Големина на текста:
МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОК ПО
“МИКРОИКОНОМИКА”-9 КЛАС
СЛЕЦИАЛНОСТ . ”ИКОНОМИКА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО”
І.Тема на урока: ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА
І.Цели на урока: Основната цел е запознаване на учениците с основните
характеристики на фирмата, видове фирми и тяхната роля, формите на
организация на бизнеса - еднолични и дружествени фирми, акционерни
дружества и фондов пазар.
- различаване на видовете фирми и тяхната роля в икономическата
система.
- развитие на интерес към изучаваната дисциплина.
- развитие на способността за работа в група.
А.Образователна: Учениците да се запознаят с основните характеристики
на фирмата, предимствата и недостатъците на отделните организационно -
правни форми на бизнеса.
Б.Възпитателна :Изграждане на правилно мислене във всеки ученик за
развитието на фирмите и тяхната дейност в икономическата система,ката
едни добри икономисти с нравствени качества ,цености и трудолюбие.
В. Развиващи: Развитие на личността,на паметта,наблюдателност,
логическо мислене като едни бъдещи бизнесмени.
ІІ.Тип на урока:Комбиниран урок.
ІІІ.Използвани методи:
Основните методи на обучение използвани в урока са разказ, беседа,
дискусия и самостоятелна работа. Трябва да подберем материала и да го
поднесем в достъпна формаза учениците. Да подчертаем местата , където
са определени и новите термини.
ІV.Нагледни технически средства - таблица
V.Използвана литература:
„Микроикономика”-Методи Кънев и колектив -2002 г.
Разпределение на времето:
-За организация на класа-3мин.
-За проверка на стари знания-17мин.
-За нови знания-20мин.
-За обощаване на новите знания и задаване на домашна работа-5мин.
VI.Ход на урока:
1.Поздрав, проверка на учениците и вписване на отсъстващите в дневника,
ако има такива.Подготовка на учебните пособия за часа
2.Осъществяване на беседа между учител и ученик, въз основа на
придобитите знания, по темата от предходния урок.
Въпрос: Какво е крива на производството?
Отговор: Кривата на производството представлява изоквантната линия,
която съответства на всички възможни комбинации от два фактора, които
доставят еднакво количество продукция.
1
Въпрос:Как се нарича още кривата на производството ?
Отговор: Кривата на производството се нарича още крива на постоянния
продукт или крива на еднаквия (еднаквия ) продукт.
Въпрос:Как се заместват производствените фактори и променя ли се
обема?
Отговор: Заместват се, единия производствен фактор замества другия без
да се променя обема на производството.
Въпрос: Какво е изокоста ? Дайте определение.
Отговор: Изокостата е всички възможни комбинации от два
производствени фактора капитал и труд, които производителя може да
закупи при дадена финансова възможност и определени цени на фактора.
Въпрос: Какво изразява ефекта на дохода?
Отговор: Изразява промяната в реалния доход на производителя, като
резултат от факторите .
Основна част:
Предходния час се запознахме с производството, но за да има
производство в една икономическа система е необходима организация на
бизнеса.
ПЛАН НА УРОКА
ТЕМА:ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА
І.Определение и основни характеристики на фирмата
А/ОПРЕДЕЛЕНИЕ:Фирмата е самостоятелна стопанска еденица,
която използва ресурси за производство на продукти на пазара с цел
получаване на печалба.
Тя е градивен елемент в икономическата система. Фирменаата дейност,
независимо от нейните конкреетни особености, включва три основни
момента:
Б/Основни категории
1.Придобиване на производствени ресурси
2.Преобразуването на тези ресурси, чрез технологии и труд в стоки и
услуги.
3.Реализиране на получените стоки и услуги на пазара.
Тези три компонента определят и по-важните функционални
характеристики на фирмата:
В/ Характеристики на фирмата
І характеристика - Фирмата е свързващо звено между пазара и
производствените фактори /суровини, труд, оборудване/ и продуктовия
пазар
ІІ характеристика – Фирмата има своя вътрешна и външна дейност
ІІІ характеристика – Фирмата се стреми към рационално икономическо
поведение, осигуряващо u максимална печалба.
2
ІІ. Видове фирми и тяхната роля .
Възможните критерии за класификация на фирмите са:
А/според характера на основната стопанска дейност биват:
1.промишлени
2.транспортни
3.банкови
Б/ в зависимост от размера –големината им се определя от броя на
заетите хора, обема на продажбите и др.
1.малки
2.средни
3.големи
В/ Според ориентацията се делят на:
1.стопански преследващи печалба
2.непечеливши /фирми с идеална цел/
Г/ Според собствеността на капиталаса:
1.еднолични /часни/
2.колективни
3.държавни
4.общински
5.на обществени организации – фондации, клубове и др.
6.смесени –комбинации от някои от изброените форми
Д/ Според националната пренадлежност на капитала се делат на:
1.национални
2.мултинационални
3.многонационални
4.транснационални
Е/ Според търговския закон у нас могат да се регистрират следните
фирми:
1.еднолични търговци /физически лица/
2.държавни дружества
3.общински дружества
4.търговски дружества
Ж/ Според организационно- правната си форма са:
1.индивидуални
2.дружествени
3.корпоративни
ІІІ.Институционални форми за организация на бизнеса. Еднолични
дружествени фирми. Акционерни дружества и фондов пазар.
В съвремието функционират три основни форми на фирмена
организация
- еднолична / индивидуална /фирма
- дружествена/колективна / фирма
- акционерно дружество / корпорация/
А/ Едноличната фирма е първата и най-разпространена форма за
организация на деловата дейност.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Урок по микроикономика за 9 клас

Методическа разработка на урок по Микроикономика за 9 клас от гледна точка на педагогиката.
Изпратен от:
Лалка Николова
на 2008-04-02
Добавен в:
Уроци
по Микроикономика
Статистика:
565 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
микроикономика..........
добавена от neli1012 21.02.2016
0
12
образованието повишава жизнените стандарти
добавена от mariachobanova 05.12.2012
0
28
Учебно занятие по микроикономика
добавена от beratir 25.04.2015
2
21
Подобни материали
 

Микроикономика

03 апр 2009
·
64
·
7
·
776

1.Същност, място и роля на икономиката като обективна реалност в човешкото общество Какво е това икономика? - От етимологична гледна точка понятието ”икономика” е от гръцки произход. Българския еквивалент е понятието „стопанство”. - Емпиричното разбира...
 

Учебник по Микроикономика (2 част)

10 дек 2007
·
992
·
13
·
3,288
·
761
·
52

Това е втора част от учебника по микроикономика за ПЖИ-то.
 

Учебник по Микроикономика (3 част)

10 дек 2007
·
572
·
12
·
3,612
·
43

Това е трета част от учебника по микроикономика за ПЖИ-то.
 

Микроикономика

09 яну 2008
·
683
·
13
·
5,082
·
212
·
12

Основни въпроси на общата теория на икономиката. Предмет на икономическата дейност са само ограничените блага. Ограничеността възниква, защото ресурсите не са достатъчни за задоволяване на неограничените човешки потребности. Ограничеността отговаря на...
 

Водата е жизнено необходимо благо за разлика от диамантите. Как ще обясните тогава факта, цената на диамантите е далеч по-висока от цената на водата?

30 окт 2006
·
305
·
6
·
405
·
37
·
13
·
1

Курсова работа по микроикономика. Засяга въпроса за оскъдността на ресурсите и полезността на различните такива.
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Изпитният тест съдържа 11 въпроса по дисциплината микроикономика и е предназначен за студенти от 1-ви курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
11
515
1
15.08.2014
Тест по Микроикономика за 10-ти клас
изходен тест по Микроикономика за Ученици от 10 клас
Тест за изходно ниво по Микроикономика, включва: Увод в икономическата теория, Теория на пазара, етц. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
3
1
1 мин
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Урок по микроикономика за 9 клас

Материал № 121791, от 02 апр 2008
Свален: 565 пъти
Прегледан: 623 пъти
Качен от:
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Урок
Брой страници: 5
Брой думи: 722
Брой символи: 6,455

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Урок по микроикономика за 9 клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения