Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
Първа глава
АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КАТО ОБЕКТ
НА ФИРМЕНО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
1. Стратегически анализ на структурата на инвестициите
Разнообразяването и динамиката на икономическата среда постепенно предизвиква
все по-сериозна потребност от пригаждане на фирмата към промените. Това, от своя
страна, налага промени във вътрешния живот на фирмата, като се търсят нови пазари за
традиционните изделия, технологии и оборудване за производството на нови изделия,
въвеждат се нови продукти и т.н.
Конкурентната среда изважда фирмата от нейната изостаналост и рутина. Тя
предизвиква фирмата често да променя продукти, технологии, географско присъствие,
организация на управлението, понякога дори формата на собственост и др. Действията
по адаптирането могат да се предприемат като отговор на нещо, което другите вече са
направили или с цел да се изпреварят другите. И в двата случая действията по
адаптирането се реализират чрез бизнеспроекти.
Според специалистите по стратегическо управление чрез бизнеспроектите фирмата
може да заема нови благоприятни позиции на интересуващите я пазари. За
финансистите това е инвестиция, от която се очаква ефективност, или инвестиция,
която е “пожертвана за общо благо”
1
.
Инвестиционната дейност е компонент на стопанското ежедневие на деловите среди.
Както големите капиталови дружества, така и едноличните търговци непрекъснато
подлагат на преценки външните конкурентни колебания и търсят в своите представи
най-перспективната сфера за вложение на капитали свои и/или привлечени
2
.
Инвестициите изпълняват важни функции във всяка стопанска система. Те са един от
фундаментите, на които се крепи икономическото равновесие и се осъществява реално
развитие. Дългият експлоатационен цикъл на инвестиционните обекти нанася
съществен отпечатък върху цялостния облик на производствения процес, а
проектираната икономическа ефективност на програмите за капиталовложения
предопределя финансовия и стопански приоритет както на отделната фирма, така и на
обществото. В този смисъл инвестициите са своеобразна връзка между настоящето и
бъдещето – от финансовите възможности зависи колко средства могат да се заделят за
натрупване, а бъдещото състояние на икономиката в значителна степен е продукт на
предшестващата инвестиционна дейност
3
.
Джон Мейнард Кейнс разглежда инвестициите като динамичен фактор за растеж.
Той критикува класическата школа и нейните последователи, че са се интересували
само за едно проявление на инвестициите, че те пораждат производствената сила, че те
са разгледали инвестициите само от страната на предлагането и са пренебрегвали
търсенето, което поражда доходи, а доходите водят до увеличението на покупателната
сила
4
.
Според Кейнс опитът показва своите разсъждения, че трябва да има равенство между
увеличението на производствената сила и увеличението в покупателната сила, които са
резултата от вложени инвестиции. Той потвърди, че ако увеличението в доходите,
които водят до увеличение на покупателната сила, не може да приеме увеличението в
производствената сила, това ще води до пораждане на икономически кризи и тяхното
задълбочаване. Този процес налага правителствата да вземат мерки чрез финансовата и
паричната политика да регулират пропорциите между пазарното търсене и пазарното
предлагане.За да могат инвестициите да бъдат обект по стратегическо управление, то те
трябва да се определят. Съществуват различни виждания за тяхната същност.
Инвестициите са единно явление, което е в състояние да приеме множество и сложни
форми
5
.
Инвестиция е всяко средство, с което могат да се разпределят активи с очакването, че
те или ще се запазят или ще доведат до нарастването на стойността и ще създадат
положителна възвръщаемост
6
.
Инвестициите са основният ресурс на инвестиционния процес. В най-общ смисъл те
представляват процес на влагане на средства за създаване, придобиване и обновяване
на основните активи.
Инвестициите са вид дейност, която се състои в използване на ресурсите на фирмата
за поддържане или за увеличаване на нейния запас от физически капитали.
Инвестициите са един от съществените фактори на развитието на фирмата и на
икономиката като цяло. Тяхната роля непрекъснато се увеличава и е тясно свързана с
развитието на науката и техниката.
Инвестиция е всяко изразходване на парични средства, от което се очаква
рентабилност под формата на бъдещи постъпления.
Кейнс подчертава, че инвестициите включват нарастване на оборудване, независимо
дали то се състои от постоянен, оборотен или ликвиден капитал. Бом Баверк определя
инвестициите като елемент на производствен цикъл. Тяхната продължителност е
свързана с нормата на лихвата и се влияе от икономическите фактори за сегашните
пари в сравнение с очакваните пари
7
При основаването на едно предприятие капиталът му е предимно под формата на
ликвидни средства, съсредоточени в касовата наличност или авоари в банки и кредитни
институции. Преди започването на производствения процес се използват за набавянето
на суровини, материали, машини и др. Превръщането на ликвидните средства в други
имущества на предприятието е инвестиция в широкия смисъл на понятието
8
.
Инвестиция е и актът на влагане на паричните ресурси във финансови активи, а
именно – купуването на акции или облигации. В този случай прехвърлянето от банкова
сметка към ценни книжа просто превръща една форма на спестявания в друга
9
.
Впрочем, инвестирането като важен елемент на стопанския процес, може да се
третира в различни аспекти, а именно
10
:
? в най-широк смисъл, като влагане на парични, респ. ликвидни средства във
всичко, което ще съдейства за бъдещото им нарастване, т.е. за реализирането на
определен доход;
? в по-тесен смисъл, като влагане на парични, респ. ликвидни средства в
дълготрайни, краткотрайни, финансови и други активи;
? в най-тесен смисъл – влагане на парични или ликвидни средства в дълготрайни
активи или имущества.
Инвестирането и инвестициите биха могли да се разграничат на:
а) инвестиции за разширяване на производството или дейността, за създаване на
нови активи, на веществени елементи на капитала, на работен капитал или просто за
увеличаване на капацитета на производството, респективно на дейността;
б) инвестиции за обновяване на производството (дейността) и адаптирането му/й
към изискванията на ноу-хау и пазара;
в) инвестиране за осъществяване на нововъведения или иновации, “чрез които на
ресурсите се придават нови способности да правят богатство”;
г) инвестиции за възстановяване на основен капитал;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на инвестициите като обект на фирмено стратегическо управление

Разнообразяването и динамиката на икономическата среда постепенно предизвиква все по-сериозна потребност от пригаждане на фирмата към промените.
Изпратен от:
AniDimitrova
на 2008-03-05
Добавен в:
Анализи
по Икономика
Статистика:
927 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Изследване на избрана стратегия на Хедж Фонд
добавена от hristovadidi 07.07.2018
0
7
"Диагностика и анализ на пазарната среда"
добавена от tanyshka82 16.10.2014
0
13
Реферат на тема Кризисен мениджмънт и ролята му за развитие на бизнеса
добавена от dorik33 19.09.2014
0
11
Анализ на българска реклама
добавена от nikoll987 30.04.2018
1
10
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЛЕСТИНА минимум 15 страници помощ!!!!
добавена от yuzlem.yumer 10.03.2015
1
4
Подобни материали
 

Проект за цветарски магазин

20 юни 2009
·
378
·
4
·
454
·
1,114
·
47
·
3

За отваряне на цветарски магазин има няколко задължителни неща,които трябва да се постигнат...
 

Управление на човешките ресурси

23 окт 2011
·
78
·
4
·
1,158
·
238
·
8

Курсова работа - решен казус по управление на човешките ресурси, използвана във ВИНС Варна...
 

Методи на ценообразуване

17 яну 2012
·
74
·
4
·
794
·
139
·
39

В пазарните условия няма пряка връзка между индивидуалните разходи на доставчика и фактическата цена, на която той продава стоката. Изключение са случаите, когато фирмата трябва да определи долна граница на цената или прави ...
 

Основи на управлението

19 ное 2008
·
107
·
10
·
1,921
·
152
·
9

Съответното изследване е необходимо,за да се вникне в нуждата и ползата от този вид дейност,за да се подчертае актуалния елемент при изясняване на проблема,възникнал в изследваното предприятие и важната роля на мениджъра в организацията...
 

Доклад за извършена оценка на риска

15 окт 2009
·
149
·
5
·
731
·
298
·
41

Извършена е оценка на риска на работното място за УДВГД Пловдив...
 
Онлайн тестове по Икономика
Контролен тест по икономика за студенти
междинен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Контролен тест (междинен) от 10 въпроса по дисциплината, всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти.
(Лесен)
10
47
1
04.10.2016
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(За отличници)
10
2
1
5 мин
11.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Анализ на инвестициите като обект на фирмено стратегическо управление

Материал № 105577, от 05 мар 2008
Свален: 927 пъти
Прегледан: 364 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 64
Брой думи: 10,307
Брой символи: 95,604

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на инвестициите като обект на фирмено ст ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
8

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 223 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
и оценка на риска при инвестиционни проекти стратегическо управление икономически на дейността на предприятието на основата на пазарното търсене и поведението на потреб na dinamikata na obshtiq dohodsredno na lice v bulgariq предмет и метод на икономическия икономически на дейността на предприятието на основата на пазарното търсене и поведението на потреб участници в инвестиционния процес на качеството кейнс глава 24 приложение на логистиката в строителното предприятие модели за стратегическо управление и стратегически на предприятието концентрична бюджетно управление мениджърски теории за фирмата и управление на финансите на предприятието и оценка на бизнес средата и избор на фирмена стратегия на инвестиционния риск ситуационен на голям търговски обект стратегически на рентабилността