Големина на текста:
Реферат на тема
Световен ред и тероризъм
Изготвил:
Международният тероризъм като социално явление е продукт на съвременното общество и неговата най-
нова история. Първоначално тероризмът като средство за постигане на определени политически,
идеологически, етнически, религиозни и други цели е бил използван в рамките на отделни държави.
Постепенно явлението излиза от тези рамки, за да обхване цели региони, превръщайки се в
транснационален, международен,глобален проблем към настоящия момент. Съвременният тероризъм се
очертава като силен негативен фактор с отрицателни последици не само за отделния индивид, но и за
цели социални групи, политически режими и в определена степен за системата на международните
отношения.
През 2001 година тероризмът хвърли смъртоносната си сянка върху цялата планета, но и въпреки всичко
решимостта на света да го победи никога не е била по-голяма. Когато терористите нанесоха удара си на
11 септември, тяхна цел бяха не само Съединените щати, но и всички ценности, които американците
споделят с мъжете и жените от целия свят, които вярват в светостта на човешкия живот и ценят
свободата. И наистина, при атаките бяха убити граждани на повече от 80 страни. Нации от всички
континенти, култури, вероизповедания, от всички региони, раси и религии се отзоваха на призива на
президента Буш за създаване на глобална коалиция против тероризма. През месеците, последвали
атаките,техните коалиционни партньори предприемаха систематични мерки за да пресечекът глобалното
разпространение на тероризма. Двадесет и четири часа след терористичните атентати срещу Съединените
щати на 11 септември 2001 г. НАТО за първи път в историята си се позова на член 5. На 4 октомври 2001
г. в отговор на искането на САЩ съюзниците одобриха осем мерки за разширяване на възможностите за
борба с тероризма. Те включваха засилено сътрудничество в разузнаването; разрешения за прелитане и
достъп до летищата и пристанищата; помощ за страните, заплашени заради подкрепата си за
коалиционните усилия; разгръщане на военноморските сили на НАТО в източно Средиземно море и
предоставяне на САЩ на въздушнопреносимата система за предупреждение и контрол АУАКС, за да
замести американките АУАКС, изпратени в подкрепа на операциите в Афганистан.
През последните три години НАТО постигна консенсус по сериозния характер на заплахата и факта, че
тероризмът не познава граници. Днес на международния тероризъм се гледа като на един и същ проблем
с различни прояви, докато в миналото тероризмът се считаше за поредица от дискретни национални
явления и се подчертаваха различията между терористичните групировки. Старият подход пропускаше
важни връзки и съответно подценяваше значението на широкото междуправителствено сътрудничество.
Заплахата от международния тероризъм рязко се отличава от заплахата от Съветския съюз и Варшавския
договор, на която НАТО бе създаден да противостои. Новата заплаха идва най-вече от Ал-Кайда и
свързаните с нея групировки, които образуват мрежа от джихадски терористи, споделящи върховната цел
за установяване на нов ред в Близкия изток и Персийския залив, основан на ислямските принципи. Те се
надяват да отстранят западното присъствие в региона и да прекратят поддръжката на Запада за местните
режими. Този нов тип терористична мрежа, различен от традиционните националистически терористични
групи, е по-трудно да бъде победен, отколкото политическите и националистически терористични групи
от 60-те и 80-те години. Ислямските фундаменталисти са по-глобални в домогванията си, по-смъртоносни,
по-приспособими и имат притегателна сила в широки среди. Заплахата непрекъснато се изменя, защото
терористите нагаждат начина си на действие към всички нови контрамерки, които държавите приемат в
отговор на заплахата.
За да се разбере по-добре потенциалът на НАТО и да се формират реалистични очаквания, трябва да види
къде е мястото на НАТО в мащабната борба срещу тероризма, както от структурна, така и от
функционална гледна точка. НАТО логично се вмества между широкообхватните усилия, ръководени от
ООН, и по-специфичните национални подходи към борбата с тероризма. Съчетанието на тези три равнища
– национално, регионално и международно – е необходимо за лечение както на симптомите, ката и на
причината за заболяването. Взети заедно, те могат да дадат възможно най-резултатния отговор на
заплахата от тероризъм. Отговорността за борбата с тероризма лежи преди всички на отделните
национални държави, защото тероризмът е в крайна сметка местно явление и по редица причини
междуправителственото сътрудничество се развива предимно на двустранна основа, най-вече между
институциите за прилагане на закона и разузнавателните служби. Въпреки това НАТО, Г8 – групата на
седемте най-развити страни и Русия, Европейският съюз, ООН и други организации играят важна
координираща и интегрираща роля в подкрепа на усилията на отделните страни. От съществено значение
е усилията да се координират и да се избягва ненужното дублиране. Подходът на НАТО в борбата с
тероризма оставя основната отговорност на държавите-членки. Целта на Съюза е да ги подпомага да
откриват, предотвратяват и прекратяват терористични действия и да се защищават от тях, когато те идват
отвън, и “там, където е необходимо”. Основният подход, подчертан във военната концепция на НАТО за
отбрана срещу тероризма, приета през ноември 2002 г., включва четири компонента: отбранителни мерки
срещу тероризма за намаляване на уязвимостта на въоръжените сили, населението и собствеността,
мерки за справяне с последствията, включително и за намаляване на ефекта, офанзивни
антитерористични мерки, в които Алиансът може да играе водеща или поддържаща роля, включително
психологически и информационни операции, военно сътрудничество със страните-членки, партньорите и
трети страни и координация с международните организации като Европейския съюз, Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа и ООН. Макар че в политическите насоки на НАТО се отбелязва, че е
по-добре да се откриват и предотвратяват терористични действия, отколкото да се отстраняват
последствията от тях, няма постоянна разпоредба, която да урежда превантивните военни операции на
Съюза. За това за всяко директно действие на НАТО срещу терористите или тези, които им дават подслон,
се изисква предварителното съгласие на всички страни-членки. За това по-подходяща за НАТО е ролята,
включваща координирани действия за по-дълъг период от време като превантивните мерки, отстраняване
на последствията, операции по възстановяване на стабилността, наблюдение на въздушното пространство
и морските пътища и укрепване на националните способности, особено в по-слабите държави. НАТО
разполага с добре изградена мрежа за улесняване на сътрудничеството. Групата за координиране на
партньорството във върховната щабквартира на съюзните сили в Европа обеднява военни представители
от 43 страни, което е най-широкият географки обхват на военна организация в света. Съветът НАТО-
Русия и Комисията НАТО-Украйна също са важни форуми за сътрудничество по проблемите, свързани с
тероризма.
Разрушителната сила на терористичните групировки значително нарасна, откакто терористите възприеха
модерната технология в подкрепа на своите цели. В отговор на това съюзническите държави съвместно
разработват нови усъвършенствани технологии за борба с все по-сложните заплахи.Атентатите срещу
Съединените щати от 11 септември 2001 г. са страховит пример за това как съвременната технология –
пътнически самолети, отвлечени и превърнати в крилати ракети – може да се използва за терористични
цели. Чрез интернет терористите също развиха модерни и гъвкави комуникационни методи. Те доказаха
умението си да произвеждат експлозиви от широка гама предмети – като се започне от мобилните
телефони и се стигне до звънците на входната врата – и материали – от военните експлозиви до динамита
за търговски цели и импровизираните смески от торове.Освен това те умеят да фабрикуват сложни
експлозивни химически вещества за ежедневно употреба. Още по-обезпокояващ е интересът на тези
групировки към химическите и биологическите, както и към радиологичните и (вероятно) към ядрените
оръжия. Водачите на терористични организации открито обявяват намерението си да се снабдят и да
използват оръжия за масово унищожение. Което е много тревожно и заплашва всички държави. Работната
програма за отбрана срещу тероризма е насочена като начало предимно към развитието на девет системи
за предотвратяване на специфични терористични нападения и към предоставяне на военните на нови
свръхмодерни технологии за откриване и прекратяване на терористична дейност и преследване на
терористи. В частност програмата ще предостави на военните на НАТО усъвършенствани средства за
предотвратяване на експлозията на взривни материали – например бомби в превозни средства или по
пътищата , за откриване на складовете и производителите на взривни вещества, ще увеличи
възможностите на сапьорите да унищожават експлозивите и да се справят с последиците от бомбените
атентати, ще гарантира защитата на самолетите от преносими зенитно-ракетни комплекси, на
хеликоптерите от гранатомети, на пристанищата и плавателните съдове от минирани бързоходни кораби и
подводни нападения, ще подобри защитата срещу химически, биологични, радиологични и ядрени
оръжия; ще осигури точното спускане от въздуха на специалните сили, техника и товари и ще осигури
разузнаване, наблюдение и целеуказване на терористичните обекти, както и защита от минометен
обстрел. Самоделните експлозиви са предпочитано средство от терористите и причиняват най-много
жертви сред силите на НАТО и цивилното население при терористичните нападения. Тези оръжия се
разполагат и използват посредством широк спектър от средства и техники – коли, камиони, бомби по
пътищата и заредени с бомби колани и сака, които се използват от терористите камикадзе. Складовите
запаси и неизползваните муниции често служат като източник за въоръжение на терористите. В Ирак
например най-често срещаният тип бомби, които се залагат по пътищата, са вериги от артилерийски
снаряди, чиито детониращи устройства са свързани с един детониращ шнур. С помощта на САЩ НАТО
създава база данни за всички видове неунищожени запаси, намерени в зоната на текущите операции.
Тази база данни ще бъде от основно значение за сапьорите, които трябва да решат как да унищожат
терористичните бомби. Освен това под ръководството на Норвегия и Словакия сапьорите на НАТО
обсъждат заедно по какъв начин новите технологии, включително роботиката, олекотените влакна и
дигиталните средства могат да подобрят защитата и да засилят способностите за унищожаване на
оръжията и какви стандарти да се приемат за повдигане на колективното равнище на опит в Алианса. Ал-
Кайда и свързаните с нея групировки притежават и използват преносими ракети земя-въздух, така
наречените ПЗРК (преносим зенитно-ракетен комплекс), с които извършиха редица нападения, успешни
или неуспешни, на самолети на военната и гражданската авиация. Такива са неуспелите атаки в Кения
срещу полети на Ел Ал през 2002 г., както и успешните удари по военни и търговски самолети в Ирак.
Експертите на НАТО осъществяват сериозна изпитателна програма за установяване и анализ на начина,
по който главите за самонасочване на управляемите ракети намират и проследяват захванатия самолет.
Резултатите от нея ще позволят да се оптимизират защитните системи за отклоняване, изваждане от строя
и унищожаване на изстреляните ракети. По време на последните конфликти нападенията на хеликоптери
с гранатомети и леко стрелково оръжие причини много жертви. В отговор на тази заплаха НАТО започна
да разработва пакети от мерки за самозащита и откриване на заплахата за хеликоптерите, както и
средства за отпор. В момента Алиансът проучва как новите технологии като въздушните възглавници и
бронираните седалки и каросерии, създадени първоначално за бронираните самолети за транспорт на
войски, могат да се използват в съществуващите и бъдещите хеликоптери. Вече започна партньорство с
индустрията за избистряне на тези идеи. Атентатът в токийското метро през 1995 г., извършен от сектата
Аум Шинрикио, при който бе използван газ зарин, е дълбоко смущаващ пример за способността на
терористичните групировки да разработват и използват химически и вероятно биологически, ядрени и
радиологични оръжия. Намерените в Афганистан документи на Ал-Кайда и другите сведения, получени от
правителствата на държавите от НАТО показват рудиментарна, но развиваща се способност на
терористите да използват оръжия за масово унищожение в бъдещите си нападения. Бяха намерени
доказателства за съществуването на изпитателна програма с използване на цианови съединения, както и
на разработката на груби процедури за производство на иприт, зарин и невротоксичните вещества VX. В
Европа вече бяха предотвратени няколко нападения с токсини с ограничен обхват от групи, свързани с
Ал-Кайда, и имаше притеснения от намеренията на терористите да разпръснат радиоактивни вещества в
Северна Америка. В подкрепа на многонационалния батальон на НАТО за защита от химически,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Световен ред и тероризъм

Международният тероризъм като социално явление е продукт на съвременното общество и неговата най-нова история. Първоначално тероризмът като средство за постигане на определени политически, идеологически, етнически, религиозни ...
Изпратен от:
san4ess
на 2008-04-08
Добавен в:
Реферати
по Геополитика
Статистика:
592 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Значение на ООН за международната сигурност

30 юли 2007
·
428
·
7
·
1,154
·
93
·
12

Проблемът за международната сигурност е един от вечно дебатираните в политическото и общественото пространство.
 

Видове тероризъм. Критерии за обособяванел

08 фев 2008
·
541
·
5
·
1,107
·
340
·
78

Търсене на въпроси и отговори на тема тероризъм - ниговите видове и критерии за неговото обособяване.
 

Глобализация

16 апр 2008
·
973
·
40
·
5,807
·
468
·
125
·
1

Сложносността на процеса на глобализация, наличието на протиоворечиви данни и преди всичко различните методологии и социални философии водят до разноречиви парадигми на отразяване на съществуващите тенденции на глобална промяна...
 

Независимо Косово

30 мар 2008
·
228
·
4
·
1,342
·
11

Косовският проблем не е продукт на комунизма, нито на Югославия. Той е следствие от демографската експанзия на албанците в Косово поле, Метохия и Западна Македония, където те още от края на 17. век се очертават като мнозинство от населението...
 

Глобалните катастрофи на земята

24 мар 2008
·
73
·
4,302
·
54
·
1

В края на Второто хилядолетие и началото на Новото след Христа, отново усилено се заговори за “апокалипсис” на Земята и обитаващите я живи същества...
 
Онлайн тестове по Геополитика
Тест по геополитика и сигурност за 4-ти курс
професионален тест по Геополитика за Студенти от 4 курс
Тест по геополитика и сигурност за студенти 4-ти курс. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
17
21
1
4 мин
22.07.2013
» виж всички онлайн тестове по геополитика

Световен ред и тероризъм

Материал № 124990, от 08 апр 2008
Свален: 592 пъти
Прегледан: 338 пъти
Качен от:
Предмет: Геополитика
Тип: Реферат
Брой страници: 15
Брой думи: 4,902
Брой символи: 43,187

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Световен ред и тероризъм"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения