Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
Медии и психологическо въздействие
На тема:
Техники за манипулиране чрез медиите
Първо смятам, че е необходимо да направя уточнение относно същността
на думата МАНИПУЛАЦИЯ. "Манипулация има когато се прави опит за
оказване на влияние върху хора без те да усещат, че волята им се управлява.
По този начин биват принуждавани да приемат схващания и действия, които не
биха приели и не биха извършили по собствена воля. Обективно те са станали
зависими и са превърнати в обекти на манипулация." Немският социолог
Херберт Франке казва - "Под манипулиране в повечето случаи трябва да се
разбира психическо въэдействие, което се провежда тайно, и следователно в
ущърб на лицата, към които е насочено." Манипулацията е част от това, което
се нарича SPIN и което е в основата на котролиране на мисленето и на хората
и на начина, по който възприемат събитията. SPIN е "термин, който се използва
за (обозначаване на) промяна на гледната точка, изопачаване или
манипулиране на позиция, концепция или събитие, или интерпретация или
модификация, чиято цел е да промени възприятията на публиката. Първо
място в процеса на глобална и то бързо осъществима манипулация заемат
естествено средствата за масово осведомяване (заблуждаване). Целта е чрез
моделиране на психическото им състояние хората да бъдат подтикнати към
такова поведение, което е потребно на политическите манипулатори.
Непременно условие за провеждането на обществена манипулация е
представянето на невярна или изкривена действителност. КАК СЕ
КОНТРОЛИРА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА чрез поднасяне на подходящите
"исторически" факти и информация чрез думите на Дж. Оруел - "КОЙТО
КОНТРОЛИРА МИНАЛОТО, КОНТРОЛИРА БЪДЕЩЕТО. КОЙТО КОНТРОЛИРА
НАСТОЯЩЕТО, КОНТРОЛИРА МИНАЛОТО!" Пропагандата, която се води има
за цел основно да не дава възможност вниманието на хората да се спира върху
истинските проблеми и виновници за събитията, а само върху определени
(нагласени) резултати, да разпалва страсти и да настройва едни срещу други
групи от хора или държави. "Догмите могат да се изявят в безброй форми, и
когато успеете да убедите различни хора да отстояват противоположни догми,
манипулацията по създаване на конфликти и осъществяване на контрол,
прилагайки принципа "Разделяй и владей", става лесна. Това се извършва и
днес, по същия начин както е ставало и в досегашната история на
човечеството." / Д. Айк/
Манпулацията е вид психологическо въздействие, чието майсторско
съществяване води до скрито подбуждане у обекта на въздействието на
намерения, не съвпадащи с актуално съществуващите желания.
“Манипулирането е псевдофилософия на живота, чиято цел е да се
експлуатират другите”Е. Шостром
Според често цитираното определение на Е. Л. Доценко в статията му
«Манипулацията: психологическо определение на понятието» манипулацията е
“вид психологическо въздействие, използвано за постигане на едностранна
изгода посредством скрито подбуждане на другия да извърши определени
действия.”
За В.М. Герасимов “Манипулирането на общественото мнение е един от
специалните методи на социално-психологическия контрол.”
За Ия Имшинецкая в ситуацията на манипулиране единият субект разглежда
другия като средство или пречка за своите цели и дейност. Успешният
манипулатор превръща другия в послушно оръдие, принизява го до нивото на
вещ, подвластна на контрол и управление. Това е характерно за ситуацията в
2
рекламата, където е налице конфликт между интересите на рекламодателя-
манипулатор, чиято цел е да накара потребителя да купи рекламираната стока,
независимо от качеството й и потребителя, стримящ се да купи най-доброто на
най-изгодната цена. Манипулацията се оптива да прикрие този конфликт,
създавайки илюзията, че реципиентът сам взима решение да купи или не.
Манипулацията присъства във всички сфери на обществения живот. В
духовната сфера се пропагандират духовни ценности чрез приоритетите на
възпитанието, образованието, изкуството.В политическата сфера се
пропагандират идеи и имиджи и политически фигури и партии чрез средствата
на PR, политическата реклама и средствата за масово осведомяване.
В социалната сфера се пропагандират социални идеи (свобода, равество,
братсво и пр. ). Често това става чрез изграждане и поддържане на система от
социални митове и социално значими ритуали. В материалната сфера
всевластна е търговската реклама, пропагандираща материалните ценности.
Манипулацията е начин за властване чрез духовно въздействие върху хората с
цел програмиране на поведението им. Основната цел на манипулирането е да
се постигне изгодно за манипулатора поведение от индивидите и социалните
групи при запазване на илюзията за свобода на избора. Осъществява се чрез
масирано информационно въздействие. Това въздействие е насочено към
психическите структури на човека, осъществява се тайно и си поставя за задача
промяната на мненията, мотивите и целите на хората в посока, удобна за
манипулатора. По правило манипулацията е насочена към това, да принуди
определени групи или отделни хора да участват или да не участват в
определена социална практика. Манипулацията е едно от основните средства
за социален контрол и се основава преди всичко на масирано използване на
информационните технологии. Манипулирането е насочено към формиране на
“не-мислене”, към понижаване на нивото на осъзнаване на ставащото чрез
активиране на чувствено-емоционалните реакции за сметка на рационално-
осъзнатите.
С. Кара-Мурза различава три главни родови признака на манипулацията.
1. Тя е вид духовно, психологическо въздействие. Обект на манипулацията са
психическите структури на личността.
2. Манипулацията е скрито въздействие. Обектът на манипулирането трябва да
остане в неведение както за самия факт, че е манипулиран, така и – в още по-
голяма степен, за крайната цел на манипулатора. Както отбелязва Г. Шиллер
„за да има успех, манипулацията трябва да остане незабелязана. Успехът на
манипулацията е гарантиран, когато манипулираният вярва, че всичко ставащо
е естествено и неизбежно. „
3. манипулацията, за да е ефективна, изисква сериозни знания и умения. Ако
става дума за въздействие върху общественото съзнание, то задължително се
привличат специалисти, владеещи технологиите за влияние върху психиката на
хората.
За природата на манипулацията е характерно наличието на двойно
въздействие – наред с явното съобщение, манипулаторът изпраща към
адресата закодиран сигнал, чиято задача е да съгради в съзнанието на
адресата тези образи, които са необходими на манипулатора. Това скрито
въздействие се опира на «неявното знание», което адресата притежава, както и
на способността му да формира в съзнанието си образи, влияещи върху
неговите чувствата, мнения и поведение.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 яну 2019 в 00:17 родител на 44 години
08 яну 2019 в 18:05 студентка на 25 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Маркетинг, випуск 2016
08 окт 2018 в 17:29 студент на 21 години от София - Нов български университет, факулетет - Масови комуникации, специалност - Масови комуникации, випуск 2020
05 сеп 2018 в 12:13 студент на 25 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Приложна лингвистика, випуск 2016
20 авг 2018 в 10:05 студент на 28 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация, випуск 2019
13 юни 2018 в 17:38 студент на 40 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Журналистика, випуск 2021
21 май 2018 в 21:14 студент на 36 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по хуманитарни науки, випуск 2009
15 май 2018 в 10:17 студент на 51 години от София - УНИБИТ, факулетет - ФБКН, специалност - пк, випуск 2018
14 май 2018 в 09:45 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - фжмк, специалност - Връзки с обществеността, випуск 2015
08 май 2018 в 21:17 потребител на 26 години
 
Подобни материали
 

Вариации на тема "медийни манипулации"

21 май 2009
·
218
·
12
·
1,546
·
182
·
53

Медийната манипулация е напълно реална в днешното медийно пространство.Какво е значениво на думата манипулация? ...
 

Сидеров

03 ное 2008
·
220
·
6
·
1,196
·
122
·
12

Персонален имидж на Волен Сидеров.
 

Що е обществено мнение?

19 яну 2008
·
655
·
9
·
1,876
·
166
·
39

Общественото мнение е социален и политически термин, с който е прието да се обозначава съвкупното вярване или мнението на обществото по даден въпрос (социологически речник).
 

Вестник „ДНЕВНИК” /1902 – 1904 г./ и модернизацията

03 сеп 2008
·
159
·
11
·
1,597
·
153
·
46

В това изследване ще разгледам до каква степен в. „ Дневник “ се влияе от модернизацията, как я използва и дали успява да я провокира със съдържанието си.
 

Българската журналистика като "четвърта власт"

18 авг 2008
·
535
·
4
·
622
·
471
·
74
·
1

Понятието „четвърта власт” е точка за изследване на отношенията медийна власт – политическа власт. Понятието възник ва като метафора за ролята на институционализираните
 

Техники за манипулиране чрез медиите

Материал № 118164, от 26 мар 2008
Свален: 1,371 пъти
Прегледан: 662 пъти
Качен от:
Предмет: Журналистика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 13
Брой думи: 3,125
Брой символи: 28,155

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Техники за манипулиране чрез медиите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения