Големина на текста:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – шести клас
Най-важните опорни знания, които трябва да усвои ученикът
ТЕКСТЪТ В РЕЧЕВОТО ОБЩУВАНЕ
Текстът – средство за речево общуване
Създаването и възприемането на текстове е първостепенно по важност средство за размяна
на информация, жизнено необходима за отделната личност и за обществото като цялост.
Функции на текста
Речевото общуване е средство за постигане на определени цели. Чрез текстовете,
използвани в общуването: установяваме, поддържаме и преустановяваме контакт;
информираме; въздействаме; изразяваме отношение; забавляваме се и т.н.
Функция на текста – предназначение на текста в речевото общуване
Видове текст
преразкази и съчинения
устни и писмени текстове
монологични и диалогични текстове
повествования, описания, разсъждения
разговорни, научни, художествени и други текстове
Сфери на общуване
В зависимост от сферата на общуване – битова, научна, художествена, медийна и други,
възприемаме и създаваме текстове, които се отличават по предназначение, по тема, по
езикови особености. В зависимост от сферата на общуване различаваме разговорен текст,
научен текст, художествен текст, медиен текст и други.
Същност на научния текст
Научните текстове се срещат предимно в научната сфера на общуване. В тях се
представят еднозначно и непротиворечиво сведения за предмети, явления и процеси,
изследвани в различни науки. Общуването с научни текстове е официално. Най-често
текстовете са монологични. В научните текстове се употребяват думи, термини и
терминологични словосъчетания.
Функции на термините в научния текст
Термините, които се използват в дадена наука, съставят нейната терминология.
Урочната статия като вид научен текст
Урочната статия е вид научен текст. В него: се разглеждат проблеми, предвидени в
учебната програма; понятията се назовават с термини от съответната научна област.
1
Строеж на урочната статия
За да се улесни усвояването, информацията в урочната статия се разделя на части, „на
порции”. Най-често тези „порции” се отграничават с подзаглавия. Това са така наречените
„точки в урочната статия”. Значимостта на проблемите се отбелязва с различни шрифтове.
Най-важните постановки се разполагат на фон.
Формулировката на „точките” ориентира към микротемите в урочната статия. Когато се
подготвяте за урока, микротемите ви подсещат какви микротекстове е нужно да създадете.
Често урочните статии съдържат образци за анализ и за редактиране.
За осмисляне на урочната статия допринасят задачите в урочната статия. Изпълнението на
всяка задача предполага:
- съобразяване с условието на задачата;
- открояване на новото, което се търси;
- осмисляне на нужната за решаване на задачата информация;
- привеждане на доказателства за правилността на изпълнението.
ИЗРЕЧЕНИЕТО В ТЕКСТА. СТРОЕЖ НА ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
Главни и второстепенни части на простото изречение
Подлогът и сказуемото са главни части на изречението. Сказуемото се съгласува с
подлога. Второстепенните части са пояснения на подлога и на сказуемото.
Свързване на изреченията в текст
Свързването на изреченията в текст става чрез:
съюзи;
местоимения;
синонимни замени на един израз с друг;
повторения на думи или на части от думи.
Строеж на простото изречение
І. Части на изречението и части на речта
Част на изречението Части на речта, с които
може да се изрази
- подлог • съществително име
• прилагателно име
• числително име
• местоимение
- сказуемо глагол
- допълнение
- обстоятелствено пояснение
- определение
- приложение
ІІ. Сказуемното определение в строежа на простото изречение
Сказуемното определение:
- е второстепенна част на изречението;
- означава признак на подлога или на допълнението посредством сказуемото;
- съгласува се по род и число с подлога или допълнението.
Камен тръгна на училище разтревожен. /какъв тръгна?/
2
Безглаголни прости изречения
І. Едносъставни и двусъставни прости изречения
Двусъставните прости изречения включват в състава си двете главни части – подлог и
сказуемо, например: Звездата трябва да се номерира. В едносъставните прости
изречения липсва една от двете главни части, например: Открих звезда.
ІІ. Безглаголни прости изречения
Едносъставни изречения, в които не е изразено сказуемото, се наричат безглаголни
(именни) изречения. Отличават се с краткост и изразителност.
Пример: Вечер. Ябълки. Градини. Поле. Жълти нисички гарички.
Безподложни и безлични прости изречения
І. Безподложни прости изречения
Едносъставни изречения, в които липсва подлог, но той се подразбира, се наричат
безподложни прости изречения. С тях се избягват ненужни повторения на подлози.
Пример: Взират се – да видят нейните поляни. (те)
ІІ. Лични и безлични прости изречения
Едносъставни прости изречения, в които няма и не се подразбират подлози, се наричат
безлични изречения. Те биват кратки и разширени. Пример: Смрачи се. Стана тъмно, …
прогърмя няколко пъти.
Обособени части
Обособените части:
- са второстепенни части на изречението (най-често определения, приложения и
обстоятелствени пояснения);
- служат за открояване на смислови отсенки в изречението;
- в устната реч се отделят с интонация и паузи, а в писмената реч – с пунктуационни знаци.
В изречението: Звездите са самосветещи тела, подобни на Слънцето., съществителното
име тела се пояснява от обособеното определение подобни на Слънцето (какви тела?).
Най-често обособените части са разширени по състав. Те заемат различно място в строежа
на изречението – в началото, в средата или в края.
За избягване на еднообразието в синтактичния строеж на изречението редуваме различни
синтактични синоними. Синтактични синоними са изрази, които са близки по смисъл и
изпълняват една и съща служба. Избираме синоними в зависимост от комуникативната си
задача и от изискванията на контекста.
Звездите са самосветещи тела, които са подобни на Слънцето.
Пунктуация и интонация на изреченията с обособени части
Най-често обособените части се отделят със запетая. Ако обособената част разкъсва
изречението, запетая се пише и пред еднократно употребени съюзи (и, или, да). Пример:
Концертът е част от турнето на „Мистерията на българските гласове”, включващо
десет изяви, и предизвиква небивал интерес.
Тирето служи за по-силно открояване на обособените части. Пример: Нагоре започваше
кленовата гора – гъста и непроходима.
Възможно е обособената част да се отдели с тире и „затваряща” запетая. Пример:
Страните – членки на Европейския съюз, приеха резолюцията единодушно.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Упражнение по БЕЛ за 6 клас

Най-важните опорни знания, които трябва да усвои ученикът. Текстът в речевото общуване. Ттекстът – средство за речево общуване...
Изпратен от:
yguberov
на 2013-06-06
Добавен в:
Упражнения
по Български език
Статистика:
81 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Упражнения по Български език от София за Ученици несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Домашни по темата на материала
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
добавена от ivanka__78_abv_bg 15.04.2015
0
3
Помощ ......спешно за утре !!!!!!!!
добавена от mrdmc2249 12.02.2015
0
2
Строеж и функции на простото изречение
добавена от a_alexandrov63 08.11.2014
0
6
изречения с прозвище. спешно
добавена от willsonmccartney преди 16 дни
1
6
моля за помощ важно!
добавена от Mariana2002 преди 22 дни
1
3
Подобни материали
 

Смислова страна на думата. Речниково значение

13 мар 2011
·
101
·
2
·
368
·
502
·
40

Урок за 6 клас по български език на тема "Смислова страна на думата. Речниково значение"....
 

Трансформиращ преразказ

28 апр 2008
·
343
·
3
·
433
·
464
·
41

Трансформиращ преразказ - вид преразказ, в който за разлика от другите преразкази могат да се извършват промени (трансформации) на оригиналния текст.
 

Текст. Признаци на текста

10 апр 2008
·
782
·
25
·
12,710
·
2,144
·
155
·

Отношението между езиковото изграждане и смисъла на един текст е в органична връзка с комуникативния акт, в който текстът се поражда и в който говорещият цели да постигне определено въздействие върху слушащия...
 

Второстепенни части на изречението (5 клас)

18 яну 2009
·
606
·
6
·
374
·
1,757
·
166
·
2

Това е урок (с кратки правила)върху Второстепенни части на изречението.
 

Научен стил

17 апр 2009
·
227
·
1
·
292
·
798
·
48
·
1

Научен стил В научния стил се използват езикови средства, които са с по-голяма честота на употреба в научната сфера на общуване. Подборът и организацията им се подчиняват на необходимостта да се разменя точна и обективна информация за човек...
 
Онлайн тестове по Български език
Граматика на българския книжовен език
тематичен тест по Български език за Неучащи
Чрез теста можете да проверите до каква степен сте овладели граматичната норма на съвременния български език. Тестът съдържа 15 затворени въпроса, изискващи един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Ивелин Димитров преподавател
(Труден)
15
88
2
2 мин
04.11.2014
Морфология
тематичен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 21 въпроса от раздел морфология от материала по български език и литература за седми клас. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
41
1
3 мин
08.12.2014
» виж всички онлайн тестове по български език

Упражнение по БЕЛ за 6 клас

Материал № 1006797, от 06 юни 2013
Свален: 81 пъти
Прегледан: 164 пъти
Предмет: Български език
Тип: Упражнение
Брой страници: 9
Брой думи: 2,282
Брой символи: 13,911

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Упражнение по БЕЛ за 6 клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Дарина Петрова
преподава по Български език
в град Габрово
с опит от  31 години
3

Марина Петрова
преподава по Български език
в град София
с опит от  16 години
40

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения