Големина на текста:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – шести клас
Най-важните опорни знания, които трябва да усвои ученикът
ТЕКСТЪТ В РЕЧЕВОТО ОБЩУВАНЕ
Текстът – средство за речево общуване
Създаването и възприемането на текстове е първостепенно по важност средство за размяна
на информация, жизнено необходима за отделната личност и за обществото като цялост.
Функции на текста
Речевото общуване е средство за постигане на определени цели. Чрез текстовете,
използвани в общуването: установяваме, поддържаме и преустановяваме контакт;
информираме; въздействаме; изразяваме отношение; забавляваме се и т.н.
Функция на текста – предназначение на текста в речевото общуване
Видове текст
преразкази и съчинения
устни и писмени текстове
монологични и диалогични текстове
повествования, описания, разсъждения
разговорни, научни, художествени и други текстове
Сфери на общуване
В зависимост от сферата на общуване – битова, научна, художествена, медийна и други,
възприемаме и създаваме текстове, които се отличават по предназначение, по тема, по
езикови особености. В зависимост от сферата на общуване различаваме разговорен текст,
научен текст, художествен текст, медиен текст и други.
Същност на научния текст
Научните текстове се срещат предимно в научната сфера на общуване. В тях се
представят еднозначно и непротиворечиво сведения за предмети, явления и процеси,
изследвани в различни науки. Общуването с научни текстове е официално. Най-често
текстовете са монологични. В научните текстове се употребяват думи, термини и
терминологични словосъчетания.
Функции на термините в научния текст
Термините, които се използват в дадена наука, съставят нейната терминология.
Урочната статия като вид научен текст
Урочната статия е вид научен текст. В него: се разглеждат проблеми, предвидени в
учебната програма; понятията се назовават с термини от съответната научна област.
1
Строеж на урочната статия
За да се улесни усвояването, информацията в урочната статия се разделя на части, „на
порции”. Най-често тези „порции” се отграничават с подзаглавия. Това са така наречените
„точки в урочната статия”. Значимостта на проблемите се отбелязва с различни шрифтове.
Най-важните постановки се разполагат на фон.
Формулировката на „точките” ориентира към микротемите в урочната статия. Когато се
подготвяте за урока, микротемите ви подсещат какви микротекстове е нужно да създадете.
Често урочните статии съдържат образци за анализ и за редактиране.
За осмисляне на урочната статия допринасят задачите в урочната статия. Изпълнението на
всяка задача предполага:
- съобразяване с условието на задачата;
- открояване на новото, което се търси;
- осмисляне на нужната за решаване на задачата информация;
- привеждане на доказателства за правилността на изпълнението.
ИЗРЕЧЕНИЕТО В ТЕКСТА. СТРОЕЖ НА ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
Главни и второстепенни части на простото изречение
Подлогът и сказуемото са главни части на изречението. Сказуемото се съгласува с
подлога. Второстепенните части са пояснения на подлога и на сказуемото.
Свързване на изреченията в текст
Свързването на изреченията в текст става чрез:
съюзи;
местоимения;
синонимни замени на един израз с друг;
повторения на думи или на части от думи.
Строеж на простото изречение
І. Части на изречението и части на речта
Част на изречението Части на речта, с които
може да се изрази
- подлог • съществително име
• прилагателно име
• числително име
• местоимение
- сказуемо глагол
- допълнение
- обстоятелствено пояснение
- определение
- приложение
ІІ. Сказуемното определение в строежа на простото изречение
Сказуемното определение:
- е второстепенна част на изречението;
- означава признак на подлога или на допълнението посредством сказуемото;
- съгласува се по род и число с подлога или допълнението.
Камен тръгна на училище разтревожен. /какъв тръгна?/
2
Безглаголни прости изречения
І. Едносъставни и двусъставни прости изречения
Двусъставните прости изречения включват в състава си двете главни части – подлог и
сказуемо, например: Звездата трябва да се номерира. В едносъставните прости
изречения липсва една от двете главни части, например: Открих звезда.
ІІ. Безглаголни прости изречения
Едносъставни изречения, в които не е изразено сказуемото, се наричат безглаголни
(именни) изречения. Отличават се с краткост и изразителност.
Пример: Вечер. Ябълки. Градини. Поле. Жълти нисички гарички.
Безподложни и безлични прости изречения
І. Безподложни прости изречения
Едносъставни изречения, в които липсва подлог, но той се подразбира, се наричат
безподложни прости изречения. С тях се избягват ненужни повторения на подлози.
Пример: Взират се – да видят нейните поляни. (те)
ІІ. Лични и безлични прости изречения
Едносъставни прости изречения, в които няма и не се подразбират подлози, се наричат
безлични изречения. Те биват кратки и разширени. Пример: Смрачи се. Стана тъмно, …
прогърмя няколко пъти.
Обособени части
Обособените части:
- са второстепенни части на изречението (най-често определения, приложения и
обстоятелствени пояснения);
- служат за открояване на смислови отсенки в изречението;
- в устната реч се отделят с интонация и паузи, а в писмената реч – с пунктуационни знаци.
В изречението: Звездите са самосветещи тела, подобни на Слънцето., съществителното
име тела се пояснява от обособеното определение подобни на Слънцето (какви тела?).
Най-често обособените части са разширени по състав. Те заемат различно място в строежа
на изречението – в началото, в средата или в края.
За избягване на еднообразието в синтактичния строеж на изречението редуваме различни
синтактични синоними. Синтактични синоними са изрази, които са близки по смисъл и
изпълняват една и съща служба. Избираме синоними в зависимост от комуникативната си
задача и от изискванията на контекста.
Звездите са самосветещи тела, които са подобни на Слънцето.
Пунктуация и интонация на изреченията с обособени части
Най-често обособените части се отделят със запетая. Ако обособената част разкъсва
изречението, запетая се пише и пред еднократно употребени съюзи (и, или, да). Пример:
Концертът е част от турнето на „Мистерията на българските гласове”, включващо
десет изяви, и предизвиква небивал интерес.
Тирето служи за по-силно открояване на обособените части. Пример: Нагоре започваше
кленовата гора – гъста и непроходима.
Възможно е обособената част да се отдели с тире и „затваряща” запетая. Пример:
Страните – членки на Европейския съюз, приеха резолюцията единодушно.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Упражнение по БЕЛ за 6 клас

Най-важните опорни знания, които трябва да усвои ученикът. Текстът в речевото общуване. Ттекстът – средство за речево общуване...
Изпратен от:
yguberov
на 2013-06-06
Добавен в:
Упражнения
по Български език
Статистика:
150 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Упражнения по Български език от София за Ученици несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Домашни по темата на материала
медиен текст. спешно е моля!!!
добавена от roskasvetla 14.10.2017
0
5
Художествен стил.Моля помогнете!!!
добавена от ellie7719195 03.04.2017
0
5
Езикови единици и науки за езика
добавена от peshoshofiora 10.10.2016
0
6
Домашна за вторник Помощ
добавена от anna.p. 06.11.2016
2
10
езикът средство на общуване
добавена от vili_botovska 31.10.2016
2
20
Подобни материали
 

Второстепенни части на изречението (5 клас)

18 яну 2009
·
750
·
6
·
374
·
2,029
·
166
·
2

Това е урок (с кратки правила)върху Второстепенни части на изречението.
 

Трансформиращ преразказ

28 апр 2008
·
390
·
3
·
433
·
562
·
41

Трансформиращ преразказ - вид преразказ, в който за разлика от другите преразкази могат да се извършват промени (трансформации) на оригиналния текст.
 

Смислова страна на думата. Речниково значение

13 мар 2011
·
128
·
2
·
368
·
543
·
40

Урок за 6 клас по български език на тема "Смислова страна на думата. Речниково значение"....
 

Речево общуване

22 апр 2009
·
287
·
22
·
3,011
·
673
·
55

Речево общуване . Комуникация . Комуникативна ситуация ОБЩУВАНЕТО е понятие , което има 3 страни . 1 - КОМУНИКАТИВНА , което означава , че се извършва обмен на информация между общуващите . 2 - ИНТЕРАКТИВНА , между общуващите се извършва определен не ...
 

Трансформиращ преразказ

09 фев 2009
·
415
·
11
·
2,838
·
2,859
·
63
·
5

Трансформиращ преразказ. Накрая е даден правилния текст. Може да се използва от ученици, които желаят да кандидатстват.
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език за 7-ми клас над видове подчинени изречения
междинен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за седмокласници. Обхваща материала от седми клас - синтаксис. Включва видовете сложни съставни изречения и техните подчинени. Обръща се внимание и на тяхната пунктуация. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
124
1
19.10.2016
Тест по Български език за 7-ми клас над сложно изречение
тематичен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът е подходящ за проверка на знанията за видовете сложно изречение и пунктуацията им. Предназначен е за ученици от 7-ми клас. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
93
1
1 мин
07.10.2016
» виж всички онлайн тестове по български език

Упражнение по БЕЛ за 6 клас

Материал № 1006797, от 06 юни 2013
Свален: 150 пъти
Прегледан: 323 пъти
Предмет: Български език
Тип: Упражнение
Брой страници: 9
Брой думи: 2,282
Брой символи: 13,911

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Упражнение по БЕЛ за 6 клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деляна Попова
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  6 години
339 31

Рая Костадинова
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
70 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения