Големина на текста:
СВЕТОСЛАВ МИНКОВ - „ДАМАТА С РЕНТГЕНОВИТЕ ОЧИ ”
МЕЖДУ ПРИКАЗКАТА И ФАНТАСТИКАТА
Творческото   присъствие   на   Светослав   Минков   е   категорично   заявено   в   българската 
литература в началото на XX векПреводач на редица приказки, автор на диаболични разказив 
които преобладават фантастични персонажи, страшнасвръхестествена обстановканеобичайни
алогични обрати в нормалния ход на всекидневния животСветослав Минков не скрива интереса 
си   към   мистичното,   към   непознатите   страни   на   човешката   душа,   към   подсъзнателното
ирационалното.
Творецът не остава чужд и на реалните събития, които го заобикалят в началото на миналия 
век ­ модернизациятатехническия напредъкнаучните открития, роботизациятаЯвлениякоито 
са непрекъснато рекламирани и които се опитват да променят мисленето и начина на живот на 
обикновения човекТой се превръща в автоматв роботкойто изпълнявабез да разсъждава
Отказал се от чувства и от духовен животчовекът има модерно съзнание”. Нравствените му 
ценности са променениСвръхестественото и неговата алогичност в диаболичните разкази са 
заменени от страха на автораче хората ще бъдат механизиранилишени от душаче върху тях ще 
се въздейства чрез рекламата на новите открития и всичко това ще доведе до стандартизиране
обезличаване на човешката личностТози страх от лекотатас която човешката психика може да 
бъде манипулирана, и от трудността да се достигне до осъзнаване на тази манипулация, зависима 
от свръхестествени сили, намира своя израз в разказа  Даматасрентгеновитеочи”. Светослав 
Минков е прозрялче в новотомодернизиранообществос  редица научни открития и 
технически постижениячовек има все по­малко време да живее, да чувства и да мисли. Животът 
му придобива друг смисълстава режисиранВсеки избор на човека е насочванПосочвани са 
целитеопределяни са възможностите муЧовек не е самостоятелена манипулиранжертва е на т
нар. „масова култура”. Загубва хуманността Си и достига до неискреност и бездуховност.
Героите в разказа  Даматасрентгено витеочиса типизираниилюстрации” на авторовия 
замисъл, а не индивидуализирани характери. В този смисълслучайно избраната за главна героиня 
на   разказа,   Мими   Тромпеева   е   типичен   представител   на   своята   обществена   прослойка   ­ 
буржоазната аристокрация от началото на XX векдъщеря на богат индустриалецГероинята е 
красноречиво доказателство за съдбата на новия човекманипулиран от рекламата за новите 
научни открития, които могат да променят живота му и да го направят по­щастлив. Но именно те 
го лишават от нравствените му ценности и красотапревръщат го в автоматв човек­робот без 
душевностс изродени мечти и добродетели. За внушаване на своите разбирания и идеи Светослав 
Минков умело съчетава приказното и фантастичното, като съумява да отрази реални явления от 
обществения животГероите му следват в своето поведение и мечти приказните персонажино 
същевременно са носители на фантастичнинереални качествародени от невероятния свят на 
футуристичните технически открития.
В приказката има няколко ключови момента и особеностидвигатели на действиетоГероят е 
подложен на лишениепо пътя му има препятствиякоито се преодоляват чрез появата на въл­
шебни сили и предметиЖенитбата за принца поставя в ново социално положение герояВ края на 
приказката възтържествуват доброто и справедливосттаВ приказката мястото на действието е 
условно ­ едно царство, един град, без да се конкретизира географското му разположение. Такъв 
избор прави и Светослав Минков. Действието в разказа му Дама " та с рентгеновите очисе раз­
вива в един град, без дори да е маркирана градската средаТова съвпадение може да се обясни с 
факта, че съвременният писател се интересува не толкова от обстановката и героитеколкото от 
типичните явления на времетов което твориИменно те провокират мислите муПодобно на 
героя от вълшебната приказка, на когото е отнета някаква придобивка, Мими Тромпеева търпи 
лишениеТя страда от природен недостатък­ кривогледствокоето помрачава външната й красота
„... Изпъкналите й кривогледи очи отблъскваха всички и я правеха непоносима за обществото 
на ония­, които играеха тенис и говореха за новите марки автомобили” Този дефект потиска 
мечтата на Минковата героиняТя мечтаеше да се омъжи за милионерзащото сама беше 
1
дъщеря на богат индустриалец и не искаше да скъса връзките си с парфюмираната младеж 
от аристократичните кръгове”. Мечтата на Мими да намери своя принц ­ богат индустриалец, 
съответства на мечтата на приказните героинапример на Пепеляшкакоято бленува да отиде на 
бала с доведените си сестрида потанцува и да види принцаМечтата осмисля човешкия живот. Тя 
прави човека по­силенпомага му да се развивада се бори за постигане на идеалите сида 
преодолява трудностите в житейския си пътМечтата е своеобразно бягство от действителния
реалния свят към един по­съвършенно нереален, съществуващ само в съзнаниетоНо понякога 
мечтите се оказват деструктивни за личността. Мими Тромпеева живее със своята измамна мечта 
да излекува кривогледството сиза да продължи живота си в обществото на хайлайфасред 
охолство и пари, където обаче се ширят без­духовност и лицемерие. Героинята става жертва на 
собствената си представа за нещатакакто и на времето, в което живее. Тя вижда само това, което 
иска да види.
По пътя към осъществяване на мечтата трябва да бъдат преодолени много препятствия и 
изтърпени много изпитаниякакто в приказкитеМими Тромпеева се подлага на операция, поема 
рисковеПепеляшка рискува да я познаятако остане до късно на балаЗа преодоляване на 
трудностите се появява вълшебствоизползва се чудочужда силаВ приказката за Пепеляшка 
това е вълшебната фея ­ кръстница на героинятакоято с едно докосване на вълшебната пръчица я 
превръща в принцеса с красиви дрехи и я изпраща на балаВ разказа на Минков героинята е 
спасена във вълшебна фабрика на щастливите преображения”, както е описан институтът за 
разхубавяване Козметикум Амулет ­ салон за дамска хирургия”. Там „вълшебник” със своите 
умения и открития е маестро Чезарио Галфонекойто благодарение на капките си Рентгенол” 
преобразява грозните очи на Мими ТромпееваТой капва в ангелските зеници” няколко капки и 
обещаваче това ще ги окъпе в лъчезарен блясък и ще ги превърне в сияйни звезди за 
пеперудното вдъхновение на поетите”. Надеждата е възвърнатамечтата може да се превърне в 
реалност.
Всички са възхитени от преображенията след вълшебствата. Пепеляшка предизвиква всяка 
вечер все по­големи симпатии с външния си видсъс своята хубост и маниериМими Тромпеева 
възхищава с промяната си околнитекоито я гледат смаяни и възклицаватАхкакви чудни очи! ” 
Външният вид на героинята предизвиква обаче и зависти клюки. Мими Тромпеева споделя за 
обкръжаващите я дами: „... Не можеха да си намерят място от ядзагдето съм станала 
център на изключително внимание, та постоянно търсеха повод да ме ухапят. ” Нейните нео­
бикновени рентгенови очи са не само красивино имат и още едно достойнство” ­ те проникват 
навсякъде, виждат всичкоЗа тях няма прегради. Реализирана е авторовата идея ­ пародиране на 
душевната деградацияна душевната празнота у човекана интереса към обвивката, към външната 
страна на нещата и хоратаЧрез вълшебството се увеличават шансовете на героинята да открие бъ­
дещия си съпруг ­ принца на своите мечти.
Мими се запознава с избраникаподобно на Пепеляшкана обществено мястосред елита ­ 
бомондахайлайфаСреща го на соаре у Дейзи, където има дами и господа от бомондамежду 
които и един чужд дипломат”. Но между всички тя избира Жан ­ богат и мил, единствен нас­
ледник на вуйчо си. По богатството си Жан е сякаш истински принц, но по произход, интелект и 
обноски е една ограниченабез­духовнаобречена личностКритериите за оценка са преосмислени
ценностите ­преобърнатисъобразно времетов което твори Светослав МинковОбръща се вни­
мание на външносттана лустрото и материалното положениедушевността е кухапрозрачна 
материямозъкът е прекалено фин.
Но докато дамата с рентгеновите очи избира сама своя принцВсички се надпреварваха да 
флиртуват с мен, но в края на краищата аз предпочетох Жан.”, приказната героиня покорява 
принца със своята красота и изисканост и той я избира за дама на сърцето си.
И в приказката, и в разказа на Минков се достига до предложение за брак. Принцът открива 
своята избраница по изгубената стъклена пантофка и любовта възтържествува. Победени са злото 
и несправедливосттавъзстановени са редът и справедливосттаотнетата свобода на избора на 
живот е върнатаПри Мими бракът не е от любов. Той е въпрос на избор, на договор, на бизнес
Отначало папа упорствашезащото сумата му се видя голямаНо послекато разбраче 
Жан е човек с характеротстъпиЕдин милион в аванс и два милиона след сватбата. ”
2
Женитбата във вълшебните приказки носи нов социален статус, ново обществено положение 
за героинятаОбикновено приказките завършват щастливоутвърждавайки победата на доброто
Сватбата продължава три дни и три нощиа младоженците живеят дълго и щастливоМими 
Тромпеева е от богат родТя запазва своето социално положениеомъжвайки се за човек от 
аристократичен родНо нейното щастие е по­различносъобразно обществените явленияТо е 
свързано с финансов просперитетс показностс бездуховния живот на хайлайфаМечтаният свят 
се оказва фалшивият свят на претенциозността и глупосттаСнобизмътфалшът и позьорството се 
превръщат в истински житейски стойностиЗа разлика от тържеството на добротолюбовта и 
справедливостта   във   вълшебната   приказка,   в   разказа   на   Светослав   Минков   е   разкрито 
доминирането на новите ценностина новия морална преобърнатото разбиране за спасениена но­
вите мечтиВ момент на отчаяние Мими Тромпеева избира като спасение за себе си не манастира, 
захвърляйки „малкото коварно евангелие, което щеше да отрови дните й със своята свещена 
скука”, а института за разхубавяванеобещаващ й чудеса с новите научни открития и препарати
Интересувайки се само от външността си и полагайки грижи само за неяМими не обръща 
внимание на духовното си здраве и развитиеЗатова не избира и своя принц по такива критериине 
се интересува от душевността му, от добротата му, от ума му, а само от богатството и красотата 
му: „ Топ има фигура на атлет и когато се смее, ръмжи като мечка. ” Не скрива, че мозъкът 
му е от материя, по­тънка навярно и от паяжина”. За възпитанието и интелекта му съди по 
неговите съвети относно парфюмите и за „чистенето на зъбите с клечка при официалните 
динета”.
Романтикатафантазията, мечтите са заменени от обикновени, ежедневни, дребни случки и 
събитиякоито предизвикват възторга на героитеСветослав Минков описва деформираната 
обществена действителност и бездуховното обществоПародирайкиписателят изказва своята 
присъда над обезличаването на човека чрез масовата културарекламатамодернизирането и 
зависимостта на хората от псевдонаучните откритиякоито променят човешката душевност.
Разказът на Светослав Минков е явление в българската литература. Повествованието умело 
съчетава условното и действителнотореалното и фантастичнотоАвторът успява да преплете 
вълшебноточудното, фантастичното с реалностите на времето, в което твориДаматасрен-
тгеновитеочие своеобразна пародия на рекламната агресияатакуваща човешкото съзнание
докосваща се до желанието на човека да контролира свръхестествените сили, носещи тайната на 
вечната „духовнамладост.
Деликатно   използваните   елементи   на   гротеската   превръщат   пародията   в   средство   за 
изграждане на карикатурно хиперболизиран образ на бездуховното, властно променящо човека и 
обществото в началото на XX векДамата с рент геновите очие художествено доказателство за 
тези процеси в пародийно преобърнатите стойности на времето.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Светослав Минков- "Дамата с рентгеновите очи"

Светослав Минков- "Дамата с рентгеновите очи" - между приказката и фантастиката.
Изпратен от:
Ралица
на 2006-12-19
Добавен в:
Съчинения разсъждения
по Литература
Статистика:
3,401 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Проглас към евангелието

13 ное 2010
·
83
·
2
·
391
·
299
·
17
·

,,Проглас към евангелието" е поетично произведение, възликнало най-вероятно през 9 век. В старобългарската литература същестува спор за авторството на творбата. Някои смятат, че текстът е написан от Константин-кирил философ,...
 

Светът на Никола Йонков Вапцаров

17 апр 2006
·
617
·
7
·
1,379
·
434
·
9
·
1

Неговото родно място – град Банско, има пряко отношение към творчеството му. Семейството, от което произхожда е пряко свързано с националноосвободителното движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е член на революционната организация.
 

Човекът и неговите житейски преображения в "Песен за човека"

15 дек 2007
·
1,201
·
3
·
485
·
982
·
44

Никола Вапцаров използва разнообразни изразни средства, с цел да насочи читателя към разбирането на човешката същност.Поетът представя две тези за човека, като го разглежда в два плана.В поемата „Песен за човека” поетът Никола Вапцаров използва средства
 

Проблемът за същността и проявлението на човешката любов в "Индже"

17 мар 2008
·
1,808
·
2
·
267
·
980
·
42

„Старопланински легенди“ Йовков създава като сборник от разкази, които са свързани с миналото,, събития съхранени с необичайното и изключителното в народната памет. Авторът пресъздава силни и горди човешки характери...
 

Религиозното и народното начало в "Проглас към евангелието"

02 юни 2010
·
166
·
1
·
406
·
425
·
18
·
3

“Проглас към Евангелието” е първата творба на декламативната поезия в старобългарската лититература. Все още не е сигурно кой е автора й, но редица изследователи твърдят, че е самият Константин-Кирил Философ...
 
Онлайн тестове по Литература
Тест по Литература за ученици от 8-ми клас
изходен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Тестът е изходен за 8-ми клас. Съдържа 10 въпроса от изучените произведения по Българска литература. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20 минути
10
57
1
15.11.2016
Тест по БЕЛ над творбата "Неразделни" на Пенчо Славейков
тематичен тест по Литература за Ученици
Тест върху творбата "Неразделни" за ученици. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
36
1
12.10.2016
» виж всички онлайн тестове по литература

Светослав Минков- "Дамата с рентгеновите очи"

Материал № 12951, от 19 дек 2006
Свален: 3,401 пъти
Прегледан: 2,041 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: Съчинение разсъждение
Брой страници: 3
Брой думи: 1,033
Брой символи: 9,041

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Светослав Минков- "Дамата с рентгеновите очи""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Миглена Драганова Хубенова
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  10 години
52

Христина Мейфеър
преподава по Литература
в град Карлово
с опит от  5 години
32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения