Големина на текста:
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Специалност “ Стопанско управление “
Магистърска програма “Управление на човешките ресурси”
Р Е Ф Е Р А Т
По дисциплината: Работа в екип
Т Е М А:
ЕФЕКТИВНО ЛИДЕРСТВО –
КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА
Разработил:
Научен ръководител:
доц. Д-р
Г а б р о в о
2009
Работата в екип е гъвкава форма на организация на работа,
адекватна на високите изисквания на съвременното общество.
Спецификата на съвместната работа се изразява в постигането на
висок резултат чрез умело използване на ресурсите за реализиране
на общата цел. Екипът развива положителен “синергизъм”.
Споделеното желание за успех, съвместните усилия и
сътрудничеството, значително повишават резултата от изпълнението
на поставената задача. Работата в екип е високо ефективна
технология, защото резултатът от постигнатата цел за определено
време в конкретна ситуация е по-голям от общия брой
самостоятелни постижения на участниците в екипа. За
практическото осъществяване на тази доказана възможност се
изискват много усилия, както от страна на конкретните участници,
така и на всеки потенциален член на екип.
Работата в екип да се разглежда като процес. Акцентът се поставя
върху подхода на работа (как се извършва работата). Успешно
функциониращият екип се основава на подхода на компетентността, чрез
който се постига: себемотивиране и мотивиране на другите участници,
ефективни комуникации, споделено лидерство, загриженост за ефикасност
на работата, споделени ценности, поставяне на високи стандарти,
сътрудничество и съгласие, непрекъснато обучение, адекватна система за
индивидуална и екипна оценка. Изграждането на екипен дух споява и
зарежда с хармонична атмосфера работата в екипа.
“Работата в екип” е организационна форма за изпълнение на
конкретни задачи и не може да се определи като единствената
правилна организация. Екипът, като организационна форма е част
от инструментариума на изпълнителите и е “средство за извличане
на полза от съвместната дейност на хората… при изпълнение на
конкретни задачи, при конкретни условия и в конкретно време”
2
Екипът е “обединена група индивиди, всеки от които е част от
цялото (колектива) което е по-голямо от сумата на отделните части
(членовете на екипа)”. В този смисъл, потенциалът на екипа е по-
голям от този на конкретните индивиди или на групите, в които те
работят.
В процеса на цялостната дейност на екипа е необходимо да се
оптимизира неговото управление. То зависи както от правилното
отчитане на относителната тежест на всяка от функциите, така и от
взаимодействието между тях в практиката. Направени проучвания в
тази насока показват, че мотивацията може да стимулира
изпълнението на конкретната задача и да компенсира до известна
степен някои от недостатъците, произтичащи от други функции. И
обратно, по-ниската степен на мотивация задържа и ограничава
въздействията и на най-перфектното решение, организация на
дейността или форми на контрол.
В цялостната система на управление на екипа се вплитат
различни видове дейности. Между тях с особена важност са:
вземането на решения, ръководенето и лидерството.
Лидерството при работа в екип е способност да се оказва
влияние върху поведението на отделни личности и на екипа като
цяло при което се направляват усилията за достигане целите на
екипа. Необходимо е едновременно да се развият трите аспекта на
екипа постигане на тройно фокусиране върху задачата, групата,
индивида.
Добрите лидери се определят като: “Хора, които умеят да
балансират между дисциплината, обвързваща хората и човечността
към тях. Дават най-доброто от себе си, когато хората дори не усещат
присъствието им. Мъдро разпределят задачите за работа и след
това отстъпват инициативата на другите. Вдъхват доверие на
персонала си и му осигуряват необходимите средства за извършване
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Ефективно лидерство – критерии и правила

Работата в екип е гъвкава форма на организация. В процеса на цялостната дейност на екипа е необходимо да се оптимизира неговото управление. Съвременните лидери (ръководители) използват различни стилове и методи на управление...
Изпратен от:
Мая Капелова
учител на 2013-07-04
Добавен в:
Реферати
по Управление на човешките ресурси
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
 

Ефективно лидерство – критерии и правила

Материал № 1014237, от 04 юли 2013
Свален: 0 пъти
Прегледан: 485 пъти
Предмет: Управление на човешките ресурси, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 2,311
Брой символи: 14,407
Цена: 25.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Таня Терзийска
преподава по Управление на човешките ресурси
в град София
с опит от  3 години
188 18

виж още преподаватели...
Последно видяха материала