Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
Големина на текста:
Финансова грамотност при децата от предучилищна
възраст
Детето получава първите си впечатления за парите (най-общото и
разпространено значение на думата финанси) още от най-ранна възраст. Докато се
вози в детската количка, то наблюдава майката как купува храна, дрехи и подаръци,
как плаща на фризьора или на техника за пералнята. Докато играе на пода в хола, то
забелязва дали родителите се карат или обсъждат спокойно за какво да се похарчат
парите и кой да плати сметките. Докато гледа телевизия много често чува думата
пари… Тези първи впечатления се запазват за цял живот.
Детето открива парите на около година и половина – две. Но това откриване
е малко особено. То забелязва първо монетите. Те са бляскави, интересни,
дрънчащи и очевидно са по различни от останалите предмети. Детето обаче няма
представа за абстрактната разменна стойност на парите. То разбира само, че
възрастните им предават по-особено значение.
Мисленето на децата във възрастта от 3 до 7 години преминава през няколко
етапа. В началото то опознава свойствата и признаците на предметите, като „прави“
нещо с тях – мисленето се опира на практическите му действия. Това е т.нар.
нагледно-действено мислене. По-късно основна опора стават зрителните образи.
Мисленето на този етап е нагледно-образно. То е основата за първите логически
разсъждения на детето, за неговите първи умозаключения. Идва ред на словесно-
логическото мислене, изгражда се и математическото. Детето се учи да брои и да
смята, като първоначално си помага с пръстчетата на ръката, а след това се справя и
без тази опора. В ранна училищна възраст мисленето започва постепенно да се
движи от конкретно към абстрактно.
Парите са част от света на възрастните, който детето иска да опознае. Ако
ние (родители, педагози, методолози,) му подадем ръка, то ще навлезе в него
уверено и спокойно.
Актуалността и проблемите на икономическото възпитание са обект на
предучилищното образование от повече от 20 години. Икономическите отношения
между хората заемат една значителна част от социалните отношения на
възрастните. За тях Ж. Атали и М. Гийом пишат: „Ние тръгваме от една проста
идея: икономиката ни засяга всички. Тя ни засяга в ежедневието като работещи,
потребители, ползващи обществени услуги граждани. Правилата на икономическата
игра трябва да станат достъпни за всички. Твърде често тези правила убягват от
обикновения гражданин, понеже са прикрити от техническо представяне.“ По наше
мнение цитираното съждение е актуално за всяко време и утвърждаваме
1
необходимостта от запознаване на децата с някои от тези отношения, достъпни за
осмисляне от детето. Тази педагогическа насоченост в България се налага след
обществено-икономическите промени от 1989 г. насам, които коренно променят
смисъла на социалния живот на възрастните. Променя се икономическата система
от планово-регулирана към свободна пазарна икономика. В условията на планирана
икономика личността е ограничена във възможността да оперира свободно със
собствеността си (която практически липсва), с труда и парите си. Всичко това не
извежда пред човека потребности, свързани с управлението и развитието на
посочените по-горе икономически компетенти (собственост, труд, пари), както и не
я мотивира за формиране на основни за икономическите отношения и качества като
отговорност, предприемчивост, деловитост, дисциплинираност и др. В условията на
пазарно стопанство се актуализира икономическото възпитание, което е обект на
специално внимание в страни с установени пазарни отношения, където проблемите
на производството, потреблението и обмена на блага и услуги се осъществяват в
системата на регламентирани отношения и правила. Появяват се важни причини за
извеждането му като нов за нашата педагогика възпитателен проблем.
Най-важната от всички причини са самите деца, защото специалистите
смятат, че икономическите отношения се овладяват в конкретно преживян опит и се
свързват с чувствителността на всеки. Особеното на икономическото възпитание у
нас е, че още в предучилищна възраст се налагат новопоявилите се детски
потребности, провокирани от икономическите отношения при възрастните.
Най-честите и достъпни за осмисляне от децата са отношенията „купувач-
продавач“. Това веднага извежда извода, че децата са наясно, че плащанията се
извършват с пари. Също така те са добре осведомени за източниците на доходи в
семейството, допускаме че са участници в разговори по тези въпроси. Децата
осъзнават връзката „работа-пари“ и условието, че тя реално съществува тогава,
когато човек работи. Децата познават и посочват други източници на доходи в
семейството: влогове от банката, собствен бизнес на родителите.
Привидно днешните деца от ранна възраст вече са запознати с част от
основния икономически механизъм „работа-пари“. Но проблематиката изведнъж се
усложнява и става почти неразбираема за тях, като разсъжденията им опират до
икономическата категория „работа“. Децата смесват. Съдържанието на понятията
работа и труд, нещо което не е диференцирано и в понятната система на много
възрастни.
Към тези условия се отнася и динамично променящата се стойност на парите.
Не са редки случаите, когато родителите изпращат децата си за дребни покупки, за
да си купят лакомства или други стоки. Изследване за проверка доколко децата
осъзнават стойността на парите и могат ли самостоятелно да осъществят
равностойна покупка (проведено през 1993 – 1994 г., на деца от 4 до 7 годишна
2
възраст, от Камелия и Георги Галчеви) показва, че голяма част от децата вече
осъзнават стойността на предложената сума и хипотетично правят реалистични
покупки, най-често лакомства. Не малка част от тях познават различни сфери на
изразходване на парите, за удоволствие, за книжки и играчки, ще ги спестят.
Интересни са разсъжденията на децата, които зад парите виждат не само себе си, но
и възможността да послужат за по-стойностни покупки: „ще ги разделя на
семейството“, „ще ги дам на мама и на татко за храна“.
Не са малко и тези деца, които нямат реалистична представа за стойността на
парите, за което говорят желанията да закупят предмети много над предложената
стойност или не знаят стойността на предложената сума. Между изследваните деца
има и такива, които са овладели способи за пазаруване: „ще попитам продавачката
колко струва“. Има и такива, у които липсва самостоятелност за вземане на
решения дори във въображаем план: „ще дам на мама тя да реши“.
Понятията „богат“ и „беден“ са известни на децата. Богатството те свързват с
много пари, с възможността да се пазарува неограничено и чрез тях да доминираш
над другите. Бедността според децата е невъзможността да си позволиш много неща
поради липса на пари. В интересните детски отговори откриваме разбирането, че
имотното състояние е свързано с определена възраст и възможността да се печелят
пари. Факт е, че децата не свързват богатството с други ценности освен с парите.
На въпроса „Какво ще направиш, ако си богат?“, отговорите на децата
показват неясноти и противоречия. Една трета ще живеят охолно. Голяма част от
децата имат неясни обяснения, фантазни желания или не знаят. Действия в помощ
на други хора предвиждат малка част от тях.
Направеният анализ, без да се изчерпват всички икономически отношения на
възрастните, които имат отражение в детското съзнание, извежда нуждата от
начално икономическо възпитание на детето.
Икономическо възпитание на детето
Икономическото възпитание е процес за запознаване на децата с достъпни
знания за икономическите категории и отношение в обществото и формиране на
потребности, мотиви и качества за адекватно поведение в условията на конкретна
икономическа обстановка.
Икономическото възпитание в педагогическия процес на детската градина
може да се впише в системата за запознаване на децата със социалната среда.
Неговото съдържание е част от многообразния свят на възрастните, с който
запознаваме децата. Позитивни резултати от икономическото възпитание са
възможни при целесъобразно съчетаване на всички фактори. Необходимостта
изисква:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансова грамотност на децата от предучилищна възраст

Това е курсова работа, в която са застъпени проблемите в детската градина относно финансовата грамотност на децата в тази възраст...
Изпратен от:
n_e_ll_y
на 2014-04-18
Добавен в:
Курсови работи
по Педагогика
Статистика:
58 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Обща характеристика и специфични особености на формите и методите за обучение на възрастните

26 ное 2006
·
951
·
18
·
2,854
·
212
·
60

Концепцията за непрекъснатото образование се разглежда като ключ към новия век. Тя е тясно свързана с концепцията за учащото общество. Новите цели и задачи, които съвременното общество...
 

Смесените техники и влиянието им върху изразителността на детската рисунка

02 ное 2007
·
353
·
2
·
478
·
210
·
51

Тренинг - за необходимостта от прилагане на смесени техники и значението им за креативноста в детското творчество.
 

Икономическите отношения на възрастните и запознаване на детето с тях

18 яну 2008
·
89
·
6
·
1,986
·
59
·
43

Икономическото възпитание е процес за запознаване на децата с достъпни знания за икономическите категории и отношения в обществото и формиране на потребности, мотиви и качества за адекватно поведение в условията на конкретна икономическа обстановка...
 

Икономическата култура в образователното съдържание за началните класове

24 яну 2008
·
109
·
7
·
1,698
·
73
·
14

Разглежда се икономическата култура като част от културата на обществото. Икономическто знание като основна част на икономическата култура се разглежда в различни учебни програми за началните класове.
 

Общуването с възрастните за социализацията на децата от предучилищна възраст

24 мар 2008
·
481
·
6
·
934
·
369
·
67

Моята цел е да разгледам ролята на общуването с възрастните, за формиране на детската личност от предучилищна възраст и да поставя такива въпроси, като социалния статус на родителите, формите, особеностите и управлението на общуването за приспособяване .
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на тема: Естетика на училищната среда
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тест по Естетика на училищната среда, предназначен за магистри по Управление на образованието. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
27
1
8 мин
18.09.2013
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Тематичен тест за студенти по педагогика върху тематиката - изкуство и възпитание. Всички въпроси имат само един верен отговор-
(Лесен)
45
50
2
1 мин
15.10.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Финансова грамотност на децата от предучилищна възраст

Материал № 1092493, от 18 апр 2014
Свален: 58 пъти
Прегледан: 58 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 2,429
Брой символи: 15,192

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансова грамотност на децата от предучилищна  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
с опит от  32 години
22

Цонка Рабаджийска
преподава по Педагогика
в град Панагюрище
с опит от  20 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения