Големина на текста:
РАВЕНСТВА, ВЗАИМОВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ
СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ, МЕЖДУ ПАРАГРАФИ, МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ
СМЕТКИ И ПАРАГРАФИ В ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
РАВЕНСТВА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ
ДО на сметка 4500 = КО на сметка 4500;
КС на сметка 4230 = ДС на сметка 6047;
ДО на сметка 6504 = КО на сметка 6504;
ДО на сметка 6506 = КО на сметка 6506;
ДО на сметка 6508 = КО на сметка 6508;
ДО на сметка 7501 = КО на сметка 7501;
КС на сметка 7598 в гр. “Бюджети” = ДС на сметка 7598 в гр. “ИБСФ”;
Сумата от КС на сметки 7595, 7596, 7597, 7598 = ДС на сметка 7599 = КС на сметка
7511 “минус” Получената субсидия от ЦБ (извлечението на МФ).
РАВЕНСТВА МЕЖДУ ПАРАГРАФИ
Сумата, отчетена по параграфа = Сумата, отчетена по подпараграфите на
съответния параграф;
Подпараграф 61-09 (+) = Подпараграф 61-09 (-) = 0;
Подпараграф 66-01 (-) = Подпараграф 66-02 (+);
Подпараграф 69-08 (-) в ИБСФ-3 = § 69-05 + § 69-06 + § 69-07 в ИБСФ-3;
Подпараграф 69-08 (+) от Б-3 = Подпараграф 69-08 (-) от ИБСФ;
Подпараграфи 69-05 +69-06 + 69-07 + 69-08 = 69-09 (-) от Б-3.
РАВЕНСТВА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ И ПАРАГРАФИ
ДО на сметка 4511 се включва и отчита заедно със стойността на актива или
услугата по съответния разходен параграф;
КО на сметка 4511 се включва и отчита заедно със стойността на получените
приходи към съответния приходен параграф;
ДС на сметка 4511 (данък върху покупките) подлежи на възстановяване и се отчита
по разходен § 10-40 (-);
КС на сметка 4511 (данък върху продажбите) подлежи на внасяне в данъчното
подразделение и се отчита по приходен § 37-01 (-) при внасяне в НАП;
ДС на сметка 4512 = § 37-02 (-);
Сметка 5016 = § 95-10 (-);
Сметка 5011 = § 95-11 (-);
Сметка 5012 = § 95-12 (-);
КС на сметките от група 74 (без сметките за дарения и помощи в натура) = § 45-00
и/или § 46-00
ДС на сметка 6441 и сметка 6442 = разходен § 43-01;
ДС на сметка 6445 и сметка 6446 = разходен § 55-01;
ДС на сметка 6451 и сметка 6452 = разходен § 45-00;
ДС на сметка 7500 = § 66-01 (-);
КС на сметка 7500 = § 66-02 (+);
КС на сметка 7511 = § 31-10;
КС на сметка 7522 и/или 7544 = § 61-01 (+);
ДС на сметка 7522 и/или 7544 = § 61-02 (-);
КС на сметки 7522, 7529, 7549 = § 62-01 (+) и § 64-01(+);
ДС на сметки 7522, 7529, 7549 = § 62-02 (-) и § 64-01(-);
КС на сметка 7595 = § 69-05;
КС на сметка 7596 = § 69-06;
КС на сметка 7597 = § 69-07;
КС на сметка 7598 = § 69-08;
ДС на сметка 7599 = § 69-09 (-);
Салдата на сметките от подгрупи 991, 992 = справката за просрочените вземания и
задължения в ОКИБ и ИБСФ;
Разликата между салдата на сметки 7801 и 7802
при преоценка на валутните наличности = § 95-14 (+/-)
ВЗАИМОВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПАРАГРАФИ И СМЕТКИ
І. П р и х о д и
§ 24-01 със сметка 7179;
§ 24-04 със сметки 7110, 7113, 7114;
§ 24-05 със сметки 7121, 7122;
§ 24-06 със сметка 7123;
§ 24-07 със сметки 7177, 7178;
§ 24-08 със сметки 7251, 7252;
§ 24-09 със сметки 7251, 7252;
§ 24-10 със сметките от подгрупа 722;
§ 24-12 със сметка 7220;
§ 24-13 със сметки 7211, 7212;
§ 24-15 със сметки от 7215 до 7219;
§ 24-18 със сметки 7251, 7252;
§ 24-19 със сметките от подгрупа 729
§ 25-01 със сметка 7051;
§ 26-00 със сметка 7051;
§ 27-00 със сметка 7051;
§ 28-02 със сметка 7090, 7198, 7277, редуцирани с несъбраните лихви;
§ 36-01(+/-) със сметки 7391, 7392 (разликата между дебитно и кредитно салдо);
§ 36-11 със сметка 7191;
§ 36-12 със сметка 7192;
§ 36-19 със сметка 7199;
§ 37-01 със сметка 4511;
§ 37-02 със сметка 4512;
§ 40-21 със сметки 7144;
§ 40-22 със сметка 7143;
§ 40-23 със сметка 7144;
§ 40-24 със сметка 7145;
§ 40-25 със сметка 7146;
§ 40-26 със сметките от подгрупа 713;
§ 40-29 със сметка 7149;
§ 40-30 със сметка 7140;
§ 40-40 със сметка 7131;
§ 40- 71 със сметка 7151;
§ 40-72 със сметки 7113 и 7115;
§ 41- 00 със сметка 7124;
§ 42-00 със сметка 7041;
§ 45-01 със сметка 7411 и съответна част на кредитния оборот на задбалансова
сметка 9201;
§ 45-03 със сметка 7412 и съответна част от кредитния оборот на задбалансова
сметка 9201;
§ 46-10 със сметка 7481 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-20 със сметка 7482 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-30 със сметка 7471 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-40 със сметка 7472 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-50 със сметка 7481 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-60 със сметка 7482 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-70 със сметка 7491 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
§ 46-80 със сметка 7492 и съответна част от кредитния оборот на сметка 9202;
ІІ. Р а з х о д и
§ 01-01 със сметка 6042;
§ 01-02 със сметка 6041;
§ 01-03 със сметка 6042;
§ 01-08 със сметка 6042;
§ 01-09 със сметките от подгрупа 604 ;
§ 02-01 със сметка 6043;
§ 02-02 със сметка 6044;
§ 02-05 със сметките от подгрупа 604;
§ 02-08 със сметките от подгрупа 604;
§ 02-09 със сметките от подгрупа 604;
§ 05-51 със сметки 6051, 7595, 4555;
§ 05-52 със сметки 6051, 7595, 4555;
§ 05-60 със сметка 6052;
§ 05-80 със сметка 6055;
§ 05-90 със сметка 6058;
§ 06-00 със сметка 6059;
§ 08-00 със сметка 6056;
§ 10-11 със сметки 6012, 3022;
§ 10-12 със сметки 6443, 6013, 3023;
§ 10-13 със сметки 6015, 3025;
§ 10-14 със сметки 6014, 6019, 6025, 6029, 6079, 3024, 9904;
§ 10-15 със сметки 6011, 6016, 6017, 6018, 6019, 3021, 3026, 3028, 3029;
§ 10-16 със сметки 6010, 3020;
§ 10-20 със сметки 6022, 6023, 6026, 6027, 6028, 6029, 6071, 6072, 6073, 6074;
§ 10-30 със сметки 6016, 6018, 6021;
§ 10-40 със сметки 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 4511, 4513, 4519, 4544, 4548, 4549;
§ 10-51 със сметка 6093;
§ 10-52 със сметка 6094 - кратКО срочни КО мандировки;
§ 10-53 със сметка 6094 - дългосрочни КО мандировки;
§ 10-62 със сметка 6203;
§ 10-63 със сметки 6067, 6201;
§ 10-69 със сметки 6201, 6209;
§ 10-91 със сметки 6028, 6029;
§ 10-92 със сметки 6095, 6096, 6291;
§ 10-98 със сметки 6098, 6099;
§ 22-20 със сметка 6220;
§ 22-21 със сметка 6221;
§ 22-24 със сметки 6224; 6241;
§ 25-00 със сметка 6225;
§ 26-00 със сметка 6226;
§ 27-00 със сметка 6227;
§ 28-00 със сметка 6229;
§ 29-00 със сметка 6229;
§ 29-91 със сметки 6224, 6241, 6271, 6291;
§ 29-92 със сметки 6225, 6229, 6242, 6272, 6292;
§ 39-00 със сметка 6430;
§ 40-00 със сметки 6411, 6412, 4241, 4243;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Счетоводни сметки и параграфи

Равенства, взаимовръзки и зависимости между счетоводни сметки, между параграфи, между счетоводни сметки и параграфи в годишния финансов отчет...
Изпратен от:
Васил Йовчев
на 2013-07-27
Добавен в:
Общи материали
по Счетоводство
Статистика:
105 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ

13 окт 2009
·
452
·
12
·
1,328
·
369
·
38
·
1

Според Закона за счетоводството към 31 декември, предприятията съставят годишен финансов отчет, който трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци...
 

Годишен счетоводен отчет- приложение

08 дек 2006
·
1,961
·
4
·
921
·
24
·
4

Той е предназначен за задоволяване на потребностите на външните потребители-акционери,заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи и други, както и за разработване на и оповестяване на счетоводната политика.
 

Институт на дипломираните експерт - счетоводители

30 окт 2008
·
136
·
21
·
4,914
·
133
·
15

Официално независимият финансов контрол в България е възникнал през 1931 г. , и съществувал до 1948 г. в лицето на институцията на заклетите експерт счетоводители.
 

Годишен счетоводен отчет на предприятието

13 ное 2008
·
201
·
2
·
324
·
94
·
19

Годишен счетоводен отчет на предприятието.
 

Годишен финансов отчет

24 ное 2008
·
428
·
3
·
443
·
225
·
68

Годишното периодично отчитане (годишен финансов отчет) има за цел да осигури достоверна информация за външни потребители – акционери, съдружници, заемодатели, клиенти, доставчици, инвеститори, държавни органи, персонал и всички...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса по счетоводство за студенти от 2-ри курс, икономически специалности. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
39
26
1
5 мин
18.08.2014
Тест по счетоводтсво за студенти от 2-ри курс
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изходен тест, който включва въпроси от Обща теория на счетоводството, Счетоводни стандарти, Корпоративно счетоводство, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Лиляна Велчева преподавател
(Труден)
20
49
1
3 мин
15.08.2014
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Счетоводни сметки и параграфи

Материал № 1016248, от 27 юли 2013
Свален: 105 пъти
Прегледан: 245 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 5
Брой думи: 1,648
Брой символи: 6,656

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Счетоводни сметки и параграфи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
123

Данаил Дамянов
преподава по Счетоводство
в град Свищов
с опит от  21 години
520 128

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения