Големина на текста:
ГРАЖДАНСКО ПРАВО – ОБЩА ЧАСТ
Лектор – доц.д-р ИВАН РУСЧЕВ
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР
01.09.2006 год.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
-Стария класически учебник е този на Таджер, но
законодателството е променено и структурата му, така че не
става.
-Другия учебник е на М.Павлова.
Идеята на тази дисциплина е да бъдат извадени пред скоби някои основни
понятия от общата теория на правото.
Тази дисциплина е по-скоро частно гражданско право.
Първата част от материята обхваща обективното гражданско право, а втората –
гражданско-правните отношения.
Дисциплината обхваща всички клонове на частното гражданско право.
Нашето законодателство няма граждански кодекс и по всяка вероятност няма и
да има, за разлика от почти всички европейски държави. Така че,по необходимост общите
норми ще бъдат извличани от отделни норми. В случая Закона за задълженията и
договорите /ЗЗД/ съдържа в общата си част много от общите норми на гражданското
право.
Гражданското право е де факто частно право и се разглежда като предмет на
регулативната функция на държавата върху частно-правните отношения.
Обективното право се дели най-общо на публично и частно право, което
деление трябва да бъде възприето, за да намерим мястото на самото гражданско право
днес.
Традиционното понятие за право въобще – това е съвкупността от правни
норми, уреждащи определени отношения. В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО това са
отношенията между граждански лица, т.е. норми, уреждащи отделни субективни права.
Нормите, които уреждат едно субективно право наричаме институт – договор, брак, развод
и т.н. Тези институти, групирани по няколко формират клоновете на правото. ГП е такъв
един клон, който изучава общите белези на гражд.правоотношение въобще, общите
правила за юридически лица, а конкретните видове правоотношения и лица примерно ще
ни занимават в Търговското право, Облигационното право, Финансово право и т.н. От
друга страна онази част от правото – частното, това са правни норми които уреждат
правоотношенията между равнопоставени лица. Първо ниво на деление обособява няколко
отрасъла. Като първи най-общ отрасъл е самото ГП. Първоначално е съществувало само
то. Впоследствие се обособява ТРУДОВОТО ПРАВО, което се занимава със специфични
отношения във връзка с престирането на жив труд, на работна сила, което става било по
силата на трудов договор, било от служебно правоотношение. Връзката между ТП и ГП се
наблюдава например в чл.258 от ЗЗД. В този случай един такъв договор за изработка има
за предмет резултат, а трудовия договор има за предмет работна сила.
Другият отрасъл на частното право е МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО
ПРАВО. Той преповтаря гражданското право, само че има някакъв международен елемент.
Напр.брак между българин и рускиня; или наследство от Америка; или непозволено
увреждане от чуждо лице на територията на РБ или обратно и т.н. Тук нормите най-общо
биват две категории: стълкновителни /колизионни/ - кои са приложимите правила, от чие
законодателство в зависимост от обстоятелствата при възникване на гражданско-правните
отношения. В същото време има уеднаквени международни правила.
Четвъртият отрасъл, за който се твърди, че е такъв от Частното право е
ТЪРГОВСКОТО ПРАВО, което урежда отношенията между търговци или между търговец
и нетърговец. Най-общо се приема, че то представлява вид специално гражданско право за
търговци. У нас то се аргументира и с наличието на Търговски закон – модернизиран и
доста добре работещ с Гражданското право, което води до тезата за дуализъм на частното
правото. Търговското право само по себе си не може да намери приложение без
гражданското законодателство. Затова и в ТЗ се казва, че за неуредените в този закон
отношения се прилагат от общите правила на Гражданското право. Ето защо много от
специалистите причисляват Търговското право към Гражданското право.
Частното гражданско право се дели на отрасли – ГП, Трудово право, МЧП,
Търговско право. Самото ГП се дели на клонове:
? Облигационно право – обща и особена част.
? Вещно право – изучава няколко вида вещни права, тяхната защита,
фактически действия върху вещта, способите за придобиване на вещни
права, актовете, с които се придобива собствеността и т.н.
? Семейно право – включва най-общо брака, неговото възникване и
прекратяване, осиновяване, отношения родители-деца и т.н.
? Наследствено право – урежда отношенията във връзка с наследяването,
откриването на наследство, завет, завещание, делба, спорове с такива
имущества и т.н.
? Авторско право – правен режим на интелектуалната собственост.
Първото разграничение между Частното и Публичното право е – чий интерес
се защитава с дадените правни норми – конкретни частни интереси или тези на държавата.
Другото разграничение е правомощията на страните във възникналото
правоотношение, с какво качество е натоварен субекта.
Има публично-правни норми, които защитават интересите на частните лица –
напр.процесуалните норми, които да гарантират правата и интересите на страните в
процеса. Частно-правни норми също защитават публичния интерес – например нормата,
която определя границата на пълнолетие. Освен това не винаги е вярно, че когато страна в
процеса е публично-правен субект това е публично-правно отношение. От друга страна не
винаги частните правоотношения съставляват израз на равнопоставеност на страните
(напр.дете-родител или работодател-служител). Така че, очевидно не е важно кой участва в
правоотношението, а в какво качество участва.
Гражданското право като вид субективно право – призната и гарантирана от
закона възможност на едно лице да иска определено поведение или резултат от другата
страна, или да има определено поведение – да владее, да се разпорежда....
Обективната форма съдържа определен юридически факт. От този юридически
факт възникват определени правоотношения.
Гражданското право като вид наука – клон на човешкото познание с предмет
на изучаване гражданско-правните норми, тяхното категоризиране и т.н. Една малка част
от тази наука заема учебната дисциплина Гражданско право – Обща част – основни
понятия, подбрани теми с методическо значение....
Фаденхехт – учебник по ГП, първата част е писал от затвора.
Проф. Павлова
Проф. Джеров – не го препоръчваме
Георги Стефанов
Системата на бълг.вещно право – проф. П.Венедиков
Георги Боянов
От наследственото право – Тасев, Систем. На наслед.право – Венедиков
От сем.право – Лиляна Ненова
Облиг. Право – Иван Апостолов, проф. Калайджиев
Принципи на ГП .
Ръководни начала за регулиране на гражданските правоотношения. 2 тези за
правната същност на принципа

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Гражданско право – обща част

Първата част от материята обхваща обективното гражданско право, а втората – гражданско-правните отношения. Дисциплината обхваща всички клонове на частното гражданско право...
Изпратен от:
Кристина
на 2013-09-23
Добавен в:
Лекции
по Гражданско право
Статистика:
94 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лекции по гражданско право

07 юни 2009
·
430
·
61
·
25,489
·
2

Използвани са в ЮЗУ - Благоевград - успешно, като се има предвид преподавателя. Успех на всички...
 

Гражданско право

14 май 2009
·
70
·
12
·
1,187
·
58

Понятие. Защита в полза на правоимация и санкция спрямо правонарушителя. Ищец и ответник. Две проявни форми. Три основни способа – исков, изпълнителен и обезпечителен процес...
 

Гражданско право

08 юни 2009
·
268
·
9
·
3,068
·
232
·
1

Пищови по гражданско право предназначено за студенти от втори курс - право...
 

Лекции по гражданско право

24 авг 2009
·
149
·
23
·
3,688
·
1

Държавата е особен субект на гражданското право. Различава се от другите субекти, защото притежава политическа власт, регулира правния режим както намери за добре, приема всякакви законодателни актове. Другите...
 

Гражданско право

08 ное 2009
·
250
·
79
·
13,322
·
2

Гражданското право е самостоятелен правен отрасъл и като такъв той се характеризира със свой предмет и метод на правно регулиране...
 
Онлайн тестове по Гражданско право
Тест по Гражданско право на проф. И. Русчев за 2-ри курс
ЕПИ тест по Гражданско право за Студенти от 2 курс
Тест за подготовка по Гражданско право при професор Иван Русчев. Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Труден)
24
86
1
3 мин
27.07.2018
Тест по Гражданско право за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Гражданско право за Студенти от 2 курс
Тест по гражданско право, които съдържа 13 въпроса. Някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
77
1
1 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по гражданско право

Гражданско право – обща част

Материал № 1022225, от 23 сеп 2013
Свален: 94 пъти
Прегледан: 202 пъти
Предмет: Гражданско право
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,330
Брой символи: 8,210

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Гражданско право – обща част"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала