, Тик и
Вакенродер: “ И четиримата, опозиционно настроени спрямо либерализма на
Века на просвещението и републиканските идеали на Великата френска
революция, са били поддръжници на абсолютната монархия. Фридрих Шлегел
обслужва в края на живота си във Виена политиката на Свещения съюз. Този
набор от реакционни идеи в политиката и религията ги сближава с ранните
френски романтици и ги изолира от повечето романтици в другите европейски
страни.”/стр.129/.
Предходници на романтизма в Германия: Романтизмът се налага като
доминираща изобразителна тенденция с разнообразни художествени
превъплъщения в немската литература през 90-те години на ХVІІІ век и първите
три десетилетия на ХІХ век. Той променя непрекъснато развойните си насоки и
творческите си намерения в последователно развилите се литературни
обединения/кръжоци/ в Йена, Берлин, Дрезден и Хайделберг. По-добре е да се
занимаем с историята на немския романтизъм, отколкото да се ангажираме с
теоретичното му дефинирането като твърде комплексна художествена
тенденция в литературата на тази страна.
Немските романтици от първото творческо поколение, учредили през средата
на 90-те години литературен кръжок в град Йена, се отнасят с особена почит към
Гьоте и уважават като свои достойни предшественици “бурните гении”,
обединили се в литературната група “Бурни устреми и възприели за свой
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по западно-европейска литература

Поява на термина: Епитетът “р о м а н т и ч е с к и” се въвежда от литературните историци и критици в Англия през 1650 година за охарактеризиране на увлекателните повествования за благродните дела на жертвоготовните рицари през Средновековието...
Изпратен от:
tania_gold
на 2008-04-22
Добавен в:
Лекции
по Западноевропейска литература
Статистика:
2,915 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Тристан и Изолда анализ
добавена от Tedy_P 28.08.2012
0
52
Мултикултурно образование- същност,основни характеристики и функции
добавена от svetla.dimitrova.dimitrova 19.12.2016
2
18
Подобни материали
 

Ги дьо Мопасан - "Бел Ами "


І І Жанр: Романа принадлежи към литературния род „епос” Визуализира се едно общество на върха на пирамидалната структура,на което са паричните и породилите се от тях отношения,а долу в основата са забравените ценности и морал... І І І Тема:”Бел Ами” ра
 

Пътят към висшето общество - амбиции и нравствено поражение, според романа „Бел ами”


В творбата си „Бел ами”, Мопасан изразява негодуванието си срещу новите ценности и невъзможността човек да реализира копнежа си за истинско щастие.
 

"Бел Ами" (Мопасан) - анализ


Основни компоненти на художествения текст..............
 

Бокачо - Декамерон


1.Епохата.Личността и творчеството на писателя: Писателят е представител на Ренесанса, периода, в който се акцентира на развитието на ума, душата и личността.Бокачо има шанса да се възползва напълно от епохата...
 

“Декамерон” като реабилитация на непозволеното, но естественото

23 ное 2007
·
640
·
2
·
340
·
319
·
65
·
3

“Декамерон” е сборник от сто новели, разказани за десет дни от десет различни като индивидуалност интерпретатори - жените са седем на брой, мъжете – трима. За първи път жената е реабилитирана не само като...
 
Онлайн тестове по Западноевропейска литература
Тест по Западноевропейска литература за 10-ти клас - Романтизъм и Модернизъм
изпитен тест по Западноевропейска литература за Ученици от 10 клас
Тестът включва 18 въпроса за Романтизъм и Модернизъм, най-вече над авторите Балзак, Мопасан, Бодлер, Рембо. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(Лесен)
18
11
1
6 мин
19.03.2014
Тест по литература за 10-ти клас
изходен тест по Западноевропейска литература за Ученици от 10 клас
Тестът по Западноевропейска и Българска възрожденска литература включва въпроси върху фактологията -автори, произведения, герои, направления. Подходящ е за изходящо ниво по литература за 10 клас. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
20
202
1
18.05.2012
» виж всички онлайн тестове по западноевропейска литература

Лекции по западно-европейска литература

Материал № 135246, от 22 апр 2008
Свален: 2,915 пъти
Прегледан: 4,316 пъти
Качен от:
Предмет: Западноевропейска литература, Литература
Тип: Лекция
Брой страници: 153
Брой думи: 52,402
Брой символи: 312,401

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по западно-европейска литература"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения