Големина на текста:
                                                                      Как се пише жалба?
л. 145. (1) Жалбата трябва да съдържа:
1. наименованието (фирмата или именатана жалбоподателясъответно и на
пълномощникаако се подава от пълномощник и адреса за кореспонденция;
2. посочване на акта или действието против които се подава;
3. основанията за отмяна и всички доказателствакоито жалбоподателят иска да
бъдат събрани;
4. в какво се състои искането;
5. подпис на подателя.
(2) Към жалбата се прилагат:
1. пълномощнокогато се подава от пълномощник;
2. писмените доказателства.
Изпращане на преписката при административно обжалване
Чл. 146. В 7­дневен срок от получаване на жалбатаорганът чрез когото е 
подаденае
длъжен да комплектова преписката и да я изпрати на компетентния за 
решаването й
орган.
Действия при просрочена или нередовна жалба
Чл. 147. (1) Когато жалбата е просроченатя се оставя без разглеждане с 
решение
компетентния да я разгледа орган.
(2) Ако подадената жалба не е подписанане е посочен акта или действието
против
което се подава или не е приложено пълномощнокогато жалбата се подава от
пълномощникрешаващият орган уведомява жалбоподателя за отстраняване на
нередовностите в седемдневен срок от получаване на съобщениетоКогато
недостатъците на жалбата не са отстранени в срокпроизводството се 
прекратява с
решение на компетентния да я разгледа орган.
(3) Решението по предходните алинеи може да се обжалва в седемдневен срок от
връчването му пред окръжния съд по местонахождение на решаващия орган
Съдът се
произнася с определение в 30­дневен срок от постъпване на жалбатакоето не 
подлежи
на обжалване.
Съобщаване на решението
50
Чл. 148. Екземпляр от решението на административния орган при обжалване по
административен ред се връчва на жалбоподателя в 7­дневен срок от 
издаването му.
Съдържание и приложения на жалбата до съда
Чл. 149. (1) Жалбата трябва да отговоря на изискванията по чл. 145, ал. 1. В 
случаите,
когато жалбоподателят иска назначаване на експертизазадачата трябва да се 
посочи в
жалбата.
(2) Към жалбата се прилагат:
1. пълномощнокогато се подава от пълномощник;
2. препис от жалбата за органа по приходите;
3. писмените доказателства;
4. документи за платени държавни таксикогато се дължат такива.
Изпращане на жалбата при съдебно обжалване
Чл. 150. (1) В 7­дневен срок от получаване на жалбатаорганът чрез когото е 
подадена,
е длъжен да комплектова преписката и да я изпрати на компетентния за 
разглеждането
й съд.
(2) Ако в срока по предходната алинея преписката не бъде изпратена на съда,
жалбоподателят може да изпрати препис от жалбата направо до съдаСъдът 
изисква
преписката служебно.
Особени правила на съдебното производство
Чл. 151. (1) Когато жалбата е просроченасъдът я оставя без разглеждане.
(2) Ако не са изпълнени изискванията по чл. 149, ал. 1 и 2 съдът уведомява
жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 7­дневен срок от 
получаване на
съобщениетоКогато недостатъците не са отстранени в срокпроизводството по 
нея се
прекратява.
(3) Актът на съда по ал. 1 и 2 може да се обжалва с частна жалба пред 
Върховния
административен съдСъдът се произнася по жалбата с определениекоето не 
подлежи
на обжалване.
Глава осемнадесета
Административно обжалване на ревизионен акт
Обжалване по административен ред
Чл. 152. (1) Ревизионен акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови 
части в
14­дневен срока в случаите по чл. 122 в 30­дневен срок от връчването мупред
горестоящ орган по приходите (решаващ орган), определен от изпълнителния 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Как се пише жалба?

Научете как се пише жалба по българските закони....
Изпратен от:
ekaterina
на 2013-06-19
Добавен в:
Упражнения
по Право
Статистика:
22 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Упражнения по Право за Неучащи несваляни с 7 - 10 страници Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Административно право и административен процес

09 юни 2008
·
138
·
2
·
944
·
34
·
6

Свързано с административно наказване. Към него се отнасят производството по установяването на административни нарушения и налагане на административни наказания; и обжалване на наказателни постановления и изпълнение на наложените наказания...
 

Защита на неимуществените субективни права

30 мар 2006
·
368
·
33
·
5,798
·
77
·
5

Защита на неимуществените субективни права - причини обуславящи особената актуалност на нeимуществените права на личността, вътрешна юридическа защита, защита на човешката воля, чувства и т.н.
 

Административно право - казус

16 дек 2007
·
468
·
7
·
1,748
·
130
·
6

Според Закона за администрацията функциите, които се изпълняват,длъжностите в администрацията са: ръководни, експертни и технически.
 

Административни органи

23 яну 2008
·
176
·
18
·
4,724
·
220
·
18

Административен орган е този, който упражнява подзаконова управленска дейност по задоволяване на обществени потребности в рамките на определена компетентност...
 

Юридически практикум

15 фев 2008
·
334
·
8
·
2,169
·
299
·
40
·
1

Систематизирани лекции от курса по дисциплината Юридически практикум.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
33
1
1 мин
28.10.2016
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
67
1
2 мин
09.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Как се пише жалба?

Материал № 1011590, от 19 юни 2013
Свален: 22 пъти
Прегледан: 134 пъти
Предмет: Право
Тип: Упражнение
Брой страници: 8
Брой думи: 1,162
Брой символи: 7,023

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Как се пише жалба?"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения