Големина на текста:
Дисц.”Трудово право
Съдържание:
1. Предмет и система на трудовото право. Функции
2. Метод на правно регулиране на трудовото право
3. Източници на трудовото право
4. Принципи в трудовото право
5. Трудово правоотношение
6. Индивидуално трудово правоотношение
7. Работнъкът като страна в трудовото правоотношение
8. Работодателят като страна в трудовото правоотношение
9. Съдържание на индивидуалното трудово правоотношение
10. Основания за възникване на индивидуално трудово правоотношение
11. Трудов договор. Характеристики. Видове
12. Изборът като основание за възникване на трудово правоотношение
13. Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение
14. Недействителност на основанието за възникване на трудовото правоотношение
15. Промяна в работодателя
16. Трудова книжка
17. Изменение на мястото на работа
18. Работно време
19. Извънреден труд
20. Почивки
21. Отпуски
22. Трудово възнаграждение
23. Индивидуална работна заплата
24. Компенсационни и гаранционни плащания на работника по трудово правоотношение
25. Безопасни и здравословни условия на труд
26. Общи и отраслови правила за безопасните и здравословни условия на труд - понятие,
правна характеристика
27. Специална закрила
28. Социално-битово обслужване на работниците в предприятието
29. Професионална квалификация
30. Трудова дисциплина
31. Имуществена отговорност на работника
32. Имуществена отговорност на работодателя
33. Общи основания за прекратяване на трудовия договор
34. Прекратяване на трудов договор от работника и служителя с предизвестие
35. Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие
36. Право на уволнение
37. Правна защита срещу незаконно уволнение
38. Безработица
39. Трудов стаж
40. Индивидуални трудови спорове
41. Колективно трудово правоотношение
42. Колективен трудов договор
43. Стачка
44. Локаут
45. Контрол за спазване на правната уредба на трудовите правоотношения
46. Принудителни административни мерки при нарушаване на правната уредна на
трудовите правоотношения
47. Отговорност за нарушаване на правната уредна на трудовите правоотношения
Конспект
1. Предмет и система на трудовото право. Функции
Етикети: Трудово право
Предмет на трудовото право
Предметът на всеки правен отрасъл се определя от групата еднородни обществени
отношения, върху които правото осъществява регулативното си въздействие. Това важи
и за трудовото право. Предпоставки са:
- наличието на определен обособен кръг обществени отношения, различаващи се от
всички останали;
- отчитане значимостта на тези отношения от държавата и създаване на регулативен
механизъм за тяхното действие.
От разпоредбата на чл.1 (1) и (2) КТ, както и на чл.1 (1) от Закона за колективно
уреждане на трудовите спорове (ЗКУТС) правим следния извод: Предмет на трудовото
право са трудовите отношения.
Трудът е основна форма на жизнена дейност на човека, процес на активно общуване
между човека и природата. Трудът е основно условие за съществуване на човека -
създават се необходимите материални и духовни блага. Всеки труд е дейност, свързана
със създаване на потребителски стойности. Трудът е целесъобразна дейност - винаги е
свързан с волята и разума на човека. Трудът е и мисловна дейност.
Трудът съпътства човешкото общество от неговото възникване, но трудовите отношения
се появяват в един по-късен етап от общественото развитие - периодът на
капиталистическото обществено производство. Това е свързано с първоначално
натрупване на капитали, когато работната сила се отдръпва от процеса на производство,
за разлика от робовладелството. Политическа предпоставка за промяната е
признаването на човека за личност, признаването на основните граждански и
политически права на човека. Пазарните условия налагат съчетаване на предлагането на
работната сила със средствата за производство от техните собственици.
Трудовото право е един сравнително нов отрасъл в правните системи. Възниква към
края на XIX век, а в началото на XX век трудовоправните отношения получават
специална уредба и така се поставя начало на трудовите отношения. Начало на
трудовото право - Bill за 12-часовия работен ден, Англия, 1812г. В България едва през
1905 г. се приема Закон за закрила на женския и детския труд в индустриалните
заведения. В Юридически факултет на СУ дисциплината се преподава за пръв път в
България през 1948г. от проф. Любомир Радуилски.
Науката за трудовото право го изучава, като действащ правен отрасъл, действаща
правна уредба. Науката за трудовото право изучава историческото развитие на отрасъла,
прави сравнителноправни изследвания с международната уредба.
Учебната дисциплина "Трудово право" дава познания за отрасъла и науката.
Трудови отношения
Легална дефиниция се съдържа в чл.1 (2) КТотношенията при предоставянето на
работна сила….
Страни - тези отношения се характеризират преди всичко със своите страни. Това са
отношенията между работниците/служителите и техните работодатели - чл.1 (1) КТ и
чл.1 (1) ЗКУТС.
От едната страна стои винаги лице, притежаващо работна сила - съвкупност от умствени
и физически способности за труд. То може да участва в индивидуалното си качество, но
и в съвкупност с други работници и служители, които също имат индивидуални
правоотношения, но са обединени от общите си интереси при полагане на труд
(синдикати). Когато работникът участва отделно, в индивидуалното си качество, имаме
индивидуално трудово правоотношение. Когато участват всички работници или
служители, като общност, говорим за колективно трудово правоотношение.
От другата страна е работодателят, който притежава веществени средства за
производство (независимо дали е техен собственик или не). Отново може да участва в
трудовите отношения в индивидуалното си качество или като общност - работодателски
организации.
Предмет на самите трудови отношения е предоставянето на живата работна сила - чл.1
(2) КТ. Това са отношения по свързване на работната сила със средствата за
производство. Трудовите отношения се развиват на стадия на производство, преди да се
овеществи трудът! Трудовите отношения съществуват обективно, правото ги нормира.
Следователно те са не само формално, но и материално обособени.
Система на трудовото право
Това е съвкупност от правни разпоредби, обединени от един предмет и метод на правно
регулиране. Основен системообразуващ фактор са регулираните обществени отношения.
Съществуват два основни елемента:
Обща част - отношения, регулирани с най-голяма степен на обобщение - правила и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по трудово право

Конспект по Трудово право. Специалност Счетоводство. Конспектът е съставен от 47 точки, във всяка от които подробно е развита и пояснена темата...
Изпратен от:
Valeriq Valentinova
на 2014-11-02
Добавен в:
Общи материали
по Трудово право
Статистика:
30 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Трудово право - лекции 2011

14 апр 2011
·
279
·
48
·
30,752
·
339
·
113

Лекции по трудово право на проф. д-р Никола Йосифов, по новия Кодекс на труда...
 

Трудово право

31 май 2007
·
1,594
·
1
·
226
·
100
·
8
·
6

Трудовото право е самостоятелен отрасъл, който се характеризира със свой предмет. Той обхваща специфичните отношения между хората и оръдията на труда. Те се казват още технически трудови отношения и остават извън трудовото право...
 

Трудово право

14 ное 2007
·
410
·
14
·
8,059
·
184
·
12

В правната система ТП е един от сравнително новите правни отрасли, поради това, че дълго време предоставянето на работна сила се е уреждало от гражданското право като договор за наем на работна сила...
 

Лекции по трудово право

31 юли 2008
·
499
·
83
·
30,947
·
421
·
95

Лекциите са на Емил Мингов по трудово право...
 

Трудово и осигурително право

15 май 2010
·
283
·
72
·
22,273
·
308
·
54

Всички лекции 2009/2010 година. Предмет, метод и източници на трудовото право. Трудово правоотношение, субекти, съдържание и основание за възникване. Трудов договор - същност, сключване, съдържание...
 
Онлайн тестове по Трудово право
Тест по трудово право
изпитен тест по Трудово право за Студенти от 4 курс
Тест по трудово право за студенти от икономическите (и педагогическите) специалности. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
14
141
13
1 мин
16.09.2013
Тест по трудово право за студенти от 4-ти курс.
изпитен тест по Трудово право за Студенти от 4 курс
Изпитен тест, прилаган по дисциплината "Трудово право", за студенти от 4-ти курс. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
78
7
25.04.2014
» виж всички онлайн тестове по трудово право

Теми по трудово право

Материал № 1126138, от 02 ное 2014
Свален: 30 пъти
Прегледан: 42 пъти
Предмет: Трудово право, Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 28
Брой думи: 9,384
Брой символи: 59,948

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по трудово право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения