Големина на текста:
СВЕТОСЛАВ МИНКОВ - „ДАМАТА С РЕНТГЕНОВИТЕ ОЧИ ”
МЕЖДУ ПРИКАЗКАТА И ФАНТАСТИКАТА
Творческото   присъствие   на   Светослав   Минков   е   категорично   заявено   в   българската 
литература в началото на XX векПреводач на редица приказки, автор на диаболични разказив 
които преобладават фантастични персонажи, страшнасвръхестествена обстановканеобичайни
алогични обрати в нормалния ход на всекидневния животСветослав Минков не скрива интереса 
си   към   мистичното,   към   непознатите   страни   на   човешката   душа,   към   подсъзнателното
ирационалното.
Творецът не остава чужд и на реалните събития, които го заобикалят в началото на миналия 
век ­ модернизациятатехническия напредъкнаучните открития, роботизациятаЯвлениякоито 
са непрекъснато рекламирани и които се опитват да променят мисленето и начина на живот на 
обикновения човекТой се превръща в автоматв роботкойто изпълнявабез да разсъждава
Отказал се от чувства и от духовен животчовекът има модерно съзнание”. Нравствените му 
ценности са променениСвръхестественото и неговата алогичност в диаболичните разкази са 
заменени от страха на автораче хората ще бъдат механизиранилишени от душаче върху тях ще 
се въздейства чрез рекламата на новите открития и всичко това ще доведе до стандартизиране
обезличаване на човешката личностТози страх от лекотатас която човешката психика може да 
бъде манипулирана, и от трудността да се достигне до осъзнаване на тази манипулация, зависима 
от свръхестествени сили, намира своя израз в разказа  Даматасрентгеновитеочи”. Светослав 
Минков е прозрялче в новотомодернизиранообществос  редица научни открития и 
технически постижениячовек има все по­малко време да живее, да чувства и да мисли. Животът 
му придобива друг смисълстава режисиранВсеки избор на човека е насочванПосочвани са 
целитеопределяни са възможностите муЧовек не е самостоятелена манипулиранжертва е на т
нар. „масова култура”. Загубва хуманността Си и достига до неискреност и бездуховност.
Героите в разказа  Даматасрентгено витеочиса типизираниилюстрации” на авторовия 
замисъл, а не индивидуализирани характери. В този смисълслучайно избраната за главна героиня 
на   разказа,   Мими   Тромпеева   е   типичен   представител   на   своята   обществена   прослойка   ­ 
буржоазната аристокрация от началото на XX векдъщеря на богат индустриалецГероинята е 
красноречиво доказателство за съдбата на новия човекманипулиран от рекламата за новите 
научни открития, които могат да променят живота му и да го направят по­щастлив. Но именно те 
го лишават от нравствените му ценности и красотапревръщат го в автоматв човек­робот без 
душевностс изродени мечти и добродетели. За внушаване на своите разбирания и идеи Светослав 
Минков умело съчетава приказното и фантастичното, като съумява да отрази реални явления от 
обществения животГероите му следват в своето поведение и мечти приказните персонажино 
същевременно са носители на фантастичнинереални качествародени от невероятния свят на 
футуристичните технически открития.
В приказката има няколко ключови момента и особеностидвигатели на действиетоГероят е 
подложен на лишениепо пътя му има препятствиякоито се преодоляват чрез появата на въл­
шебни сили и предметиЖенитбата за принца поставя в ново социално положение герояВ края на 
приказката възтържествуват доброто и справедливосттаВ приказката мястото на действието е 
условно ­ едно царство, един град, без да се конкретизира географското му разположение. Такъв 
избор прави и Светослав Минков. Действието в разказа му Дама " та с рентгеновите очисе раз­
вива в един град, без дори да е маркирана градската средаТова съвпадение може да се обясни с 
факта, че съвременният писател се интересува не толкова от обстановката и героитеколкото от 
типичните явления на времетов което твориИменно те провокират мислите муПодобно на 
героя от вълшебната приказка, на когото е отнета някаква придобивка, Мими Тромпеева търпи 
лишениеТя страда от природен недостатък­ кривогледствокоето помрачава външната й красота
„... Изпъкналите й кривогледи очи отблъскваха всички и я правеха непоносима за обществото 
на ония­, които играеха тенис и говореха за новите марки автомобили” Този дефект потиска 
мечтата на Минковата героиняТя мечтаеше да се омъжи за милионерзащото сама беше 
1
дъщеря на богат индустриалец и не искаше да скъса връзките си с парфюмираната младеж 
от аристократичните кръгове”. Мечтата на Мими да намери своя принц ­ богат индустриалец, 
съответства на мечтата на приказните героинапример на Пепеляшкакоято бленува да отиде на 
бала с доведените си сестрида потанцува и да види принцаМечтата осмисля човешкия живот. Тя 
прави човека по­силенпомага му да се развивада се бори за постигане на идеалите сида 
преодолява трудностите в житейския си пътМечтата е своеобразно бягство от действителния
реалния свят към един по­съвършенно нереален, съществуващ само в съзнаниетоНо понякога 
мечтите се оказват деструктивни за личността. Мими Тромпеева живее със своята измамна мечта 
да излекува кривогледството сиза да продължи живота си в обществото на хайлайфасред 
охолство и пари, където обаче се ширят без­духовност и лицемерие. Героинята става жертва на 
собствената си представа за нещатакакто и на времето, в което живее. Тя вижда само това, което 
иска да види.
По пътя към осъществяване на мечтата трябва да бъдат преодолени много препятствия и 
изтърпени много изпитаниякакто в приказкитеМими Тромпеева се подлага на операция, поема 
рисковеПепеляшка рискува да я познаятако остане до късно на балаЗа преодоляване на 
трудностите се появява вълшебствоизползва се чудочужда силаВ приказката за Пепеляшка 
това е вълшебната фея ­ кръстница на героинятакоято с едно докосване на вълшебната пръчица я 
превръща в принцеса с красиви дрехи и я изпраща на балаВ разказа на Минков героинята е 
спасена във вълшебна фабрика на щастливите преображения”, както е описан институтът за 
разхубавяване Козметикум Амулет ­ салон за дамска хирургия”. Там „вълшебник” със своите 
умения и открития е маестро Чезарио Галфонекойто благодарение на капките си Рентгенол” 
преобразява грозните очи на Мими ТромпееваТой капва в ангелските зеници” няколко капки и 
обещаваче това ще ги окъпе в лъчезарен блясък и ще ги превърне в сияйни звезди за 
пеперудното вдъхновение на поетите”. Надеждата е възвърнатамечтата може да се превърне в 
реалност.
Всички са възхитени от преображенията след вълшебствата. Пепеляшка предизвиква всяка 
вечер все по­големи симпатии с външния си видсъс своята хубост и маниериМими Тромпеева 
възхищава с промяната си околнитекоито я гледат смаяни и възклицаватАхкакви чудни очи! ” 
Външният вид на героинята предизвиква обаче и зависти клюки. Мими Тромпеева споделя за 
обкръжаващите я дами: „... Не можеха да си намерят място от ядзагдето съм станала 
център на изключително внимание, та постоянно търсеха повод да ме ухапят. ” Нейните нео­
бикновени рентгенови очи са не само красивино имат и още едно достойнство” ­ те проникват 
навсякъде, виждат всичкоЗа тях няма прегради. Реализирана е авторовата идея ­ пародиране на 
душевната деградацияна душевната празнота у човекана интереса към обвивката, към външната 
страна на нещата и хоратаЧрез вълшебството се увеличават шансовете на героинята да открие бъ­
дещия си съпруг ­ принца на своите мечти.
Мими се запознава с избраникаподобно на Пепеляшкана обществено мястосред елита ­ 
бомондахайлайфаСреща го на соаре у Дейзи, където има дами и господа от бомондамежду 
които и един чужд дипломат”. Но между всички тя избира Жан ­ богат и мил, единствен нас­
ледник на вуйчо си. По богатството си Жан е сякаш истински принц, но по произход, интелект и 
обноски е една ограниченабез­духовнаобречена личностКритериите за оценка са преосмислени
ценностите ­преобърнатисъобразно времетов което твори Светослав МинковОбръща се вни­
мание на външносттана лустрото и материалното положениедушевността е кухапрозрачна 
материямозъкът е прекалено фин.
Но докато дамата с рентгеновите очи избира сама своя принцВсички се надпреварваха да 
флиртуват с мен, но в края на краищата аз предпочетох Жан.”, приказната героиня покорява 
принца със своята красота и изисканост и той я избира за дама на сърцето си.
И в приказката, и в разказа на Минков се достига до предложение за брак. Принцът открива 
своята избраница по изгубената стъклена пантофка и любовта възтържествува. Победени са злото 
и несправедливосттавъзстановени са редът и справедливосттаотнетата свобода на избора на 
живот е върнатаПри Мими бракът не е от любов. Той е въпрос на избор, на договор, на бизнес
Отначало папа упорствашезащото сумата му се видя голямаНо послекато разбраче 
Жан е човек с характеротстъпиЕдин милион в аванс и два милиона след сватбата. ”
2
Женитбата във вълшебните приказки носи нов социален статус, ново обществено положение 
за героинятаОбикновено приказките завършват щастливоутвърждавайки победата на доброто
Сватбата продължава три дни и три нощиа младоженците живеят дълго и щастливоМими 
Тромпеева е от богат родТя запазва своето социално положениеомъжвайки се за човек от 
аристократичен родНо нейното щастие е по­различносъобразно обществените явленияТо е 
свързано с финансов просперитетс показностс бездуховния живот на хайлайфаМечтаният свят 
се оказва фалшивият свят на претенциозността и глупосттаСнобизмътфалшът и позьорството се 
превръщат в истински житейски стойностиЗа разлика от тържеството на добротолюбовта и 
справедливостта   във   вълшебната   приказка,   в   разказа   на   Светослав   Минков   е   разкрито 
доминирането на новите ценностина новия морална преобърнатото разбиране за спасениена но­
вите мечтиВ момент на отчаяние Мими Тромпеева избира като спасение за себе си не манастира, 
захвърляйки „малкото коварно евангелие, което щеше да отрови дните й със своята свещена 
скука”, а института за разхубавяванеобещаващ й чудеса с новите научни открития и препарати
Интересувайки се само от външността си и полагайки грижи само за неяМими не обръща 
внимание на духовното си здраве и развитиеЗатова не избира и своя принц по такива критериине 
се интересува от душевността му, от добротата му, от ума му, а само от богатството и красотата 
му: „ Топ има фигура на атлет и когато се смее, ръмжи като мечка. ” Не скрива, че мозъкът 
му е от материя, по­тънка навярно и от паяжина”. За възпитанието и интелекта му съди по 
неговите съвети относно парфюмите и за „чистенето на зъбите с клечка при официалните 
динета”.
Романтикатафантазията, мечтите са заменени от обикновени, ежедневни, дребни случки и 
събитиякоито предизвикват възторга на героитеСветослав Минков описва деформираната 
обществена действителност и бездуховното обществоПародирайкиписателят изказва своята 
присъда над обезличаването на човека чрез масовата културарекламатамодернизирането и 
зависимостта на хората от псевдонаучните откритиякоито променят човешката душевност.
Разказът на Светослав Минков е явление в българската литература. Повествованието умело 
съчетава условното и действителнотореалното и фантастичнотоАвторът успява да преплете 
вълшебноточудното, фантастичното с реалностите на времето, в което твориДаматасрен-
тгеновитеочие своеобразна пародия на рекламната агресияатакуваща човешкото съзнание
докосваща се до желанието на човека да контролира свръхестествените сили, носещи тайната на 
вечната „духовнамладост.
Деликатно   използваните   елементи   на   гротеската   превръщат   пародията   в   средство   за 
изграждане на карикатурно хиперболизиран образ на бездуховното, властно променящо човека и 
обществото в началото на XX векДамата с рент геновите очие художествено доказателство за 
тези процеси в пародийно преобърнатите стойности на времето.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Светослав Минков- "Дамата с рентгеновите очи"

Светослав Минков- "Дамата с рентгеновите очи" - между приказката и фантастиката.
Изпратен от:
Ралица
на 2006-12-19
Добавен в:
Съчинения разсъждения
по Литература
Статистика:
3,403 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Проглас към евангелието

13 ное 2010
·
85
·
2
·
391
·
321
·
17
·

,,Проглас към евангелието" е поетично произведение, възликнало най-вероятно през 9 век. В старобългарската литература същестува спор за авторството на творбата. Някои смятат, че текстът е написан от Константин-кирил философ,...
 

Светът на Никола Йонков Вапцаров

17 апр 2006
·
624
·
7
·
1,379
·
452
·
9
·
1

Неговото родно място – град Банско, има пряко отношение към творчеството му. Семейството, от което произхожда е пряко свързано с националноосвободителното движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е член на революционната организация.
 

Проблемът за същността и проявлението на човешката любов в "Индже"

17 мар 2008
·
1,824
·
2
·
267
·
1,024
·
42

„Старопланински легенди“ Йовков създава като сборник от разкази, които са свързани с миналото,, събития съхранени с необичайното и изключителното в народната памет. Авторът пресъздава силни и горди човешки характери...
 

Човекът и неговите житейски преображения в "Песен за човека"

15 дек 2007
·
1,211
·
3
·
485
·
1,012
·
44

Никола Вапцаров използва разнообразни изразни средства, с цел да насочи читателя към разбирането на човешката същност.Поетът представя две тези за човека, като го разглежда в два плана.В поемата „Песен за човека” поетът Никола Вапцаров използва средства
 

Религиозното и народното начало в "Проглас към евангелието"

02 юни 2010
·
169
·
1
·
406
·
18
·
3

“Проглас към Евангелието” е първата творба на декламативната поезия в старобългарската лититература. Все още не е сигурно кой е автора й, но редица изследователи твърдят, че е самият Константин-Кирил Философ...
 
Онлайн тестове по Литература
Тест по БЕЛ за ученици
изпитен тест по Литература за Ученици
Тест по БЕЛ от 11 въпроса, само с по един верен отговор, предназначен за ученици.
(Труден)
20 минути
11
121
2
1 мин
28.04.2017
Входно ниво по Литература за 12-ти клас
входен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Примерен тест за входно ниво по литература за 12-ти клас, съдържа 25 въпроса, само с по един верен отговор.
(Лесен)
25
43
1
3 мин
21.10.2016
» виж всички онлайн тестове по литература

Светослав Минков- "Дамата с рентгеновите очи"

Материал № 12951, от 19 дек 2006
Свален: 3,403 пъти
Прегледан: 2,043 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: Съчинение разсъждение
Брой страници: 3
Брой думи: 1,033
Брой символи: 9,041

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Светослав Минков- "Дамата с рентгеновите очи""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деляна Попова
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  6 години
339 31

Рая Костадинова
преподава по Литература
в град София
с опит от  4 години
70 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения