Големина на текста:
РАВЕНСТВА, ВЗАИМОВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ
СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ, МЕЖДУ ПАРАГРАФИ, МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ
СМЕТКИ И ПАРАГРАФИ В ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
РАВЕНСТВА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ
ДО на сметка 4500 = КО на сметка 4500;
КС на сметка 4230 = ДС на сметка 6047;
ДО на сметка 6504 = КО на сметка 6504;
ДО на сметка 6506 = КО на сметка 6506;
ДО на сметка 6508 = КО на сметка 6508;
ДО на сметка 7501 = КО на сметка 7501;
КС на сметка 7598 в гр. “Бюджети” = ДС на сметка 7598 в гр. “ИБСФ”;
Сумата от КС на сметки 7595, 7596, 7597, 7598 = ДС на сметка 7599 = КС на сметка
7511 “минус” Получената субсидия от ЦБ (извлечението на МФ).
РАВЕНСТВА МЕЖДУ ПАРАГРАФИ
Сумата, отчетена по параграфа = Сумата, отчетена по подпараграфите на
съответния параграф;
Подпараграф 61-09 (+) = Подпараграф 61-09 (-) = 0;
Подпараграф 66-01 (-) = Подпараграф 66-02 (+);
Подпараграф 69-08 (-) в ИБСФ-3 = § 69-05 + § 69-06 + § 69-07 в ИБСФ-3;
Подпараграф 69-08 (+) от Б-3 = Подпараграф 69-08 (-) от ИБСФ;
Подпараграфи 69-05 +69-06 + 69-07 + 69-08 = 69-09 (-) от Б-3.
РАВЕНСТВА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ И ПАРАГРАФИ
ДО на сметка 4511 се включва и отчита заедно със стойността на актива или
услугата по съответния разходен параграф;
КО на сметка 4511 се включва и отчита заедно със стойността на получените
приходи към съответния приходен параграф;
ДС на сметка 4511 (данък върху покупките) подлежи на възстановяване и се отчита
по разходен § 10-40 (-);
КС на сметка 4511 (данък върху продажбите) подлежи на внасяне в данъчното
подразделение и се отчита по приходен § 37-01 (-) при внасяне в НАП;
ДС на сметка 4512 = § 37-02 (-);
Сметка 5016 = § 95-10 (-);
Сметка 5011 = § 95-11 (-);
Сметка 5012 = § 95-12 (-);
КС на сметките от група 74 (без сметките за дарения и помощи в натура) = § 45-00
и/или § 46-00
ДС на сметка 6441 и сметка 6442 = разходен § 43-01;
ДС на сметка 6445 и сметка 6446 = разходен § 55-01;
ДС на сметка 6451 и сметка 6452 = разходен § 45-00;
ДС на сметка 7500 = § 66-01 (-);
КС на сметка 7500 = § 66-02 (+);
КС на сметка 7511 = § 31-10;
КС на сметка 7522 и/или 7544 = § 61-01 (+);
ДС на сметка 7522 и/или 7544 = § 61-02 (-);
КС на сметки 7522, 7529, 7549 = § 62-01 (+) и § 64-01(+);
ДС на сметки 7522, 7529, 7549 = § 62-02 (-) и § 64-01(-);
КС на сметка 7595 = § 69-05;
КС на сметка 7596 = § 69-06;
КС на сметка 7597 = § 69-07;
КС на сметка 7598 = § 69-08;
ДС на сметка 7599 = § 69-09 (-);
Салдата на сметките от подгрупи 991, 992 = справката за просрочените вземания и
задължения в ОКИБ и ИБСФ;
Разликата между салдата на сметки 7801 и 7802
при преоценка на валутните наличности = § 95-14 (+/-)
ВЗАИМОВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПАРАГРАФИ И СМЕТКИ
І. П р и х о д и
§ 24-01 със сметка 7179;
§ 24-04 със сметки 7110, 7113, 7114;
§ 24-05 със сметки 7121, 7122;
§ 24-06 със сметка 7123;
§ 24-07 със сметки 7177, 7178;
§ 24-08 със сметки 7251, 7252;
§ 24-09 със сметки 7251, 7252;
§ 24-10 със сметките от подгрупа 722;
§ 24-12 със сметка 7220;
§ 24-13 със сметки 7211, 7212;
§ 24-15 със сметки от 7215 до 7219;
§ 24-18 със сметки 7251, 7252;
§ 24-19 със сметките от подгрупа 729
§ 25-01 със сметка 7051;
§ 26-00 със сметка 7051;
§ 27-00 със сметка 7051;
§ 28-02 със сметка 7090, 7198, 7277, редуцирани с несъбраните лихви;
§ 36-01(+/-) със сметки 7391, 7392 (разликата между дебитно и кредитно салдо);
§ 36-11 със сметка 7191;
§ 36-12 със сметка 7192;
§ 36-19 със сметка 7199;
§ 37-01 със сметка 4511;
§ 37-02 със сметка 4512;
§ 40-21 със сметки 7144;
§ 40-22 със сметка 7143;
§ 40-23 със сметка 7144;
§ 40-24 със сметка 7145;
§ 40-25 със сметка 7146;
§ 40-26 със сметките от подгрупа 713;
§ 40-29 със сметка 7149;
§ 40-30 със сметка 7140;
§ 40-40 със сметка 7131;
§ 40- 71 със сметка 7151;
§ 40-72 със сметки 7113 и 7115;
§ 41- 00 със сметка 7124;
§ 42-00 със сметка 7041;
§ 45-01 със сметка 7411 и съответна част на кредитния оборот на задбалансова
сметка 9201;
§ 45-03 със сметка 7412 и съответна част от кредитния оборот на задбалансова
сметка 9201;
§ 46-10 със сметка 7481 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-20 със сметка 7482 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-30 със сметка 7471 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-40 със сметка 7472 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-50 със сметка 7481 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-60 със сметка 7482 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-70 със сметка 7491 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-80 със сметка 7492 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
ІІ. Р а з х о д и
§ 01-01 със сметка 6042;
§ 01-02 със сметка 6041;
§ 01-03 със сметка 6042;
§ 01-08 със сметка 6042;
§ 01-09 със сметките от подгрупа 604 ;
§ 02-01 със сметка 6043;
§ 02-02 със сметка 6044;
§ 02-05 със сметките от подгрупа 604;
§ 02-08 със сметките от подгрупа 604;
§ 02-09 със сметките от подгрупа 604;
§ 05-51 със сметки 6051, 7595, 4555;
§ 05-52 със сметки 6051, 7595, 4555;
§ 05-60 със сметка 6052;
§ 05-80 със сметка 6055;
§ 05-90 със сметка 6058;
§ 06-00 със сметка 6059;
§ 08-00 със сметка 6056;
§ 10-11 със сметки 6012, 3022;
§ 10-12 със сметки 6443, 6013, 3023;
§ 10-13 със сметки 6015, 3025;
§ 10-14 със сметки 6014, 6019, 6025, 6029, 6079, 3024, 9904;
§ 10-15 със сметки 6011, 6016, 6017, 6018, 6019, 3021, 3026, 3028, 3029;
§ 10-16 със сметки 6010, 3020;
§ 10-20 със сметки 6022, 6023, 6026, 6027, 6028, 6029, 6071, 6072, 6073, 6074;
§ 10-30 със сметки 6016, 6018, 6021;
§ 10-40 със сметки 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 4511, 4513, 4519, 4544, 4548, 4549;
§ 10-51 със сметка 6093;
§ 10-52 със сметка 6094 - кратКО срочни КО мандировки;
§ 10-53 със сметка 6094 - дългосрочни КО мандировки;
§ 10-62 със сметка 6203;
§ 10-63 със сметки 6067, 6201;
§ 10-69 със сметки 6201, 6209;
§ 10-91 със сметки 6028, 6029;
§ 10-92 със сметки 6095, 6096, 6291;
§ 10-98 със сметки 6098, 6099;
§ 22-20 със сметка 6220;
§ 22-21 със сметка 6221;
§ 22-24 със сметки 6224; 6241;
§ 25-00 със сметка 6225;
§ 26-00 със сметка 6226;
§ 27-00 със сметка 6227;
§ 28-00 със сметка 6229;
§ 29-00 със сметка 6229;
§ 29-91 със сметки 6224, 6241, 6271, 6291;
§ 29-92 със сметки 6225, 6229, 6242, 6272, 6292;
§ 39-00 със сметка 6430;
§ 40-00 със сметки 6411, 6412, 4241, 4243;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Счетоводни сметки и параграфи

Равенства, взаимовръзки и зависимости между счетоводни сметки, между параграфи, между счетоводни сметки и параграфи в годишния финансов отчет...
Изпратен от:
Васил Йовчев
на 2013-07-27
Добавен в:
Общи материали
по Счетоводство
Статистика:
131 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ

13 окт 2009
·
500
·
12
·
1,328
·
441
·
38
·
1

Според Закона за счетоводството към 31 декември, предприятията съставят годишен финансов отчет, който трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци...
 

Годишен счетоводен отчет- приложение

08 дек 2006
·
1,963
·
4
·
921
·
121
·
24
·
4

Той е предназначен за задоволяване на потребностите на външните потребители-акционери,заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи и други, както и за разработване на и оповестяване на счетоводната политика.
 

Институт на дипломираните експерт - счетоводители

30 окт 2008
·
137
·
21
·
4,914
·
136
·
15

Официално независимият финансов контрол в България е възникнал през 1931 г. , и съществувал до 1948 г. в лицето на институцията на заклетите експерт счетоводители.
 

Годишен счетоводен отчет на предприятието

13 ное 2008
·
204
·
2
·
324
·
19

Годишен счетоводен отчет на предприятието.
 

Годишен финансов отчет

24 ное 2008
·
444
·
3
·
443
·
250
·
68

Годишното периодично отчитане (годишен финансов отчет) има за цел да осигури достоверна информация за външни потребители – акционери, съдружници, заемодатели, клиенти, доставчици, инвеститори, държавни органи, персонал и всички...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводство за неикономисти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Общи въпроси по счетоводство - материални активи, баланс на сметки, счетоводни регистри, амортизация на активи. Въпросите са от затворен тип, изискващи един верен отговор.
(Лесен)
45
87
1
7 мин
03.10.2014
Тест по счетоводство
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 5 курс
Тест по счетоводство за магистри. Всички отговори имат само един верен отговор.
(Труден)
26
95
1
2 мин
16.10.2013
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Счетоводни сметки и параграфи

Материал № 1016248, от 27 юли 2013
Свален: 131 пъти
Прегледан: 387 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 5
Брой думи: 1,648
Брой символи: 6,656

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Счетоводни сметки и параграфи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
209

Данаил Дамянов
преподава по Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1 987 255

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения