Големина на текста:
ГОТОВНОСТ НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ
?Училищна зрялост.Обща и специална подготовка на детето за училище.
?Социално-личностна готовност.
?Подготовка на детето за ограмотяване (четене, писане и компютърна
грамотност).
?Приемственост между детската градина и началното училище.
Развитието на детето до 6-7 год. възраст е много динамично. Бурното
изменение и развитие на детския организъм и на детската личност през този период не
може да се сравни с никой друг период от човешкото развитие. От най-безпомощното
същество на света неспособно да задоволи самостоятелно елементарните си
потребности, детето се превръща в съзнателна личност, превръща се в преобразуваща
сила на заобикалящата ни действителност.
Вниманието на педагогическата общественост е насочено към придобиване
на богата обща култура, като фундамент и фактор за придобиване на
функционална грамотност и компетентности.
За реализирането на изискванията към детето през новото хилядолетие
огромна роля има образованието, което започва от детската градина, преминава
през училищните степени, продължава през висшето образование и целия
съзнателен живот на човека.Това е продълж. процес, при който се преплитат
информация, знание и мъдрост.
Наложително е още в ДГ да се използват нови техники и технологии за
образование. Образованието трябва да бъде насочено към вътрешния свят на
детето изразено чрез неговите възможности, интереси и идеали. Огромният
обем информация трябва да бъде заменен със знания за методите и
инструментариума на познание. Нужен е продуктивен диалог учител дете и<->
прилагането на иновационни подходи и средства, съответстващи на новите
реалности.
В ДГ се изграждат важни общоучебни умения, които съдействат за
създаване на училищна среда, която стимулира развитието на мислене и
способности; интегриране на идеи и ценности за формиране на нов образ на света. А
развитието на общите умствени способности и творчеството, като универсална
способност, става основа за формиране на системообразуващи понятия и
обособяване на учебни предмети в по-горните степени на обучение.
За достигане на училищна зрялост от огромно значение е подготовката на
детето за училище, която условно се разделя на обща и специална.
Обща готовност
Особено важна е мотивацията за извършване на предстоящата дейност. Най-
добрата мотивация е интересът. Той прави децата истински творчески личности и им
дава възможност да изпитват удовлетвореност от интелектуалните занимания.
Уважава се правото на детето да изказва и защитава собствено мнение. Развитието на
умствениете способности се определят във времето и с практиката.
Относно мотивацията за постижение:
1
1. Трябва да се проявява търпение, да не се бърза и да се дават на детето
задания, които не превишават неговите интелектуални възможности.
2. Ако някое упражнение не се получава, трябва да се направи повторение, да
се върне към него по-късно или да му се предложи по-лек вариант.
3. Да не се проявява излишна тревога по повод не достатъчни успехи и
недостатъчно придвижване напред.
4. В заниманията с децата да има мярка. Не трябва да се насилва детето да
прави неща, ако то се върти, уморено е, или е разстроено.
5. Задължително да се избягват неодобрителните оценки, а да се използват
одобрителни, окуражителни думи.
6. По-често да се хвали детето за неговото търпение, настойчивост,
упоритост и др.
7. Никога да не се подчертават слабостите му и да бъде сравнявано с други
деца.
8. Трябва да се формира реална самооценка, самочувствие и увереност в
собствените му сили. Децата от предуч. възраст трудно възприемат строго
регламентираните повтарящите се монотонни ситуации.затова при провеждането им е
най-добре да преминат под формата на игра. Така те придобиват социална
интелигентност, развиват навиците си за общуване, развива се дух на сътрудничество,
взаимопомощ и колективизъм.
Детето може да дружи с други деца, да споделя успехи и неуспехи. Всичко това
ще му помогне в сложната социална атмосфера на училището.
Специалната готовност се състои в:
-Овладяване на графичния компонент при подготовката за писане;
-Извършване от детето на морфемен и фонемен анализ;
-Кодиране и декодиране на знаци;
Етапи на графичното моделиране
1.Пиктограмни образи;
2.Геометрични фигури
3.Цифра на число;
4.Абстрактните - +,-,=,;->
5.Буквата, като най-висш знак;
Социално личностната готовност може да се провери чрез следните
характеристики:
1.Социално развитие Детето е общително, неагресивно, лесно се
адаптира в нова обстановка;
2.Умение за организацияИзпълнява задачи по образец, довежда работата
до край, забелязва допуснатите неточности и грешки;
3.Умее ли да действа по правила и да контролира своите действия?
-Общо развитие: има елементарен запас знания от обкръжаващия го свят, за
себе си открива сходство и различия в предметите, умее да прави изводи;
-Развитие на вниманиетоустойчиво, може да се концентрира до 10 – 15
мин.
2
-Развитие на памет: продуктивна запомня 10 различни думи или
четиристишие след 3 – 4 повторения;
-Мисленеобразно схематично и рефлексивно;
-Въображениекреативно;
-Емоцииконтрол и саморегулация;
-Самооценкареална;
4.Ниво на развитие на речтаТова е един от най-важните критерии за
готовност за училище:
-речево развитие: произнася ясно всички звукове, построява правилно
изреченията си, може да съставя разказ по картини; ниво на развитие на
фонематичен слух;
5.Развитие на фината моторика и зрителномоторна координация. Без
тях детето ще се затруднява да пише. Да се обърне внимание как то
държи молива или флумастера. Оцветяването е важен момент от
предварителната подготовка на детето за училище. Да не излиза от
контура на картинката и да не оставя бели полета във вътрешността на
изображението. Умее да държи ножичка и успешно да изрязва с нея.
6.Изпълнение на логически операции установяване на причинно
следствени връзки, отделяне важното от второстепенното.
7.Зрително пространствено възприемане способност да прерисува
фигури, букви, цифри, да различава тяхното положение в
пространството. (горедолу, ляводясно).
8.Двигателна култураумение да бяга, скача, да прави завъртания и
другите двигателни умения.
9.Личностно развитиеДетето има желание да се учи, стреми се да
направи нещо добропохвално, активно се интересува от новото,
разбира кое е добро и кое лошо.
10.Здравен статусняма хронични заболявания и психични отклонения.
Подготовката за ограмотяване се организира още от самото начало, така че
писмото да остане органически елемент от общуването на детето. Известно е още от
практиката и от опита на възрастните, че децата на 3 год. Изграждат собствен модел
на реч, при това без да буквуват и сричкуватте привикват да говорят с изречения и
фрази. Именно на тази основа и с такива подходи трябва да се осъществява
ограмотяването, т.е. овладяването от страна на детето на процесите на четене и
писане.
В процеса на работата се изработват художествени картини, на които е
изобразен предметния свят на децата от тази възраст, включващ буквите от цялата
азбука (българска). Картините се поставят в занималнята, където малките прекарват
целия ден. Те са съспсъответни надписи и дискретно изписана начална буква на
думата.
На този етап учителят използва ситуативният подход, т.е. вниманието на
децата не се ангажира с картините, нито какво е нарисувано, нито какъв надпис има
под определен образ. Учителят може да използва картините, като ориентир за да
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Готовност на детето за училище

Лекция па педагогика. Социално-личностна готовност. Подготовка на детето за ограмотяване (четене, писане и компютърна грамотност). Приемственост между детската градина и началното училище...
Изпратен от:
yoana_99
на 2017-12-13
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
58 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Педагогика несваляни с 4 страници Други
 
Подобни материали
 

Дестската агресивност и причините за нейната поява

23 сеп 2006
·
5,966
·
2
·
404
·
113
·
5

Детската агресивност и причините за нейната поява
 

Развитие на началното училище в България

06 фев 2007
·
699
·
12
·
2,900
·
410
·
32
·
1

Кратък исторически преглед на развитието на началното училище в България.
 

Поглед към бъдещото ни училище

07 май 2007
·
445
·
10
·
1,146
·
154
·
4

Идеята на този проект е обществото да разбере проблемите, които съществуват в училищното ежедневие през погледа на истината, през погледа на “Нас”, тези които се сблъскваме всеки ден с реалността.
 

Взаимодействие между детска градина и училище

02 апр 2007
·
1,761
·
12
·
1,525
·
1,025
·
206
·
2

Взаимодействие между детска градина и училище- подготовката на децата за училище в условията на подготвителните групи.
 

Детето и ученето

18 дек 2006
·
1,059
·
12
·
2,073
·
37

Когато детето започне да посещава училището, ученето става най-важното нещо.
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на изобразителното изкуство
изходен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден по учебниците на Пламен Легкоступ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
31
1
6 мин
05.09.2013
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 3 курс
Тест за педагози от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Изкуство и възпитание". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
19
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Готовност на детето за училище

Материал № 1302628, от 13 дек 2017
Свален: 58 пъти
Прегледан: 50 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,322
Брой символи: 7,980

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Готовност на детето за училище"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонка Маршелева
преподава по Педагогика
в град Шумен
с опит от  19 години
6

Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
с опит от  32 години
34

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения