Големина на текста:
ДРАМАТИЗИРАН ИНТЕРАКТИВЕН УРОК
ТЕМА: ЖАН ДЬО ЛАФОНТЕН – ЧАРОДЕЕЦЪТ НА БАСНЯТА
ВИД НА УРОКА: За нови знания /2 учебни часа/
ЦЕЛИ:
а/ образователни: въвеждане на литературния жанр “басня”, затвърждаване на
знанията; възможностите на баснения тип повествование; работа с понятията
морал, морален урок, поука
б/ възпитателни: обсъждане на темите за добротата, грижата към другия и помощта
с оглед “човека и другите”, връзката със света; за необоснованата амбиция и за
завистта /развитие на речта/
в/ съдържателни: специфика на баснената алегоричност и иносказателност
/алегория, олицетворение, преносно значение, дидактизъм, поука/
СТРУКТУРА:
а/ Подготвителна част:
поздрав и проверка за отсъстващи
домашна работа
подготовка за поставяне на новата тема: “Жан дьо Лафонтен – чародеецът на
баснята” и изписването й на дъската /кратък преамбил на преподавателя за
представяне на гостуващи в часа актьори, драматизирали специално
популярните, свeтовноизвестни басни: “Вълк и агне”, “Лисицата и гроздето”;
ученици от класа паралелно са репетирали “Жабата поискала да стане
колкото вола”, “Гълъбът и мравката”; класът е ангажиран с творчески задачи
предварително: биография и творчески стил на автора, изясняване на
термини и понятия – художествени похвати и изразни средства; рисунки по
сюжета на разиграваните басни и т.н./
актуализиране на знанията и познавателните умения /кореспондиране с
изучаваното в V-и клас; аналогия с хуманистичната естетика на Й. Йовков,
темата за състрадателността в разказа “Серафим”; корелативен жанров
преход: притча – разказ – басня/
б/ Основна част:
методи: беседа, дискусия, обсъждане, лекция, записване на дъската,
демонстрация, интерактивни връзки, самостоятелна изследователска работа,
наблюдение, ръководене, слово на учителя, комбинирани
иновационен стил на преподаване и усвояване на новата информация
съблюдаване принципите на композиционната урочна рамка и идейно-
тематичния анализ на художествена творба
в/ Заключителна част:
практическо приложение на знанията и уменията
обобщения и изводи /за моралните ценности и недъзи; значение на баснята/
възлагане на домашна работа /съчиняване на басня – стр. 86, 91 или отговор на
някой от проблемните въпроси в помощните рубрики на учебника/
ДИФЕРЕНЦИРАНЕ И ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ВРЕМЕ
САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА В УРОКА
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА АКТИВНОСТТА И ЗНАНИЯТА
РАБОТЕН ПЛАН
ТЕМА: ЖАН ДЬО ЛАФОНТЕН – ЧАРОДЕЕЦЪТ НА БАСНЯТА
1. Биография на автора:
“Много по-лесно е да събудиш у някого любов, отколкото да я запазиш.” /из
Безсмъртието на баснописеца” – Жанет Арие/; Преводите на басните в България са
най-вече дело на Атанас Далчев и Александър Муратов.
2. Същност на литературния жанр БАСНЯ:
Кратко епическо произведение /близко до притчата и “бестиарий” – лат. “звяр”
през Средновековието/, в което е разказана кратка поучителна история. Героите в
нея най-често са животни, по-рядко хора, растения, предмети. Чрез тях, на основата
на алегорията на обществените постъпки и отношения, се осмиват човешки
недостатъци. Обикновено се състои от две части — разказ за случка и кратка поука.
Българското наименование идва от старобългарския глагол “байати” /бая,
разказвам/, което я сближава с “баянията”.
3. Специфика на баснята:
художествени похвати и изразни средства – алегория, олицетворение, преносно
значение, дидактизъм, поука; “хаплив, пиперлив, езоповски език”; сатира и ирония;
критика на нравите
4. Пътят на баснята през вековете:
Да кажеш някому истината право в очите не винаги е приятно. Той ще ти се
разсърди, ще се засегне и трудно би могъл да му обясниш, че целта ти е била да се
поучи от грешките си. Още по-лоши биха били последиците за теб, ако обидиш
човек с власт. За това са си давали сметка още хората в древността.
Древна Гърция /600 г.пр.н.е./ – Езоп
Тогава, преди 26 века, на един роб с остър ум, който се казвал Езоп, му хрумнало
да изрича нелицеприятни истини, разказвайки на пръв поглед забавни истории,
герои на които най-често били животни. Така непосредствената прилика с
действителните хора и събития ставала още по-далечна, а истината можела да се
приеме по-безболезнено. Езоповите басни се предавали от уста на уста, учейки
хората как да постъпват в определени житейски ситуации. Едва 200 години, след
като били създадени, басните били записани. Пет века по-късно те били преведени
от старогръцки на латински и се разпространили в целия цивилизован свят.
Рим /15 г. пр. н. е./ – Гай Юлий Федър – Бащата на римската басня
От времето на император Тиберий е творчеството на баснописеца Федър –
авторът, от когото е преписвал басни дори и известният Лафонтен. Федър е роден в
римската провинция Македония някъде около 15 год. преди Христа. Авторите на
"Всемирная история" /том II,стр.663/ са категорични, че Федър е тракиец по
националност. Бил е роб на император Август, но успява да получи свобода. От
около 20 год. след Христа публикува 5 сборника "Езопови басни" в стихове. ДО
ТОГАВА БАСНЯТА НЕ БИЛА ПРЕДСТАВЕНА В РИМСКАТА ЛИТЕРАТУРА като
самостоятелен вид. Федър бил плебейски поет. Неговите басни са насочени против
"силните на деня" - управниците и богатите, угнетяващи обикновените хора. Още
първата му книга започва с известната /макар и от името на Лафонтен/ басня "Вълк
и агне". След излизането на първите 2 тома авторът пострадал заради езика си.
Станал жертва на гонение от страна на Емилий Сеян - префекта на преторианската
гвардия при император Тиберий /14 - 37 год./. В следващите си книги Федър е вече
по-въздържан. "Публично да възразиш е престъпление за плебея..." – казва той.
Общо Федър написал 134 басни, но далеч не всички са се запазили. Той считал за
своя заслуга краткостта, но пък другите го упреквали, че неговата краткост води до
прекалена неяснота. Имал добро мнение за себе си като автор, но бил игнориран от
тогавашните литературни върхове. Например, около 40-та година Сенека още
нарича баснята "вид, който не е описан от римските дарби". В късната античност
басните на Федър, преразказани в проза, влезли в състава на сборника "Ромул",
който много векове служел за школско обучение. Истинският Федър станал широко
известен едва в края на ХVI век. Много басни на Федър били използвани от
Лафонтен и Крилов - най- известните баснописци от по-ново време.
Индия /200 г.пр.н.е./ – Вишнушарман “Панчатантра”
Панчатантра е санскритски сборник от поучителни истории. Най-вероятно
историите в нея са донякъде преразкази от будистски текстове. Предполага се, че
творбата е написана от Вишнушарман около 200 г.пр.н.е. Първоначално е
замислена като ръководство за висшестоящи, учейки ги как да водят политика чрез
басни с животни. Разказите са написани най-вече под стихотворна форма. Книгата
се състои от пет подкниги /откъдето идва и наименованието й: “panch” — пет,
“таnтrа” книга, ето защо се нарича още „Древноиндийското петокнижие“/:
Разединение на приятели, Печелене на приятели, За гарваните и кукумявките,
Загуба на придобитото, Безразсъдни постъпки
Откъси:
Парите при пари отиват,
тъй както слонът търси слон.
Бедняка, осъмнал на пазара,
събужда само своя стон.
...
От словото се ражда слово,
а името - от имена.
Така и зърното отново,
се ражда от зърна.
Макар и вкъщи да са се родили,
вреда ни носят мишките, и страх.
Към котките оставаме ний мили,
защото полза имаме от тях.
Наука, кон, жена, сребро,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
Chaos_ написа на 02 дек 2010 ОТГОВОРИ
ученик на 15 години от Добрич , ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"
Съгласен! :Р
vivkata96 написа на 21 яну 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 14 години от Враца , СОУ "Христо Ботев"
еи перф саит4е :Д:Д:Д
 
Подобни материали
 

Лицемерие и лековерие в "Тартюф"


Литературноинтерпретативно съчинение, засягащо основните проблеми, заложени в произведението на Молиер - "Тартюф", а именно заблудите и лековерието, дали почва за развитие на лицемерието,скрито под маската на добродетелта.
 

Жан дьо Лафонетен


Това е учебен материал, проследяващ живота и творчеството на един от най-добрите френски писатели и баснописци....
 

Комедията "Тартюф" образец на Класицизма

10 окт 2008
·
502
·
2
·
227
·
728
·
131
·
2

ЛИС-а е по комедията "Тартюф" на Молиер и представя осбенностите на епохата заложени в творбата.
 

“Дон Кихот и Хамлет - в битка срещу злото”

17 май 2008
·
171
·
7
·
1,480
·
221
·
15
·
1

Когато трябва да направим съпоставка на двама и повече герои трябва да имаме предвид произведенията, в които са действащи лица, техните автори, както и епохата която отразяват. От значение са чувствата и мислите на героите, техните действия и подбудите...
 

Символизъм

30 мар 2008
·
349
·
17
·
4,024
·
176
·
55

“Символ” – от стгр. глагол, хвърлям заедно, събирам, свързвам и разбирам, схващам, т.е. става въпр. за многозначността на символа, к.означава “свързване, събиране” на различните неща, означаващи...
 
Онлайн тестове по Западноевропейска литература
Тест по Западноевропейска литература
изпитен тест по Западноевропейска литература за Ученици от 10 клас
Тестът съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Цели проверка на социокултурните и литературни компетентности върху „Дядо Горио”, Оноре дьо Балзак и др...
(Лесен)
22
32
1
4 мин
16.10.2013
Тест по западноевропейска литература над "Франкенщайн" от Мери Шели
любознателен тест по Западноевропейска литература за Студенти от 1 курс
Този тест ще ви помогне да разберете до каква степен сте усвоили емблематичната творба на Мери Шели. Книгата се изучава по западноевропейска литература в български университети, но също е четена и от милиони други хора по света. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
3
1
1 мин
27.08.2013
» виж всички онлайн тестове по западноевропейска литература

Драматизиран интерактивен урок върху Лафонтен

Материал № 107841, от 09 мар 2008
Свален: 292 пъти
Прегледан: 786 пъти
Качен от:
Предмет: Западноевропейска литература, Литература
Тип: Общ материал
Брой страници: 6
Брой думи: 1,288
Брой символи: 10,416

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Драматизиран интерактивен урок върху Лафонтен"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения